Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 TUTUKSI! SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOT ▬ TUTKIMUKSEN JA OPPIMISEN INFRASTRUKTUURIN YDIN.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 TUTUKSI! SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOT ▬ TUTKIMUKSEN JA OPPIMISEN INFRASTRUKTUURIN YDIN."— Esityksen transkriptio:

1 SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 TUTUKSI! SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOT ▬ TUTKIMUKSEN JA OPPIMISEN INFRASTRUKTUURIN YDIN

2 Yliopistokirjastojen verkoston rakenne Kaavio: Jarmo Saarti, Kuopion yliopiston kirjasto

3 Suomen yliopistokirjastojen neuvoston visio •SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOT – TUTKIMUKSEN JA OPPIMISEN INFRASTRUKTUURIN YDIN •Suomen yliopistokirjastojen neuvosto luo tutkimustiedon saavutettavuuden ja käytettävyyden tulevaisuutta ja on alansa keskeinen yhteiskunnallinen vaikuttaja.

4 Suomen yliopistokirjastot - tutkimuksen ja oppimisen infrastruktuurin ydin •Tutkimuksen ja oppimisen infrastruktuuri: - tutkimusjulkaisut ja niiden hankinta (FinELib) - tietojärjestelmät (Nelli, Voyager….) - aineiston liikkuvuus (UB, Varastokirjasto, kaukolainaus) •Mitä muuta mahdollisesti sisällyttäisit tutkimuksen ja oppimisen infrastruktuuriin ajatellen omaa kirjastoasi?

5 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto luo tutkimustiedon saavutettavuuden ja käytettävyyden tulevaisuutta ja on alansa keskeinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. •Minkälaiset asiat ovat tulevina vuosina keskeisiä tutkimustiedon saavutettavuuden ja käytettävyyden näkökulmasta kirjastoissa? •Pystytkö omassa työssäsi tai muutoin vaikuttamaan yhteiskunnallisen keskustelun muotoutumiseen?

6 Oman kirjaston visio lsdjfjljdfdsjfdljdljkjldkflsdkj

7 Neuvoston ja oman kirjaston visiot •Vertaile visioita: onko niissä jotain samaa, miten ne eroavat toisistaan •Mieti neuvoston ja oman kirjastosi visiota oman työsi kannalta.

8 Neuvoston päämäärät 1.Yliopistokirjastojen vaikuttavuuden edistäminen yliopistojen perustehtävien suorittamisessa 2.Yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja julkiseen keskusteluun vaikuttaminen erityisesti tietoaineistojen saannin varmistamiseksi 3.Neuvoston kansallisen ja kansainvälisen näkyvyyden lisääminen 4.Yhteisten toimintatapojen kehittäminen 5.Toimialan tuottavuuden parantaminen

9 Neuvoston toimenpideohjelma 2007 1.Yliopistokirjastoja koskevan tutkimuksen mahdollisuuksien kartoittaminen 2.Strategian implementointi sidosryhmissä 3.Valitaan 3-5 kohdetta (esim. tutkimusinfrastruktuuripolitiikka, tekijänoikeudet jne.), joihin vaikutetaan valtakunnallisesti ja tarpeen mukaan alueellisesti. Keväälle 2007 on valittu kohteeksi huippututkimuksen tietoaineistojen resursoinnin lisäyksen edistäminen ja tuotettu tätä varten lobbaus- ja perustelukirje). Mitkä sinusta ovat kolme tärkeintä kohdetta, joihin pitäisi vaikuttaa?

10 Neuvoston toimenpideohjelma 2007 4.Ajankohtaistiedotus, hankkeista ja strategiasta tiedottaminen, mainonta eri yhteyksissä Mikä tuntuisi mielestäsi parhaalta ja miellyttävimmältä tavalta pitää yliopistokirjastot ajan tasalla? 5.Suhteiden vahvistaminen poliittisiin päättäjiin, hallintovirkamiehiin ja sidosryhmiin (yleinen ja vaikuttamisen kohteeksi vahvistetuissa asioissa) 6.Neuvoston perustoimintamallien läpikäyminen ja tarkistaminen, sääntöjen tarkistaminen ja toimintamallien kirjaaminen

11 Neuvoston hankkeet vuonna 2007 •Kirjastoalan tutkimusohjelma sekä tutkimustiedon hyödyntäminen yliopistokirjastoissa (haetaan rahoitusta esiselvityksen tekemiseen) •Kirjastojen digitaalinen infrastruktuuri Aikaisempien vuosien hankkeita: •Osaamiskartta •Kokoelmakartta •Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma •Laatu ja vaikuttavuus •Rahoitusselvitys •Strategiakauden toimenpiteisiin kuuluu hankkeista saatujen tulosten hyödyntäminen.

12 Neuvoston toimenpiteet ja oma työ? •Liittyykö oma työsi neuvoston päämääriin ja vuonna 2007 käynnistämiin hankkeisiin ja toimenpiteisiin? Miten? •Haluaisitko osallistua valtakunnalliseen työskentelyyn? •Jos olet osallistunut neuvoston hankkeisiin tai muuhun yhteistyöhön aikaisemmin, niin mikä on palautteesi toiminnasta?

13 Neuvoston muita toimenpiteitä 2008-2012 …► 1.Suomalainen kirjastoalan tutkimusohjelma yhdessä yliopistojen tiedelaitosten kanssa (esiselvityksen jälkeen). 2.Kontaktiverkon tiivistäminen sidosryhmiin. Listataan tärkeät organisaatiot, valtuutetaan neuvoston jäsenet edustamaan neuvostoa eri organisaatioissa ja tilanteissa. Kirjastojen välisten tiimien ja verkostojen luominen sekä olemassa olevien kartoittaminen. 3.Verkoston viestintävalmiudet: esitteet, kalvosarjat, verkkosivut, verkosto jne. 4.Kansainvälisen näkyvyyden lisääminen. 5.Yliopistokirjastojen kansainvälinen työryhmä eurooppalaisen tutkimustiedon infrastruktuurin kehittämiseksi, pilotti joltain alalta. 6.Yliopistokirjastojen kansainvälistymisen tukeminen. 7.Sisällönkuvailun kehittäminen kirjastojen tietovälineissä. 8.Kirjastoektoreiden yhteisen asiakaskyselyn ja vaikuttavuusmittariston kehittäminen yliopistokirjastojen näkökulmasta. 9.Mitä kirjastojen yhteiset palvelukeskukset ja tuottamismallit voisivat olla tulevaisuudessa? 10.Osaamisen kehittäminen (osaamiskartan päivitystarve, tietopohjan vahvistaminen tieteellisellä tiedolla). 11.Tulevaisuuden tekniikka ja järjestelmät, teemapäivät. 12.Strategian tarkistaminen, viestintäsuunnitelman päivittäminen ja toimintaohjelma vuosiksi 2010-2012.

14 ◄… Neuvoston muut toimenpiteet 2008-2012 •Haluaisitko olla mukana joidenkin myöhempien vuosien toimenpiteiden toteuttamisessa? Miten?

15 Neuvoston tunnettuuden edistäminen •Miten yliopistokirjastojen ja neuvoston toimintaa pitäisi mielestäsi organisoida, jotta omalta osaltasi voisit edistää Suomen yliopistokirjastojen neuvoston tunnettuutta? •Millä tavoin kansallisella tasolla voitaisiin mielestäsi tukea yksittäisen yliopistokirjastojen viestintää ja tunnettuutta? •Onko sinulla joitain ehdotuksia kansallisiksi ja oman kirjastosi viestinnän kehitysprojekteiksi tai yhteistyömuodoiksi?

16 Neuvoston yhteystiedot •Jos mieleesi tulee myöhemmin asioita, joista haluaisit sanoa mielipiteesi, ota yhteyttä neuvoston suunnittelijaan: Helena Mattila sähköposti: helena.mattila@helsinki.fi puhelin 050 5616152 tai (09)19144003 Postiosoite: Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Kansalliskirjasto PL 26 (Teollisuuskatu 23-25) 00014 Helsingin yliopisto •Neuvoston verkkosivut: http://www.lib.helsinki.fi/kirjastoala/neuvosto/


Lataa ppt "SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 TUTUKSI! SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOT ▬ TUTKIMUKSEN JA OPPIMISEN INFRASTRUKTUURIN YDIN."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google