Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kunta elinvoiman johtajana

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kunta elinvoiman johtajana"— Esityksen transkriptio:

1 Kunta elinvoiman johtajana
Arto Haveri Johtamiskorkeakoulu

2 Historiallisesti monilla kaupungeilla ja kunnilla on ollut merkittävä rooli elinvoiman luojana ja ylläpitäjänä

3 Mikä merkitys kunnalla on 2010-luvulla?
Markkinoiden, valtion ja kansalaisyhteiskunnan välissä on tilaus asioille, joita lähinnä kunta on sopiva tekemään Kunta ei ole (tai ainakaan sen ei pitäisi olla) vain kakun jakaja

4 Kunta elinvoiman johtajana -tutkimushanke
(Paananen, Haveri & Airaksinen 2014) Miten kuntien elinvoimajohtaminen jäsentyy ja minkälaisista osa-alueista se koostuu? Mistä on kyse, kun puhutaan kuntien elinvoimaisuudesta? Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun tutkimushanke Rahoittajina TEM, VM ja KL Verkostossa mukana Suomen yrittäjät ja pilottikuntia eri puolilta Suomea

5 Kolme näkökulmaa elinvoiman johtamiseen
RESURSSIT VUORO- VAIKUTUS UUDEN LUOMINEN

6 Kertoo melko stabiilin kuvan elinvoimaisuudesta
RESURSSIT Elinvoimaisuuden tilan tarkastelu mitattavissa olevilla ominaisuuksilla Resurssiperusteiset strategiat myös merkittävä lähtökohta elinvoiman kehittämiselle Kun kuntien resursseja tarkastellaan ulkoapäin, elinvoimaa tulkitaan usein elinkelpoisuutena Kertoo melko stabiilin kuvan elinvoimaisuudesta Väestön määrä ja ikärakenne, työllisyys ja elinkeinorakenne, paikallinen osaaminen, kunnallistalouden tunnusluvut

7 VUORO-VAIKUTUS Elinvoima syntyy ja vahvistuu vuorovaikutuksessa eri toimijoiden välillä Johtajuus vuorovaikutussuhteissa, osallistavassa toimintakulttuurissa ja muiden mahdollistamisessa, ei yksittäisten toimijoiden ominaisuuksia tai strategioita sosiaalinen pääoma vuorovaikutusta selittävä tekijä ja hyvän vuorovaikutuksen seuraus Sosiaalinen pääoma, paikallisyhteisöjen, verkostojen ja yksilöiden osallisuus, paikallisidentiteetti, erilaiset elämäntapavalinnat ja kulttuuri

8 Strategisiset valinnat ja erilaistuminen
UUDEN LUOMINEN Strategisiset valinnat ja erilaistuminen Mitä ovat ne tärkeimmät valinnat (kriittiset menestystekijät), joiden avulla tulevaisuutta rakennetaan Strategia on pääjuoni, jota toiminnassa noudatetaan Itsensä uudelleen keksiminen Tarvitaan jatkuvaa uudistumista, kyseenalaistamista ja rakentamista Innovaatioiden tukeminen, esim. viljelyalustat, vuorovaikutusareenat, verkostojen johtaminen, välittävät toiminnot

9 tahtotila ja osallisuus
UUDEN LUOMINEN tahtotila ja osallisuus Tulevaisuus ei ole ennakoimisen vaan rakentamisen kysymys. Jokainen päätös tai päättämättä jättäminen vaikuttaa tulevaisuuteen Jaettu näkemys siitä mitä halutaan ja miten se voidaan saavuttaa Strategiset valinnat, hankinnat, itsensä uudelleen keksiminen ja oman aseman uudelleen arviointi, demokratian ja osallistumisen kulttuurin kehittäminen

10 Tulevaisuus tarvitsee tarinan
Tarinamuotoon puettu kuvaus siitä, kuinka nykyhetkestä edetään tavoiteltuun tilaan Keskeisiä sisältöjä ovat, mitä tehdään uudella tavalla, kenen toimesta ja milloin sekä menestyksen vertailu suhteessa sopivaan verrokkiryhmään Olemusta ja identiteettiä määrittävät keskeiset tekijät, näitä vahvistavat toiminnot sekä niiden antama tuki strategialle

11 Elinvoima tarvitsee tuekseen viestintää
Se miten elinvoimaisuus vaikuttaa alueen vetovoimaan, imagoon ja kilpailukykyyn, syntyy elinvoimaisuuden viestinnästä Elinvoimaisuus on monen tekijän ja toimijan summa, mutta paikallisesta elinvoimasta viestiminen on nimenomaan kunnan tehtävä Mielikuvissa rakentuva elinvoima, hyvän kierteen saavuttaminen, ruohonjuuritason pöhinä, elinvoimasta viestiminen ja julkinen keskustelu

12 Elinvoimaa nakertavia tekijöitä
Samojen raiteiden jatkaminen Ihmisryhmien ulkopuolelle jättäminen (nuoret, maahanmuuttajat, eläkeläiset, pitkään kunnassa työskennelleet) Puhditon ja välttelevä ote Varovaisuus ja ongelmien välttely Vääriin asioihin kiinnittyvä huomio Yhteisen näkemyksen puute Riitaisa toimintakulttuuri Sementoidut käytännöt Näihin puuttuminen on yhtä lailla elinvoiman edistämistä

13 Positiiviset elinvoiman kehät
RESURSSIT UUDEN LUOMINEN VUORO-VAIKUTUS

14 Elinvoimajohtaminen kuntajohtamisen keskiössä
Parhaimmillaan palauttaa fokuksen kuntien ydintehtäviin, miksi kunta on olemassa Pahimmillaan ylhäältä annettujen kriteerien täyttämistä Vaatii kuntajohtamiselta asiantuntemusta suhteessa kunnan resursseihin, rohkeutta uudistua sekä taitoa ja halua vuorovaikutukseen

15 Johtamisen tehtävänä on aistia vuorovaikutuksen paikkoja, luodata uusiutumiskyvyn mahdollisuuksia sekä huolehtia, että resurssien käyttö tukee kunnan olemassaoloa ja toimii tukien kunnalle syntyvää elinvoiman kulttuuria.


Lataa ppt "Kunta elinvoiman johtajana"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google