Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

EVO 2011 Allergeenimerkintöjen valvontahanke

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "EVO 2011 Allergeenimerkintöjen valvontahanke"— Esityksen transkriptio:

1 EVO 2011 Allergeenimerkintöjen valvontahanke
Syventävää koulutusta allergeeniturvallisuudesta, pakkausmerkinnöistä ja reseptivalvonnasta Helsinki Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila

2 Esityksen tavoite ja sisältö
Osallistuja tuntee vuonna 2011 osana valtakunnallista elintarvikevavontaohjelmaa (EVO) toteutettavan allergeenimerkintöjen valvontahankkeen tavoitteet, sisällön ja aikataulun Miksi yhteispohjoismainen allergeenimerkintöjen valvontahanke? Projektiorganisaatio Projektin tavoite ”Saattaa sisältää pieniä määriä….” –merkinnästä Projektin toteutus Projektin aikataulu Kirjallinen ohjeistus ja lomakkeet Projektin raportointi ja viestintä Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila

3 Miksi yhteispohjoismainen allergeenimerkintöjen valvontahanke?
Merkitsemätön allergeeni terveysvaara allergikolle (lievä <-> henkeä uhkaava) Allergeenivirheistä johtuvat RASFF-ilmoitukset lisääntyneet viime vuosina Allergeeniturvallisuuteen ei kaikissa yrityksissä kiinnitetä riittävästi huomiota – toimintakäytännöissä kehitettävää ”Saattaa sisältää pieniä määriä….” merkintöjen määrät näyttävät lisääntyneen – ovatko kaikki perusteltuja? Turhat allergeenivaroitusmerkinnät rajoittavat allergikkojen jo entisestään rajoittunutta ruokavaliota lisää. Kokemusten vaihto pohjoismaiden kesken ja yhteisten linjausten sekä valvontakäytäntöjen kehittäminen Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila

4 Projektiorganisaatio
Pohjoismainen elintarvikehallinnon ja kuluttajatietouden työryhmä (NMF) on myöntänyt apurahan vuosille 2010 (suunnittelu) – 2011 (toteutus) Projektiin osallistuvat Norja, Ruotsi, Tanska ja Suomi Projektipäällikkönä Gyrd Omholt Gjevestad Norjan Elintarvikevirastosta Projektiryhmän suomalainen jäsen ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila Eviran tuoteturvallisuusyksiköstä Työryhmä on pitänyt neljä suunnittelukokousta, joissa on laadittu työsuunnitelma ja työstetty mm. valvontaohjetta ja koulutussuunnitelmia. Kokouksissa on ollut mukana kutsuttuja asiantuntijoita ja tehty tutustumiskäynti Yhteispohjoismainen koulutus terveystarkastajille Oslossa Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila

5 Projektin tavoitteita
Vaikuttavuustavoitteet Allergikkojen on helpompi valita elintarvikkeita Elintarvikealan toimijat kantavat vastuunsa pakkausmerkintöjen oikeellisuudesta –> luotettavaa informaatiota allergeeneista Tulostavoitteet Tarkastusten toteuttaminen elintarvikkeita valmistavissa ja maahantuovissa yrityksissä Yhteispohjoismaisten auditointien toteuttaminen muutamassa isossa yrityksessä Muodostaa käsitys virheellisesti merkittyjen (allergeenilista, ”saattaa sisältää” -merkinnät) tuotteiden määrästä Valvontatyökalujen tuottaminen Yhteisen pohjoismaisen linjauksen laatiminen ”saattaa sisältää pieniä määriä” merkinnän käytöstä Elintarvikevalvontahenkilöstön koulutus (kansallinen ja/tai pohjoismainen) Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila

6 Allergeenivaroitusmerkintöjen käyttö 1
Joissakin tapauksissa elintarvikkeeseen voi joutua kontaminaationa sellaisia ainesosia, jotka eivät kuulu sen reseptiin Yrityksen on tuotantosuunnittelussa minimoitava tuotteeseen kuulumattomien ja erityisesti allergisoivien ainesten, esim. pähkinöiden aiheuttama kontaminaatioriski Merkintää ”Saattaa sisältää pieniä määriä…” ei milloinkaan saa käyttää puutteellisten hygieenisten menettelytapojen tai huonon laadunvarmistuksen verukkeena Merkinnän käyttö tulee rajoittaa vain tapauksiin tilanteisiin, jossa kaikki voitava on tehty kontaminaatioriskin poistamiseksi linjastossa. Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila

7 Allergeenivaroitusmerkintöjen käyttö 2
Jos – perusteellisen vaara-analyysin ja tuotantoprosessin mahdollisten korjaavien toimenpiteiden jälkeen – allergeenivaroitusmerkintä katsotaan riskinhallintatoimena tarpeelliseksi Suositellaan merkintää ”Saattaa/voi sisältää pieniä määriä [esim. hasselpähkinää] / [hasselpähkinä]jäämiä” ja ruotsiksi ”Kan innehålla spår av [hasselnöt]” Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila

8 Allergeenivaroitusmerkintöjen käyttö 3
Seuraavia merkintöjä ei suositella: ”Valmistettu (samalla) linjalla, jolla käsitellään myös [hasselpähkinää]” ”Valmistettu (samassa) tehtaassa/ (samoissa) tiloissa, jossa käsitellään myös [hasselpähkinää]” Perustelu: kuluttajalla ei ole mitään mahdollisuutta eikä tietopohjaan, jonka perusteella voisi arvioida merkintään liittyvää vaaraa. Lisäksi mahdollisesti harhaanjohtava. Eviran ”Pakkausmerkintäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille” tullaan päivittämään ja em. ei suositeltavat merkinnät poistamaan. Yrityksiä neuvotaan luopumaan ”…linjalla, tehtaassa, jossa…” merkinnöistä ja korvaamaan se ”Saattaa sisältää pieniä määriä…” merkinnällä mikäli merkintä on ehdottoman tarpeellinen. Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila

9 Allergeenivaroitusmerkinnän käyttö – päätöksentekomalli
Onko tuotteeseen käytetty pakkausmerkintäasetuksen tar- koittamaa allergeeniä sisältävää raaka-ainetta? Kyllä Ko. allergeeni merkitään. Ei Valmistetaanko tuote linjalla tai välineistöllä, joka on suoraan kos- ketuksissa allergeenin kanssa? Ei Tuotteessa ei ole allergeenia. Merkintää ei vaadita. Kyllä Onko mahdollista poistaa aller- geeni alle havaitsemisrajan? Kyllä Valvotaan asiaa ja kirjataan toimenpiteet. Merkintää ei vaadita. Ei Jos riski on dokumentoitu, voidaan viimeisenä toimena käyttää tuot- teessa merkintää ”Saattaa sisältää pieniä määriä…” Tehdään kaikki voitava konta- minaatioriskin minimoimiseksi linjastossa. Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila

10 Mitä projektissa käytännössä tehdään?
Omavalvontasuunnitelman ja sen toimivuuden arviointi ja tarkastus allergeeninäkökulmasta Pakkausmerkintöjen tarkastaminen Omavalvontasuunnitelman ja sen toimivuuden tarkastuksen kohteeksi valittavien yritysten tuotevalikoimasta valitaan 2-3 tuotetta, joiden pakkausmerkinnät tarkastetaan allergeeninäkökulmasta Kohteet: Pakatut elintarvikkeet, ei suurtalouksia, ei irtomyyntiä Valmistajat, maahantuojat, tukkuliikkeet Painotus: keskisuuret ja suuret valmistajat Tavoite (voi tarkentua) Vähintään puolet koko maan (88 kpl) valvontayksiköistä osallistuu Vähintään 50 tarkastettua yritystä koko maassa Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila

11 Tarkastettavat tuoteryhmät
Valintaperusteet allergikkojen (erityisesti lasten) ruokavalioon kuuluvia elintarvikkeita elintarvikealan ja pohjoismaisten allergia- ja astmaliittojen näkemykset tuoteryhmät, joissa ”saattaa sisältää” merkinnät ovat yleisiä elintarvikkeet joita valmistetaan pohjoismaissa Tuoteryhmät Valmisruoka ja puolivalmiit ruoat (esim. einekset, keitto- ja pata-ainekset, pakasteateriat jne. Aamiaisviljavalmisteet (esim. murot, myslit, jne) Leivät, kakut, pulla, keksit, leivontamiksit (leipä-, kakku-, muffinsi-, pannukakku-, ohukais-, vohveli- ym.miksit) Makeiset (suklaa, karkit ym.) ja snacksit (esim. sipsit, naksut) Jälkiruoat (esim. vanukkaat, kiisselit (niin valmiit kuin jauheesta valmistettavat), rahkapohjaiset jälkiruoat jne. Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila

12 Pakkausmerkintöjen tarkastaminen 1
Lomake pakkausmerkintöjen tarkastamiseen + täyttöohje Tarkastettava tuoteryhmä Ainesosaluettelo OK/EI, miksi ei Ainesosaluettelo puuttuu Ainesosaluettelo ei vastaa reseptiä Koostettua ainesosaa ei ole purettu asianmukaisesti/käytetty väärää ryhmänimeä Allergeenia ei ilmoitettu Epätäsmällinen allergeenimerkintä [esim. pähkinä/hasselpähkinä, kaseiini p.o. kaseiini (maidosta)] Kieli – suomen ja/tai ruotsinkielinen merkintä puuttuu Luettavuus – epäselvä, liian pieni fontti, etiketti voidaan poistaa Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila

13 Pakkausmerkintöjen tarkastaminen 2
Onko tuotteessa varoitusmerkintää? Millainen? vaihtoehdot listattu mistä allergeeneista varoitetaan Miksi yritys ilmoittaa käyttävänsä varoitusmerkintää? kysytään avoimesti Onko varoitusmerkintä harhaanjohtava? Merkintää käytetään ilman vaara-analyysia Päätöksentekopuu Yksi erillinen kysymys: Yhteispohjoismaisen allergeenimerkintöjen kriteeristön pilotointi Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila

14 Noudatetaanko ohjeita?
Omavalvontasuunnitelman ja sen toimivuuden arvioiminen ja tarkastaminen – näkökulmana allergeeniturvallisuus Onko omavalvontasuunnitelmassa allergeeniturvallisuuden kannalta keskeiset työvaiheet ohjeistettu? Ovatko ohjeet toiminta (mm. valmistettavat tuotteet, yrityksen koko jne) huomioon ottaen tarkoituksenmukaiset? Noudatetaanko ohjeita? Lomake + täyttöohje erikseen valmistajille ja maahantuojille Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila

15 Valmistajat Onko valmistajalla työkäytännöt pakkausmerkintöjen oikeellisuuden (etenkin allergeenit) varmistamiseksi? Onko valmistaja ottanut huomioon allergeenit osana vaara-analyysiaan? Onko valmistajalla työkäytännöt raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden allergeeniristikontaminaation estämiseksi? Onko valmistajalla työkäytännöt tilojen ja laitteiden riittävän puhdistamisen varmistamiseksi (allergeeninäkökulma)? Onko valmistajalla työkäytännöt uusien työntekijöiden perehdyttämiseen ja työntekijöiden ammattitaidon edistämiseen ja ylläpitämiseen (allergeeninäkökulma)? Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila

16 Maahantuojat, tukut 1 Onko maahantuojalla työkäytännöt pakkausmerkintöjen oikeellisuuden (etenkin allergeenit) varmistamiseksi? Pakkausmerkintätarkastuksen tulokset – mitä kysymyksiä nousee työkäytännöistä? Millaiset työkäytännöt toimittajalla on sen varmistamiseksi, että pakkausmerkinnät (etenkin allergeeninäkökulma) ovat Suomen lainsäädännön mukaiset? Pakkausmateriaalin tilaus, pakkausmerkintöjen laatiminen (huom! käännökset) ja tarkastaminen, miten maahantuoja varmistuu siitä, että mahdolliset reseptimuutokset yms. tulevat tietoon ja pakkausmerkinnät muutetaan vastaavasti? Onko maahantuoja ottanut huomioon allergeenit osana vaara-analyysiaan? Toimittajan valinnassa ja vaihtumisessa allergeeninäkökulma osana Toimittajien allergeenien käsittely- ym. käytäntöjen tuntemus Onko maahantuojalla työkäytännöt allergeeniturvallisuuden varmistamiseksi uusien tuotteiden valinnassa? Miten uudet tuotteet arvioidaan ennen kuin tehdään päätös niiden valikoimaan ottamisesta? Miten allergeeniturvallisuus otetaan huomioon? Tuotetiedot (speksit) – Resepti - Pakkausmerkinnät Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila

17 Maahantuojat, tukut 2 Onko maahantuojalla toimittajien valinnassa työkäytännöt tuotteiden allergeeniturvallisuuden varmistamiseksi? Mitkä ovat toimittajien valintakriteerit? Allergeenit ainesosina, allergeenivaroitusmerkinnät? Miten maahantuoja varmistuu siitä, että tuotteet ovat Suomen lainsäädännön mukaiset/allergeenit (ml. tuotanto-olosuhteet)? Miten varmistetaan, että tieto tuote- ja reseptimuutoksista kulkee aukottomasti ja oikea-aikaisesti? Onko maahantuojalla työkäytännöt uusien työntekijöiden perehdyttämiseen ja työntekijöiden ammattitaidon edistämiseen ja ylläpitämiseen (allergeeninäkökulma)? Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila

18 Projektin aikataulu, raportointi ja tiedotus
Vuosi 2010 Suunnittelu Kevät 2011 Koulutukset Kuopio, Oulu, Helsinki Tarkastukset 1.4. – AVIt toimittavat lomakeet Eviraan + taulukon tehdyistä tarkastuksista Huom! Muutos aiempaan tietoon: Lomakkeiden sisältö syötetään tietokoneelle + varsinainen tulosten käsittely tehdään Norjassa, tehtävään palkataan projektirahoin henkilö (helpottaa AVIen työtä) Projektiraportti valmis Alkuvuosi 2012 - yhteispohjoismainen tiedotus sekä mahdollisesti päätösseminaari Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila

19 Työn tuloksista apua ruoka-allergikkojen arkielämään
Allergeenimerkinnät EVO-hankkeena miksi valvontayksiköiden kannattaa osallistua? Tarjoaa mahdollisuuden pätevöitymiseen ja kehittymiseen allergeenivalvonnassa Yhteinen työpanos toimivan ohjeistuksen, lomakkeiden ja käytäntöjen kehittämiseen Pohjoismainen projekti tarjoaa vahvaa taustatukea ja neljän pohjoismaan osaamista käyttöön Työn tuloksista apua ruoka-allergikkojen arkielämään Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila

20 Kiitos! Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila


Lataa ppt "EVO 2011 Allergeenimerkintöjen valvontahanke"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google