Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Uuden Kouvolan terveydenhuolto – integroitu, potilaslähtöinen palvelu Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri KoTePa-hankkeen projektipäällikkö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Uuden Kouvolan terveydenhuolto – integroitu, potilaslähtöinen palvelu Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri KoTePa-hankkeen projektipäällikkö."— Esityksen transkriptio:

1 Uuden Kouvolan terveydenhuolto – integroitu, potilaslähtöinen palvelu Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri KoTePa-hankkeen projektipäällikkö

2 Kouvolan terveyspalvelut
KAS nykyinen käyttö: 99,4% kouvolalaisia Integroitu alueellinen terveydenhuolto = aluesairaala yhdistettynä terveyskeskukseen/perusturvaan Omistajana Kouvolan kaupunki Tilaaminen ja tuotanto Kouvolan perusturvan alaisena kokonaisuutena Koko terveydenhuolto lähipalveluista sairaalatoimintaan on yhden johdon alainen Sisältää lähipalvelut (aiempi terveyskeskuksen avotoiminta ja erikoislääkäreiden vastaanotot) sekä sairaalapalvelut (päivystys ja toimenpiteet) Lähipalvelut hallitsevat potilasprosesseja!

3 Kaupunginvaltuusto Hyväksyi yksimielisesti periaatepäätöksenä Brommels- Elonheimo asiantuntijaselvityksen "Kouvolan kaupungin terveydenhuollon strategia" ja sen toimenpidesuositukset jatkotyöskentelyn pohjaksi. Kaupunginhallitus toimii jatkovalmistelun ohjausryhmänä. Kaupunginjohtaja johtaa virkamiesvalmistelua Jatkovalmistelun etenemisestä raportoidaan tämän vuoden loppuun mennessä ja ehdotukset käsitellään valtuustoseminaarissa tammikuussa 2010.

4 Terveydenhuollon strategia - organisointi
Terveydenhuollon strategia - organisointi Kotka-SHP yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja = ohjausryhmä Poliittinen ohjaus Päätöksenteko Koordinaatioryhmä = kaikkien alaryhmien puheenjohtajat, poliittisten ryhmien edustus Kiinteis-tö Talous ja hallinto Mielen- terveys- palvelut Terveys-palvelut Kaupungin sisäinen valmistelu Tekninen Asiantuntija- valmistelu Tieto- järjestel-mä Tuki-palvelut Yhteistyöorganisaatioiden kanssa valmistelu

5 Tavoitteita Toimintaympäristön muutosten ennakoiminen
Palvelujen saatavuuden ja laadun turvaaminen Asiakaspalvelun kehittäminen Osaamisen ja henkilöstön saatavuuden turvaaminen Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon raja-aitojen kaataminen Terv.huollon ja vanhustenhuollon palvelujen integrointi Tuottavuuden kehittäminen Tavoitteena on laadukas terveydenhuolto uudessa Kouvolassa, vetovoimainen toimintayksikkö, joka pystyy rekrytoimaan osaajia

6 Lääkärikeskus Sairaala Neuvola Vastaanotto Neuvola Keskitetty
Kuntoutus kotona Työterveys-huolto (ei sairaus-vastaanottoa) Kotiutus-yksikkö Kotisairaan-hoidon lääkäripalvelu Operatiiviset osastot Suuhygienistit Neuvola Hammaslääk. ja -hoitajan vastaanotto Oikomis-hammaslääkäri Kuntoutus-osasto Lääkinnällinen kuntoutus ryhmä- ja yksilö-kuntoutus Vanhusten asumispalv. lääkärit Konserva-tiiviset osastot Apuväline- varasto, huolto ja arviointi Liikkuvat neuvolat Vastaanotto Omalääkärin ja omahoitajan vastaanotto myös kiireelliset potilaat päivisin Hoitotarvike-jakelu Apuväline-jakelu Koulu- ja opiskelu-terveydenhuolto Tehostettu valvonta Diagnostiikkayksikkö Kuvantamispalvelut ja toimenpiteet Tähystykset Rasituskokeet Kl. fysiologian tutkimukset Päivystys lab.kokeiden analytiikka Sytostaattihoidot, Dialyysihoidot Laboratorio-näytteiden otto Sosiaali-hoitaja Äitiys Leikkaus-osasto ml. päiväki-rurginen yksikkö Erityisterapeutit Puhe Toiminta Ravitsemus Heräämö Neuvola Erikoislääkärien vastaanotot (ml. sydämen UÄ-tutk.) Erikoishoitajien vastaanotto (ml. kiertävät raskauden-seuranta UÄ-tutkimukset) Ensihoito ja sairaankuljetus Lasten Perhesuunnittelu Tarkkailu-osasto Äitiyspoliklinikka Neuvolalääkärit tarpeen mukaan Yksi päivystys yleislääkäri + hoitaja Erikoislääkäri- konsultit sosiaalipäivystys Neuvola Puhelin-neuvonta Mielenterveys- ja päihdevastaanotto Psykiatrian vastaanotto psykiatri psykologi psy.sairaan-hoitaja sos.hoitaja Päihde-työntekijä Päivätoiminta-keskus Vanhukset Vammaiset mt- ja päihde-potilaat Terveydenhoitajan (akuutti)vastaanotto Hoitotarvikejakelu Liikkuva depressio- ja mielenterveys-hoitaja (kotiin) Depressio- ja mt-hoitajat Keskitetty Hallinto Rekrytointi Kehitys ja tutkimus Koulutus ja perehdytys Terveyden edistäminen Ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintä Oma KaapoEffica Ensihoito ja sairaankuljetus

7 Terveydenhuoltoalue termi jo Kansallisessa terveysprojektissa
Ideana yhdistää lähierikoissairaanhoito (peruserikoissairaanhoito) ja perusterveydenhuolto Forssa, Raahe, Jämsä terveydenhuoltoalue-terveyspiiri: Eksote, Sosteri Kouvolan malli sopii valmisteilla olevaan terveydenhuoltolakiin – myös nk. Risikon malliin

8 Suhde Kymenlaakson sairaanhoitopiiriin
Kouvola pysyy sairaanhoitopiirin jäsenenä – ostaa KoKS palveluita Kouvola pysyy KaapoEffica potilastietojärjestelmässä SAPA-tukipalvelut selvitetään; mitä ostetaan liikelaitokselta, mitä omana tuotantona Kouvola järjestää itse suurimman osan tuotannosta, osin yhteistoiminnassa (esim. synnytykset, syöpähoidot). Erityistason erikoissairaanhoito hankitaan pääsääntöisesti entiseen malliin HUS:sta. Uusi terveydenhuoltolaki tullee edellyttämään kunnilta terveyspalveluiden uudelleen arviointia

9 Muutokset nykytoimintaan nähden
Koko terveydenhuolto kaupungin suorassa hallinnassa Palvelutuotanto yhdessä integroidussa organisaatiossa Palvelujen jakamisesta erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhuoltoon luovuttu ja organisatoriset raja-aidat poistettu Panostettu lähipalveluihin ja palveluiden (myös erikoislääkäri-palvelujen) hyvään saatavuuteen Korostettu omalääkäri- ja omahoitajatiimin vastuuta – myös sairaalahoidossa Terävöitetty sairaalan profiilia – korostettu luonnetta toimenpide- ja päivystyskeskuksena Hyödynnetty markkinoiden tuomia mahdollisuuksia solmien uusia kumppanuus- ja toimeksiantosopimuksia ja myyden palveluja kaupungin ulkopuolelle

10 Miten perusterveydenhuolto toimii?
Lähipalvelut turvataan (Jaala, Valkeala, Keltakangas, Elimäki) Mobiilipalveluiden tarkoituksenmukaisuus selvitetään Kotikäynnit, kotiutustiimi, etäpalvelut, kotisairaala ja kotisaattohoito Diagnostiikkapalvelut paranevat ”kevytkonsultaatio” selkeyttää työnjakoa ja nopeuttaa asiantuntemuksen hyödyntämistä Hoitaja-lääkäri työparit vastaavat omista potilaistaan

11 Miten mielenterveyspalvelut toimivat?
Matalan kynnyksen palveluita kehitetään: lapset, nuoret, päihdeongelmaiset Osaamista peruspalveluissa vahvistetaan, konsultaatiotukea Psykiatrian poliklinikan toiminta jatkuu Yleissairaalapsykiatria selvitettävä Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan toiminta on turvattava eri kiinteistöratkaisuissa

12 Miten Kouvolassa päivystetään?
Keskitetty yhteispäivystys: yleislääkäri ja sairaanhoitajapäivystys 24/7/365 sisätauti/kirurgipäivystys kansallisen päivystysohjeen mukaisesti sosiaalipäivystys selviämisasema kotipartio/yöpartio kotisairaala/kotisaattohoito/osastohoidon tuki ensihoito/sairaankuljetus/hoitotason yksikkö

13 Miten tulevaisuudessa sairaalaosasto toimii?
Tilat tukevat potilaan omatoimisuutta, kuntoutumista ja myös omaisten osallistumista hoitoon Vuodeosastojen käyttö joustavaa Teho/tarkkailu/kuntoutusosastot Päiväosastot Monisairaiden vanhusten hoitoon lääkäritiimit, joissa spesialisti voi keskittyä oman erikoisalansa työhön ja geriatri/yleislääkäri/omahoitaja selvittelevät potilaan muut ongelmat ja suunnittelevat kuntoutuksen ja kotiutuksen

14 Miten tulevaisuudessa kuntoutus toimii?
Terveyskeskuksen ja aluesairaalan kuntoutus- ja apuvälinepalvelut yhdistyvät Kuntoutus alkaa jo ennen potilaan sairaalaan/toimenpiteeseen tuloa Kuntoutus jatkuu kotiin asti Kuntoutuksen erityisosaaminen tukemaan kaikkien hoitotyötä tekevien toimintaa Tilat, välineet, toimintamallit tähtäävät sängystä ylös!

15 Miten tukipalvelut toimivat?
Yhteistyö SAPA-liikelaitoksen kanssa selvitettävänä: laboratorio- ja kuvantamispalvelut Näytteenottopisteet asiakkaita lähellä (Manskillako?) Yhteinen Kaakonkulman potilastietojärjestelmä KaapoEffica edelleen Sairaanhoitopiirin – kaupungin omat – ja yksityiset ostopalveluvaihtoehdot tarkastelussa

16 KoTePa-hankkeen jatko
Valtuustoon tammi-helmikuussa 2010 Uusi organisaatio mahdollisesti Kiinteistöratkaisut selvityksessä Osaksi Kaste-hanketta Neuvottelut sairaanhoitopiirin ja maakunnan muiden kuntien kanssa käynnistetty

17 Nyt irti eilisestä! Uudet toimintakäytännöt Ajanmukaiset tilat
Vahva rekrytointi Toimiva yhteinen potilastietojärjestelmä Sähköiset palvelut Omahoidon tuki Painopiste terveyden edistämiseen ja koko kaupungin hyvinvointistrategiaan


Lataa ppt "Uuden Kouvolan terveydenhuolto – integroitu, potilaslähtöinen palvelu Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri KoTePa-hankkeen projektipäällikkö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google