Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SAIRAALOIDEN LÄÄKEHUOLLON AUTOMAATIO

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SAIRAALOIDEN LÄÄKEHUOLLON AUTOMAATIO"— Esityksen transkriptio:

1 SAIRAALOIDEN LÄÄKEHUOLLON AUTOMAATIO
PUHDASTILASEMINAARI Toivo Naaranlahti

2 SAIRAALOIDEN LÄÄKEHUOLTO
Lääkehuolto varmistaa, että potilaiden tutkimus- ja hoitotilanteissa on käytettävissä tarkoituksenmukaiset lääkkeet. Osallistuvat: - sairaala-apteekit - sairaaloiden hoitoyksiköt

3 SAIRAALOIDEN LÄÄKEHUOLTO
Sairaala-apteekit vastuussa SAIRAALA-APTEEKKIEN TOIMINNOT Lääkelogistiikka: isot varastot, velvoitevarastointi Lääkkeenvalmistus Omat valmisteet Käyttökuntoon saattaminen Ei-steriili valmistus Aseptinen valmistus Kliiniset palvelut (osastofarmasia)

4 YLEISIÄ TUNNUSPIIRTEITÄ
Paljon käsityötä, nostelua, vaikeita asentoja Logistiikan volyymi iso Lääkkeenvalmistuksessa paljon reseptejä, pieniä sarjoja Puhdastilatyöskentelyä Tarkkuutta vaativaa työtä, virheiden pelko Sekaantumisvaara olemassa Toiminnan taloudellinen merkitys iso

5 MITÄ SAIRAALOIDEN LÄÄKEHUOLLOSSA ON TAPAHTUNUT?
Alueellista keskittymistä (1990-luvulta lähtien) Toimintojen keskittymistä (esim. sytostaattien valmistus apteekkiin) Laatuvaatimusten kiristymistä Osastofarmasian laajeneminen

6 USAN TILANNE Automaatio ja teknologian hyödyntämien lisääntyneet 10 vuoden aikana huomattavasti Sähköinen lääketilaus ja -määräys Elektroniset ”älykaapit” osastoille Apteekin robotit ja karusellivarastot Lääkkeenvalmistuksen automaatio (ruiskujen täyttöautomaatit, isot robotit) Viivakoodin käyttö tunnistukseen yleistynyt

7 MITÄ LÄÄKEHUOLLON AUTOMAATIO ON?
Automaatio koostuu laitteista ja ohjaavista tietojärjestelmistä Aikaisemmin ollut joitakin jakelupumppuja ja annostelijoita

8 MITÄ LÄÄKEHUOLLON AUTOMAATIO ON jatkuu…
Automaatiota hyödynnetty paljon erityisesti lääketeollisuudessa ja lääketukuissa (logistiikka) Suora soveltaminen sairaalafarmasiaan ei ole kannattanut Laboratorioautomatiikka ei myöskään ole tukenut sairaala-apteekkeja

9 SAIRAALOIDEN LÄÄKEHUOLLON AUTOMAATION UUDET TUULET
POTILASKOHTAINEN ANNOSJAKELU automaatiosovellutus Suomessa (Turun kaupunki 1990-luvun alkupuoli); (Suomen laitteet Baxter, Tosho) -Sovellettu perusterveydenhuoltoon -Kokeiluja sairaaloissa (TAYS, KYS) -Yksityisiä annosjakeluyrityksiä -Tilausjärjestelmät olleet esteenä sairaalasovellutuksille.

10 LÄÄKEVARASTOAUTOMAATIT
Yksityisapteekeissa käytössä. KERÄILYVARASTOAUTOMAATIT (TYKS, PK-KS, KAKS); (Rowa, Newico) Varastoivat, keräilevät, pakkaavat Säästävät tilaa Viivakooditunnistus, kamera 2. OSASTOJEN ELEKTRONISET LÄÄKEKAAPIT (OYS, TAYS, KYS); (PYXIS, HEALTH TEC, NEWICO)

11 ELEKTRONISET LÄÄKEKAAPIT
Ominaisuuksia: (lähikaapit tai keskuskaapit; läpianto tai ilman) Käyttäjähallinta Lääkkeiden tunnistus, viivakoodi Lääkkeen noutamisen ohjaus, valot Käytön kirjaaminen Mahdollistaa ohjeistuksen ja dokumentaation Estävät virheitä, vähentävät varastoja

12 Leikkaussali- ja hoitohuonekohtaiset e-kaapit

13 LÄÄKKEENVALMISTUKSEN AUTOMAATIO
Vaatimukset/kriteerit/tarpeet: tarkkuus puhdastilakelpoisuus ei ristikontaminaatiota, tunnistaminen (ainakin lääke) helppo käytettävyys ja siivottavuus hävikin vähentäminen etiketöinti, dokumentaatio integroitavuus tietojärjestelmiin

14 LÄÄKKEENVALMISTUKSEN AUTOMAATIO
LAITTEITA: Sytostaattien valmistusrobotti : ensimmäinen CytoCare, Health Robotics, Italia; Riva, Intelligent Hospital Systems, Kanada Näissä sovellettuja tekniikoita: vaakatunnistus kameratekniikka viivakooditekniikka Robotin sisällä A-tilaluokka (ympäristö B) Etiketöinti Laitteistot kalliita ja melko suuria (ei suomessa käytössä)

15 LÄÄKKEENVALMISTUKSEN AUTOMAATIO…
LAITTEITA: i.v.-lääkkeiden käyttökuntoon saattamisrobotti i.v.-STATION, Health Robotics (Riva ym.) samantyyppinen kuin CytoCare I.v. Icon (Newico Oy) tilattu KYSille täyttää ruiskuja viivakooditunnistus etiketöinti

16 MUITA SOVELLUTUKSIA Raskaiden tavaroiden käsittely
Kokonaisvaltainen potilaskohtaisiin annoksiin jakeleva järjestelmä (mm. Swisslog), unit dose-järjestelmä Sytostaattien raaka-ainevarasto KYSille viivakooditunnistus integraatio apteekin järjestelmään

17 SYTOSTAATTIEN RAAKA-AINEVARASTO

18 SYTOSTAATTIEN RAAKA-AINEVARASTO

19 MUITA SOVELLUTUKSIA… Punnitukseen ja tietojärjestelmään perustuvia tuotannonohjausjärjestelmiä lääkkeenvalmistukseen Puhdastilan olosuhdemonitorointi Tilatekniset ratkaisut ”Käsimikrot”

20 TIETOJÄRJESTELMÄINTEGRAATIOT
Välttämättömiä, kytkevät osaprosessit toisiinsa (vrt. automaatio yleensä) Tarvittavia tietoja: - lääketiedot - potilaiden hallintatiedot - potilaiden hoitotieto (mm. lääkemääräykset)

21 INTEGRAATIODEN HAASTEITA
Kaksisuuntainen tietoliikenne Yhtenäinen tietorekisteri (mm. lääketiedon pitää olla yksiselitteistä) Raskaita rakentaa Vaativat huolellista testausta Käyttöönotto edellyttää validointia

22 AUTOMAATIOLLA HAETTAVA ETUJA
Toiminnan sujuvuus ja varmuus Jäljitettävyyden mahdollistaminen Parantunut ergonomia Turvallisuus, virheiden välttäminen sekä apteekin puhdastiloissa, varastoissa että osastoilla Nykyistä parempi varastonhallinta, sairaaloissa osastojen lääkekaapit keskitettyyn valvontaan Käyttäjien hallinta (tunnistus)

23 HAETTAVIA ETUJA … Lääkkeenvalmistuksen prosessin turvallisuuden lisääminen (manuaalisen varmistuksen vähentäminen) Paperiton puhdastila tavoitteena Lääkkeenvalmistuksen raaka-aine hävikin vähentäminen (vrt. keskittäminen)

24 AUTOMAATIOON LIITTYVIÄ UHKIA
Lisää työvoiman tarvetta! Automaatiosta ei saa tulla isäntä Ei ole käyttäjäystävällistä (käyttöjärjestelmät hitaita tai monimutkaisia) Häiriöt ja viat blokkaavat toiminnan Systeemivirheen mahdollisuus Liian kallis investointi ja ylläpito Puhdastilat ovat oma haasteensa

25 Automaatio puhdastiloissa
- Automaatio voi säästää tilaa, jota se myös vie (robottien toimintasäde). (CytoCare ym.) - Siivous voi olla haasteellista, kokemusten mukaan se on kuitenkin onnistunut hyvin. Prosessiin perehdytyksen havaittu olevan helpompaa. Huolto voi olla haasteellista

26 LOPUKSI Uusien prosessien opettelua Tarvitaan kokemusta ja yhteistyötä
Hyödyt tulevat esiin pitkällä aikavälillä (turvallisuus- ja taloushyödyt) Automaatio on tulossa/tullut jäädäkseen suomalaiseen sairaaloiden lääkehuoltoon, sekä apteekkeihin että osastoille AUTOMAATIO EI OLE ITSEISARVO. PÄÄMÄÄRÄNÄ ON POTILASTURVALLISUUDEN PARANTAMINEN!


Lataa ppt "SAIRAALOIDEN LÄÄKEHUOLLON AUTOMAATIO"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google