Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MCMC ja BUGS. Jakauman approksimointi simuloinnilla  Poimitaan jakaumasta suuri määrä satunnaislukuja  Käytetään otoksen tunnuslukuja jakauman tunnuslukujen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MCMC ja BUGS. Jakauman approksimointi simuloinnilla  Poimitaan jakaumasta suuri määrä satunnaislukuja  Käytetään otoksen tunnuslukuja jakauman tunnuslukujen."— Esityksen transkriptio:

1 MCMC ja BUGS

2 Jakauman approksimointi simuloinnilla  Poimitaan jakaumasta suuri määrä satunnaislukuja  Käytetään otoksen tunnuslukuja jakauman tunnuslukujen arvioina  Arvion suurimman tarkkuuden määrää arviointiin käytettävissä oleva aika

3 N(0,1) –jakauman approksimointi

4 Markov chain Monte Carlo (MCMC)  Simulointimenetelmä, joka tuottaa satunnaislukuja posteriorijakaumasta  Seuraava satunnaisluku riippuu aina edellisestä  Kaikki luvut riippuvat jossain määrin simuloinnin alkuarvoista  Kun simulointia jatketaan riittävän kauan, riippuvuus alkuarvoista käytännössä häviää, ja simulointi konvergoituu koko ajan lähemmäs oikeaa posteriorijakaumaa  -> Lopulta saadaan edustava otos posteriorijakaumasta  Mutta milloin riippuvuus alkuarvoista on tarpeeksi pientä, ja milloin ollaan riittävän lähellä posteriorijakaumaa?

5 Konvergoinnin tutkiminen

6 BUGS  Bayesian Inference Using Gibbs Sampling  Toteuttaa MCMC simulaation käyttäjän määrittelemälle todennäköisyysmallille  Käyttäjä antaa graafisen mallin mukaiset todennäköisyysjakaumat  Ohjelmisto laskee ehdolliset posteriorijakaumat ja rakentaa sopivan simulointialgoritmin  Käyttäjän vastuulla on tutkia konvergointia ja poistaa riittävän suuri määrä satunnaislukuja ketjun alusta


Lataa ppt "MCMC ja BUGS. Jakauman approksimointi simuloinnilla  Poimitaan jakaumasta suuri määrä satunnaislukuja  Käytetään otoksen tunnuslukuja jakauman tunnuslukujen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google