Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Infektiot hoitotyössä – Estä infektioiden vyöry!

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Infektiot hoitotyössä – Estä infektioiden vyöry!"— Esityksen transkriptio:

1 Infektiot hoitotyössä – Estä infektioiden vyöry! 14.11.2013
Kliininen osaaja-seminaari PSHP Vastaava hygieniahoitaja Minna Vuorihuhta

2 WHO:n Kansainvälinen Käsihygieniapäivä 5.5.
Maailmanlaajuinen kampanja Tavoite: terveydenhuoltohenkilökunnan käsihygienian parantaminen – hoitoon liittyvien infektioiden vähentäminen Sairaaloita mukana yli Tays:

3 Käsihygienian merkitys
Joka hetki 1,4 miljoonaa ihmistä altistuu hoitoon liittyville infektioille Maailmanlaajuisesti 59 miljoonaa terveydenhuollontyöntekijää eli yli 100 miljoonaa kättä hoitaa ja koskettelee potilaita, yli 15 kertaa päivässä Jokainen kosketus voi levittää taudinaiheuttajia, jokainen kosketus voi olla infektioriski, jokaisella potilaalla on oikeus tulla hoidetuksi puhtain käsin

4 Sairaalainfektion määritelmä
Terveydenhuollon toimintayksikössä annetun hoidon aikana syntynyt tai alkunsa saanut infektio Hoitoon liittyvä infektio? Potilaan ei tarvitse olla sairaalassa toteamishetkellä Sairaalainfektion aiheuttajat voivat olla lähtöisin potilaasta, toisista potilaista, vierailijoista, henkilökunnasta tai ympäristöstä

5 Sairaalainfektion merkitys potilaalle
Inhimillinen kärsimys Perustaudin ennuste huononee Saattaa johtaa kirurgisen hoidon epäonnistumiseen Pidentää sairaalahoitoaikaa Lisää kustannuksia Lisää potilaan kuolemanriskiä; infektion saaneen potilaan riski kuolla leikkauksen jälkeen on yli kaksinkertainen verrattuna normaalisti toipuvaan

6 Infektioiden torjunnan keskeisiä asioita
Potilaat ovat aina infektioherkkiä perustaudit hoidot toimenpiteet Sairaaloissa käytetään paljon mikrobilääkkeitä selektiopaineen vaikutuksesta bakteerifloora on poikkeava vastustuskykyiset mikrobit saavat kasvuedun potilaat, ympäristö ja sairaalan työntekijät kolonisoituvat herkästi vastustuskykyisillä mikrobeilla

7 Tartunnan ja infektion kehittymiseen vaikuttavat tekijät
Mikrobin määrä (infektoiva annos) patogeenisuus virulenssi, adherenssi lisääntymiskyky tuottamat toksiinit

8 Tartunnan ja infektion kehittymiseen vaikuttavat tekijät
Isännän geneettinen rakenne yleinen vastustuskyky ikä ravitsemustila luonnollinen tai hankittu immuniteetti perussairaudet puolustusvastetta heikentävät lääkkeet toimenpiteet, traumat antibioottihoidot vierasesineet

9 Peruskäsitteitä Tartunta: taudinaiheuttajan tunkeutuminen elimistöön
kaikki tartunnat eivät välttämättä johda infektioon Kontaminaatio: mikrobien lyhytaikainen läsnäolo esim. käsissä mikrobit eivät lisäänny Kolonisaatio: mikrobi lisääntyy isäntäelimistössä, mutta ei aiheuta infektiota Infektio: mikrobi lisääntyy ja aiheuttaa kudosvaurion

10 Normaali mikrobisto Tehtävänä estää haitallisten mikrobien kasvua
Kehittyy vastasyntyneen iholle, limakalvoille ja suolistoon ensimmäisten elintuntien aikana Laatuun vaikuttaa monet tekijät: ravinnon laatu, ihmisen ikä, hormonitoiminta, elintavat, ab-hoidot, sairaalahoidot Eri alueilla oma normaalimikrobisto (suu, nielu, suolisto, vagina, iho, ulkokorva, virtsaputki) Tehtävänä estää haitallisten mikrobien kasvua Elimistön syvemmät osat kuten verenkierto, kudokset, keuhkot, munuaiset, nivelneste, selkäydinneste ja ruumiinontelo ovat mikrobittomia eli steriilejä

11 Lääkeresistentti On mikrobin eli bakteerin, sienen tai viruksen vastustuskyky mikrobilääkkeelle Lääkeresistentti mikrobi on täysin samanlainen kuin lajinsa muut bakteerit Sen vaatimukset elinympäristölle, tartuntatiet, tarttumistapa ja aiheuttamat sairaudet ovat samoja kuin lääkeherkälläkin mikrobilla

12 Lääkeresistenssin kehittymisen ehkäisy
Pyri ehkäisemään infektioiden synty Määrää mikrobilääkkeet vain tarpeeseen Syö lääkekuurit loppuun Tiedota potilassiirtojen yhteydessä Hallitse eristämiskäytännöt Seuraa vastustuskykyisten mikrobien esiintyvyyttä Sairaalan sisällä Valtakunnan tasolla Kansainvälisesti

13 Infektioiden ehkäisyn yleisperiaatteet
Tartuntojen ehkäisemiseen tähtäävät (ohjeistus) toimenpiteet sairaan- ja terveydenhuollossa Potilaalla on oikeus hyvään hoitoon ja työntekijällä on työsuhdeturva Tartuntojen torjunta ei saa johtaa potilaiden tai työntekijöiden syrjintään Tavoite Kaikki työntekijät hallitsevat menettelytavat ja sisäistävät osuutensa infektioiden ehkäisyssä

14 Tartuntatapa Kosketustartunta; esim. haavainfektio, MRSA, yleensä käsien välityksellä Pisaratartunta; leviävät noin 1 metrin päähän esim. influenssa, meningokokki Aerosolitartunta eli ilmatartunta; leviää laajemmalle, jopa koko osastolle, huoneeseen esim. värjäyspositiivinen tuberkuloosi, SARS Veritartunta, esim. B-, C- hepatiitti, HIV Prionitartunta (Creutzfeld-Jakobin tauti)

15 Torjuntatoimet Suunnitellaan tapaus- ja laitoskohtaisesti
Yksityiskohtien huomiointi Jokaisen yksikön oma hygieniayhdyshenkilö

16 Infektioiden torjunnan keskeisiä asioita
Hyvän käsihygienian noudattaminen tärkein yksittäinen tekijä esim. MRSA:n ehkäisyssä vähentää tartuntoja noin 50 % Hyvän siivouksen merkitys MRSA:n infektioita voidaan vähentää n. 10 % suurempi merkitys hoitoon liittyvien ripulien torjunnassa C.difficile, norovirus riittävästi osaavaa, motivoitunutta henkilökuntaa laitoshuollon ja siivouksen merkitys nousussa 16

17 Mikrobien säilyminen iholla ja pinnoilla
Influenssavirus 10-15 min t Norovirus Ei tiedetä 7 vko Klostridi Itiömuoto > 5 kk E.coli 6-90 min 2 t -16 kk MRSA 4 vko – 7 kk Ps.aeruginosa 30 – 180 min 6 t – 16 kk Kirsi Laitinen Hjelt instituutti

18 Infektioiden syntymisen leviäminen ja ehkäisy
??????????????????????

19 KAIKKIEN POTILAIDEN / ASIAKKAIDEN HOIDOSSA
Huolellinen käsihygienia Suojainten käyttäminen, kun ollaan eritteiden kanssa tekemisissä Oikeat työskentelytavat aseptisen työjärjestyksen mukaisesti Veritapaturmien ehkäiseminen Eritetahrojen poistaminen

20 SAIRAALAINFEKTIOIDEN TORJUNTA: Ignaz Semmelweiss

21 SAIRAALAINFEKTIOIDEN TORJUNTA: Ignaz Semmelweiss
1842 Semmelweissin osastolla kuoli 15 % äideistä lapsivuodekuumeeseen yli 500 äitiä menehtyi vuodessa yhdellä osastolla analysoi tilanteen huolellisesti keskittyi käsihygieniaan vesipesu ei riitä suositti klooripitoista käsihuuhdetta kuolleisuus laski muutamaan prosenttiin Semmelweiss joutui riitoihin eikä asiaan uskottu

22 Käsihygienian interventio-1847-Ignaz Semmelweiss: vaikutus synnyttäneiden äitien lapsivuodekuolleisuuteen

23 Käsien pesu saippualla ja vedellä
Töihin tullessa Töistä lähtiessä Kun näkyvästi tai tuntuvasti likaiset WC – asiointien jälkeen Aina ripulipotilasta hoidettaessa Kun peset, pese huolellisesti!(15-30sek) Kuivaa huolella ja lopuksi käsidesinfektio

24 Mitä käsihygienia on? Potilaan oikeus laadultaan hyvään hoitoon (huoneentaulu) (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 3§) Hoitavan henkilön oikeus tehdä työtään turvallisesti (Työturvallisuuslaki 8§) Hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyä (Laki tartuntatautilain muuttamisesta 6§ )

25 ASENNE ??????

26 Käsikoruja tai rakennekynsiä ei käytetä hoitotyössä Työntekijän työasu- ja hygieniaohje 5/2009 ohjekirje Tarkista sanamuoto ohjekirjeestä 26

27 KÄSIEN DESINFEKTIO Käsien desinfektiolla katkaisemme mikrobien tartuntareitin käsien kautta. Käsihuuhdetta helposti saataville Pidä käsien iho kunnossa  ESTÄ KÄSIEN TOIMIMINEN TARTUNTATIENÄ!!!

28 Käsihygienia Ihoa ei voida saada steriiliksi sitä vaurioittamatta, tämä ei ole tavoitteenakaan Oleellista käsihygienian toteuttamisen jälkeen iholle jäävien bakteerien laatu ja määrä Käsien mikrobisto ei ole vakio vaan vaihtelee eri aikoina ja paikoissa, pysyvä ja väliaikainen mikrobisto Olli Meurman, Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät kevät 2012

29 Käsien desinfektiohieronta
Poistaa käsistä väliaikaisen mikrobiston Alkoholihuuhdetta otetaan 2-3 painallusta annostelijasta riippuen, käsihuuhdetta hierotaan joka puolelle kuiviin käsiin Huomioidaan erityisesti sormenpäät ja peukalot Huuhdetta hierotaan kunnes kädet ovat kuivat n sekuntia

30 Käsien desinfektio Osastolle tullessa ja lähtiessä
Työpisteeseen tullessa ja lähtiessä Ennen potilaan hoidon aloitusta ja hoidon aikana aseptisen työjärjestyksen mukaisesti Aina potilaan hoidon jälkeen Ennen aseptisia toimenpiteitä Ennen suojakäsineiden pukemista ja niiden riisumisen jälkeen Suu-nenäsuojaimen ja muiden suojaimien riisumisen jälkeen Ennen ruoan jakelua ja syöttämistä Aina myös potilaan ihon koskettamisen jälkeen (esim. verenpaineen mittaus, pulssin mittaus, asennon korjaaminen…)

31 SUOJAINTEN KÄYTTÖ Suojainten käytöllä pyritään ehkäisemään mikrobien leviämistä kohteesta toiseen. Kartoita riskitilanteet. SUOJAIMET EIVÄT KORVAA HYVIÄ ASEPTISIA TYÖTAPOJA JA KÄSIEN DESINFEKTIOTA!!! Useimmiten kertakäyttöisiä, jotka laitetaan välittömästi käytön jälkeen jätteisiin.

32 SUOJAKÄSINEIDEN KÄYTTÖ
Suojakäsineillä ei kosketella kesken hoitotoimenpiteiden mitään muita kohteita. Huomioitava Minne suojakäsineillä kosketaan, sinne ne mikrobit siirtyvät Älä levitä mikrobeja suojakäsineillä ympäristöön tai muihin välineisiin

33 SUOJAKÄSINEET Tarkoitus *estää käsien likaantuminen mikrobeilla
*estää mikrobien leviämistä potilaasta tai kohteesta toiseen tai työntekijän käsistä toimenpidealueelle. *estää veritapaturmaa *suojata käsiä

34 SUOJAKÄSINEIDEN KÄYTTÖ
Kertakäyttöiset, tehdaspuhtaat suojakäsineet - koskettaessasi verta, kehon nesteitä, eritteitä, kontaminoituneita alueita, potilaan/asiakkaan limakalvoja ja rikkinäistä ihoa. - mikäli käsissäsi on ihorikkoumaa tai ihottumaa. - ottaessasi verinäytteitä, kosketellessasi katetreja tai kanyyleja ymv. Kertakäyttöiset, steriilit suojakäsineet -steriiliyttä vaativat toimenpiteet

35 SUOJAKÄSINEIDEN KÄYTTÖ
Kädet on desinfioitava ennen ja jälkeen suojakäsineiden käyttämisen Kertakäyttöisiä suojakäsineitä ei pestä eikä desinfioida!

36 Käsihygienia http://www.youtube.com/watch?v=qagmw3oGOVg

37 SUU-NENÄSUOJUS Tehdaspuhdas, kertakäyttöinen ja toimenpidekohtainen
Poistetaan jokaisen toimenpiteen jälkeen ja aina, kun on riisuttu pois kasvoilta ja laitetaan jätteisiin. Oikea pukemis- ja riisumistekniikka Suu-nenäaluetta ei kosketella käsin käytön aikana  kostuttuaan päästää mikrobit läpi Poistamisen jälkeen käsien desinfektio.

38 SUU-NENÄSUOJUKSEN KÄYTTÖ
Aina potilaan hengitysteitä imettäessä Tarvittaessa roiskesuojana Hoidettaessa runsaasti erittäviä, laajoja haava- ja ihottuma-alueita Steriiliä tavaraa pakattaessa ja - pöytiä tehtäessä Kirurgisissa toimenpiteissä Leikkausalueen desinfektion aikana Leikkaustiimillä

39 SUOJATAKKI JA -ESILIINA
Käytetään, kun on työasun eritteillä tahriintumisen vaara. Käytetään kertakäyttöisiä suojatakkeja ja -esiliinoja Monikäyttöiset suihkuesiliinat laitetaan päivittäin käytön jälkeen pyykkiin.

40 HIUSSUOJUS Kertakäyttöinen ja tehdaspuhdas
Käytön tarkoituksena on suojata aseptisia alueita esim. leikkaushaava, käytetään myös roiskesuojana Hiussuojuksen tulee peittää kaikki hiukset. Hiussuojuksen pukemisen ja riisumisen jälkeen desinfioidaan kädet.

41 SILMÄSUOJUKSET Silmäsuojuksia käytetään estämään veri- ja eriteroiskeiden pääsyä silmiin erityisesti toimenpiteissä Silmäsuojukset suojaavat myös sivulta tulevilta roiskeilta. Kertakäyttöiset laitetaan käytön jälkeen jätteisiin ja monikäyttöiset huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Kädet desinfioidaan aina silmäsuojuksen riisumisen jälkeen.

42 OIKEAT TYÖSKENTELYTAVAT ASEPTISEN TYÖJÄRJESTYKSEN MUKAISESTI
ASEPTIIKKA = Ammatillinen arvo, joka vaatii itsenäistä päätöksentekoa ja vastuullisuutta. ASEPTINEN OMATUNTO ohjaa toimimaan aseptisesti oikein, vaikka kukaan ei näkisi sekä korjaamaan virheet, jos ja kun niitä tapahtuu. ASEPTINEN TYÖJÄRJESTYS = Mikrobeilta suojaava työjärjestys; Työ aloitetaan puhtaimmasta työosuudesta ja edetään likaisempaan. Mikäli järjestyksestä poiketaan, huolehditaan suojainten vaihtamisesta ja käsien desinfektiosta.

43 Haavainfektion ehkäisy

44 VERITAPATURMIEN EHKÄISEMINEN
 KAIKKEEN VEREEN SUHTAUDUTAAN KUIN SIINÄ VOISI OLLA TAUDINAIHEUTTAJA- MIKROBI!

45 Veritartunta veri ja seerumi nivelneste, selkäydinneste
keuhkopussin, sydänpussin neste vatsaontelon neste siemenneste, vaginan erite lapsivesi kudokset silmämäärin veriset muut nesteet, eritteet

46 JOS TAPAHTUU VERITAPATURMA
Pysyttele rauhallisena Huuhdo altistuskohta runsaalla vedellä Älä purista verta pois! Laita altistuskohtaan alkoholihaude (A12t etanoli 80%) kahdeksi minuutiksi. Selvitä verenlähteen tiedot, sairastaako potilas veren välityksellä tarttuvaa sairautta. Ota yhteys työterveyshuoltoon ja tee aina kirjallisesti ilmoitus veritapaturmasta!  yksikössä oltava selkeät toimintaohjeet!

47 Veritapaturmien ehkäisy
Tee työsuunnitelma Järjestä turvalliset työskentelyolosuhteet Työskentele rauhallisesti Varaa särmäisjäteastia lähettyville ja laita terävät, pistävät ja viiltävät esineet suoraan sinne Henkilökunnan terve ja ehjä iho on tärkeää

48 Veritapaturmien ehkäisy
Huolehditaan tarvittavat välineet katse-etäisyydelle Varataan laskutilaa välineille Injektioneuloja ei holkiteta käytön jälkeen Verta ja verisiä eritteitä käsiteltäessä käytetään aina suojakäsineitä

49 ERITETAHRAT ”löytäjä saa poistaa”
Eritetahrat ovat ihmisen eritteitä; verta, haavaeritettä, ulostetta, virtsaa, ysköstä, limaa, yms. Eritetahra on mikrobikasa, joka sisältää paljon mikrobeja (yleensä bakteereja tai viruksia) ja jossa mikrobit pystyvät lisääntymään.  POISTETTAVA MAHDOLLISIMMAN NOPEASTI JA DESINFIOTAVA, jottei mikrobit aiheuta infektioita vastustuskyvyttömille potilaille!

50 VÄLTÄ ERITETAHROJA Älä laita näyteastioita liian täyteen.
Sulje näyteastioiden korkit ja kannet huolellisesti. Ennakoi roiskevaara, mikäli mahdollista ja käytä tarvittavia suojaimia. Käytä hoitoalustaa toimenpiteissä Laita side- ym. hoitotarvikkeet suoraan jätteisiin. TAPA MIKROBIT VÄLITTÖMÄSTI ERITETAHRADESINFEKTIOAINEELLA KÄYTÄ AINA SUOJAKÄSINEITÄ

51 Potilaan hoidossa käytettyihin välineisiin liittyvät infektiot
– Verisuonikanyylit perifeeriset keskuslaskimokanyylit – Hengityskonehoidot – ECMOt, sydänpumput, apusydämet – Virtsatiekatetrit – Dialyysihoidot jne Dokumentoi , arvioi tarve säännöllisesti ja poista tarpeettomat heti

52 Influenssa, sairaalainfektio?
Rokotus Yskimishygienia

53 Tulevaisuus

54 Omavalvonta velvoitettu helmikuun 2013 alusta yksityisille hoitoa tarjoaville yksiköille
Omavalvontasuunnitelma Omavalvontajärjestelmä - rakennesuunnittelu -puhdistussuunnitelma -hygieenisen työskentelyn ohjeet - kunnossapito -jätehuolto -varautuminen poikkeustilanteisiin näytteenottosuunnitelma koulutus Keskeisistä ja seurattavista asioista syntyy kirjanpitoa seurantadokumentaatiota, joka tarkistetaan/todennetaan 54

55 PEAT Patient Environment Action Team
Englannin kansallisen potilasturvallisuusviraston laatima itsearviointimenetelmä Laitoksille, jossa yli 10 vuodepaikkaa Benchmarking arviointi Alueet joita arvioidaan Ruoka Puhtaus Infektioiden torjunta Potilasympäristö Kylpyhuoneet/WC, valaistus, lattiat, potilastilat Kaavake joka täytetään ja pisteytetään vuosittain Kysymysten vaatimustaso määritetään etukäteen 55

56 PEAT Koko sairaala käydään läpi aina tuloteistä, autopaikoituksesta potilaiden WC tiloihin Arviointia ei tehdä tiloissa, joihin potilailla ei ole pääsyä Potilasnäkökulma keskeistä Arvioinneista lasketaan pisteet, joiden perusteella voidaan luokitella Pitäisikö Suomessakin kehittää jokin maanlaajuinen arviointijärjestelmä laitoksille ja sairaanhoitopiireille?

57 Tulevaisuuden haasteita
Mikrobilääkkeiden käytön lisääntyminen on mahdollistanut monet hoidot, joita ennen ei voitu tehdä säästävä verisuonikirurgia solusalpaajahoidot syöpäpotilaille elinsiirtotoiminnan, reumanhoidon jne. Hoitoaikoja pyritään lyhentämään sairaalassa siirrot laitoksesta toiseen, kotisairaalat, potilashotellit, päiväsairaalat Asennetaan vierasesineitä keinonivelet, elimet ”isoäitini on kyborgi” Joudutaan uudenlaisiin tilanteisiin nopeasti SARS, Pernarutto, Tsunami, Lintuinfluenssa, Cl.difficile, Koronavirus (MERS-CoV) Ongelmat maailmanlaajuisia

58 Pohdittavaa Eri siivousmenetelmien ja aineiden teho infektioiden torjunnassa Mikrokuituliinat, höyrypesurit, pesuaineet, desinfektioaineet Antimikrobiset pintamateriaalit teho, tarve, puhdistettavuus, hinta, liukkaus, käyttökokeilut Liikuteltavat suodattimet ja ilman desinfektiolaitteet (HEPA, fotokemialliset, otsonointilaitteet) tarve, teho, hyöty, hinta Henkilökunnan ammattitaito, vaihtuvuus, motivaation ja arvostuksen puute, aliresursointi 58

59 Pohdittavaa Sairaaloissa tehtävät rakennustyöt
siellä missä on pölyä, on myöskin taudinaiheuttajia Laadunvalvonta menetelmät omavalvonta: visuaalinen, likajäämien valvonta, mikrobiologinen puhtausvalvonta Kriittisten pintojen määrittäminen

60 LÄHTEITÄ ammattilaisille ohjeistukset sairaalahygienia ja infektio-ohjeet Hellsten (toim.) Infektioiden torjunta sairaalassa. Infektioiden torjunnan perusteet terveydenhuollossa. Duodecimin verkkokurssi. Huovinen ym Mikrobiologia ja infektiosairaudet KÄSIHYGIENIASTA Kujala P. Suomen sairaalahygienialehti 2004;22: Syrjälä H. Duodecim 2006;122:425–33 Syrjälä H. Duodecim 2005;121:

61 VAAN ODOTTAVAT JA KÄYTTÄVÄT HYVÄKSI VIRHEITÄMME MUTTA
MIKROBIT EIVÄT NUKU VAAN ODOTTAVAT JA KÄYTTÄVÄT HYVÄKSI VIRHEITÄMME MUTTA NE OVAT ELINEHTOMME KIITOS


Lataa ppt "Infektiot hoitotyössä – Estä infektioiden vyöry!"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google