Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kirke on kreikkalaisessa mytologiassa Auringonjumala Helioksen tytär,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kirke on kreikkalaisessa mytologiassa Auringonjumala Helioksen tytär,"— Esityksen transkriptio:

1 Kirke on kreikkalaisessa mytologiassa Auringonjumala Helioksen tytär,
Tervetuloa Marras – seminaariin ! Kirke on kreikkalaisessa mytologiassa Auringonjumala Helioksen tytär, siksi hankkeen logossa ovat auringonkukat

2 Kirjaamisen kehittäminen Kotihoidossa – hanke 2007 – 2009
Kirke - hanke Kirjaamisen kehittäminen Kotihoidossa – hanke 2007 – 2009

3 HANKKEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT KEHITTÄMISTYÖ TAVOITE
KOTIHOIDON TOIMIJOIDEN TIEDON - JA KIRJAAMIS – TARPEIDEN MÄÄRITTÄMINEN TOTEUTUS KOTIHOIDON NYKYISTEN TOIMINTA- JA KIRJAAMIS – KÄYTÄNTEIDEN, SEKÄ KEHITTÄMIS - JA KOULUTUS- TARPEIDEN KARTOITTAMINEN KOTIHOITOHENKILÖSTÖN ITSENSÄ ARVIOIMANA JA KUVAAMANA, KEVÄT 2008

4 ALKUKARTOITUS, yhteenveto koko kartoitusmateriaalista ( 9 kuntaa )
Henkilöstön esille tuomia kehittämis- ja koulutustarpeita ( n = 356 ) Kotihoitotyön ” näkyväksi ” tekeminen Kotihoidon toimintamalleista, käytänteistä ja vastuista sopiminen 2.1. Kotihoidon ydinprosessien mallintaminen, erityisesti asiakkuuden rajapinnat haasteena 2.2. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhteistyön mallintaminen kotihoidon asiakasprosessissa , yhteiset palaverit 2.3. Tiedottaminen käytänteet, yhteistyö eri ammattiryhmien kesken sekä omaisten ym. tahojen kanssa, toimintamalleista sopiminen Hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen, ajantasaisuus, seuranta, arviointi, vastuut – sopiminen toimintatavoista Kotihoidon kirjaamista ja HOPSin laatimista koskeva lainsäädäntö ja muu ohjeistus, yhteisesti laaditut ohjeet, henkilöstön perehdyttäminen Hoito- ja hoivatyön suunnitelman laatiminen ja prosessikirjaaminen

5 Kirjaamisen perusteet, prosessikirjaaminen, miten ylipäätään kirjataan, hyvän kirjaamisen kriteerit, vastuut, oikeusturva, tietosuoja Sähköinen kirjaaminen ja tiedonsiirto 7.1. ATK – perusvalmiuksien valmennus ja vahvistaminen 7.2. Etäyhteydellä ja työasemalisensseillä varustetut koneet l. mobiili, sen toiminnan perusteet 7.3. Mobiiliteknologian käyttöönotto ja dokumentointi asiakkaan / potilaan tietojärjestelmässä oleviin asiakirjoihin Rakenteinen kirjaaminen, mitä se on ?

6 KOTIHOIDON PROSESSIEN SELKIYTTÄMINEN
HANKKEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT KEHITTÄMISTYÖ TAVOITE KOTIHOIDON PROSESSIEN SELKIYTTÄMINEN AIEMMA KEHITTÄMISEN POHJALTA TOTEUTUS KOTIHOIDON ASIAKKUUSPROSESSIEN AVAAMINEN, MALLINTAMINEN , SEKÄ DOKUMENTOINTI BENCHMARKING–VERTAILEVALLA MENETELMÄLLÄ, SYKSY 2008

7 HANKKEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT KEHITTÄMISTYÖ
TAVOITE Kotihoidon kirjaamisen täsmentyminen, dokumentointikäytäntöjen uudistaminen ja tiedonsiirron toimintamallin kehittäminen TOTEUTUS Kotihoitohenkilöstön koulutus- ja valmennus, syksy 2008 – syksy 2009 * Asiakkuusprosessin mallintaminen * Hoito- ja hoivatyön kirjaamisen perusteet ( laillisuus,laatu,prosessi ) * Rakenteinen, systemaattinen kirjaaminen ( FinCC-luokitus ) * ATK-valmiudet , sähköinen dokumentointi ja tiedonsiirto, mobiili ja sen käyttöönotto * Seminaarit ( 3 )

8 SYKSY 2008 PIELISEN KARJALA 121 henkilöä JOENSUU 383 ”
HANKKEEN TOTEUTTAMIIN HENKILÖSTÖVALMENNUKSIIN OSALLISTUNEET SYKSY PIELISEN KARJALA henkilöä JOENSUU ” KESKI – KARJALA ” ALOITUSSEMINAARI ” KEVÄT PIELISEN KARJALA ” JOENSUU ” KESKI – KARJALA ” HELMI - ALOITUSSEMINAARI ” YHTEENSÄ henkilöä

9 HANKKEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT
KEHITTÄMISTYÖ TAVOITE Mobiiliteknologian testaus ja käyttöönotto kotihoidon sähköisessä dokumentoinnissa ja tiedonsiirrossa TOTEUTUS Etäyhteyksillä varustetuilla kannettavilla tietokoneilla toteutetut mobiilipilotoinnit kuntien kotihoitopalveluissa, kevät 2009 – syksy 2009

10 HANKKEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT KEHITTÄMISTYÖ TAVOITE
Mobiiliteknologian hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen kotihoidossa TOTEUTUS Etäyhteydellä toteutetut mobiililipotoinnit ja niiden seurantatietojen kerääminen, analysointi hyötyjen ja kokemusten todentamiseksi, kevät 2009 – syksy 2009 Raportti valmistuu joulukuussa 2009

11 HANKKEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT KEHITTÄMISTYÖ TAVOITE
Kotihoidon kirjaamista koskevan opetus- ja perehdytysmateriaalin tuottaminen TOTEUTUS Hankkeessa toteutetun koulutuksen materiaali on kaikkien vapaasti hyödynnettävissä hankkeen omilla sivuilla ,osoitteessa;

12 KOTIHOIDON KIRJAAMISEN KEHITTÄMINEN VAPAASTA
HANKKEEN ENSISIJAINEN TAVOITE ON; KOTIHOIDON KIRJAAMISEN KEHITTÄMINEN VAPAASTA TEKSTISTÄ RAKENTEISEEN JA SELKEÄSTI JÄSENTYNEESEEN DOKUMENTOINTI

13 TIETOJÄRJESTELMÄ , TIETOKANTA
VAPAASTA TEKSTISTÄ RAKENTEISEEN DOKUMENTOINTIIN KOTIHOIDON ASIAKKUUSPROSESSI JA SEN DOKUMETOINTI HOITO- JA HOIVATYÖN PROSESSI JA SEN DOKUMENTOINTI SUOMALAINEN HOIDON LUOKITUSKOKONAISUUS , FinCC ASIAKKAAKSI TULEMINEN ASIAKKUUS ASIAKKUUDEN PÄÄTTYMINEN TARPEEN MÄÄRITYS SUUNNITTELU TAVOITTEET TOTEUTTAMINEN ARVIOINTI SHTaL 2.0. SHToL 2.0. SHTuL 1.0. TIETOJÄRJESTELMÄ , TIETOKANTA

14 MOBIILI – PILTOINNIN TOTEUTTAMINEN HANKE – KUNTIEN
KOTIHOIDOSSA HANKKEELLA NELJÄ VUOKRATTUA KANNETTAVAA KONETTA, JOIHIN ASENNETTUNA; LAAJAKAISTAMODEEMI JA MEDIATRI – TYÖASEMALISENSSI MEDISERV- (OFF-LINE) TYÖASEMALISENSSI, ASENNETTUNA SYYSKUUSSA 2009 ( Keski – Karjalan pilotointi ) SEURANTAA VARTEN LAADITTU SÄHKÖINEN TYÖPÖYTÄ- LOMAKKEISTO ETÄYHTEYTTÄ KIRJAAMISESSA KÄYTTÄNEET ( n = 33 hlöä ) NS. VERROKKIRYHMÄ, PERINTEINEN KIRJAAMINEN ( n = 26 hlöä )

15 LIEKSA, pilotointi Mediatri - tietojärjestelmään
HANKKEEN TOTEUTTAMINEN HANKEKUNNISSA LIEKSA, pilotointi Mediatri - tietojärjestelmään Kotisairaanhoito – ( 3 kannettavaa ) Kotipalvelu – ( 4 kannettavaa, Koli 1) JOENSUU, pilotointi Effica - järjestelmään Kotihoito – ( 6 kannettavaa ,joista kuusi kaupungin omia koneita ) KESKI – KARJALA, pilotointi Mediatri – tietojärjestelmään Kotihoito – ( 5 kannettavaa, joista yksi palveluasumisen oma kone )

16 PILOTOINTIIN OSALLISTUNEIDEN KOKEMUKSET KOOTTIIN
SÄHKÖISILLÄ SEURANTALOMAKKEILLA JA ERILLISELLÄ KYSELY- KAAVAKKEELLA SEURAAVILTA AIHEALUEILTA; ASIAKKAAT TYÖNTEKIJÄT TEKNOLOGIA / TEKNIIKKA KIRJAAMISEEN KÄYTETYN AJAN SEURANTA MOBIILIPILOTOINNEISTA, NIIDEN SEURANTATIEDOISTA , SEKÄ PILOTOIJIEN KOKEMUKSISTA LAADITAAN YHTEENVETORAPORTTI

17 MOBIILIN HYÖDYNTÄMINEN DOKUMENTOINNISSA – JATKO-
KEHITTÄMINEN TIETOLIIKKENNEYHTEYKSIEN JA TEKNOLOGIAN ON TOIMITTAVA! ASIAKKAIDEN, OMAISTEN OPASTAMINEN, KERTOMINEN HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA -VALMENNUS MOBIILIN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄ ETIIKKA JA AMMATILLINEN TILANNEARVIO LAINSÄÄDÄNTÖ LUO MAHDOLLISUUDET ERI AMMATTIRYH- MIEN SÄHKÖISELLE DOKUMETOINNILLE JA TIEDONSIIRROLLE ASIAKASLÄHTÖISESTI, ASIAKKAAN PARHAAKSI!

18 KIITOS!


Lataa ppt "Kirke on kreikkalaisessa mytologiassa Auringonjumala Helioksen tytär,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google