Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ÄIDINKIELEN YLIOPPILASKOE

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ÄIDINKIELEN YLIOPPILASKOE"— Esityksen transkriptio:

1 ÄIDINKIELEN YLIOPPILASKOE

2 Tekstitaidon koe ”Tekstitaidolla tarkoitetaan kokelaan kykyä eritellä, arvioida, hyödyntää ja tuottaa erilasia tekstejä tietoisena niiden tavoitteista ja konteksteista.” Kuuden tunnin mittainen A4-kokonien, enintään kahdeksansivuinen vihko, jossa on sekä aineistot että tehtävänannot Asiatekstejä, artikkeleita , uutisia, mielipidetekstejä, katkelmia tietoteoksista – ja kaunokirjallisia tekstejä Viisi tehtävää, joista saa tehdä kolme

3 Tehtävätyypit Tehtävät liittyvät pohjatekstin tai tekstien välisiin merkityksiin, rakenteisiin, ilmaisuun, tematiikkaan, vastaanottoon ja kontekstiin ja niiden välisiin suhteisiin. Tehtävänä voi olla myös tiettyyn tarkoitukseen tähtäävän, aineistoon pohjaavan kirjoituksen laatiminen (mielipidekirjoitus, uutinen, tiedote, kirje…)

4 Esimerkkejä tehtävänannoista
Tarkastele mielipidetekstien argumentointikeinoja ja retoriikkaa. Tarkastele runojen tematiikkaa. Tarkastele romaanikatkelman aikasuhteita. Mitä tietoja saat romaanikatkelman kertojasta? Ota kantaa kolumnin näkökulmiin. Kirjoita mielipideteksti. Kirjoita tiedote.

5 Vastaustekniikka Pituus (1) - 2 sivua Otsikko ja tehtävännumero
Suoraan asiaan, lopetus napakasti Selkeä rakenne, kieli ja tyyli Uusi vastaus aina uudelta sivulta Ei puhtaaksikirjoitusta, mutta selkeä ja siisti ulkoasu Yliviivataan luonnokset (= ei arvostella)

6 Arviointi Jokainen arvioidaan erikseen, lähtökohtana tehtävä ja tehtävänannon noudattaminen Hyvässä vastauksessa on Riittävästi havaintoja ja päätelmiä ja tehtävänannon kannalta olennaisia tietoja väitteet perusteltu käsitteitä käytetty luontevasti ja riittävästi näkemys on esitetty loogisesti ja ytimekkästi

7 … arviointi tekstilaji on tunnistettu ja se on asetettu historiallisiin ja kulttuurisiin yhteyksiinsä. Kokelaalta odotetaan hyvää yleissivistystä ja kykyä ymmärtää tekstin kytkökset muihin teksteihin ja kulttuuriin. (Ylioppilastutkintolautakunnan ohje)

8 Esseekoe Esseekokeessa tutkitaan kokelaan yleissivistystä, ajattelun kehittyneisyyttä, kielellistä ilmaiskykyä ja kokonaisuuksien hallintaa. Kuuden tunnin mittainen A4-kokoinenen, enintään 16-sivuinen tehtävävihko Vähintään 12 tehtävää, joista valitaan yksi

9 Tehtävätyypit 12 tehtävää osa aineistopohjaisia.
Tehtävänanto tai pelkkä otsikko Aineistot asiatekstejä, kaunokirjallisuutta, tilastoja, kuvia, taulukoita. Äidinkielen ja kirjallisuuden oppisisältöihin tai yleissivistykseen liittyviä

10 Tekniset ohjeet Suoritus jätetään viimeisteltynä ja mustekynällä puhtaaksikirjoitettuna. Puhtaaksikirjoitettuun versioon voidaan virheitä korjata siististi yliviivaamalla ja kirjoittamalla korjaus rivin väliin, marginaaliin tai alareunaan. Luonnosteluun käytetyt paperit yliviivataan. Suosituspituus 4 – 5 sivua

11 Arvosteluperusteet Äidinkielen oppisisällöt perustana
Kokonaisuus ratkaisee Tehtävänanto, aineisto ja mahdollinen otsikko otettava huomioon Riittävästi painavaa sanottavaa, asiatiedot pitävät paikkansa ja perustelut loogisia ja kestäviä Havainnollistavat yksityiskohdat

12 Arvosteluperusteet Kokonaiskuva Kiinnostavuus, koskettavuus
Jäsentely, kappalejako Kielellisesti itsenäinen suoritus Aineiston käyttö ja viittaustekniikka.

13 Jäsentely Asiantuntemus voi näkyä rakenteessa Kappalejako Kielellisesti itsenäinen suoritus Aineiston selostaminen, viittaustekniikka

14 Äidinkielen ylioppilaskokeen pisteitys
Tekstitaidon kokeessa kustakin vastauksesta maksimipistemäärä on 6 p. = yht. 18 p. Esseekokeen maskipistemäärä on 60 p. Tekstitaidon kokeen pisteet kerrotaan kolmella, jolloin koko kokeen maksimipisteet ovat 114 p. Syksyn 2007 arvosanarajat: L 90 p. – E 77 p. – M 62 p. – C 44 p. – B 32 p. – A 21 p. Arvosanarajat vaihtelevat vuosittain koko maan tason mukaan.


Lataa ppt "ÄIDINKIELEN YLIOPPILASKOE"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google