Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

05/20071 Erasmus Korkeakoulujen kv.kevätpäivät Seinäjoki 2007 Anne Siltala, CIMO Hankeyhteistyö työelämän kanssa - Erasmus-ohjelman tukimuodot.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "05/20071 Erasmus Korkeakoulujen kv.kevätpäivät Seinäjoki 2007 Anne Siltala, CIMO Hankeyhteistyö työelämän kanssa - Erasmus-ohjelman tukimuodot."— Esityksen transkriptio:

1 05/20071 Erasmus Korkeakoulujen kv.kevätpäivät Seinäjoki 2007 Anne Siltala, CIMO Hankeyhteistyö työelämän kanssa - Erasmus-ohjelman tukimuodot

2 05/20072 Erasmus •Liikkuvuuden laadun ja määrän lisääminen •mm. 3 miljoonaa Erasmus-opiskelijaa vuoteen 2012 mennessä •Korkeakoulujen välisen yhteistyön lisääminen •Korkeakoulujen ja työelämän välisen yhteistyön lisääminen •Tuki Eurooppalaisen korkeakoulutusalueen (EHEA) toteutumiselle •Innovaatioiden edistäminen •Tutkintojen läpinäkyvyyden edistäminen Erasmus-ohjelman tavoitteita

3 05/20073 Erasmus •Opiskelija- ja harjoittelijavaihto •Opettaja- ja henkilökuntavaihto •Intensiivikurssit •Vaihtojen järjestämisen tuki •EILC-kielivalmennuskurssit •Erasmus-hankkeet, mm. korkeakoulujen ja työelämän väliset hankkeet •Temaattiset verkostot Erasmus-ohjelma ja työelämäyhteistyö

4 05/20074 Erasmus •Mukana vähintään 3 korkeakoulua tai muuta tukikelpoista organisaatiota 3 eri maasta. Tukikelpoisia organisaatioita ovat mm. julkiset organisaatiot, yritykset ja järjestöt, jotka toimivat korkeakoulutuksen alalla. •Hankkeen koordinaattori laatii hakemuksen komissiolle, joka arvioi ja valitsee hankkeet sekä tekee sopimukset •Tukea myönnetään henkilöstökuluihin, suoriin kuluihin (mm. materiaalit, matkat ja majoitus) ja yleiskustannuksiin. •Hankekauden pituus on enintään 2 vuotta (alkaen 1.10.2007) •Komission myöntämä tuki kattaa enintään 75 % hankkeen kuluista. Tuki on enintään 150 000 € vuodessa (korkeakoulutuksen modernisaatiohankkeille 300 000 €). •Haku kerran vuodessa; hankkeita tuetaan v. 2007 noin 45. Euroopan komission hallinnoimat hankkeet

5 05/20075 Erasmus •Hankkeen tulosten vaikutus ja relevanssi •Metodologian ja työsuunnitelman laatu •Hankkeen eurooppalainen lisäarvo •Hankkeen innovatiivisuus •Partneriryhmän asiantuntemus •Tulosten levittämis- ja hyödyntämissuunnitelma •Kustannus-hyötysuhde Tarkemmin: LLP-ehdotuspyyntö Erasmus-hankkeet: valintakriteerit

6 05/20076 Erasmus •Tavoitteena yhteistyön lisääminen ja tiedonsiirto korkeakoulujen ja työelämän välillä - hyöty molemmille osapuolille •Osallistujina korkeakoulut, eri kokoiset ja tyyppiset yritykset, järjestöt, ammattijärjestöt, kauppakamarit ym. organisaatiot •Linkki korkeakoulujen T&K-toimintaan •Opetussuunnitelmien uudistaminen - valmistuneiden työllistyminen ja kompetenssit •Liikkuvuuden edistäminen korkeakoulujen ja työelämän välillä •Yrittäjyyden edistäminen, innovaatioiden siirtäminen Korkeakoulujen ja työelämän väliset hankkeet

7 05/20077 Erasmus •Korkea-asteen opetuksen kehittäminen yhdistämällä eri maiden korkeakoulujen asiantuntemus. •Nykyisten opinto-ohjelmien muokkaaminen tai uusien ohjelmien suunnittelu: •kokonainen tutkintoon johtava ohjelma •Eurooppalainen, usein koulutusalojen välinen moduuli •Tavoitteena yhteisesti kehitetyn integroidun opinto-ohjelman toteuttaminen (opiskelijoiden sisäänotto) projektin päättymistä seuraavana lukuvuonna •Ehdotuspyynnössä painopisteenä mm. ohjelmat, joissa myönnetään tunnustettu yhteis- tai kaksoistutkinto, lisäksi monikielisyyden ja kielellisen monimuotoisuuden edistäminen Opetussuunnitelmien kehittämishankkeet (CD)

8 05/20078 Erasmus Korkeakoulutuksen modernisaatiohankkeet •Korkeakoulutuksen kehittäminen vastaamaan yhteiskunnan uusiin vaatimuksiin. •Kehittämiskohteita: opetussuunnitelmat, korkeakoulujen rahoitus ja johtaminen. •Hankkeiden teemoja mm. opetussuunnitelmien uudistaminen, elinikäisen oppimisen strategiat, korkeakoulun johtamisjärjestelmä, toiminnan laadun kehittäminen Virtuaalikampusten kehittämishankkeet •Virtuaalikampus tarkoittaa korkeakoulujen yhteistyötä e-oppimisen alalla mm. yhteisten, sekä perinteiseen kontaktiopetukseen että e-oppimiseen perustuvien opetussuunnitelmien kehittäminen ja virtuaaliliikkuvuuden järjestäminen. •Innovatiivisten tietotekniikkaan perustuvien sisältöjen, palveluiden ja pedagogiikan kehittämistä ja levittämistä avointa ja etäopiskelua varten. Komission hallinnoimat uudet hanketyypit

9 05/20079 Erasmus •Euroopan komissio http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html •Koulutusohjelmien toimeenpanovirasto (Executive Agency) http://eacea.ec.europa.eu/index.htm •www.cimo.fi | Etsitkö tietoa CIMOn ohjelmista? | EU-ohjelmat | Erasmus Mistä lisätietoa?

10 05/200710 Erasmus GRUNDTVIG KIITOS!


Lataa ppt "05/20071 Erasmus Korkeakoulujen kv.kevätpäivät Seinäjoki 2007 Anne Siltala, CIMO Hankeyhteistyö työelämän kanssa - Erasmus-ohjelman tukimuodot."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google