Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Liikunta terveyden edistäjänä 29. 1

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Liikunta terveyden edistäjänä 29. 1"— Esityksen transkriptio:

1 Liikunta terveyden edistäjänä 29. 1
Liikunta terveyden edistäjänä Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen 1

2 MITÄ ON TERVEYDEN EDISTÄMINEN ?
” Terveyden edistäminen on prosessi, joka pyrkii lisäämään ihmisten kykyä hallita ja parantaa omaa terveydentilaansa” Ottawan terveydenedistämisen asiakirja 1986 Terveys on määritelty prosessiksi, joka antaa yksilöille ja yhteisöille entistä paremmat mahdollisuudet hallita terveyttään ja siihen vaikuttavia taustatekijöitä WHO 1986 Alueellisen terveyden edistämisen koordinaation taustalla olevat määritelmät = perusta myös terveydenhuoltolaissa ja tulevassa sosiaalihuoltolaissa esitetylle kunnan kaikki toimialat kattavalle terveyden ja hyvinvoinnin edistämiselle KOORDINAATION TAVOITE: antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuudet hallita terveyttään ja siihen vaikuttavia taustatekijöitä -> lähdetty liikkeelle ensin RAKENTEISTA joissa voidaan toteuttaa terveydenhuoltolain velvoitteita 2

3

4 Health in All Policies (HiAP)
Kansanterveysalan pääteema v Suomen EU- puheenjohtajuuskaudella Terveysvaikutukset huomioitava kaikissa politiikoissa ja toimenpiteissä sekä EU:ssa että jäsenvaltioissa - Terveyttä määrittävät tekijät - Terveysvaikutusten ennakkoarviointimenetelmän soveltaminen (nyk. EVA)

5 5

6 6

7 Velvoite tiedolla johtamiseen Velvoite hyvinvointitiedon seurantaan
Terveydenhuoltolaki (2010/1326): velvoitteet väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä Velvoite tiedolla johtamiseen Velvoite hyvinvointitiedon seurantaan Velvoite raportointiin Velvoite yhteistyöhön Velvoite päätösten ennakkoarviointiin

8 alueellinen terveyden edistämisen suunnitelma (2011)
Pirkanmaan alueellinen terveyden edistämisen suunnitelma (2011) Elintapaohjaus: ravitsemus ja liikunta Alueellinen ravitsemussuunnitelma – 2011/ Alueellinen ravitsemustr Kuntakierros 2011 Toimeenpanosuunnitelma Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma TerPS2 Pirkanmaan osahanke (2012 – 2014) Organisaatiorakenne Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus (2013) Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta Indikaattorit (2011) - Painopisteet (2012) 2009 Toimeenpano (2013 – 2016) Alueellinen TED-koordinaatio 8

9 Alueellinen TED-työryhmä TED-asiantuntijaryhmä
Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation organisaatio Koordinaatio taso TED-neuvottelukunta Valtakunnalliset ja alueelliset Yhteistyö- kumppanit Esim. THL, KASTE, PIRTE TED-ylilääkäri Alueellinen TED-työryhmä 3. sektori Ohjauksen taso Kunnan TED- johtoryhmä ESH:n TED- ohjausryhmä Kunnan/ kuntien TED- työryhmä TED-asiantuntijaryhmä 3. sektori Kuntalainen Toiminnan taso Teemakohtaiset työryhmät Toimialueiden TED-ryhmät Toimialueiden TED-yhdyshenkilöt

10 Pirkanmaan alueellinen terveyden edistämisen suunnitelma (2011) : toimeenpanosuunnitelma 1.
1. Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen toimeenpano 1.1 Terveyden edistämisen toiminnallisen kokonaisuuden toteutuminen potilaan näkökulmasta 1.2 Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen organisaatiomallin toiminta koordinaatiotasolla 1.3 Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen organisaatiomallin toiminta ohjauksen tasolla 1.4 Alueellisen hyvinvointikertomuksen laatimistyö 1.5 Asiantuntija- ja koulutustuki kunnille 1.6 Tuetaan osaltaan kansallisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä lisäävien ja terveyseroja kaventavien ohjelmien toimeenpanoa Pirkanmaalla 1.7 Osallistutaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä lisäävien alueellisten mallien rakentamiseen ja toimeenpanoon 1.8 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulman huomioon ottaminen kaikessa alueellisessa suunnittelussa 2. Kunnat 3. Perusterveydenhuolto 4. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 10

11 Toimeenpanosuunnitelma 2.
1. Alueellinen koordinaatio 2. Kunnat 2.1 Terveyden edistämisen vastuutahojen määrittely 2.2 Hyvinvointikertomustyön käynnistäminen 2.3 Alueellisen ravitsemussuunnitelman käsittely ja toimenpiteistä päättäminen 2.4 Terveysliikunnan mahdollisuuksien lisääminen 2.5 Perustetaan teemakohtaisia moniammatillisia työryhmiä 2.6 Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarviointimenettelyn käyttöönotto 2.7 Yhteistyö järjestöjen, kuntalaisten ja kolmannen sektorin kanssa 2.8 Hyvien käytäntöjen etsiminen 2.9 Henkilöstön menetelmäosaamisen lisääminen 3. Perusterveydenhuolto 3.1 Käytännön terveyden edistämistyö 3.2 Alueellisten hoitoketjujen käyttöönotto 3.3 Alueellisessa ravitsemussuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden käynnistäminen 3.4 Terveyttä edistävä liikunta mukaan potilaan ohjaukseen 3.5 Potilaan omahoidon tukeminen 3.6 Systemaattiset kirjaamiskäytännöt 3.7 Henkilökunnan menetelmäosaamisen lisääminen 4. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 4.1 Elämäntapasairauksien ehkäisyhankkeen mallien systemaattinen käyttöönotto 4.2 STESO-verkoston standardien systemaattinen käyttöönotto 4.3 Alueellisessa ravitsemussuunnitelmassa esitettyjen keinojen systemaattinen käyttöönotto 4.4 Terveyden edistämisen ohjausryhmä ja – koordinaattori erikoissairaanhoitoon 4.5 Henkilökunnan menetelmäosaamisen tukeminen sekä potilaiden omahoidon tukeminen 11

12 Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 – Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus, edistäminen 1. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen vaikuttamalla suurten kansantautien esiintyvyyteen - Alueellisten ravitsemus- ja terveysliikuntasuunnitelmien laatiminen ja toimeenpano - Ravitsemusosaamisen lisääminen kaikille perustyötä tekeville - Elintapaohjauksen tehostaminen - Alkoholihaittojen vähentäminen 2. Yhteisöllisyys, syrjäytymisen vähentäminen ja sisäinen turvallisuus - Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen aseman vahvistaminen sisäisen turvallisuuden suunnittelussa 3. Viestintä - Terveyden ja hyvinvoinnin brändääminen kaikkia väestöryhmiä kiinnostavaksi tuotteeksi - Luotettava ja systemaattinen viestintä ravitsemukseen liittyvistä aiheista - Sisällytetään kaikilla tasoilla johtamiseen ravitsemus ja liikunta osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä 4. Hyvinvointityön rakenteiden vahvistaminen - Kuntien hyvinvointikertomustyön tukeminen, sähköisen hyvinvointikertomustyökalun käyttöönotto - EVA-menettelyn systemaattinen käyttöönotto - Valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeet tukemaan Pirkanmaan väestön terveyttä ja hyvinvointia - Asiakkaan kannalta organisaatiorajat ylittävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuus 12

13 PAINOPISTEEN TAVOITTEET
Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus: alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet PAINOPISTE PAINOPISTEEN TAVOITTEET ALUEELLINEN TASO KUNTA PSHP:N TUOTTAMA ERIKOISSAIRAANHOITO TOIMENPITEET TOIMENPITEET TOIMENPITEET RESURSSITARPEET RESURSSITARPEET RESURSSITARPEET . VASTUUTAHO VASTUUTAHO VASTUUTAHO ARVIOINTIMENETTELYT ARVIOINTIMENETTELYT ARVIOINTIMENETTELYT

14 Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 - 2016
2013 Kuntien hyvinvointikertomustyön tukeminen, sähköisen hyvinvointikertomustyökalun käyttöönotto (4. Hyvinvointityön rakenteiden vahvistaminen) 2014 Alueellisten ravitsemus- ja terveysliikuntasuunnitelmien laatiminen ja toimeenpano (1. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen vaikuttamalla suurten kansantautien esiintyvyyteen) ja Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen aseman vahvistaminen sisäisen turvallisuuden suunnittelussa (2. Yhteisöllisyys, syrjäytymisen vähentäminen ja sisäinen turvallisuus) 2015 Elintapaohjauksen tehostaminen (1. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen vaikuttamalla suurten kansantautien esiintyvyyteen) 2016 Sisällytetään kaikilla tasoilla johtamiseen ravitsemus ja liikunta osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä (3. Viestintä) 2013, 2014, 2015, 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin brändääminen kaikkia väestöryhmiä kiinnostavaksi tuotteeksi (3. Viestintä)

15 Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma

16

17 17

18 Kunnan hyvinvointikertomus -prosessi
PERUSTE mm. ESH-tilaus Alueen terv.huollon palvelujen järjestämis-suunnitelma YT-alueen sote-tilaus Valtuusto Päättää HVK-työn käynnistä-misestä Päättää indikaat-torit Kunnan strategia ja TED-painopisteet HVK:n ja ToTaSu:n hyväksyminen Kunnan TED-jory Tutustuu eHVK:een ja tekee TED- TED-suunnitelmien yhteensovitus Kunnan HVK:n ehdotuksen HVK:n perustana käytettävistä indikaatto- reista painopiste-ehdotukset toimeen-pano ja raportointi ja linkitys ToTaSu:un + resurssi- tarpeet Kunnan TED-työryhmä osana kunnan Kunnan toimialat Toiminnan tunnusluvut ja selitykset Toimiala-kohtaiset TED-suunnitelmat ToTaSu:a Kuntien sote-tilausten yhteensovitus ja toteuttaminen/ TED YT-alueen TED-työryhmä MVT 2011 18

19

20 Kiitos mielenkiinnosta


Lataa ppt "Liikunta terveyden edistäjänä 29. 1"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google