Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Nuorisotakuu, mistä on kysymys? 7.11.2012. Yhteiskuntatakuun taustoja Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Nuorisotakuu, mistä on kysymys? 7.11.2012. Yhteiskuntatakuun taustoja Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö."— Esityksen transkriptio:

1 Nuorisotakuu, mistä on kysymys? 7.11.2012

2 Yhteiskuntatakuun taustoja Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö www.nuorisotakuu.fi 2 •110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. •55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista 33 000:lla ammatillisesti suuntautunut tutkinto. •Noin 40 000 alle 30-vuotiasta työn ja koulutuksen ulkopuolella. Nuorten syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle 300 miljoonaa euroa vuositasolla.

3 Yhteiskuntatakuu 2013 -määritelmä Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö www.nuorisotakuu.fi 3 Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.

4 Kohderyhmät www.nuorisotakuu.fi 4 •Peruskoulun päättäneet •Työttömiksi työnhakijoiksi ilmoittautuneet •Nuoret, jotka eivät ole mukana missään aktiivisessa toiminnassa

5 Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö www.nuorisotakuu.fi Yhteiskuntatakuu - ”Suomen malli” 5 •Nuorten yhteiskuntatakuu perustuu - viranomaisten - elinkeinoelämän ja - järjestöjen yhteistyöhön, jossa nuoret itse ovat aktiivisia toimijoita ja oman tulevaisuuden tekijöitä. Tarvitaan ennakkoluulottomia toimintatapamuutoksia ja yhteisvastuuta. PPPP: PUBLIC-PRIVATE-PEOPLE-PARTNERSHIP eli julkinen-yksityinen-kansalaisyhteiskunta-kumppanuus

6 Yhteiskuntatakuu - valmistelutyö 2011–2012 www.nuorisotakuu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö 6 1. •Nuorille mol.fi -sivut •Yli 6 300 vastausta 2. •TE-toimistot toimipaikka- kohtaisesti •107 vastausta 3. •Työvoiman palvelu- keskukset (TYP) •40 vastausta Valmistelutyön edistämiseksi on tehty kolme kyselyä:

7 ”Nuorten ääni” -verkkokysely www.nuorisotakuu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö 7 Eräitä havaintoja kyselyistä (6 350 nuorta) Ammatin ja koulutuksen valinnassa nuoret toivovat lisää tukea työnantajilta, TE- toimistojen koulutus-neuvonnasta ja ammatinvalinnan-ohjauksesta sekä työpajoista. Työkokemuksen hankinnassa oltiin yleisesti valmiita panostamaan työnhakuun. Myös palkkatuettu työ koettiin hyväksi vaihtoehdoksi. Keskeisimpiä työhön tai harjoitteluun menoon esteitä olivat paikkojen puute tai se, ettei niitä ole saatu. Pelkän peruskoulun varassa olevista nuorista joka viides kokee myös terveydentilaansa liittyvän esteitä. Oppisopimus ja työssä oppiminen näyttäisivät olevan suosituimmat väylät ammattitaidon hankkimiseen työttömien kohdalla. Joka toinen olisi ollut valmis kouluttautumaan tätä reittiä. Työttömistä 35 % koki esteitä koulutuksen aloittamiselle. Keskeisin syy oli opintorahan riittävyys ja haluttomuus ottaa opintolainaa.

8 Nuorten ääni Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö www.nuorisotakuu.fi 8 ”Ihan yleisenä tietona että hankkikaa oppisopimuksia ja vahvistakaa niiden olemassa oloa paljon. Perustakaa vaikka jokin osasto mikä soittaa työantajille ja kysyvät että ottavatko he oppisopimuslaisia. Koska oppisopimus on kirjaimellisesti kultaa. Työpaikka mistä saa työkokemusta opiskelun aikana. Ja no tietysti että saa koulutuksen… Olkaa kilttejä ja hankkikaa oppisopimuspaikkoja paljon ja pistäkää niistä ilmoitus nettiin oppisopimussivulle. Ja pistäkää mol.fi sivulta suoraan linkki sinne…

9 Nuorten ääni www.nuorisotakuu.fi 9 •Kyselyn lopussa pyydettiin kertomaan tulevaan työuraan liittyviä toiveita ja pelkoja. Osa nuorista kokee joutuvansa kilpailemaan mieleisensä opiskelupaikan saamisesta, valmistumisensa kynnyksellä miettimään, millaisiin tehtäviin tutkinto johtaa ja riittääkö osaaminen, hankkimaan epätoivoisesti työkokemusta ja kilpailemaan verissä päin alansa työpaikoista jäädäkseen kenties vuosiksi aivan muihin määräaikaisiin tehtäviin, jos onnistuvat ylipäätään työtä saamaan. Liian moni vastanneista ei uskonut löytävänsä kiinnostavaa ja mielekästä, riittävän toimeentulon takaavaa työtä.

10 Haasteet, joihin etsitään ratkaisuja  Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä koulutuspaikkojen riittämättömyys  Koulutuksen kohtaanto-ongelmat  Oppilashuollon, opinto-ohjauksen ja urasuunnittelutuen riittämättömyys  Puutteet viranomaisten vastuiden määrittelyssä 10

11 Nuorisotakuun painopisteet ja rahoitus www.nuorisotakuu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö 11 1. Koulutus- takuu (24 M€/vuosi) 2. Työllisyys- takuu (28 M€/vuosi) 3. Etsivä nuorisotyö ja työpaja- toiminta (8 M€/vuosi) Hallitusohjelmassa linjattu (60 M€/vuosi): 4. Nuorten aikuisten osaamis- ohjelma (27-52 M€/ vuosi, voimassa 2013-2016) Valmistelutyöryhmän analyysin perusteella kehysriihessä maaliskuussa 2012 lisätty:

12 Nuorten yhteiskuntatakuu Koulutustakuu

13 Perusasteen päättävät n. 60 000 Jatkaa samana vuonna tutkintoon johtavassa koulutuksessa n. 55 000 Ei jatka samana vuonna tutkintoon johtavassa koulutuksessa n. 5 000 Koulutustakuu: tilanne nyt www.nuorisotakuu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö 13 •Kouluttamattomille nuorille suunnattujen opiskelupaikkojen lisäys, ammatillisen peruskoulutuksen oppilaaksi ottamisen kriteereiden uusiminen (etusija) ja koulutuspaikkojen uudelleen kohdentaminen Tavoite: KAIKILLE PERUSASTEEN PÄÄTTÄVILLE KOULUTUSPAIKKA

14 Pohjois-Savon lukuja 2010 www.nuorisotakuu.fi 14 •Peruskoulun päättötodistuksen sai 3 032 •8,8 % ei jatkanut peruskoulun jälkeen (268) •Lukiossa opiskeli 4 175 •52,9 % ei jatko-opintoihin kirjoitusten jälkeen (801) •1,8 % keskeyttää kokonaan (85) •Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeli 6 933 •7,8 % keskeytti kokonaan (540) •1 425 alle 25-vuotiasta työtöntä nuorta ja 2 506 alle 30-vuotiasta (lokakuu 2012)

15 www.nuorisotakuu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö 15 Ammatillista koulutusta lisätään niillä alueilla, joilla sitä nuorisoikä-luokkaan nähden on muita vähemmän. Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaksi ottamisen kriteereitä muutetaan siten, että perusasteen päättäneet, vailla toisen asteen tutkintoa olevat voidaan valita ensin toisen asteen opiskelijavalinnassa. Tutkinnon osaan tähtäävän oppisopimuksen hinnan määräytymisperustetta muutetaan. Korotetaan työnantajille maksettavaa koulutuskorvausta 800 euroon kuukaudessa (aiemmin 100-300€). Tuetaan maahanmuuttajanuorten opiskeluvalmiuksien ja kielitaidon parantamista lisäämällä tähän suunnattua koulutusta kansanopistoissa ja kansalaisopistoissa. Koulutustakuu toteutetaan osana yhteiskuntatakuuta vuoden 2013 alusta lähtien niin, että 2013 alkaen jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan jatkomahdollisuus lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, oppi- sopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Koulutustakuu 2013 alkaen

16 Nuorten yhteiskuntatakuu Työllisyystakuu

17 Työllisyystakuu: Tuetaan nuoren siirtymistä työelämään www.nuorisotakuu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö 17 •vakinaistetaana Sanssi-kortti eli nuorten palkkatuki Alennetaan työnantajien kynnystä palkata työkokemusta vailla olevia vastavalmistuneita nuoria. Edistetään nuorten työmarkkinoille sijoittumista työhönvalmennuk- sella, joka tukee sekä nuorta että työnantajaa. •Tutkinnon suorittaneen, vastavalmistuneen nuoren työllistymiskynnystä ei alenneta työharjoitteluilla, vaan palkkatuella. Työharjoittelun tulee olla vahvasti urasuunnittelua tukevaa. •Tuetaan ja kehitetään uusia yrittämisen ja yrittäjyyden edistämisen muotoja koulutuksen, neuvonnan ja starttirahan avulla Tuetaan nuoren yrittäjyyttä palkkatyön vaihtoehtona •Lisäresursseista osa kohdennetaan korkeasti koulutettujen palveluihin, maahanmuuttajien, osa- työkykyisten palveluihin sekä verkko- ja puhelin- palveluihin. Vahvistetaan ammatinvalinta- ja uraohjausta

18 Pohjois-Savo www.nuorisotakuu.fi 18 •Nuoriin kohdistuvia ESR-kehittämishankkeita 26 kpl •TE-hallinnon osalta mm. •Uraohjaamo –hanke vailla ammatillista koulutusta oleville nuorille •Nuorten työllistymistä tuetaan työnvälityksellä, työnhakuvalmennuksella, työhönvalmennuksella ja palkkatuella •Oman alan löytymistä uravalmennuksella, työkokeilulla, koulutuskokeilulla ja ammatinvalinta- ja uraohjauksella

19 Nuorten yhteiskuntatakuu Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta

20 Etsivä nuorisotyö laajennetaan koko maahan. Työpajatoimintaa laajennetaan, laatua ja toimintatapoja kehitetään. •Oppilaitosyhteistyötä ja starttivalmennusta vahvistetaan. Yhteiskuntatakuu: Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta www.nuorisotakuu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö 20

21 Pohjois-Savo POS ELY www.nuorisotakuu.fi 21 •Nuorisopolitiikan toimintalohko •Tavoite laajentaa etsivä nuorisotyö koko maakuntaan •Vuoden 2013 valtion budjetissa varattu 14 milj. euroa etsivään nuorisotyöhön •Neljässä pohjoissavolaisessa kunnassa ei ole etsivää •Työn onnistuminen edellyttää toimivaa palvelujärjestelmää, joihin nuoria ohjata •Nuorten työpajatoiminnan kattavuuden parantaminen ja laadun kehittäminen •Vuoden 2013 valtionavustukset haettavana 30.11.2012 mennessä •Paja toimii 14 pohjoissavolaisessa kunnassa •Jonojen purkaminen •Yhteistyö koulutusorganisaatioiden kanssa (peruskoulu, ammatillinen koulutus, työpajojen opinnollistaminen) •Nuorisolain mukaiset monialaiset nuorten ohjaus- ja palveluverkostot •Neljästä pohjoissavolaisesta kunnasta puuttuu •Lain toimeenpanon varmistaminen, informaatio-ohjaus, hyvät käytännöt •Voivat toimia täydennettyinä myös nuorisotakuun paikallisina työryhminä •Nuorten osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmät •Toiminnan tukeminen, koulutus, valtionavustukset •Harrastustoiminta •Koulutus, valtionavustukset

22 Pohjois-Savo POS ELY www.nuorisotakuu.fi 22 •Selvitetty etsivän työn, nuorten työpajatoiminnan ja nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen kattavuus •Lähetetty kuntiin etsivästä työstä kirje •Käynnistetään taustaselvitys Pohjois-Savon nuorten tilanteesta •Keskustelut kuntapäättäjien kanssa keväällä 2013 (uudet luottamushenkilöt) •Maakunnallinen nuorisotakuutilaisuus vuoden 2013 alkupuolella •TE-toimistoon 10 asiantuntijaa nuorten palveluihin, lisäksi on haettu lisäresurssia 3 htv:tä •Selvitetään nuorisotakuun tukitoimenpiteitä ESR-ohjelman kautta •Käynnistetään alueellinen elinikäisen ohjauksen ohjaus- ja yhteistyöryhmä

23 Nuorten yhteiskuntatakuu Nuorten aikuisten osaamisohjelma

24 Kaudella 2013-2016 yhteensä n. 36 000 aloittajaa Nuorten aikuisten osaamisohjelma www.nuorisotakuu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö 24 Vuosittain n. 5 000 aloittajaa •Nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutusjärjestelmän tehostamisesta vapautuvat paikat Vuosittain n. 2 500 aloittajaa •Oppilaitos-muotoisessa ammatti- ja erikoisammatti- tutkintoon valmistavassa koulutuksessa Vuosittain n. 1 500 aloittajaa •Oppisopimus- muotoisessa ammatti- ja erikoisammatti- tutkintoon valmistavassa koulutuksessa 20-29 -vuotiaat vailla perusasteen jälkeistä koulutusta n. 110 000

25 Nuorisotakuu on haaste, mutta myös mahdollisuus www.nuorisotakuu.fi 25 •Tarvitaan sekä arjen välittämistä että rakenteisiin puuttumista, mutta mikäli halutaan pysyvämpiä ja pidempivaikutteisia tuloksia, niin painopisteen tulee olla ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä ja palveluverkoston toimivuuden parantamisessa •Eri tahojen yhteistyön tärkeys •Kaikkien tekemän työn arvostus •Työnantajien mukaan haastaminen

26 www.nuorisotakuu.fi Kiitos!


Lataa ppt "Nuorisotakuu, mistä on kysymys? 7.11.2012. Yhteiskuntatakuun taustoja Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google