Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

15.5.2014 Merja Söderholm, STM Visiona tapaturmaton Suomi - Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 - 2014.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "15.5.2014 Merja Söderholm, STM Visiona tapaturmaton Suomi - Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 - 2014."— Esityksen transkriptio:

1 15.5.2014 Merja Söderholm, STM Visiona tapaturmaton Suomi - Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 - 2014

2 Suomalaista turvallisuuskulttuuria!  Rapatessa roiskuu  Tekevälle sattuu  Kun on sama pää kesät talvet, niin sattuuhan niitä vahinkoja  Humalaisen tuuri suojaa tapaturmilta  Pojat ovat poikia

3 Tapaturmatilanne Tapaturmakuolemat 1986 - 2012 27.6.2014 2012: Koti ja vapaa-aika 2 357; Liikenne 255; Työ 28

4 Suomi Euroopan häntäpään maita: Tapaturmakuolleisuus/ 100 000 asukasta 27.6.2014

5 5 Tapaturma-alojen erilaisuus Tapaturma-alojen rakenne ja toiminta erilaisia, vaikka seuraukset samoja ja toiminnan kohteena yksi ja sama kansalainen Koti- ja vapaa-ajan tapaturma-ala:  Panostus ehkäisytyöhön huomattavasti vähäisempi.  Lainsäädäntö vähäistä.  Ei lakisääteistä vakuutusjärjestelmää.  Koti yksityistä aluetta. Kansalaisilla ja ammattilaisilla ei vielä tarpeeksi tietotaitoa.  Monia lajeja ja toimijoita.  Vähän esillä mediassa.  Kuitenkin kustannus-vaikuttavuus tehokasta !

6 27.6.2014

7 Tavoiteohjelma 2014 - 2020 Visio: Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua tapaturman seurauksena Tavoitteet:  Hyvä turvallisuustaso toteutuu kaikissa ympäristöissä.  Vakavien ja kuolemaan johtavien koti- ja vapaa-ajan tapaturmien määrä vähenee 25 prosentilla vuoteen 2025 mennessä.  Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn voimavarat vahvistuvat ja toiminnan pysyvyys varmistetaan. 27.6.2014

8 Toimintakokonaisuudet ja toimenpiteet (92 kpl)

9 Turvallisuuskulttuuria parannetaan  Eri organisaatioiden toimintaan, johtamiseen, suunnitteluun liitetään turvallisuuden edistäminen.  Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy liitetään pysyväksi osaksi työpaikkojen turvallisuustyötä.  Ehkäisytyössä otetaan huomioon nuorten ja keski- ikäisten miesten suurempi tapaturmariski. Osaamista vahvistetaan kaikissa koulutusasteissa ja opettajien koulutuksessa Viestintää tehostetaan: Yhteistyötä lisätään, järjestöjen viestintää lisätään ja kuntalaisten osallisuutta lisätään, viestinnän ammattilaisten tietoisuutta lisätään. 27.6.2014

10 Turvallisuustyötä vahvistetaan  Valtioneuvoston periaatepäätös ja hallitusohjelma.  Turvataan voimavarat.  Selvitetään mahdollisuus laatia oma lainsäädäntö. Nyt terveydenhuoltolaissa.  Pelastusliivien käyttöpakko ja laajennus.  Valmistetaan sosiaalihuollon toimintayksiköiden ja kotipalvelujen turvallisuusohjeistus.  Tilastoseurantaa ja tutkimusta kehitetään ja lisätään 27.6.2014

11 Paikallista ehkäisytyötä vahvistetaan  Edistetään koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyä. Kuntia Safe Community -verkostoon.  Seurantatiedot ja toiminta hyvinvointikertomukseen ja turvallisuussuunnitteluun, jotka syytä yhdistää. Viedään kuntien strategiaan.  Vammojen hoitoon liitetään ennaltaehkäisy.  Kuluttajapalveluiden valvonnan tehostaminen.  Liitetään liikuntaturvallisuus osaksi työpaikkojen ja muiden tahojen liikuntatoimintaa. 27.6.2014

12 Päihteiden ja lääkkeiden käytön aiheuttamia tapaturmia ehkäistään  Alkoholi-, raittiustyö- ja järjestyslainsäädännön uudistus.  Lisätään tapaturma- ja päihdealan yhteistyötä.  Ruorijuopumuksen raja alennetaan 0,5 promilleen.  Päivystyspoliklinikoiden tapaturmapotilaat puhallutetaan ja puututaan riskikäyttöön.  Myrkytysten hoidon yhteydessä tehdään psykiatrin konsultaatio. Vanhempien päihteiden käytöstä aiheutuvat turvallisuusongelmat huomioidaan. 27.6.2014

13 Yhdenvertaisuutta vahvistetaan ja haavoittuvien ryhmien turvallisuutta parannetaan  Selvitetään turvallisuustilanne.  Otetaan käyttöön varhaisen puuttumisen toimintamalleja.  Viranomaisyhteistyötä kehitetään kotikäyntityössä.  Kohdennetaan valvontaa riskiperustaisesti.  Jalankulkijat huomioidaan tasa-arvoisesti liikenneturvallisuuden lainsäädännössä ja suunnittelussa. 27.6.2014

14 Ympäristön ja tuotteiden turvallisuutta parannetaan  Perehdytetään asumiseen liittyvät toimijat.  Palveluyksiköiden suunnittelussa ja valvonnassa huomioidaan turvallisuusasiat.  Liikuntapaikkojen turvallisuutta edistetään.  Jalankulkuväylien kunnossapitoa parannetaan.  Valmistajien ja maahantuojien ohjausta parannetaan.  Luodaan ja lisätään turvallisuusteknologioiden innovaatio- ja kokeiluympäristöjä. 27.6.2014

15 Kaatumis- ja putoamistapaturmat ehkäistään  Selvitetään aivovammojen ehkäisyn ohjelman tarve.  Rakentamismääräyksiä kehitetään erit. porrastapaturmien ehkäisemiseksi.  Vanhuspalveluissa otetaan käyttöön systemaattinen kaatumisten ehkäisyn toimintamalli esim. Ikinä -malli.  Kotikäynnin yhteydessä tehdään kaatumisvaaran arviointi.  Lisätään vanhustenhuollon ja liikuntatoimen yhteistyötä.  Jalankulkijoiden liukastumisia ehkäistään. 27.6.2014

16 Summa summarum  Koti ei ole sen vaarallisempi paikka kuin muut ympäristöt, kun ennakoidaan vaarat ja riskit ja poistetaan ne.  Tehokkaiksi todettuja ehkäisykeinoja on lukuisasti. 27.6.2014

17 Työn tueksi - Kotitapaturmien ehkäisykampanja www.kotitapaturma.fi www.tapaturmapaiva.fi www.turvallinenkoti.net 27.6.2014

18 Kiitos ja turvallista kesää!


Lataa ppt "15.5.2014 Merja Söderholm, STM Visiona tapaturmaton Suomi - Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 - 2014."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google