Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Neuron Jyväskylän yliopisto tietotekniikan sovellusprojekti kevät 2004.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Neuron Jyväskylän yliopisto tietotekniikan sovellusprojekti kevät 2004."— Esityksen transkriptio:

1 Neuron Jyväskylän yliopisto tietotekniikan sovellusprojekti kevät 2004

2 Neuron Tehtävät  tuottaa vaatimusmäärittelyt Jyväskylän yliopiston irtaimistorekisteriä varten  toteuttaa prototyyppi ATK-laiterekisteristä

3 Neuron-projektin organisaatio Ryhmä  Juha Karhula  Arja Lavonen  Antti Savolainen  Lasse Laaksonen Vastaava ohjaaja  Jukka-Pekka Santanen Tilaajan edustajat  Tuomas Kautto  Timo Kokkonen  Mauno Väisänen Tekniset ohjaajat:  Jari Lepistö  Tero Toivonen

4 Esityksen sisältö Projektin taustat: Arja Lavonen Nykyinen irtaimistonhallintaprosessi: Juha Karhula ATK-laiterekisteri: Antti Savolainen Projektin nykyinen vaihe ja tulevat tehtävät: Lasse Laaksonen

5 Neuron Taustaa, termejä, järjestelmiä

6 Taustaa Aihe laaja ja monipuolinen Aiheeseen tutustuminen tärkeää  Haastattelut, koulutukset  Prosessikaaviot  Järjestelmien kartoitus

7 Termejä 1/3 Irtaimisto  Käyttöomaisuus + omaisuus, jonka arvo enintään 1000€ Käyttöomaisuus  Irtaimisto omaisuus, jonka arvo vähintään 1000€  Pidetään kirjaa

8 Termejä 2/3 Puitesopimus  sopimus, joka tehdään yhden tai useamman tavaran- tai palveluntoimittajan kanssa.  sovitaan tietyn ajan kuluessa tehtäviin hankintoihin sovellettavista hinnoista, määristä tai muista ehdoista.

9 Termejä 3/3 Käyttöomaisuuslomake (kuva)  Esineilmoitus, käyttöönottoilmoitus  Täytetään laitteen oston yhteydessä ja toimitetaan käyttöomaisuuden kirjaavalle henkilölle.  Sisältää tietoja mm. laitteesta, käyttäjästä sekä sijoituspaikasta.

10 Järjestelmiä 1/2 Sauron  ATK-keskuksessa kehitetty järjestelmä verkon nimipalveluiden kirjaamista varten.  domain-nimi, IP-numero, MAC-osoitteet.  Perlillä toteutettu tietokanta  WWW- ja konsolipohjainen käyttöliittymä

11 Järjestelmiä 2/2 AdeEko+  Jyväskylän yliopiston käyttämä taloushallinnon järjestelmä  Sisältää kirjanpidon, myynti- ja ostoreskontran sekä käyttöomaisuuskirjanpidon (AdeInv) AdeInv  AdeEko+ -järjestelmään integroitu käyttöomaisuuskirjanpito.

12 Miksi irtaimistorekisteri? 1/2 Laki velvoittaa pitämään kirjaa omaisuudesta Nykyinen rekisteri ei tarpeeksi kattava  Yliopistolla paljon irtaimistoa, jota ei ole merkitty mihinkään rekisteriin  Irtaimiston seuranta ja kokonaisarvon arvioiminen lähes mahdotonta

13 Miksi irtaimistorekisteri? 2/2 Nykyinen hallintaprosessi hankala ja monimutkainen  AdeInv-järjestelmä ei sovellu tietohallinnon, laitosten sihteerien ja ATK- tuen tarpeisiin  Ei tarpeeksi tietoa ATK-laitteista  Rekisteri ei pysy ajantasalla  Inventaarion tekeminen hankalaa  Esineilmoitukset

14 Neuron Jyväskylän yliopiston irtaimiston hallintaprosessi

15 Hallintaprosessin vaiheet Tarve Tarjouspyyntö/kilpailuttaminen Hankintapäätös Tilaus Tilauksen seuranta Tilauksen saapuminen/tavaran toimitus Sijoittaminen, käyttöönotto ja varastointi Käytöstäpoisto

16 1. Tarve Hankintaesitys Budjetti-/kustannusseuranta Löytyykö ennestään yliopistolta

17 2. Tarjouspyyntö/kilpailuttaminen Puitesopimustoimittajat Kilpailuttaminen

18 3. Hankintapäätös Projektipäällikkö, laitoksen johtaja tai tiedekunta/laitos Raportointi, seuranta ja kuittaus

19 4. Tilaus Sähköposti, www-lomake/ostoskori, fax tai puhelin Vahvistus sähköpostilla tai puhelimitse Kirjanpito

20 5. Tilauksen seuranta Poikkeamien kirjaus Reklamaatio Laskun korjaaminen

21 Toimitetun tavaran tarkistus Käyttöönottoilmoitus Laskun maksaminen Rekisteriin kirjaaminen 6. Tilauksen saapuminen/tavaran toimitus

22 7. Sijoittaminen, käyttöönotto ja varastointi Paikka ja käyttäjä Rekisteröinti verkkoon ja testaus (atk- laitteet) Huolto,takuu ja palautus Lisälaitteet ja varaosat

23 8. Käytöstäpoisto (Atk - laitteiden osalta) Atk-keskus Laite käyttöön jollekin toiselle laitokselle Myynti Jätehuolto

24 Neuron Rekisterin vaatimukset

25 Huomiota vaativia seikkoja Pitää sopia yleisen irtaimiston ylläpitoon  Prototyypissä keskitytään atk-laitteisiin. Esineen ja parametrin välinen suhde  Onko kiintolevy tietokoneen parametri vai itsenäinen esine?  mahdollisuus molempiin vaihtoehtoihin Erilaiset esineet vaativat erilaista tietoa  yhteisiä tietoja vähän  tarvitaan dynaamisia parametreja

26 Tallennettavat tiedot Esineet ja niiden parametrit Esineiden väliset suhteet Esineiden statukset, paikat, omistajat, omistustyypit, käyttötarkoitukset… Tilaustiedot Käyttöomaisuustiedot Käyttäjänhallintatiedot Lokitiedot

27 Teknisestä toteutustavasta Sauron-järjestelmän osaksi  antaa sovellukselle valmiin pohjan Ohjelmointikielenä Perl  CGI-skriptit PostgreSQL Apache

28 Projektin nykyinen tila Haastettelut ja prosessikuvaukset Projektisuunnitelma Vaatimusmäärittely  koskee koko yliopiston irtaimistoa  toiminnalliset vaatimukset Tietokantasuunnittelu  otettava huomioon myös muu irtaimisto  tietokenttien kartoitus Sovellussuunnitelma  käyttöliittymä

29 Mitä tehdään jatkossa Sovellussuunnitelma valmiiksi  tietokannan suunnittelu päätökseen ATK-laiterekisterin prototyyppi Sauronin rinnalle  Tietokannan toteutus  Luontilauseet, joilla lisätään tarvittavat taulut Sauronin tietokantaan  Toteutetaan toiminnallinen osio Perlillä, joka käyttää Sauronin tietokantaa  Tehdään tarvittavat Perl-moduulit, jotka generoivat HTML-sivuina WWW-pohjaisen käyttöliittymän

30 Mitä tehdään jatkossa Testaussuunnitelma Sovellusraportti Projektiraportti Lisätietoja sovellusprojektit.it.jyu.fi/neuron


Lataa ppt "Neuron Jyväskylän yliopisto tietotekniikan sovellusprojekti kevät 2004."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google