Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Euroopan talouskriisi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Euroopan talouskriisi"— Esityksen transkriptio:

1 Euroopan talouskriisi
Piia-Noora Kauppi

2 Ammattikorkea-koulujen merkitys finanssialalle suuri

3 Henkilökunnan määrä FK:n jäsenyhtiöissä vuonna 2012, yhteensä 41 105 henkeä

4 henkilöstö

5 Finanssialan henkilöstö 2012 iän mukaan
Lähde: EK:n palkkatilastot

6 KULUTTAJAKANSALAISTEN MUUTTUVA TYÖURA
1990 Opiskelu Työura Eläke v 2020 Työ Harrastus Sapat t i Yrittäjyys Opiskelu Eläke? ”Uusi työelämä on market, jossa työntekijä shoppailee itselleen mieluisia vaihtoehtoja” - Halava & Pantzar 2010

7 Finanssialalle palkattu henkilöstö 2012
Lähde: EK:n palkkatilastot

8 Finanssialan henkilöstö 2000-2012 koulutusjakaumat, %
Lähde: EK:n palkkatilastot

9 Euroopan talouskriisi
Piia-Noora Kauppi

10 Kasvu- ja kilpailukyky –kriisi
Euroalueen kriisi Pankkikriisi Kasvu- ja kilpailukyky –kriisi Velkakriisi ? *Securities Market Program, **Outright Monetary Transactions, ***LTRO-Long-term refinancing operations

11 Miten tähän on tultu?

12 Finanssikriisi levisi usasta eurooppaan
Euroalueen rahamarkkinoiden riskilisiä, % Bear Stearns, Fannie Mae, Freddie Mac, Lehman Brothers Eurovaltioiden velkakriisi Kriisi leviää Eurooppaan - Euroopassa valtiot aloittavat massiivisen elvytyksen

13 Joidenkin Euromaiden velka nousi kestämättömille tasoille elvytyksen seurauksena
% Maastrichtin sopimusta 60% velkasuhteesta ei noudatettu alunperinkään 60%

14 Euromaiden väliset riskilisät repesivät
% Bondisijoittajat ”nukkuivat” 10 vuotta -> kaikille euromaille hinnoiteltiin sama riski …mutta heräsivät finanssikriisin myötä, ja ovat nyt hereillä ja hermostuneita Riskien hinnoittelun yhtenäistymisen taustalla oli mm. EKP:n vakuuskäytäntö, joka arvotti samalle viivalle kaikkien euromaiden valtionlainat

15 Euroalueen vaihtotase kokonaisuutena ylijäämäinen – usa:lla huomattava alijäämä. Miksi euroalue on kriisissä eikä USA? Vaihtotaseiden yli- ja alijäämät, maailma, Mrd. EUR Euroalueella ei yhteistä finanssipolitiikkaa FED:lla vapaammat kädet toteuttaa elvyttävää rahapolitiikkaa US$ reservivaluutta

16 Euroalueen sisällä vaihtotaseen epätasapainot suuria
Mrd. EUR

17 GLOBAAlin kasvun kulmakerroin muuttunut – kuinka pysyvästi?

18 Kilpailukykymme heikentynyt suhteessa mm. saksaan ja ruotsiin
Yksikkötyökustannukset, Indeksi 1999=100

19 Ekp:n toimet kriisin ratkaisemiseksi

20 Ekp painanut korot lähelle nollaa
%

21 Ekp tarjonnut pankeille edullista pitkäaikaista rahoitusta
Mrd. EUR, Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät lainat euroalueen luottolaitoksille 2. LTRO, , Lehman Brothers kaatuu -> EKP:n päätös tarjota pankeille rajoittamaton määrä likviditeettiä 1. LTRO *Emergency Liquidity Assistance

22 Raha ei kuitenkaan päätynyt reaalitalouteen, vaan ohjautui vahvojen maiden keskuspankkeihin
Mrd. EUR, Ylimääräinen likviditeetti* euroalueen pankkijärjestelmässä *Sekkitilit - vähimmäisvarantovaatimukset + yötalletukset - maksuvalmiusluotot

23 Tämä on johtanut epätasapainoihin euroalueen keskuspankkien välillä
Mrd. EUR, kansallisten keskuspankkien nettosaamiset TARGET2-järjestelmästä

24 Ltro-rahat päätyivät etelä-eurooppaan ja ranskaan
Mrd. €, luottolaitosten lainat keskuspankilta

25 …Ltro-varoilla ostettiin kotivaltion velkapapereita
Mrd. EUR, Rahalaitosten euroalueen julkisyhteisöjen velkapapereiden netto-ostot (kk-virrat)

26 … ja näin pankkien ja valtioiden kohtalonyhteys vain tiivistyi
Valtion ja sen suurimman pankin 5 v. CDS-hinnat, korkopistettä Espanja Italia

27 Eu:n toimet kriisin ratkaisemiseksi

28 Vireillä olevia hankkeita
Yhteinen sääntökirja (Single Rule Book) Rahoitusmarkkinavero (Financial Transaction Tax, FTT) Vakavaraisuus- ja maksuvalmiussääntely (Vakavaraisuusasetus ja –direktiivi, CRR & CRD IV) Pankkiunioni Yhteinen pankkivalvonta (Single Supervisory Mechanism, SSM) 6-pack + 2-pack Talletussuojadirektiivi (Deposit Guarantee Scheme, DGS) Liikasen ryhmän ehdotukset (Liikanen High Level Expert Group) Yhteinen kriisinhallintamekanismi (Single Resolution Mechanism, SRM) Kriisinhallintadirektiivi (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD)

29 Eri hankkeiden kytkennät
Pankkiunioni SSM (valvonta) SRM (resoluutio) (Yhteinen DGS) Vakavarai-suus-direktiivi (CRD IV) Talletus-suoja-direktiivi Single Rule Book Kriisin-hallinta-direktiivi

30 Fk:n kanta pankkiunioniin
Kaikki EU:n pankit on tärkeää saada yhteisen valvonnan piiriin Yhteinen pankkivalvonta kannatettava asia Pankkien ja talletussuojajärjestelmien kunnossa suuria eroja maiden välillä Yhteisvastuu voi luoda moraalikato-ongelmia Unioniin mahdollisesti sisältyvä yhteisvastuu hyvin ongelmallista Esimerkiksi pankkien maksuvalmiuspuskurisäännökset kytkevät jatkossakin pankit valtiontalouksiin Pankkiunioni heikentää valtioiden ja pankkien välistä kytköstä, muttei katkaise sitä Unioni ei ratkaise nykyistä kriisiä – kyse on tulevaisuuden rakentamisesta Pankkiunionia koskevissa päätöksissä ei pidä hätiköidä

31 Piia-Noora Kauppi


Lataa ppt "Euroopan talouskriisi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google