Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1. 2 3 4 Paperinkeräys Oy:n seminaari 17.4.2012 Eteran auditorio Marina Furuhjelm Lakiasiantuntija, OTM Miten jätelaki vaikuttaa isännöitsijän arkeen?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1. 2 3 4 Paperinkeräys Oy:n seminaari 17.4.2012 Eteran auditorio Marina Furuhjelm Lakiasiantuntija, OTM Miten jätelaki vaikuttaa isännöitsijän arkeen?"— Esityksen transkriptio:

1 1

2 2

3 3

4 4

5 Paperinkeräys Oy:n seminaari 17.4.2012 Eteran auditorio Marina Furuhjelm Lakiasiantuntija, OTM Miten jätelaki vaikuttaa isännöitsijän arkeen?

6 Yhtiökokous Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012 •Suurimmat muutokset uudessa laissa: •Jätehuollon etusijajärjestyksen (jätehierarkian) noudattamista tehostetaan •Tuottajan vastuuta pakkausjätteiden jätehuollon järjestämisestä laajennetaan •Valvontaa ja seurantaa tehostetaan •Jätehuollon eri toimijoiden vastuita täsmennetään •Tässä esityksessä käsitellään erityisesti lakimuutoksia keräyspaperin kiinteistökeräyksen näkökulmasta 6

7 •Tuottajalla on jätehuollon järjestämisvastuu tietyistä tuotteista tulevan jätteen osalta (Jätelaki: luku 6): -Keräyspaperi -Romurenkaat -Henkilöautot, pakettiautot ja niihin rinnastettavat muut ajoneuvot -Sähkö- ja elektroniikkalaitteet -Paristot ja akut -Pakkaukset -Kuitupakkaukset (keräyskartonki) -Metallipakkaukset -Lasipakkaukset -Muovipakkaukset -Puupakkaukset 7 Vastuu paperinkeräyksen järjestämisestä

8 •Tuottajalla on ensisijainen oikeus järjestää keräyspaperin keräys kiinteistöillä •Muut toimijat saavat perustaa rinnakkaisia keräys- tai vastaanottojärjestelmiä, taikka tarjota tähän liittyviä palveluita vain, jos tämä tehdään yhteistoiminnassa tuottajan kanssa •Kunta voi täydentää käytöstä poistettujen tuotteiden kuljetusta ja vastaanottoa siltä osin, kuin tuottaja ei sitä järjestä. Tällöin käytöstä poistetut tuotteet on toimitettava tuottajan järjestämään jätehuoltoon. •Järjestys: 1: Tuottaja tai tuottajayhteisö 2: Mikäli eivät järjestä, kunta voi järjestää 3: Jos kunta ei halua järjestää, yksityiset yritykset voivat tarjota palvelua 8 Tuottajan ensisijainen oikeus järjestää jätehuolto

9 •Muutos ei välttämättä ole asukkaille näkyvä – taustalla sopimussuhteissa, oikeuksissa ja velvoitteissa kuitenkin tapahtuu muutoksia •Tuottajien järjestämä jätehuolto on tuottajien kustantamaa ja organisoimaa •Tuottajat voivat yhdessä perustaa oikeustoimikelpoisen yhteisön (tuottajayhteisö esimerkiksi Paperinkeräys Oy) huolehtimaan tuottajalle laissa säädetyistä velvollisuuksista. •Huomioitavaa siis jatkossa, että keräysliike on laillistettu tuottajayhteisön kumppani. Miten keräyspaperin kiinteistökeräys järjestetään tulevaisuudessa? 9

10 •Keräysastian tyhjentäminen kiinteistöltä on lain mukaan oltava maksutonta, pois lukien haja-asutus ja pientaloalueet, missä tuottajayhteisö on järjestänyt maksuttomat aluekeräyspisteet. -Isännöitsijä tulee selvittää tuleeko tuottajayhteisö jatkamaan maksutonta kiinteistökeräystä •Kiinteistöllä on toisaalta järjestettävä vastaanottopaikka paperituotteiden keräystä varten. Velvollisuus ei kuitenkaan koske pientaloja tai muita vastaavia kiinteistöjä eikä haja-asutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä. Kiinteistökeräys 10

11 •Kunta voi määrätä jätehuoltomääräyksissä kuitenkin keräysvälineistä. •Kiinteistö voi valita palveluntarjoajan, joka täyttää laissa säädetyt edellytykset (tuottaja, tuottajayhteisö tai tuottajan valtuuttama kumppani). •Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on pidettävä julkisesti saatavilla olevaa ajantasaista luetteloa tuottajarekisteriin hyväksytyistä tuottajista ja tuottajayhteisöistä. Luetteloon merkitään tuottajan tai tuottajayhteisön nimi ja y-tunnus sekä tuotteet, joita tuottajan tai tuottajayhteisön vastuu koskee. Luettelo on oltava saatavilla tietoverkossa Kiinteistökeräys 11

12 •AOYL:n mukaan isännöitsijä hoitaa yhtiön päivittäinen hallinto sekä huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti •Hallitus voi päättää asioista, mikäli kyse ei ole epätavallisista tai laajakantoisista asioista eikä päätös vaikuttaa olennaisesti huoneiston käyttämiseen tai asumiskustannuksiin Miten laki näkyy isännöitsijän työssä? 12

13 •Käytännössä isännöitsijä hallinnoi yhtiön sopimukset: •Keräyspaperin tyhjennyssopimuksen osalta olisi huomioitava, että keräysliike on tuottajayhteisön valtuuttama kerääjä tai sopimus tehdä suoraan tuottajayhteisön kanssa •Isännöitsijä kun valvoo asiakkaan etua, huomioi että tyhjennyspalvelu on paperinkeräyksen osalta maksutonta •Isännöitsijä valvoo, että keräysliike on jätehuoltorekisterissä jätteen ammattimaisena kerääjänä ja täyttää muutkin lain vaatimukset. •Huomioitavaa on, että kiinteistöllä säilyy edelleen vastuu keräysvälineen hankinnasta. -Varmistettava 1.5. jälkeen kuntien uudet jätehuoltomääräykset •Alueella on mahdollisesti liityttävä muun jätehuollon osalta kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään -Mm. keräyspaperin osalta kiinteistö voi aina valita em. vaihtoehdon Miten laki näkyy isännöitsijän työssä? 13

14 •Tuottajavastuuta koskevaa 6 lukua sovelletaan 12 kuukauden kuluttua lain voimaantulosta kuitenkin siten, että käytöstä poistettavien pakkausten 49 §:n mukainen vastaanotto on järjestettävä vasta kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta. •Painetun paperituotteen maahantuojan on tehtävä hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi vuoden kuluessa lain voimaantulosta 14 Siirtymäsäännökset

15 •Koskee vakinaisessa asunnossa ja muussa asumisessa syntyvä jäte sekä asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely •Jätteen saa kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ottaa kuljetettavakseen vain kunta tai jätteen kuljettaja, joka toimii kunnan lukuun •Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestämistavasta riippumatta järjestettävä niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. •Kunta voi päättää, että kiinteistöittäinen jätteenkuljetus järjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön haltija sopii siitä suoraan jätteen kuljettajan kanssa (kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus) -Tämä kuitenkin poikkeus! 15 Kunnan velvollisuus järjestää muu jätehuolto


Lataa ppt "1. 2 3 4 Paperinkeräys Oy:n seminaari 17.4.2012 Eteran auditorio Marina Furuhjelm Lakiasiantuntija, OTM Miten jätelaki vaikuttaa isännöitsijän arkeen?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google