Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ajankohtaista ammatillisen erityisopetuksen kentältä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ajankohtaista ammatillisen erityisopetuksen kentältä"— Esityksen transkriptio:

1 Ajankohtaista ammatillisen erityisopetuksen kentältä
Ammatillisten erityisopettajien 30-vuotis opintopäivät Kaija Miettinen

2 Muutoksia koulutuksen järjestäjissä
Ammattiopistostrategian toteutuminen Suurempia ja vahvempia ammatillisen koulutuksen yksiköitä

3 Muutoksia koulutuksen järjestäjissä
Valtion oppilaitosten liittäminen yksityisiin oppilaitoksiin Erityistehtävän laajeneminen: Rajatut erityistehtävät saivat: Savon Koulutuskuntayhtymä, , enintään 30 opiskelijaa Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, enintään 20 opiskelijaa Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä enintään 20 opiskelijaa Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, enintään 40 opiskelijaa Ennestään se oli: Päijät-Hämeen koulutuskonsernilla (Kaarisilta) Optima samkommunilla (Yrkesträningsskolan Optima) Ammatillisten oppilaitosten erityisopetuksen laajeneminen/supistuminen

4 Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen opsin päivitys
Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus toimii koordinaattorina Valmis vuoden 2009 loppuun mennessä Ohjausryhmään kutsuttu edustajat: Valtakunnallinen Vammaisneuvosto VANE Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Kansaneläkelaitos Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen laitos Kehitysvammaisten Tuki ry Diakoniaopiston Säätiö/Helsingin diakoniaopisto Päijät-Hämeen koulutuskuntayhtymä Invalidiliiton Järvenpään Koulutuskeskus Kuulemistilaisuuksia järjestetään, prosessia voi seurata OPH:n nettisivujen kautta

5 Opetussuunnitelmien päivitys
Perustutkinnot, koulutusohjelmat/osaamisalat, tutkintonimikkeet (asetuksen 1411/2007 liite) Päivitysaikataulu ja perusteidenlaatijat Elinikäisen oppimisen avaintaidot

6 Uutta sanastoa Tutkinnon perusteet (ennen opetussuunnitelman perusteet) Tutkinnon osa (ennen opintokokonaisuus) Opiskelija/tutkinnon suorittaja Opinnot

7 Perututkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa
Ammatilliset tutkinnot osat Pakolliset ja valinnaiset osat Ammattipätevyyttä yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, tutkinnollistetaan (ennen yhteiset opinnot) Pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat

8 Ammatillisten perustutkintojen uudistaminen
Tutkinnot perustuvat osaamiseen ja työelämän toimintakokonaisuuksiin Tutkinnon osien suorittamisen mahdollisuus Muiden tutkintojen tutkinnon osien valitseminen Tutkinnon osan nimellislaajuus = informaatio siitä millaisen työmäärän tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten saavuttaminen keskimäärin edellyttää, jos opiskelijalla ei ole ennestään osaamista

9 Ammatillisten perustutkintojen uudistaminen
Koko tutkinnon suorittaminen on ensisijainen tavoite Perustutkinto voidaan suorittaa tutkinnon osa tai osia kerrallaan, silloin kun se on yksilön opiskeluvalmiuksien, elämäntilanteen tai työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaista

10 Ammatillisten perustutkintojen uudistaminen
Suunnitelma koko tutkinnon suorittamisesta esim. työpaikan kanssa Tutkinnon osan suorittamisesta annetaan todistus Tutkintoja uudistettaessa otetaan huomioon yksilöllisen oppimisen ja erityisopetuksen näkökulmat Aikuisten ja nuorten tutkinnon perusteet samat, toteutustapa erilainen, lainsäädäntö erilainen

11 Ammatillisten perustutkintojen uudistaminen
Tiedot, taidot ja osaaminen Yrittäjyys kaikissa tutkinnoissa Ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen edistäminen Tutkintojen terveydentilavaatimukset määritellään Terveyttä ja työkykyä vahvistavat osiot ammatillisiin opintoihin

12 Opiskelijan arviointi
Kolmitasoinen arviointi T1 tyydyttävä H2 hyvä K3 Kiitettävä Arviointi perustuu oppimistuloksiin Arvioinnin kohteena ovat työprosessien, -työtehtävien, - menetelmien ja –materiaalien sekä työn perustana olevan tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta Levan tiedon java tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta

13 Ammattitaidon osoittamistavat
Ammattiosaamisen näyttö Muu osaamisen arviointi (Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkinnonsuorituksessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla) Levan tiedon java tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta

14 (Valtioneuvoston asetus 488/2008)
Todistukset Tutkintodistus Erotodistus Todistus suoritetusta koulutuksesta Todistus suoritetuista opinnoista (Valtioneuvoston asetus 488/2008) Levan tiedon java tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta

15 Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Aloitekyky ja yrittäjyys’ Kestävä kehitys Estetiikka Viestintä ja mediaosaaminen Matematiikka ja luonnontieteet Teknologia ja tietotekniikka Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Levan tiedon java tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta

16 Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Sisällytetään ammattitaitovaatimuksiin ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien tavoitteisiin ja arvioidaan niiden yhteydessä Levan tiedon java tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta

17 Tutkinnon osat Ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkinnon osan laajuus on aina 5:llä jaollinen Pakollisten tutkinnon osien laajuudet ovat pääsääntöisesti 10 ov - 20 ov Valinnaisten opintojen laajuudet voivat olla 5 ov – 20 ov Levan tiedon java tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta

18 Tutkinnon perusteet Järjestyksen muutos: ensin ammatilliset tutkinnon osat, sitten ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osa Kaikki tutkinnot uusittu 2010 Levan tiedon java tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta

19 Lisätietoa opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet – opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden valmistelu Levan tiedon java tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta

20 Väitöstutkimuksen tuloksia
Erityisopetuksen kannalta monipuolisesti laadittuja opetussuunnitelmia on vähän (14 %) Erityisen heikosti oli kuvattu arviointi erityisopetuksessa (4 %) Monipuolisimmin erityisopetusta käsittelivät koulutuksen järjestäjät, joilla oli paljon opiskelijoita ja erityisopiskelijoita ja ne olivat yleensä kuntayhtymiä Levan tiedon java tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta

21 Väitöstutkimuksen tuloksia
Hyvässä opetussuunnitelmassa: Opiskelijan tukeminen kulki läpi koko opetussuunnitelman Erityisopetukselle oli oma luku, jota syvennettiin erillisellä erityisopetuksen suunnitelmalla Levan tiedon java tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta

22 Väitöstutkimuksen tuloksia
Erityisopetuksen käsitteet ovat: Epätäsmällisiä Monenlaisia tulkintoja Levan tiedon java tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta

23 Väitöstutkimuksen tuloksia
Seudullinen yhteistyö ja verkostotyö hyvin kuvattu HOJKS-prosessi hyvin kuvattu Ammatillisten oppilaitosten ja erityisoppilaitosten toiminta hyvin erilaista Levan tiedon java tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta

24 Väitöstutkimuksen tuloksia
Ristiriitaisuuksia: Opettajat näkevät koko ikäluokan koulutusperiaatetta toteutettavan tehokkaammin kuin mitä se tuli esille opetussuunnitelmissa Opettajat eivät suosi integraatiota yhtä paljon kuin mitä opetussuunnitelman perusteissa on linjattu Opetussuunnitelmaa ei välttämättä nähdä tiedonlähteenä Levan tiedon java tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta

25 Väitöstutkimuksen tuloksia
Tärkein erityisopetuksen menetelmä on hyvä vuorovaikutus opiskelijan ja opettajan välillä Pedagogiikka on erityisopetuksen perusta Opiskelija on objekti, joka suorittaa, sopeutuu ja tulee hyväksi työntekijäksi Erityisopetuksessa kasvatetaan sosiaalista pääomaa (ei kulttuurista) Erityisopetuksen perusteen ja opetuksen välillä ei ole yhteyttä Levan tiedon java tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta

26 Väitöstutkimuksen tuloksia
Tutkittua ja jäsennettyä tietoa alkaa olla Tiedon laajentamisen ”teoriaksi” on ajankohtaista Luotujen ”teorioiden” soveltaminen, kehittäminen ja varmistaminen Esimerkiksi: Opettajan ja opiskelijan hyvä vuorovaikutus edistävät hyvien oppimistulosten saavuttamista. Hyvin toteutetun erityisopetuksen taustalla on koulutuksen järjestäjän tuki ja selkeä määrittely. Levan tiedon java tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta

27 Onnea Onnea Onnea 30 vuotta


Lataa ppt "Ajankohtaista ammatillisen erityisopetuksen kentältä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google