Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MMM29:00/2003, 01.06.2006 (c) Maj-Lis Aaltonen Tutkimushankekuvausten yhteishaku 01.06.2006  MATRI ja julkinen tutkimustieto  tutkimustiedon saatavuus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MMM29:00/2003, 01.06.2006 (c) Maj-Lis Aaltonen Tutkimushankekuvausten yhteishaku 01.06.2006  MATRI ja julkinen tutkimustieto  tutkimustiedon saatavuus."— Esityksen transkriptio:

1 MMM29:00/2003, 01.06.2006 (c) Maj-Lis Aaltonen Tutkimushankekuvausten yhteishaku 01.06.2006  MATRI ja julkinen tutkimustieto  tutkimustiedon saatavuus  tutkimustiedon tuottaminen  tutkimustiedon/tietämyksen luettelointi  tutkimustiedon haku  tutkimustietoportaalit

2 MMM29:00/2003, 01.06.2006 (c) Maj-Lis Aaltonen Hankkeen lähtökohdat  julkaisut ja asiantuntijat ok, hankekuvausten haku hankalinta  MMM:n tarpeet  Viikin tiedekirjaston sivusto tutkimustietoportaalina  muita yhteishakupalveluja  toteuttamisen vaihtoehdot  eväät eteenpäin

3 MMM29:00/2003, 01.06.2006 (c) Maj-Lis Aaltonen MATRI ja julkinen tutkimustieto  MATRI maatalous-, metsä-, elintarvike-, ravitsemus-, kotitalous-, kuluttaja-, maaseutu-, ympäristöaloilla  toimialan tutkimus-, julkaisu- ja asiantuntijatieto tietokantoihin  saatavuus ja käytettävyys  yhteiset suositukset  MATRI elektronisen julkaisemisen kannalta 2004

4 MMM29:00/2003, 01.06.2006 (c) Maj-Lis Aaltonen Tutkimustiedon saatavuus  onko julkaisujen tieto saatavilla: löytyvyys, kokoteksti, maksullisuus, Open AccessOpen Access  hanketiedon saannin kanavat: –organisaatioitten/hankkeiden kotisivut –tietokannat – omat, yhteiset, koti- ja ulkom. –portaalit, linkkilistat –hakukoneet (Google ym.)  hallinnonalan hankesivustolinkkejähankesivustolinkkejä

5 MMM29:00/2003, 01.06.2006 (c) Maj-Lis Aaltonen Kenelle tietoa halutaan välittää  kenelle halutaan tietoa jakaa? –tutkimusyhteisö, hankepartnerit –muut projektit / kilpailijat –asiantuntijat (viranomaiset, neuvonta, viljelijät, hanketoimijat) –tutkimushallinto, rahoittaja –tiedotusvälineet –yritykset

6 MMM29:00/2003, 01.06.2006 (c) Maj-Lis Aaltonen Mitä tietoa halutaan välittää  kovaa tutkimustietoa – tieteellistä, kansainvälisissä julkaisuissa <15%?  ammattitietoa – kotimaisissa lehdissä, sarjoissa, oppaissa, kirjoissa, raporteissa, sivustoissa  erikoistietoa – tietokannoissa, kartoissa, kuva-aineistoissa  tutkimusdata: ei vielä julkista, pitäisikö olla?

7 MMM29:00/2003, 01.06.2006 (c) Maj-Lis Aaltonen Miten tietoa halutaan välittää  hankerahoituksesta päättävien päätöksenteon pohjaksi nopeasti, helposti, verkosta hakien  tiivistettynä, nopeasti hahmotettavana –tunnisteet, tiivistelmät, uutiset  tiedon elinkaaren ajan = jatkuvasti  asiakaspalveluksi hallinnonalalle

8 MMM29:00/2003, 01.06.2006 (c) Maj-Lis Aaltonen Miten tietoa nyt välitetään  uusin tieto jo nyt julkisena verkossa, pääosin maksutta  yhtäaikaisen haun mahdollisuus puuttuu, hallinnon tietotarve haasteena (oma + muut rahoittajat)  tiivistelmä – hyödyntämätön voimavara  kehitettävä tietovarastot ja elektronisen elinkaaren varmistus  takautuvan aineiston tallennukseen resurssit tiukassa

9 MMM29:00/2003, 01.06.2006 (c) Maj-Lis Aaltonen Hankekuvausten tuottaminen 1  prosessi: hankehakija – rahoittaja – toteuttava organisaatio – lukija – julkaisuntoimitus –– it/atk – arkisto = YHTEISTYÖ  sarjat parhaiten hallinnassa, miten muu?  tekijänoikeudet: sopimus dokumentoituna  varastointi ja jatkuva jakelu samanaikaisesti (tietokanta vs. cd:t, palvelimet, hakemistot, tiedostot)  lisätieto tarpeen: metadata hakuun eri portaaleja varten, hallinnon tarvitsemat tunnisteet (laitos, osasto, hankenro) ja luokitukset

10 MMM29:00/2003, 01.06.2006 (c) Maj-Lis Aaltonen Hanketiedon tuottaminen 2  verkkopalvelustrategiasta liikkeelle –MMM http://wwwb.mmm.fi/julkaisut/tyoryhmamuistiot/2004/trm2004_4.pdf http://wwwb.mmm.fi/julkaisut/tyoryhmamuistiot/2004/trm2004_4.pdf –OPM http://www.minedu.fi/toim/koul_tutk_tietostrat/index.html http://www.minedu.fi/toim/koul_tutk_tietostrat/index.html  verkkojulkaisemisen suosituksia? –parasta julkaista sarjassa - asiakaslähtöisesti –ehyt www-sivupaketti (pysyvään) hakemistoon –luettelointi johonkin viitetietokantaan => metadata –kokotekstin tallennus tietokantaan => varasto&jakelu –erillisjulkaisut: metadata ja optimointi hakukoneita varten

11 MMM29:00/2003, 01.06.2006 (c) Maj-Lis Aaltonen Hanketiedon tuottaminen 3  metadatasuosituksia? –julkaisuille MARC21Fin vs. DublinCore, hankkeille CRIS –hankkeista: ti, au, pu, py, kw, ab, url, issn, isbn tai muu tunniste – taustana CERIF  verkkojulkaisujen jakelun suosituksia? –verkkojulkaisusta viesti kirjaston luetteloijalle –painettujen julkaisujen jakelu kirjastoihin

12 MMM29:00/2003, 01.06.2006 (c) Maj-Lis Aaltonen Hanketiedon tuottaminen 4  hanketietokantojen kirjo –sisällöstä Tuska vs. Tuike –ohjelmistoista Oracle, Ingres, TRIP, Access –viitetietokantoihin yhteinen haku –tietokantaan haun rajapinta = tulostusformaatti –Nelli vai OAIster vai joku muu aggregaattisovellus –http://oacs.shh.fi/seminar2005.htmlhttp://oacs.shh.fi/seminar2005.html  viitetietokantaan voi tallentaa kokotekstin –ENCompass, DSpace, TRIP

13 MMM29:00/2003, 01.06.2006 (c) Maj-Lis Aaltonen Hankekuvausten tuottaminen 5  tiedon monitasoinen jakelu –viite- tiivistelmä-kokoteksti –tulosmittauksen vaatimat luokitukset –aihehakemistojen vaatimat luokitukset  tasojen tuottamiseksi tarvitaan –ohjeet: mitä, missä, milloin –resurssit: kirjoittaja? toimittaja? informaatikko? tutkimussihteeri? tiedottaja? –yhteys tutkimusrekisteriin

14 MMM29:00/2003, 01.06.2006 (c) Maj-Lis Aaltonen Yhteistyön käynnistämiseksi Keinoja hankkeiden löytyvyyden edistämiseen 1. oman organisaation Tutkimushankkeet - sivun järjestäminen => hakukoneille 2. organisaatioiden yhteinen hankelinkkilista esim. MMM:n www-sivuille hankesivustojahankesivustoja 3. omat hankkeet kattavasti viitetietokantaan; esim. omaan kantaan tai yhteishakukantaan 4. tietokanta mukaan yhteishakuun

15 MMM29:00/2003, 01.06.2006 (c) Maj-Lis Aaltonen Yhteistyön käynnistämiseksi Keinoja julkaisujen löytyvyyden edistämiseen 1. oman organisaation Julkaisuja-sivun järjestäminen => hakukoneille 2. organisaatioiden yhteinen linkkilista esim. MMM:n www-sivuille julkaisusivustojajulkaisusivustoja 3. omat julkaisut kattavasti viitetietokantaan; esim. omaan kantaan, eViikki tai (Helka, Arto) 4. tietokanta mukaan yhteishakuun

16 MMM29:00/2003, 01.06.2006 (c) Maj-Lis Aaltonen Yhteistyön käynnistämiseksi Keinoja asiantuntijatietojen löytyvyyden edistämiseen 1. oman organisaation Asiantuntijat - sivun järjestäminen => hakukoneille 2. omat asiantuntijat kattavasti viitetietokantaan; esim. omaan kantaan tai Julhaan 3. tietokanta mukaan yhteishakuun

17 MMM29:00/2003, 01.06.2006 (c) Maj-Lis Aaltonen Yhteistyön käynnistämiseksi Vaihtoehtoja yhteishakuun - selainympäristöön sovitettu yhteishaku olemassa olevilla työkaluilla (organisaatioiden omat tietokannat HY, MTT, SYKE, Metla, RKTL) -demot tutkimus- ja asiantuntijahaustademot tutkimus- ja asiantuntijahausta - oma kanta tarjolle Nelliin, OAIsteriin…

18 MMM29:00/2003, 01.06.2006 (c) Maj-Lis Aaltonen Yhteistyön käynnistämiseksi Hankekuvausten yhteishaku  I vaihe: tietokannoista, II vaihe: tiedostoista  neuvottelut: oikeudet, rakenne, kustannukset  rajapinta- ja käyttöliittymätyö: –yhteinen työ: haku, hakemisto, jakelusivut –org. omat työt: rakenne esiin, tulostus

19 MMM29:00/2003, 01.06.2006 (c) Maj-Lis Aaltonen Tutkimushankehaku RKTL Metla Tuska Geod. tutk. MTT Tuike MMM EVIRAn tutk. MML SYKEn tutk. Hallinnonala Haku Google Linkkilista HY:n Tuhti

20 MMM29:00/2003, 01.06.2006 (c) Maj-Lis Aaltonen Linkkejä  MMM http://wwwb.mmm.fi/julkaisut/tyoryhmamuistiot/2004/trm2004_4.pdf http://wwwb.mmm.fi/julkaisut/tyoryhmamuistiot/2004/trm2004_4.pdf  OPM http://www.minedu.fi/toim/koul_tutk_tietostrat/index.html http://www.minedu.fi/toim/koul_tutk_tietostrat/index.html  http://www.lib.helsinki.fi/julkaisuala/verkkojulkaiseminen.htm http://www.lib.helsinki.fi/julkaisuala/verkkojulkaiseminen.htm  http://oacs.shh.fi/seminar2005.html http://oacs.shh.fi/seminar2005.html Tämä esitys http://www.mitietorakenteet.fi/MMM/HAAVI_Tutkimushankehaku_01062006.ppt http://www.mitietorakenteet.fi/MMM/HAAVI_Tutkimushankehaku_01062006.ppt Aiempi esitys http://www.mitietorakenteet.fi/MATRI/Julkaisemisen_workshop_17022005.ppt http://www.mitietorakenteet.fi/MATRI/Julkaisemisen_workshop_17022005.ppt


Lataa ppt "MMM29:00/2003, 01.06.2006 (c) Maj-Lis Aaltonen Tutkimushankekuvausten yhteishaku 01.06.2006  MATRI ja julkinen tutkimustieto  tutkimustiedon saatavuus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google