Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Outi Grotenfelt & Vesa Ollikainen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Outi Grotenfelt & Vesa Ollikainen"— Esityksen transkriptio:

1 Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Olioiden yhteistoiminta

2 Outi Grotenfelt & Vesa Ollikainen
Tausta Aiemmin todettiin, että Luokat sisältävät instanssimuuttujia ja metodeja. Instanssimuuttujat kapseloidaan (private). Instanssimuuttujiin pääsee käsiksi asetus- ja saantimetodien kautta. Metodit ovat julkisia (public), jos halutaan, että niitä voi käyttää kaikista muista luokista. Kun olio luodaan, kutsutaan konstruktoria (alustajaa). Esimerkissä tyhjä, parametriton oletuskonstruktori sekä parametrillinen konstruktori Rectangle - length : double width : double + Rectangle() + Rectangle(len : double, wid : double) + setLength(len : double) : void + setWidth(wid : double) : void + getLength() : double + getWidth() : double + getArea() : double Outi Grotenfelt & Vesa Ollikainen

3 Tausta.. Outi Grotenfelt

4 Esimerkki BankAccount balance: double + BankAccount()
+ BankAccount(startBalance: double) + BankAccount(str: String) + deposit(amount : double) : void + deposit(str: String) : void + withDraw(amount: double) : void + withDraw(str: String) : void + setBalance(b: double) : void + setBalance(str: String) : void + setBalance() : double Overloaded constructors Overloaded other methods Outi Grotenfelt

5 Esim..(jatkuu) Outi Grotenfelt

6 Esim..(jatkuu) Overloaded deposit methods Overloaded withdraw methods
Outi Grotenfelt

7 Esim..(jatkuu) Overloaded setBalance methods Outi Grotenfelt

8 3/4/17 8

9 Kuinka luokat löydetään?
Kuvaus: Jaskan autokorjaamo palvelee erityisesti automerkkejä kuten Mercedes, Porche, ja BMW. Kun asiakas tuo auton huoltoon, työnjohtaja saa asiakkaan nimen, osoitteen ja puhelinnumeron. Sitten työnjohtaja kirjaa auton merkin, mallin ja valmistusvuoden ja antaa asiakkaalle huoltokuitin. Kuitti sisältää huollon hinnan, arvioidut tarvittavat varaosat, mahdolliset muut työkustannukset, veron sekä palvelun kokonaishinnan. Tarkoituksena on tehdä sovellus, joka antaisi työnjohtajan tulostaa asiakkaan tarvitseman kuitin.. Outi Grotenfelt

10 Luokat? Identifioidaan substantiivit:
Jaskan autokorjaamo palvelee erityisesti automerkkejä kuten Mercedes, Porche, ja BMW. Kun asiakas tuo auton huoltoon, työnjohtaja saa asiakkaan nimen, osoitteen ja puhelinnumeron. Sitten työnjohtaja kirjaa auton merkin, mallin ja valmistusvuoden ja antaa asiakkaalle huoltokuitin. Kuitti sisältää huollon hinnan, arvioidut tarvittavat varaosat, mahdolliset muut työkustannukset, veron sekä palvelun kokonaishinnan. Melko monet substantiiveista esiintyvät useaan kertaan! Outi Grotenfelt

11 Luokat? Substantiivilista: Todella mielenkiintoiset substantiivit:
auto asiakas huoltokuitti Luokat? Substantiivilista: osoite BMW auto asiakas Arvioitu työkustannus Arvioitu varaosakustannus Jaskan korjaamo merkki työnjohtaja Mercedes malli nimi Porche vero huoltokuitti puhelinnumero Palvelun kokonaishinta vuosi HUOM: jotkut substantiivit todellakin tarkoittavat samaa asiaa! Toiset taas eivät ole kiinnostavia! Jotkut tarkoittavat olioita eivätkä luokkia! Outi Grotenfelt

12 Luokat: Asiakas nimi: String Auto osoite: String puhelin: String
+setNimi(n:String) : void +setOsoite(a:String) : void +setPuhelin(p:String) : void +getNimi () : String +getOsoite () : String +getPuhelin() : String Auto merkki: String malli: String valmistusvuosi: int + Auto() +setMerkki(m:String) : void +setMalli(m:String) : void +setVuosi(y:int) : void +getMerkki() : String +getMalli () : String +getVuosi() : int Huoltokuitti osaHinta: double tyoHinta: double + Huoltokuitti() +setOsaHinta(c:double) : void +setTyoHinta(c:double) : void +getOsaHinta:() : double +getTyoHinta () : double +getVero() : double +getKokoHinta () : double Outi Grotenfelt

13 Outi Grotenfelt & Vesa Ollikainen
Olioiden yhteistyö Olioiden yhteistoiminta edellyttää, että oliot tuntevat toisensa. Olioiden välinen yhteys toteutetaan instanssimuuttujien avulla. Tarkastellaan esimerkkinä henkilön ja polkupyörän suhdetta. Miten toinen olio saa tiedon toisesta oliosta? olion luonnin yhteydessä metodikutsun parametrina Outi Grotenfelt & Vesa Ollikainen

14 Ratkaisu 1: tieto luonnin yhteydessä
Henkilö-luokassa ei ole viittausta polkupyörään Outi Grotenfelt & Vesa Ollikainen

15 Outi Grotenfelt & Vesa Ollikainen
…jatkoa Polkupyörä-luokassa on instanssimuuttujana viittaus Henkilö- luokan olioon. Kun polkupyörä luodaan, alustaja asettaa viittauksen parametrina saatuun omistajaan. Polkupyörän omistaja on pakko antaa. voi tosin olla null. Outi Grotenfelt & Vesa Ollikainen

16 Outi Grotenfelt & Vesa Ollikainen
…jatkoa Pääohjelma luo henkilön ja polkupyörän. Polkupyörä-olion alustajalle välitetään viittaus jo luotuun henkilöön. Outi Grotenfelt & Vesa Ollikainen

17 Ratkaisu 2: tieto metodikutsussa
Henkilö-luokan instanssimuuttujissa ei ole polkupyörää. Henkilö-luokan metodi aja saa parametrinaan viittauksen Polkupyörä-luokan olioon Outi Grotenfelt & Vesa Ollikainen

18 Outi Grotenfelt & Vesa Ollikainen
…jatkoa Polkupyörä-luokka ei sisällä viittausta henkilöön Outi Grotenfelt & Vesa Ollikainen

19 Outi Grotenfelt & Vesa Ollikainen
…jatkoa Pääohjelma luo henkilön ja polkupyörän. Ne eivät luonnin jälkeen tunne toisiaan. Henkilö-olion aja-metodille välitetään viittaus polkupyörään.. Outi Grotenfelt & Vesa Ollikainen

20 Outi Grotenfelt & Vesa Ollikainen
Assosiaatio Tilannetta, jossa toisen luokan olio tuntee toisen luokan olion, kutsutaan assosiaatioksi. Edellä: polkupyörä tuntee henkilön (esimerkki 1) henkilö tuntee polkupyörän (esimerkki 2) Yhteys voisi olla myös molempiin suuntiin Outi Grotenfelt & Vesa Ollikainen

21 UML-luokkakaaviomerkintä
”Polkupyörä tuntee omistajan” Lisäksi voidaan kuvata lukumääräsuhteita: Polkupyörällä on aina yksi omistaja Henkilöllä on mielivaltaisen monta polkupyörää (esimerkissämme). Outi Grotenfelt & Vesa Ollikainen

22 Outi Grotenfelt & Vesa Ollikainen
Kooste Edellisen esimerkin henkilöt ja omistajat ovat itsenäisiä olioita. Olio voi koostua toisista olioista. Toteutetaan instanssimuuttujien avulla kuten assosiaatio. Löyhä kooste: Tietokone koostuu komponenteista. Jos tietokone tuhotaan, komponentit voivat jäädä olemaan. Aito kooste Talo koostuu huoneista. Jos talo tuhotaan, huoneetkin tuhoutuvat. Outi Grotenfelt & Vesa Ollikainen

23 Esimerkkejä (UML-luokkakaavio)
Outi Grotenfelt & Vesa Ollikainen

24 Esimerkki: aito kooste
Talo-luokalla on instanssimuuttujina huoneet, joista talo koostuu. Outi Grotenfelt & Vesa Ollikainen

25 Outi Grotenfelt & Vesa Ollikainen
…jatkoa Huone-luokan oliot ovat Talo-luokan olioiden luomia. Huoneet eivät tiedä taloa, johon ne kuuluvat. Outi Grotenfelt & Vesa Ollikainen

26 Outi Grotenfelt & Vesa Ollikainen
…jatkoa Pääohjelmassa luodaan Talo-luokan olio. Huone-luokasta ei tiedetä mitään, ei edes sen olemassaoloa! Huoneisiin päästäisiin käsiksi vain talon kautta. Outi Grotenfelt & Vesa Ollikainen

27 KIITOS! www.metropolia.fi www.facebook.com/MetropoliaAMK


Lataa ppt "Outi Grotenfelt & Vesa Ollikainen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google