Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TYÖTTÖMYYSTURVAINFO KOUVOLA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TYÖTTÖMYYSTURVAINFO KOUVOLA"— Esityksen transkriptio:

1 TYÖTTÖMYYSTURVAINFO KOUVOLA 7.3.2013
Jytyn työttömyyskassa Seija Mäki-Kuutti

2 PÄIVÄRAHAN SAAMISEN EDELLYTYKSiä
IKÄ 17 – 64 (65-68) VUOTTA JÄSENYYSEHTO 34 viikkoa TYÖSSÄOLOEHTO 34 viikkoa VOIMASSA OLEVA TYÖNHAKU

3 RAJOITUKsia omavastuuaika
7 työtöntä päivää tai tätä vastaava aika kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana 5pv/vko Viikkotyöaika 38,25 / ova 53,55h Viikkotyöaika 36,25 / ova 50,75h

4 OMAVASTUUAIKA ESIMERKKI 1.
Lomautus seuraavasti: Ma-su ; ov:ta kuluu 5 pv. Ma-su ; ov:ta kuluu 2 pv, 3 pv päivärahaa. Lo Lo vko 5pv pv=OV

5 OMAVASTUUAIKA ESIMERKKI 2.
Ma-su , ov:ta ei kulu yhtään Ma-su , ov:n kuluminen riippuu saadaanko seuraavana 7:nä viikkona otettua puuttuvat 2 pv Lo Lo vko 0pv ?pv

6 OMAVASTUUAIKA ESIMERKKI 3.
Lomautus lyhennetylle työviikolle 3pv työtä 2 pv työtön. Lo 2pv joka vko vko 2pv 2pv 2pv 1pv =OV, 4. viikolla päivärahaa 1 pv

7 Muita RajoituksIA lomakorvaus (yli 2 viikon KA-työ)
Työttömyysturvalain muutos Lomakorvauksen jaksottaminen päättynyt, koskien tai sen jälkeen päättyneitä työsuhteita

8 MUITA RajoituksIA sosiaalietuudet
Estävät päivärahan saamisen (esim. sairauspäiväraha, vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke) Vähennetään päivärahasta (esim. kotihoidontuki, osa-aikaeläke) Eivät vaikuta päivärahaan (esim. kuntalisä, lapsilisä, asumistuki, perhe-eläkkeet)

9 Muita rajoituksia Karenssit Muut jaksotettavat etuudet
Päätoiminen yrittäjä Päätoiminen opiskelija

10 PÄIVÄRAHAN PERUSTEENA OLEVAN PALKAN MÄÄRITTELY
Päivärahan perusteena oleva palkka (vakuutuspalkka) määritellään työttömyyttä välittömästi edeltäneiden vähintään 34 viikon vakiintuneesta tulosta, bruttopalkasta Vakuutuspalkkaa määriteltäessä ei lomarahaa eikä lomakorvausta huomioida Poikkeus; osa-aikaeläke, osatyökyvyttömyyseläke, osa-aikalisä, osittainen hoitovapaa, vuorotteluvapaa sekä alennettu sairausajan palkka

11 ansioPäivärahan suuruus
Palkkatulo ajalta – (=170 päivää) on ollut ,00 € sisältäen lomakorvausta 1 800,00 € ja lomarahaa 700,00 € 19 500,00 – (1 800, ,00) = 17 000,00 17 000,00 x 3,89 % = 661,30 (3,89%=tyel+tyött.vak) 17 000,00 – 661,30 = 16 338,70

12 Ansiopäivärahan suuruus
16 338,70 / 170 = 96,11 (=päiväpalkka) 96,11 – 32,46 = 63,65 (32,46=perusosa) 63,65 x 45 % = 28,64 (=ansio-osa) 28, ,46 = 61,10 (=päiväraha) Päivärahan perusteena oleva palkka saadaan, kun päiväpalkka kerrotaan 21,5:llä (= keskimääräisten arkipäivien määrä/kk). Eli: 96,11 x 21,5 = 2 066,37

13 Ansiopäivärahan suuruus
Kolme etuustasoa 45% 3408,30 € asti, ylite-% 20 57,5% korotettu ansio-osa, ylite-% 35 65% muutosturvan ansio-osa, ylite-% 37,5 Lapsikorotukset (5,24; 7,69 ja 9,92)

14 KorotetuT ansio-osat KOROTETTU ANSIO-OSA 20 PÄIVÄLTÄ
MUUTOSTURVAN ANSIO-OSA 200 PÄIVÄLTÄ

15 Työllistymistä edistävät palvelut 1.1.2013 alkaen
Työnhakuvalmennus Uravalmennus Kokeilu Työvoimakoulutus Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu Kotoutumisen edistämisestä annetun lain 22-24§:n mukainen omaehtoinen opiskelu Kuntouttava työtoiminta

16 Työllistymistä edistävät palvelut 1.1.2013 alkaen
Kulukorvaukset TE-palveluiden ajalta 9,- , 18,- tai 16,82 /päivä on veroton korvaus Maksetaan 5 pv/viikko

17 Soviteltu päiväraha - työttömänä vastaanotettu osa-aikatyö
- työnantajan toimesta osa-aikaistettu työ - enintään kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö - ansiotuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä - päivittäistä työaikaa lyhennetty lomautuksen johdosta

18 Soviteltu päiväraha rajoitukset
Työaika tarkastelujaksolla enintään 80% kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta Työstä saatu palkka ja soviteltu päiväraha eivät saa yhteensä ylittää 90% päivärahan perusteena olevasta palkasta

19 LOMAUTUSMUODOT 1. Kokoaikainen lomautus
vähintään 1 kalenteriviikko => päiväraha täytenä 2. Lyhennetty työviikko => päiväraha täytenä lomautuspäiviltä 3. Lyhennetty työpäivä => soviteltu päiväraha

20 LOMAUTUSESIMERKKI 1 Kokoaikainen lomautus
Ma  16.7 lomautettu Ma lomautettu Ti lomautettu Ti lomautettu Ke lomautettu Ke 25.7 lomautettu To lomautettu To lomautettu Pe lomautettu Pe 27.7 lomautettu La vapaa La 28.7 vapaa Su vapaa Su 29.7 vapaa

21 LOMAUTUSESIMERKKI 2 Lyhennetty työviikko
Ma  16.7 työssä 8h Ma työssä 8h Ti työssä 8h Ti työssä 8h Ke lomautettu Ke lomautettu To lomautettu To lomautettu Pe lomautettu Pe lomautettu La vapaa La vapaa Su vapaa Su 19.7 vapaa

22 LOMAUTUSESIMERKKI 3 Lyhennetty työPÄIVÄ
Ma  16.7 työssä 8h Ma työssä 8h Ti työssä 4h Ti työssä 4h Ke lomautettu Ke lomautettu To lomautettu To lomautettu Pe lomautettu Pe 27.7 lomautettu La vapaa La 28.7 vapaa Su vapaa Su 29.7 vapaa

23 lisäpäiväoikeus Ennen vuotta 1950 syntyneillä
täyttänyt 60 v. ennen 500 päivän täyttymistä => pvr-oikeus sen kalenterikuukauden loppuun, jona 500 päivän enimmäisaika täyttyy

24 lisäpäiväoikeus Vuosina 1950 – 1954 syntyneillä
täyttänyt 59 v. ennen 500 päivän täyttymistä ja työssäoloaikaa vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana => pvr-oikeus sen kalenterikuukauden loppuun, jona täyttää 65 v.

25 lisäpäiväoikeus Vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneillä
Täyttänyt 60 v. ennen 500 päivän täyttymistä ja työssäoloaikaa vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana => pvr-oikeus sen kalenterikuukauden loppuun, jona täyttää 65 v.

26 ENNAKONPIDÄTYS ETUUDESTA
Päätoimen verokortin pidätys-% + 2%, kuitenkin vähintään 20% Korotetut ansio-osat: + 2% edellisiin Muutosverokortti etuutta varten

27 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN Jäsenen tulee ilmoittautua te-toimistoon välittömästi työsuhteen päättymisen jälkeen ja pitää työnhaku voimassa te-toimiston ilmoittamalla tavalla Liitteeksi; - palkkatodistus vähintään 34 viikolta, josta ilmenee lomaraha ja -korvaus erikseen, viikkotyöaika sekä palkattomat ajat - kopio työsopimuksesta - kopio irtisanomisilmoituksesta / lomautusilmoituksesta Päivärahahakemukseen tulee jokaisen päivän kohdalle merkata onko ollut työssä, työtön, sairas tms.

28 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN Hakemus: Jytyn työttömyyskassa, Asemamiehenkatu 4
00520 Helsinki/ Päiväraha haetaan 3 kuukauden kuluessa neljän kalenteriviikon jaksoissa tai kuukausittain (pitkä lomautus) jälkikäteen Lomautuksen ajalta

29 TYÖTTÖMYYSKASSAN YHTEYSTIEDOT
Asemamiehenkatu 4, Helsinki tai automaattinen puhelinpalvelu maksupäivätiedusteluihin 24h 0600 – ,32€/min + pvm

30 TYÖTTÖMYYSKASSAN YHTEYSTIEDOT
Puhelinpalvelu ja ma-pe klo 9.00 – 15.00 ma, ke, pe klo ja ti, to klo Puhelin Faksi


Lataa ppt "TYÖTTÖMYYSTURVAINFO KOUVOLA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google