Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ilkka Lehtola Maaseudun palvelujen ja hyvinvoinnin tutkijoiden tapaaminen, Jyväskylä 23.–24.4.2009 Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ilkka Lehtola Maaseudun palvelujen ja hyvinvoinnin tutkijoiden tapaaminen, Jyväskylä 23.–24.4.2009 Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto."— Esityksen transkriptio:

1 Ilkka Lehtola Maaseudun palvelujen ja hyvinvoinnin tutkijoiden tapaaminen, Jyväskylä 23.–24.4.2009 Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto

2  Joensuun yliopiston ja Tiehallinnon yhteis- työaiesopimus 2006–2008: ”Liikkumisen arki ja maaseudun toiminta- ympäristön muutos”  Yhteiskunnallisen toimintaympäristön muutoksen vaikutukset liikkumiseen (2007)  Talven vaikutus ikääntyneiden liikkumiseen (2007)  Kunta- ja palvelusektorin muutosten vaikutukset liikkumiseen (2008)  Tulevaisuuden maaseutu ja liikkuminen – muutostekijät ja tutkimusaiheet (2008) > ohjelma 2008–2011 Johdanto Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto 1

3 Johdanto  Liikennejärjestelmää koskevissa tutkimuksissa ja visioissa käsitys maaseudusta ollut yksipuolinen  ”Väestöään menettävä maaseutu”  Maaseututyypit  Kaupunkien läheinen maaseutu  Ydinmaaseutu  Harvaan asuttu maaseutu Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto 2

4 3 Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto

5 Väestörakenteen muutos ja liikkuminen  Maaseudun väestömuutokset  Ikääntyvien määrät lisääntyvät  Lasten, nuorten ja työikäisten määrät vähenevät  Eri maaseutualueilla väestönkehitys erilaistunut  Liikennemäärät pienenevät, mutta liikkumistarpeet eivät muutu samassa suhteessa  Esim. peruskoulua käyvät ikäluokat pienenevät  Koulukuljetukset vähenevät, mutta yksikin lapsi tarvitsee kuljetuksen Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto 4

6 Väestörakenteen muutos ja liikkuminen  Vanhusten kotona asumista tuetaan  palvelut kotiin, edellyttää kulkukelpoista tietä  Joukkoliikenne supistuu  Liikkuminen yhä enemmän yksityis- autojen varassa  Yhä enemmän iäkkäitä kuljettajia Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto 5

7 Talouden kehitys ja elinkeinorakenteen muutos  Metsäteollisuuden puunhankinnalle maaseudun tieverkosto välttämätön  Kuljetukset ympärivuotisia  Kelirikot, painorajoitetut sillat  Maidon keräilykuljetukset  Säännöllisiä reittejä ympäri vuoden  Ajetaan sää- ja kelioloista riippumatta Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto 6

8 Kouluverkosto ja liikkuminen  Peruskouluverkko supistuu noin sadan koulu vuosivauhdilla  Vuonna 2008 oli 3174 koulua  Myös yläkouluja yhdistetään  Lakkautettujen koulujen oppilaat siirtyvät koulukuljetuksiin  Osalla koulupäivät venyvät pitkiksi matkoineen  Normeja joudutaan ylittämään Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto 7

9 Kunta- ja palvelurakenneuudistus  Tavoitteena vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta  Kuntaliitokset  Yhteistoiminta-alueet (vähintään 20 000 tai 50 000 asukasta)  Paras-hankkeen vaikutuksia liikkumiselle vielä vaikea arvioida Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto 8

10 Kunta- ja palvelurakenneuudistus  Palvelut tuotetaan yhä suuremmissa yksiköissä  Erityispalvelujen hakumatkat pidentyvät  Osa terveyspalvelujen tuotannosta siirtyy liikelaitoksiin  Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluja yhdistetään  Henkilökunnan liikkuminen voi lisääntyä, samoin potilaiden Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto 9

11 10 Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto

12 Fyysiset tekijät  Iäkkäillä pakkaset, helteet ja liukkaus  Sairaudet ja liikuntarajoitteet  Luopuminen ajokortista  Teiden huono kunto ja kapeus lisäävät onnettomuusriskiä Liikkumista rajoittavat tekijät 11 Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto

13 Toiminnalliset tekijät  Matkaketjujen muodostuminen  Loma-aikoina julkiset liikenneyhteydet harvenevat  Koulukuljetukset ajallisesti pitkiä  Julkisen liikenteen aikataulut Liikkumista rajoittavat tekijät 12 Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto

14 Yhteisölliset tekijät  Työikäisten poismuutto  Omilla pärjäämisen ihanne  Työssäkäyvillä kimppakyytien rajoitteet Liikkumista rajoittavat tekijät 13 Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto

15 14 Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto

16 Liikkumista tukevat palvelut • Julkinen liikenne ei pysty kilpailemaan asiakkaista yksityisautoja vastaan • Maaseudulla liian vähän väestöä ylläpitämään julkista liikennettä • Henkilöauto tärkein kulkuväline maaseudulla 15 Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto

17 Liikkumista tukevat palvelut  LVM määritellyt julkiselle liikenteelle peruspalvelutason  Eri puolilla maata tulee pystyä tekemään julkisilla kulkuvälineillä keskusten välillä työ-, opiskelu- ja asiointimatkat  Kuntien sisällä autottomien on voitava asioida kuntakeskuksessa vähintään 2 kertaa viikossa  LVM:n selvityshenkilön ehdotus kyyti- takuusta: 2 kertaa viikossa taajamaan 16 Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto

18 Liikkumista tukevat palvelut  Liikkuvat palvelut yleistymässä  Kyläpalveluautot, kauppakassit  Vähentävät asiointiliikennettä  Eivät korvaa julkisen liikenteen palveluja  Kotiin tulevat julkiset palvelut  Kotipalvelu, kotisairaanhoito  Kimppakyyti, yhteisön tuki 17 Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto

19 18 Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto

20  Luonnonvara-alojen kehitys ja liikkuminen  Puun jatkojalostuksen kehitys ja kuljetus  Eri kuljetusmuodot metsäsektorilla ja kaivostoiminnassa  Eri bioenergiamuotojen vaikutukset liikkumis- ja kuljetustarpeisiin tuotannossa ja kulutuksessa  Ilmastonmuutoksen vaikutukset metsiin ja puunkuljetukseen Uusia tutkimusteemoja 19 Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto

21  Liikkumisen ympäristövaikutukset ja liikennevirrat  Liikkuminen maaseudulta kaupunkeihin ja muihin taajamiin  Liikkuminen mökeille  Maaseudun ja taajamien välinen työmatkaliikenne  Eri kulkumuodot työmatkaliikenteessä  Työmatkaliikenne julkisilla liikennevälineillä  Liikennevirrat eri kehitysvaihtoehdoissa Uusia tutkimusteemoja 20 Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto

22  Palvelut haja-asutusalueella  Monipalvelupisteiden toiminta ja vaikutukset liikkumiseen  Liikkuvat palvelut ja niiden vaikutukset liikkumiseen  Asukkaan liikkuminen palvelujen luokse  Palvelujen vieminen maaseudun asukkaille  Palveluliikenne tienpidon kannalta Uusia tutkimusteemoja 21 Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto

23  Arjen matkojen toimivuus ja liikkumisen prioriteetit  Liikkuminen ja sosiaaliset suhteet  Ikääntyminen ja vapaa-ajan liikkuminen  Kuntaliitosten vaikutukset kouluverkostoon ja koulukuljetuksiin  Koulukuljetusten taloudelliset vaikutukset  Ihmisten prioriteetit liikkumisessa eri väestöryhmissä Uusia tutkimusteemoja 22 Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto

24  Matkailu ja liikkuminen  Ulkomaalaisten käsitykset – Suomen tie- ja liikenneoloista – suomalaisen liikenteen kehittämistarpeista  Mökkiliikennevirtojen kehitys eri tietokantoja yhdistävien tutkimusten valossa  Kakkosasuminen ja kolmoisasumisen tulevaisuus  Maaseudulta kaupunkiin suuntautuva vapaa-ajan- liikkuminen Uusia tutkimusteemoja 23 Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto


Lataa ppt "Ilkka Lehtola Maaseudun palvelujen ja hyvinvoinnin tutkijoiden tapaaminen, Jyväskylä 23.–24.4.2009 Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google