Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kohti nollaenergia-asumista

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kohti nollaenergia-asumista"— Esityksen transkriptio:

1 Kohti nollaenergia-asumista

2 Kehitys, trendit ja odotukset
Ihmisten tietoisuus ilmastonmuutoksen seurauksista kasvaa ja se vaikuttaa merkittävästi asumiseen liittyviin kulutusvalintoihin. Ilmastonmuutoksen hidastaminen edellyttää ekologista rakentamista ja energian säästöä asumisessa. Kestävä ja turvallinen Täyttää määräykset Ulkonäkö, sopivuus ympäristöön Lainsäädäntö ja ohjeet liittyen rakennusten energiatehokkuus- vaatimuksiin kiristyvät. Tarve yhä helpompien ja yksilöllisempien pientalorakentamisen ja -asumisen ratkaisuiksi kasvaa. Tilat toimivat ja muunnel-tavissa Helppo hankkia ja omistaa Euroopan unionin alueella suurimmat ympäristökuorman aiheuttajat ovat asuminen, liikkuminen sekä elintarvikkeiden ja ruuan valmistus. Pelkästään rakennuskantaan kohdistuva energiankulutus EU:n alueella on n. 40%. Rakennuskannan energiasta käytetään 80% pienissä alle 1000 m2 rakennuksissa. Rakennusten energiakulutuksesta 2/3 kohdistuu lämmitykseen ja jäähdytykseen. Suomessa rakennettaviin rakennuksiin kohdistuvat energiamääräykset muuttuvat lähitulevaisuudessa niin merkittävästi, että niiden voi olettaa muuttavan pientalotuotteiden kysyntää. Määräystason muutos vuonna 2007 tuottaa alle 10 % vähennyksen uusien rakennusten energiankulutuksessa. Vuoden 2010 taso ennakoi n. 30 – 40 % muutosta. EU:n energia- ja ilmastoratkaisujen yhteydessä on esitetty, että viimeistään vuonna 2015 uudisrakentamisessa siirryttäisiin rakentamaan taloja, joilla ei ole lämmitys- tai jäähdytystarvetta? Rakentamiseen ja asumiseen liittyvä energiansäästöpotentiaali on niin suuri, että se tulee nähdä aikakautemme merkittävimpänä rakentamisen innovaatiomahdollisuutena, joka parhaimmillaan johtaa suomalaisen elinkeinon kilpailukyvyn kasvuun ja merkittäviin vientimahdollisuuksiin. Finndomo Oy:n vastaus ja tavoitteet energiatehokkuuteen liittyen: - Suunnitella energiatehokkaita valmistalomalleja joissa asumalla ihmiset voivat hyvin ja ympäristön ilmasto- ja energiahaasteeseen vastataan. - Luoda rakenne- ja talotekniset ratkaisut jotka vastaavat tiukentuviin energiatehokkuusvaatimuksiin edelläkävijänä. - Innovoida kokonaisvaltainen ja energiatehokas ajattelumalli pientaloaluerakentamiseen - Käynnistää yhteistyössä kuntien ja maanomistajien kanssa valtakunnallinen hanke, jossa ryhdytään toteuttamaan energiatehokkaita pientaloasuinalueita. Hankinta-hinta ja käyttökus-tannukset

3 Finndomon ratkaisu Finndomo Oy:n energiatehokas konsepti perustuu kaupunkimaisen pientaloasumiseen. Konsepti yhdistää kerrostaloasumisen ja pientaloasumisen hyvät puolet: pientalot rakennetaan tiiviisti maankäyttö on tehokasta välimatkat lyhyitä ja joukkoliikenteen järjestäminen helppoa. Pientaloalue on kerralla suunniteltu ja siinä toteutuu inhimillinen mittakaava ns. ”kotiin – fiilis” joka luo miellyttävän asumisympäristön. Alueen energiatehokkuuden tavoitteena on 0-taso, joka rakentuu seuraavista osa-alueista: maankäytön suunnittelu talomallit talojen rakenneratkaisut talotekniset ratkaisut asumistottumukset Finndomo Oy:n energiatehokas konsepti perustuu kaupunkimaisen pientaloasumiseen siten, että sen avulla voi yhdistää kerrostaloasumisen ja pientaloasumisen hyvät puolet. Pientalot rakennetaan tiiviisti, maankäyttö on tehokasta, välimatkat lyhyitä ja joukkoliikenteen järjestäminen helppoa. Pientaloalue on kerralla suunniteltu ja siinä toteutuu inhimillinen mittakaava ns. ”kotiin – fiilis” joka luo miellyttävän asumisympäristön. Olemme toiminnallemme asettaneet kovan tavoitteen - pientaloalueen energiatehokkuus tulevaisuudessa on 0-taso. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että alueen yksittäisien talojen tekniset ratkaisut ovat niin hyviä, että tilojen lämmitys- ja jäähdytysenergia vuositasolla = 0. Tavoite saavutetaan passiivitalojen eristys- ja ilmantiiveystasojen lisäksi tehokasta aurinko- ja mahdollisesti myös tuulienergian hyödyntämistä sekä mahdollisuutta syöttää sähköä valtakunnan verkostoon silloin, kun taloryhmä ei itse voi käyttää kaikkea. Asumisviihtyvyyden olennaisena osana toimii valmiiksi suunniteltu tonttisuunnitelma jossa asunto ja piha-alue muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Valmiiksi mietitty suunnitelma varmistaa optimaalisen tontinkäytön sekä energiatehokkuuden silloin kun pientalo on suunnattu oikein suhteessa ilmansuuntiin. Talomallit ovat suunniteltu siten, että ne muodostavat yhdessä monimuotoisen kokonaisuuden täydentäen toisiansa ja muodostaen harmonisen pientaloalueen. Tilaratkaisut ovat suunniteltu elinkaariajattelun tarpeiden mukaisesti luoden pohjan kestävän kehityksen mukaisille ratkaisuille. Talojen rakenneratkaisut muodostavat perustan passiivi- ja sitä seuraaville mahdollisille nolla- ja plusenergiataloratkaisuille. Suunnitelma toteuttaa viihtyisän, terveellisen ja turvallisen sisäilmaston mahdollisimman yksinkertaisilla, mutta vaaditut ominaisuudet täyttävillä ja toimivilla rakenne- sekä laiteteknisillä ratkaisuilla. Ratkaisut ovat pitkäikäisiä ja varmistavat näin ollen alhaiset asumiskustannukset asukkaille. Taloteknisten ratkaisujen suunnittelun lähtökohtana on helppohoitoisuus, alhaiset käyttökustannukset, alhainen energiankulutus sekä helppokäyttöisyys. Talon tekninen ohjausjärjestelmä mahdollistaa myös energiakulutuksen seuraamisen reaaliajassa ja näin ollen innostaa asukkaita asumaan energiatehokkaasti. Edellä mainitut ratkaisut ovat ns. rautaa, softan pientalolle muodostavat pientalon asukkaat itse. Asukkaiden asumistottumuksilla on suurin vaikutus energian kulutukseen ja asumisviihtyvyyteen. Asiantunteva ja tiivis yhteistyö kunnan, pientalorakentajan, suunnittelijoiden, talo- ja laitetoimittajien kanssa varmistavat onnistuneen lopputuloksen.

4 Energiaratkaisut Uusiutuvia energiamuotoja hyödyntävä ratkaisu minimoi hiilidioksidipäästöt kustannustehokkaalla tavalla. Ratkaisu mahdollistaa tulevaisuuden alueellisen 0-energiatarpeen. Alueellinen energiaratkaisu energian tuottamiseen keskittynyt yhtiö tuo keskitetyn, uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntävän ratkaisun alueelle tai sen välittömään läheisyyteen. Talo- ja taloryhmäkohtaiset ratkaisut maalämpöpumput aurinkokeräimet Pientaloalueen energiaratkaisun tavoitteeksi on asetettu ns. 0 – energiaratkaisu. Alueellinen energiaratkaisu järjestetään siten, että energian tuottamiseen keskittynyt yhtiö tuo keskitetyn, uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntävän ratkaisun pientaloalueelle tai sen välittömään läheisyyteen. Partneri vastaa laiteteknisistä investoinneista ja ylläpidosta sekä energian myymisestä pientaloasujille. Lisäksi / vaihtoehtoina:  Perusratkaisuna toimivat taloryhmäkohtaiset maalämpöpumput talokohtaiset pyörivillä lämmönsiirtimillä tai vastavirtaperiaatteella toimivilla varaavilla kennoilla varustetut ilmanvaihtolaitteet talokohtaiset aurinkokerääjät ja -paneelit.

5 Talomallistot Uudet, energiatehokkuus-periaatteiden mukaisesti suunnitellut talomallit. Selkeät ja toimivat perusratkaisut, muotokielen ollessa selkeän minimalistinen. Tähän tulee Yrjänän tekstit sekä talomalleista ja alueesta kuvat viimeistään torstaina HUOM . Hill&Knowlton varautukaa siihen, että kuvia tulee vähintään asemapiirros, kahdesta talomallista julkisivukuvat + pohjapiirrokset, 3D – kuvia alueesta ja talomalleista n. 4 – 6 kpl.

6 Rakenneratkaisut Energiatehokkuusperiaatteiden mukaisesti suunnitellut rakenneratkaisut säästävät energiaa ja vastaavat tulevaisuuden energiatehokkuusvaatimuksiin jo nyt. Runko rakenteen kylmäsiltakatkaisut Seinät edelleenkehitetty, paksumpi rakenne ilmatiiviyden oikeanlainen tehostaminen Ikkunat ja ovet energiatehokkaat valinnat Vuoden 2009 alusta lähtien Finndomo Oy siirtyy käyttämään koko tuotannossaan, kaikkien tuotemerkkien osalta energiatehokasta kylmäsillan katkaisevaa runkorakennetta sekä paksumpaa seinärakennetta. Ikkunat ja yläpohjarakenteet muutetaan vastaamaan tulevaisuuden matala-, ja passiivienergiatalon vaatimuksia. Rakennuksen ilmatiiveyteen ja kylmäsiltojen minimoimiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Samalla yhtiö päivittää rakennedetaljiikan vastaamaan entistä paremmin tulevaisuuden vaatimuksia ja mahdollistamaan tulevaisuuden energiatehokkuusvaatimukset täyttävien tuotteiden myynnin jo nyt.

7 Talotekniset ratkaisut
Talojen tekniset ratkaisut tukevat energialähteen vapaata valintaa. Ratkaisut ovat alusta alkaen suunniteltuja hyödyntämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Ilmanvaihtolämmitys ilmanvaihto tilojen lämmitys, lämpimän veden lämmitys kesäaikainen jäähdytys Aurinkolämpö lämmin vesi Automatiikka valaistuksen ja lämmön säätö tieto ja kulutuksen ohjaus Asukkaiden oma rooli opastus ja käyttöohjeet Finndomon energiatehokkaiden tilojen lämmityksen tehontarve on pieni, selvästi alle tavanomaisen talon tehontarpeen. Tehon tarpeeseen on vaikutettu uusilla energiatehokkailla rakenneratkaisuilla. Tavoitteena on hyvä lämpöviihtyvyys: Ei kylmiä pintoja talvisin eikä kesäisin auringon aiheuttamaa ylimääräistä jäähdytystarvetta. Perusratkaisuna toimivat: taloryhmäkohtaiset maalämpöpumput talokohtaiset pyörivillä lämmönsiirtimillä tai vastavirtaperiaatteella toimivilla varaavilla kennoilla varustetut ilmanvaihtolaitteet talokohtaiset aurinkokerääjät ja -paneelit. Asukkaiden ja käyttäjien tulee tuntea konseptin toimintaperiaate. Vaikka talotekninen ratkaisu ei edellytä mitään erityistä elämäntapaa tai käyttäytymismallia, asukkaiden opastuksella ja hyvillä rakennukseen käyttöön liittyvillä ohjeilla voidaan turvata tavoitetason energiatehokkuuden saavuttaminen.

8 Energian säästö Finndomon konsepti Lämmitys 48 kWh/m2
Lämmin vesi, käyttösähkö 80 kWh/m2 Pinta-ala 140 m2 Yhteensä kWh/v Energia nyt 0,09 €/kWh 1 613 €/v Energia 10 v 0,18 €/kWh 3 226 €/v (+7% / vuosi) Tavanomainen talo Lämmitys 150 kWh/m2 Lämmin vesi, käyttösähkö 100 kWh/m2 Pinta-ala 140 m2 Yhteensä kWh/v Energia nyt 0,09 €/kWh 3 150 €/v Energia 10 v 0,18 €/kWh 6 300 €/v (+7% / vuosi) Nämä luvut täydennetään kunhan saadaan VTT:llä energialaskelmat! Pientalon keskimääräinen energian kulutus ja hinta Tavanomainen talo kuluttaa keskimäärin 150 kWh/m2 (lämmitys) kWh/m2 (lämmin vesi ja käyttösähkö) x 140 m2 = kWh/v. energiaa. Nykyhinnoilla (9 cnt/kWh) tämä maksaa n €/v. Energianhinnan voi olettaa nousevan oleellisesti inflaatiota nopeammin eli esim. +7% vuodessa. Sähkö maksaisi näin ollen 10 vuoden päästä 0,18 €/kWh eli energianhinta kaksinkertaistuisi tämän oletuksen mukaan nykyisestä. Finndomon energia - konseptin mukaisten pientalojen teoreettinen energian kulutus on x kWh/v. Eli talot kuluttavat n. x % vähemmän energiaa kuin tavanomainen keskiverto-erillistalo. Vastaavasti konseptin mukaisesti toteutetun pientaloalueen teoreettinen energiatarve on x kWh/v vähemmän kuin vastaavan keskiverto-erillistalojen muodostaman pientaloalueen

9 Esimerkkiratkaisu Talot pyritään sijoittamaan etelä- tai länsirinteeseen ja varsinaisten asuintilojen ikkunat suunnataan näihin ilmansuuntiin. Rakennuksilla, aidoilla ja kasvillisuu-della varmistetaan pihojen yksityisyys ja miellyttävä pienilmasto. Asuinalueen keskitettyjen varasto-, tekniikka- ja auto-suojarakennusten katoille sijoitetaan aurinkopaneelit. Taloryhmäkohtainen maalämpöpumppu sijoitetaan keskeiselle paikalle tekniseen tilaan. Taloryhmän yhteiset ulko-oleskelutilat ja leikkipaikat sijoitetaan alueen aurinkoiseen osaan.

10 Finndomon käytännön toteutus
Energiatehokas pientaloaluekonsepti Käynnistetään yhteistyössä kuntien ja maanomistajien kanssa valtakunnallinen hanke toteuttamaan energiatehokkaita pientaloasuinalueita. Energiatehokkaat talomallit Käynnistetään energiatehokkuusperiaatteiden mukaisten talomallien myynti loppukäyttäjille. Energiatehokkaat rakenneratkaisut Finndomo siirtyy koko tuotannossaan käyttämään uusia energiatehokkaita rakenteita ja tekniikkaa. Nämä huomioivat ja täyttävät jo nyt tulevaisuuden tiukentuvat energiatehokkuusvaatimukset. Käytännön toimenpiteet jotka Finndomo tekee energiatehokkuus – konseptin jalkauttamiseksi: Seuraavassa on esitelty ne käytännön toimenpiteet, jotka yhtiö tulee tekemään energiatehokkuuskonseptin jalkauttamiseksi: 1. Finndomon energiatehokas pientaloaluekonsepti Käynnistetään yhteistyössä kuntien ja maanomistajien kanssa valtakunnallinen hanke, jossa ryhdytään toteuttamaan energiatehokkaita pientaloasuinalueita. 2. Finndomon energiatehokkaiden erillistalojen myynti Käynnistetään energiatehokkuusperiaatteiden mukaisten talomallien myynti loppukäyttäjille. Suunnitellaan uusia talomalleja pientaloaluekohtaisesti. 3. Finndomon uudet energiatehokkaat rakenteet Finndomo siirtyy koko tuotannossaan käyttämään uusia energiatehokkaita rakenteita ja tekniikkaa, joiden avulla saavutetaan jo nyt tulevaisuuden tiukentuvat vaatimukset energiatehokkuudelle.


Lataa ppt "Kohti nollaenergia-asumista"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google