Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Avoimesti, yhteisöllisesti oppimista! PAOK – Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri -ohjelma toisen asteen yhteistyön edistäjänä ja avoimen oppimiskulttuurin.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Avoimesti, yhteisöllisesti oppimista! PAOK – Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri -ohjelma toisen asteen yhteistyön edistäjänä ja avoimen oppimiskulttuurin."— Esityksen transkriptio:

1 Avoimesti, yhteisöllisesti oppimista! PAOK – Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri -ohjelma toisen asteen yhteistyön edistäjänä ja avoimen oppimiskulttuurin kehittäjänä Kirsi Viitanen ja Matleena Laakso ITK 8.4.2011 klo 9.30 Tampereen kaupunki, Toisen asteen koulutuspalvelut paokhanke.ning.com, etunimi.sukunimi@tampere.fi, #paokhanke #itkesitys149

2 Mikä on PAOK? Pirkanmaan toisen asteen oppilaitoksille suunnattu toiminta- ja kehittämisohjelma (2009-2011) Verkko-opetuksen kehittäminen on toimintakulttuurin muutosprosessi, joka kohdistuu –henkilöstön osaamiseen –toimintaympäristön ja tukipalveluiden kehittämiseen –organisaatioiden muutos- valmiuteen

3 PAOK:n tavoitteet •Avoimen vuorovaikutuksen kehittäminen organisaatioiden ja ihmisten välillä •Oppijakeskeisen, avoimen ja yhteisöllisen oppimisympäristön luominen ja kehittäminen •Suunnitelmallisen TVT:n käyttöönoton edistäminen

4 PAOK:n palvelut VERKOSTOT •Kollegavalmentajat •Kehittämisprojektit •Asiantuntijaryhmät TIETO- JA VIESTINTÄ- TEKNIIKAN STRATEGIATYÖ •TVT-strategiatyö •TVT-osaamiskartoitukset MAAKUNNALLINEN VERKKOKURSSITARJOTIN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN • Koulutukset ja tiimien konsultoinnit • Road Show:t • Hanke- ja projektityön konsultointi • Avoin oppimiskulttuuri -seminaarit • Vuoden avoin oppimiskulttuuriteko -palkinto (oik. Marko Lipsonen ja vas. Terhi Davies, Marja Leena Koli ja Soile Mäkisalo)

5 Haasteet PAOK:ssa ORGANISAATIOT •Oppilaitosten erilainen koko (48-3800, yht. 21 000 opisk.) •Toiminta- ja oppimiskulttuurien erilaisuus •Johdon ja opettajien erilaiset todellisuudet •Muistaa aina konkreettisuus ja siirrettävyys VERKOSTO •Valmiiden yhteistyöfoorumien vähäisyys •Yhteistyötasojen moninaisuus •Luottamuksellisuuden ja avoimen ilmapiirin rakentamisen hitaus •Vastuiden jakaminen OPETTAJAT •Aika- ja resurssipula •Suhtautuminen opetuksen kehittämiseen ja TVT:n käyttöön •Oppimisen ja opetuksen tavoitteiden yksipuolisuus •Oman osaamisen aliarvioiminen •Uskalluksen puute •Osaamistaso TVT:ssa ja pedagogiset valmiudet sen opetuskäyttöön •Tottumattomuus yhteistyöhön toisten opettajien kanssa

6 Tekijät, joiden avulla PAOK on saatu elämään OSALLISTUJALÄHTÖISYYS •Toisen asteen koulutuksen johdon tuki •Oppilaitosten vapaaehtoinen osallistuminen •Vierailut ja Road Show:t oppilaitoksissa •Palvelutarjonta rakennettu hankkeen tavoitteiden ja oppilaitosten tarpeiden pohjalta PROJEKTITIIMI •Aktiivisuus ja sitoutuminen hankkeeseen sekä työskentelytavat •Aktiivinen viestintä ja markkinointi: Ning, Facebook, Twitter, sposti,.. •Kontaktit oppilaitoksiin •Tavoitteiden selkeyttäminen ja muuttaminen toiminnaksi (itse/ulkoinen arviointi)

7 Tekijät, joiden avulla PAOK on saatu elämään VERKOSTOITUMINEN •Muut hankkeet ja yhteistyötahot •Koulutukset, webinaarit, konferenssit, virtuaaliyhteisöt,.. •Ihmisten ja oppilaitosten yhteistyön tukeminen ja ohjaaminen –Etsitty aitoja yhteistyötarpeita, luotu niille toimintamalleja ja annettu resursseja OPETUKSEN KEHITTÄMINEN •Korostetaan TVT:n käyttöä osana opetuksen kokonaisuutta •Maakunnallinen verkkokurssitarjotin –82 kurssia (62 lukio, 20 amm.)

8 PAOK on onnistunut (Ohryn sparraus 10.9.2010 ja väliarviointi 12/2010) SYTYTTÄMÄÄN KIPINÄN • Projektitiimin innostunut ilmapiiri näkyy kentällä • PAOK tunnetaan ja palveluiden vaikuttavuus on hyvä • Tavoitteisiin uskotaan ja niitä pidetään tärkeinä • Innostuneisuus lisääntynyt ja ilmapiiri opettajien keskuudessa avautunut LUOMAAN VERKOSTOJA • Yhteistyö ja verkostoituminen lisääntynyt – organisaatioiden ja ihmisten välillä – oppilaitosjohdon kesken

9 PAOK on onnistunut (Ohryn sparraus 10.9.2010 ja väliarviointi 12/2010) EDISTÄMÄÄN TVT-OSAAMISTA • TVT-osaamiskartoitukset tuoneet näkyväksi opettajien osaamistason • TVT:n opetuskäyttöä ja somen hyödyntämistä lisätty • Uudenlaisen koulun luominen alkanut • Kollegavalmentajat • Kehittämisprojektityöt EDISTÄMÄÄN TVT:N OPETUSKÄYTTÖÄ • Oppijoiden yhteisöllisyys • Oppijakeskeinen verkko-oppiminen • Toisiaan tukeva verkkokurssitarjonta lukio- ja ammatillisen koulutuksen välillä

10 Kehitettävät asiat (Ohryn sparraus 10.9.2010 ja väliarviointi 12/2010) KOULUTUS •Verkkokurssitarjottimen kurssien markkinointi opiskelijoille •Creative Commons -lisensointimalli opetusmateriaalin tuottamiseen •Kehittää ja lisätä sulautuvaa opetusta –Kokonaisuuden suunnittelu ja opetuksen linjakkuus –Opiskelijoiden TVT-osaaminen –Työelämän asiantuntijoiden hyödyntäminen (esim. Asiantuntijaverkosto.fi ) –Tenttikäytäntöjen kehittäminen (virtuaaliset ympäristöt) –ACP, Moodle,..

11 KEHITTÄMINEN •”Avoin lähdekoodi kehittämiseen” •TVT:tä laajempi oppimisen foorumi (koko pedag. ympäristön kehittäminen) •Henkilöstön ohjaus (helpdesk) •Johdon tukeminen ja sen merkitys TVT:n opetuskäytön edistämisessä YHTEISTYÖ JA VERKOSTOT •Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen sekä oppilaitosten yhteistyön lisääminen •Oppilaitosjohdon foorumi kehittämään myös hallinnon ratkaisuja •Koulutuksia ja yhteistyötä oppiaineittain ja aloittain Kehitettävät asiat (Ohryn sparraus 10.9.2010 ja väliarviointi 12/2010)

12 Jos ammattitaitoaan ei huolla, siitä saa kohta huolehtia. - Tuntematon


Lataa ppt "Avoimesti, yhteisöllisesti oppimista! PAOK – Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri -ohjelma toisen asteen yhteistyön edistäjänä ja avoimen oppimiskulttuurin."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google