Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Käsitekartta opetuksessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Käsitekartta opetuksessa"— Esityksen transkriptio:

1 Käsitekartta opetuksessa
Vihdin opettajien koulutus Vihdin yhteiskoulun lukio, © Ilpo Halonen

2 Lähteitä http://www.cs.hut.fi/~sto/Opetus/concept-maps.html
CMap Tools Help

3 Käsitekarttatekniikka
IHMConcept Map Software , Cornellin yliopiston prof. Joseph D. Novakin kehittämän idean perustalle kehitetty tiedonrakenteluväline tarkoitus: käsitteiden välisten suhteiden määrittäminen ja nimeäminen tulos: käsitteiden merkityksen ja käytön täsmentyminen ja käsitteistön yhtäpitävyyden lisääntyminen onnistunut käsitekartta vastaa ajatuksellisesti asioiden oikeita loogisia suhteita

4 Miellekartta miellekartta: käsitellyistä asioista johtuvien mielleyhtymien merkitseminen muistiin pääpaino: muistaminen soveltuvuus: esim aivoriihessä syntyvien ideoiden muistiinpano eroaa käsitekartasta jonka pääpaino on tiedon jäsentämisessä ei ilmaise asioiden loogisia suhteita

5 Työkalut käsitekartta voidaan tehdä kynällä paperille
CMap Tool käyttökelpoinen digitaalinen ilmaistyökalu verkosta CMap Toolin avulla käsitekartan voi tehdä tietokoneella

6 CMap Tool -työkalu työkalu laatii automaattisesti ”solmuja”, joita voi siirrellä karttaa laajennettaessa kartat luodaan siten, että nuolenpäät ilmaisevat käsitteiden suhteiden suunnan (esim ylempänä/alempana hierarkiassa) esityksiä varten kartan voi tallentaa .gif –kuvatiedostoksi joka soveltuu WWW:hen

7 Käsitekartan tekemisen ohjeita
tunnista kohdealueen keskeiset käsitteet nimeä käsite yhdellä tai enintään muutamalla sanalla varaa aikaa sillä monimutkaisen kohdealueen ”kartoittaminen” ei onnistu yhdessä istumalla ole kärsivällinen sillä käsitekartta on prosessi, jossa pohdinnasta seuraa muutoksia ( esim substantiivi muuttuu vast. verbiksi tai adjektiiviksi, yleiskäsite muuttuu erityiseksi jne.)

8 Käsitekartan teon aloittaminen 1/2
Mitä esineitä, osapuolia ja paikkoja aiheeseen liittyy? Mitä tapahtumia, toimintoja, prosesseja ja tiloja esineisiin, osapuoliin ja paikkoihin liittyy? Missä rooleissa jälkimmäiset esiintyvät edellisissä? Mitä kriteereitä, näkökulmia tai ongelmia toimintoihin liittyy?

9 Käsitekartan teon aloittaminen 2/2
Mitä suhteita käsitteiden välillä on? Ovatko suhteet yleispäteviä vai satunnaisia? Pitäisikö käsitteitä muuttaa, jotta suhteet olisivat täsmällisempiä? Onko käsitteillä yhteisiä piirteitä? Esiintyykö kartassa toistuvasti samanlaisia rakenteita? Voidaanko käsitteitä yleistää tai pitäisikö käyttää erikoistuneempia käsitteitä?

10 Millainen on onnistunut käsitekartta? 1/2
sama käsite vain kerran kartassa ei liian yleisiä suhteiden nimiä: ei ”liittyy” ”on”, vaan ”seuraus”, ”osa”, ”vastakohta” millä tavalla asia on jotakin ”on ammatiltaan”, ”on tyypiltään”, ”on väriltään” yleisemmät käsitteet ylempänä, erikoistuneemma alempana

11 Millainen on onnistunut käsitekartta? 2/2
ei irrallisia osia vaan yhtenäinen käsitekartta kukin käsite mielekkäässä suhteessa muihin kartan käsitteisiin - irrallinen käsite merkki siitä ettei sisältöä tajuta jos kohdealueen käsitteet eivät enää mahdu kartalle, niin 1) pohdittava kuuluvatko kaikki kartalle, 2) käsitteistö mahdollisesti jaettavissa itsenäisiin osa-alueisiin, joista voi tehdä omat kartat

12 Miellekartat opetuksen apuna (Partners in Learning, MS, http://www

13

14

15

16 Mielle- ja käsitekarttaohjelmia
Käsitekartta: CMap Tools (ilmainen=, ConceptDraw, Miellekartat: Freemind (ilmainen), Inspiration, Mindmanager, Microsoft Office Visio 2003,


Lataa ppt "Käsitekartta opetuksessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google