Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Markkinoijan tie 6 4p + 5E + 6Y = 15A

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Markkinoijan tie 6 4p + 5E + 6Y = 15A"— Esityksen transkriptio:

1 Markkinoijan tie 6 4p + 5E + 6Y = 15A
1. KERTA: Surkeejärvi Taikakaavan synty, elämä ja kuolema? 4p + 5E + 6Y = 15A

2 Markkinoijan tie 6:n ohjelma:
Introduction to the Marketer´s Way Alustus, hauskuus, innostus 1. Kerta torstai - lauantai (4P) 2. Kerta torstai - lauantai (asiakkuudet, NJL) 3. Kerta torstai - lauantai (5E) Kerta torstai - lauantai elokuussa 2008 (6 Y) torstai – lauantai lokakuun alku 2008 (MASU) torstai – lauantai marraskuussa 2008 (Markkinoi- jan karaktäärin luonti)

3 Markkinoijan tie 6:n pelisäännöt:
Tarvitseeko MT-porukka pelisäännöt? Jos tarvitsee, laatikaa sellaiset. MT 5:llä oli haasteena mm. Kesken koulutuksen lähdettiin pois, koska oli ”tärkeitä” menoja Tiedon siirtäminen tiimille ja muille tiimiläisille Joiltakin puuttui todellinen kilvoittelutehtävä Teorioiden tuominen koulutukseen oli erittäin puutteellista, lukeminen oli liian vähäistä! Toivottiin lisää työkaluja markkinoinnista ja oppeja uusista markkinoinnin teorioista

4 1. Kotitehtävän purku Esittele kaverisi ja hänen
markkinoijan filosofiansa, kilvoittelutehtävänsä ja toiveensa MT:n suhteen (Kaverin määritelmä: ei ole samasta tiimistä kuin sinä, ei samalta ”vuosikurssilta” eikä samasta projektiryhmästä)

5 4P Asiakas A1 Markki- A2 nointi- A3 viestintä palaute Tuote Asiakas-
segmentit Markkinat Verkostot Tuote Markki- nointi- viestintä Hinta Saatavuus palaute

6 CREF-malli Kake-malli
Promotion Markkinointi- viestintä Collaboration Kaksisuuntainen markkinointi Price Hinta Revenue Model Ansaintamalli Product Tuote Experience Kokemus Place Saavutettavuus Findability Löydettävyys (etsittävyys)

7 Tiimiakatemian markkinointiprosessien kehittäminen
Kolme prosessia 4 P:n ja Kaken näkökulmasta: Tiimiakatemian ansaintalogiikka, mm. rakettikorjaamo Tiimiyrityksen markkinointiprosessi Tiimiakatemian markkinointiprosessi Kohderyhmät: Opiskelijat, yritykset, oppilaitokset. Visio mielessä, eurooppalainen näkökulma! Vaihe 1: Johtavat ajatukset tehtäviin perustuen luettuun kirjallisuuteen. Mitä ollaan tekemässä, miksi ja miten? => Esitys valmentajaraadille (15 min), kun valmis. Viimeistään klo 17. Vaihe 2: 3 H synnytys. Esitys klo alkaen. Esityksen käsikirjoitus, teoriat, hauskuus, innovatiivinen ratkaisu.

8 Colloboration – kaksisuuntainen markkinointi
Peruspilarina syvempi yhteistyö asiakkaiden kanssa. Asiakkaan tulee antaa mahdollisuus tavoittaa yritys (brändi) hänelle merkityksellisellä tavalla ja hänen ehdoillaan. Syvemmällä yhteistyöllä voidaan tuottaa konkreet-tisia tuotekehitysideoita ja lisätä asiakkaiden sitou-tumista. Internet ja muut vuorovaikutteiset kanavat soveltuvat erinomaisesti yhteistyön syventämiseen, vaikka ne toimivatkin parhaiten yhteistyössä muiden kanavien kanssa.

9 Revenue model - ansaintamalli
Hinta ei enää ole tärkeä kilpailukeino – yhä useammin tuotteen tai palvelun hinta ei ole enää keskeinen asia markkinoinnissa tai hinnalla ei edes pystytä kilpaile-maan. Hinnan avulla ei enää voida määritellä kohderyhmää eikä markkinointiviestinnän sisältöä. Köyhä opiskelija saattaa kuulua kohderyhmään, jolle markkinoidaan kalliita design-käsilaukkuja ja luksuslomia.

10 Experience - kokemus Enää ei ole kysymys siitä, millainen tuote tai palvelu on, vaan siitä, millaisen kokemuksen asiakas saa. Kun markkinointi on tarina ja tuotteen kaikki osa-alu-eet toimivat yhdessä, tuote, myymälä, palvelu, mark-kinointi, paketointi ja internetsivusto muodostavat kokonaisvaltaisen myönteisen kokemuksen, parhaas-sa tapauksessa mieleenpainuvan elämyksen Myös b-to-b maailmassa myydään kokemuksia. Tuot-teiden ja palvelujen sijaan myydään ratkaisuja: kom-munikaatioratkaisuja, kuljetusratkaisuja……

11 Findability – löydettävyys (etsittävyys)
Löydettävyys tarkoittaa sitä, kuinka helposti tietty tuo-te, brändi tai henkilö on löydettävissä sattumalta tai hakuprosessin avulla. Tuotteen ja tiedon pitää löytyä oikeista paikoista oike-aan aikaan – oikeista lehdistä, kauppiailta, medioista ja yhä useammin oikeista paikoista verkossa. Mistä asiakkaamme hakevat tietoa ostoprosessinsa tueksi?


Lataa ppt "Markkinoijan tie 6 4p + 5E + 6Y = 15A"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google