Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

28.6.20141 2.7.20101 Suomalainen maaseutupolitiikka ja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "28.6.20141 2.7.20101 Suomalainen maaseutupolitiikka ja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR."— Esityksen transkriptio:

1 28.6.20141 2.7.20101 Suomalainen maaseutupolitiikka ja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR

2 2 Esityksen sisältö 1.Laaja ja suppea maaseutupolitiikka 2.Maaseutupolitiikan kehittyminen Suomessa 3.YTR:n verkosto, tehtävät ja työmuodot

3 3 Laaja ja suppea maaseutupolitiikka •Laaja maaseutupolitiikka –Toimintatapa, jolla maaseutu ja siellä elävät ihmiset pyritään ottamaan huomioon yhteiskunnallisessa toiminnassa eri hallinnonaloilla. •Suppea maaseutupolitiikka –Yhteiskunnalliset välineet, joiden tarkoitus on nimenomaan maaseudun kehittäminen. •YTR sovittaa yhteen laajaa ja suppeaa maaseutupolitiikkaa tehostaen maaseutuun kohdistettavien voimavarojen käyttöä.

4 4

5

6 6 Maaseutupolitiikan kehittyminen 1/2 1.1960  1970-luku: Juuret –Aluepolitiikassa paino maaseudulla –Kehitysaluelait –Maaseudun suunnittelun seura –Kylätoimintaliike 2.1980-luku: Suunnitteluvaihe –Ensimmäiset maaseutupoliittiset valtioneuvoston periaatepäätökset –Maaseutupolitiikan käsite vakiintuu –Kylätoimikuntia perustetaan lisää

7 7 Maaseutupolitiikan kehittyminen 2/2 3.1988  1994: Täytäntöönpanovaihe –Euroopan Neuvoston maaseutukampanja  nykymuotoinen maaseutupolitiikka käynnistyy –Maaseudun kehittämisprojekti 1988  1991 –Maaseutupolitiikan neuvottelukunta 1992  1994 –1. maaseutupoliittinen kokonaisohjelma (1991) ja 1. hallituksen maaseutupoliittinen selonteko (1993) 4.1995  : Eurooppalaistuminen –EU:n maaseudun kehittämisohjelmat, toimintaryhmätyö –Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmät 1995  –Maaseutupoliittiset kokonaisohjelmat –YTR tunnustetaan lainsäädännössä vuonna 2000 –Laaja ja suppea maaseutupolitiikka määritellään (3. kokonaisohjelma 2001  2004)

8 8 Mikä YTR on? •Valtioneuvoston asettama yhteistyöelin ja verkostomainen työtapa, johon osallistuu satoja ihmisiä useista ministeriöistä ja muista organisaatioista –31 jäsentä ja varajäsentä 27 organisaatiosta, 5. toimikausi 2008  2013 –Pääsihteeri ja sihteeristö (noin 60 jäsentä) –Teema- ja työryhmien ja niiden alueellisten ryhmien jäsenet –Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden toteuttajat •Suomen maaseutupolitiikan verkostoon kuuluu lisäksi tuhansia toimijoita hallinnosta, tutkimus- ja koulutusorganisaatioista sekä yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta kylistä kansainväliselle tasolle saakka.

9 9

10 10 YTR:n tehtävät 1/2 •Monialaisen ja -tasoisen sekä alueperusteisen maaseutupolitiikan edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti •Laajan maaseutupolitiikan toteuttaminen hallinnonalojen kumppanuuteen perustuvana yhteistyönä •Maaseutupoliittisten ohjelmien valmistelu ja toteuttaminen •Teemakohtainen kehittämistyö •Maaseutututkimuksen ja -osaamisen vahvistaminen •Maaseutuvaikutusten arvioinnin edistäminen

11 11 YTR:n tehtävät 2/2 •Maaseudun kehittämistyön rakenteiden ja työtapojen vahvistaminen kaikilla toiminnan tasoilla •Maaseutua kehittävän kansalaistoiminnan vahvistaminen •Maaseudun yrittäjyyden, työllisyyden ja tasa-arvon edistäminen •Alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) kehittämiseen osallistuminen, maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksen parantaminen •Maaseutupoliittisten kannanottojen ja lausuntojen laatiminen •Poliittinen vaikuttaminen •Maaseutupoliittisen keskustelun luominen ja ylläpitäminen

12 12 Työmuodot 1. Ohjelmatyö •Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma on YTR:n toimintaohjelma –”Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi” 5. kokonaisohjelma 2009  2013 •Valtioneuvoston maaseutupoliittiset linjaukset –Selonteot, erityisohjelmat, periaatepäätökset •YTR valmistelee ohjelmat, osallistuu niiden toteuttamiseen ja seuraa niiden toteutumista –Neuvottelut, kehittämishankkeet, tutkimukset, teema- ja työryhmien työ, toteumamuistiot

13 13 Työmuodot 2. Teema- ja työryhmät •Yhteensä 14  17 eri teemojen parissa työskentelevää ryhmää •Teemoja mm. asuminen, ruoka, matkailu, yrittäjyys, toimintaryhmätyö, hyvinvointi, kulttuuri, harvaan asuttu maaseutu, kansalaistoiminta, luonnontuotteet, ruotsinkielisen maaseudun erityiskysymykset •Tavallisesti 1  3 vuoden määräajaksi asetettuja, monilla ryhmillä useita toimikausia kuitenkin uusituin tehtävin ja kokoonpanoin •Toimintamuodot vaihtelevat: kehittämisohjelmat ja niiden toteuttaminen, lausunnot, seminaarit, poliittinen vaikuttaminen, julkaisut

14 14 Työmuodot 3. Valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet •YTR on merkittävä valtakunnallisen maaseutututkimuksen ja -kehittämisen rahoittaja •Noin 2,5 milj. euroa/vuosi •50  70 rahoitettua hanketta/vuosi, ml. –Väitöskirjojen osarahoitus (max. 35 000 euroa) –Yhdeksän maaseutuprofessuurin perustamiseen vaikuttaminen ja osarahoitus –Useimpien teemaryhmien toiminnan päärahoitus •Kaikki toteutuneet tutkimus- ja kehittämishankkeet arvioidaan ja arvioinnit julkaistaan YTR:n julkaisusarjassa

15 15 Työmuodot 4. Maaseutuvaikutusten arviointi •Maaseutuvaikutusten arviointityökalun luominen keskus- ja aluehallinnon käyttöön •Arvioinnin tunnetuksi tekeminen ja käytön edistäminen eri tasoilla •Arvioinnin käyttöönoton seuraaminen ja siitä raportoiminen maaseutukatsauksessa

16 16 Työmuodot 5. Kansainvälinen yhteistyö •Lähtökohtana lisäarvoa tuottava vastavuoroisuus –Tiedon jakaminen omista hyvistä käytännöistä –Muista maista saatavan tiedon ja osaamisen hyödyntäminen Suomen maaseutupolitiikassa •Tavoitteena –Maaseutukysymysten näkyvyyden ja maaseutupolitiikan vaikuttavuuden parantaminen kansallisesti ja kansainvälisesti –Maaseutualueiden kansainvälistyminen –Maaseutupolitiikan muotoutuminen omaksi politiikanalakseen eri maissa

17 17 Työmuodot 6. Viestintä •Noin 10 julkaisua/vuosi omassa julkaisusarjassa •Maaseutupolitiikka.fi-sivusto •Uutiskirje Liiteri •Maaseutukatsaus (kolmen vuoden välein) •Seminaarit, messut •Lehtiartikkelit, liitelehdet, radiojutut, TV-dokumentit •Teema- ja työryhmien lehdet, uutiset, lausunnot ja tiedotteet

18 18 Löydä itseäsi kiinnostava maaseutupolitiikan teema ja tule mukaan toimintaan! •Lisätietoja: www.maaseutupolitiikka.fiwww.maaseutupolitiikka.fi Jarmo Vaittinen Eero Uusitalo kansliapäällikkö maaseutuneuvos, professori YTR:n puheenjohtaja YTR:n pääsihteeri


Lataa ppt "28.6.20141 2.7.20101 Suomalainen maaseutupolitiikka ja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google