Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Terveyden edistämisen toimintamuodot Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Veikko Kujala Johtaja, Terveyden edistäminen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Terveyden edistämisen toimintamuodot Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Veikko Kujala Johtaja, Terveyden edistäminen."— Esityksen transkriptio:

1 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Terveyden edistämisen toimintamuodot Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Veikko Kujala Johtaja, Terveyden edistäminen

2 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2 28.10.2009, Kujala Tavoitteena terveyttä ja hyvinvointia •Investointi terveyden edistämiseen tuottaa väestössä terveyshyötyä ja hillitsee terveydenhuollon menojen kasvua •Terveyden edistäminen on sairaanhoitopiirin erityisvastuualueen, maakuntien, sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien sekä eri sidosryhmien toimijatahojen yhteistyötä •Toiminta perustuu kumppanuuteen, jossa eri toimijoiden yhteistyöllä varmistetaan asuinpaikasta riippumatta optimaaliset, vaikuttavat ja ajanmukaiset toimintamuodot •Hyödynnämme uutta teknologiaa, joka tukee kuntalaisia itsenäiseen hyvään elämään

3 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 3 28.10.2009, Kujala Terveyden edistämisen yhteistyön tehtävät •vahvistaa kansalaisen osallistumista itsensä ja toistensa omaehtoiseen huolenpitoon arkipäivän eri tilanteissa •lisätä kuntapäättäjän ja kuntalaisen tietoisuutta terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin sekä sairauksien ehkäisyn merkityksistä eri tilanteissa •vahvistaa terveydenhuollon ja muiden ammattilaisten terveyden edistämisen osaamista

4 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 4 28.10.2009, Kujala Terveyden edistämistyön tavoitetila •olemme kansallisesti ja kansainvälisesti edelläkävijöitä terveyden edistämisessä •toimintamme perustuu kumppanuuteen, jossa eri toimijoiden yhteistyöllä varmistetaan asuinpaikasta riippumatta optimaaliset, vaikuttavat ja ajanmukaiset toimintamuodot •tavoitteena on valistunut, voimavarojensa mukaan itsestään huolehtiva kansalainen

5 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 5 28.10.2009, Kujala Toimintamuodot •Terveyden edistäminen toimii verkostoyhteistyön, koulutuksen, tutkimus- ja kehittämistyön sekä viestinnän keinoin uutta tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen •Terveyden edistäminen palvelee kuntalaisia, kuntien viranhaltijoita ja päättäjiä, peruspalvelun ja sairaanhoidon toimijoita, järjestöjä ja tutkimusmaailmaa

6 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 6 28.10.2009, Kujala Terveyden edistämisen kolme tasoa 1.Toimenpiteet väestötasolla 2.Terveysriskien kasaumien hallinta 3.Varhaisen vaikuttamisen toimenpiteet Terveyden edistämisen kaikkia toimintamuotoja modifioi kolmeen eri ikäryhmään kuuluvien ihmisten erilaiset tarpeet: –Lapsuus- & nuoruusikä –Työikä –Vanhuusikä

7 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 7 28.10.2009, Kujala 1) Toimenpiteet väestötasolla  Lainsäädännöllä, ohjelmilla, periaatepäätöksillä on merkitystä, kun kunnissa luottamushenkilö- ja virkamiesjohto sekä koko henkilöstö sitoutuvat niihin  Terveyden edistämisen kansalliset ja alueelliset toimenpiteet suunnataan  terveyttä vaarantaviin tekijöihin (tupakointi; liikkumattomuus; tapaturmat; lihavuus & ravinnon epätasapaino; päihteet…)  Terveyttä vahvistaviin tekijöihin (osallisuus; yhteisöllisyys…)  Väestötason toiminnan tavoitteena vaikuttaa yksilön/ yhteisön terveystietoihin, asenteisiin ja olettamuksiin

8 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 8 28.10.2009, Kujala 2) Terveysriskien kasaumien hallinta  Toimintamalli yksilöllisten riskikasaumien seulontaan, ohjaukseen ja paikalliseen tukeen  Ilman tukea yksilö selviytyy huonosti, eikä hänellä itsellään ole aina riittävästi voimia omavastuunsa lisäämiseen  Sosiaali- ja terveystoimen palveluilla keskeinen rooli

9 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 9 28.10.2009, Kujala 3) Varhaisen vaikuttamisen toimenpiteet  Suunnataan samoihin tekijöihin kuin väestötasolla, erityisesti päihteet ja mielenterveyden ongelmat  Kunnassa tulee sopia  sisäisestä poikkihallinnollisesta yhteistyöstä sekä  yhteistyöstä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen palveluja tuottavien muiden yhteisöjen ja laitosten välillä  Toimintamallit tukevat erityisesti henkilöitä, jotka tiedostavat arkipäivän muutoksesta saamansa terveyshyödyn merkityksen  Palvelumallit sisältävät sekä ryhmätason että yksilötason interventiota  Tavoitteena on siirtää elämänlaatua heikentävien ja hoitokustannuksia aiheuttavien haittatapahtumien ilmaantumista

10 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 10 28.10.2009, Kujala Kyse on myös rahasta •Terveyden edistämisen yhteistyöhön kannattaa investoida •Terveyden edistämisen eri keinoin voidaan vaikuttaa kansansairauksien ja niistä aiheutuvien palvelutarpeiden vähenemiseen •Näin voidaan hillitä terveydenhuoltomenojen kasvua

11 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 11 28.10.2009, Kujala Terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuudesta Moniin käytössä oleviin terveydenhuollon menetelmiin verrattuna elintapoja muokkaavat toimenpiteet ovat erittäin kustannusvaikuttavia: –Liikuntaintervention kustannus laatupainotettua lisäelinvuotta kohti € 1 780 – 17 000 –Ravitsemus- ja painonhallintaneuvonta € 7 000 – 30 000 –Tupakoinnin vähentäminen edelleen yksi kustannusvaikuttavimmista: Terveydenhuollon ammattilaisen (lääkäri, terveydenhoitaja) antaman lopettamisohjauksen kustannukset vaihtelevat kirjallisuuden mukaan välillä € 500 – 4 000 lisäelinvuotta kohti Esimerkiksi kolesterolitason alentaminen lääkehoidolla (statiinit): –Korkean riskin väestössä € 2 000 – 50 000 / QALY –Matalan riskin väestössä jopa > € 200 000 lisäelinvuotta kohden Kiiskinen ym. 2008

12 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 12 28.10.2009, Kujala Terveydenhuollon kustannukset eräiden keskeisten elintapariskien osalta Elintapariski •Tupakointi •Liikkumattomuus •Tapaturmat •Alkoholi •Lihavuus Yhteensä vähintään Terveydenhuollon kustannukset / v. 246 milj. € 200 – 250 milj. € 207 – 240 milj. € 123 – 226 milj. € 190 milj. € 966 milj. € Kiiskinen ym. 2008

13 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 13 28.10.2009, Kujala

14 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 14 28.10.2009, Kujala Yhdessä saamme enemmän aikaan •Terveyden edistäminen on –sairaanhoitopiirin, –maakunnan, –kunnan / kuntayhtymän, –sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien, –terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tuottavien yhteisöjen sekä –eri tutkimuslaitosten yhteistyötä •Pohjois-Pohjanmaalla vuosittaisia menoja on mahdollisuus vähentää noin 50 milj. euroa

15 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 15 28.10.2009, Kujala KOORDINAATIORYHMÄ / TEROKA OHJAUSRYHMÄ 1xkk KEHITTÄMIS- RYHMÄ pj. Veikko Kujala TERE -johtaja KEHITTÄMIS- RYHMÄ pj. Tiina Rajala Työterveyslaitos KEHITTÄMIS- RYHMÄ pj. Petteri Lahtela OWI TERVEEMPI POHJOIS-SUOMI -hanke Osahankkeiden alueelliset työryhmät TL 1 = terv.edist. TL 2 = syrjäyt. ehk. TL 3 = innovaatiot Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelman ja KASTE-ohjelman HALLINNOINTIMALLI PPL HYVINVOINTIOHJELMAN OHJAUSRYHMÄ 1xkk KASTE: Pohjois-Suomen AlueJoRy: 4 x/v TUKEVA- hanke PPSHP TERVEYDEN EDISTÄMINEN

16 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 16 28.10.2009, Kujala Tuki uuden hyvinvointi- ja informaatioteknologian käyttöönotossa Tukea työn kehittämiseen, työnohjausta verkostoyhteistyötä Työvälineitä, menetelmiä, taitoja Tietoa terveyden edistämisestä ja sairauksien ehkäisystä Terveyden edistämisen koulutustarjotin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille


Lataa ppt "POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Terveyden edistämisen toimintamuodot Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Veikko Kujala Johtaja, Terveyden edistäminen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google