Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA"— Esityksen transkriptio:

1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA
Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh (ma-ti, pe) gsm

2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee ihmisen virtsasta ja 30% ulosteesta. Jäteveden typestä tulee 80% pelkästään virtsasta. Valtaosa ravinteista tulee siis mustista vesistä. Myös haitalliset bakteerit ja muut taudinaiheuttajat tulevat jäteveteen pääasiassa mustista vesistä.

3 ASETUS JA MÄÄRÄAJAT Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003) Asetuksen tarkoituksena on vähentää talousjätevesien päästöjä ja ympäristön pilaantumista Puutteellista jätevesien käsittelyä tulee tehostaa • vakituisesti asutuilla kiinteistöillä • loma-asunnoilla • karjatiloilla, joilla syntyy maitohuonevesiä • maaseutuelinkeinoyrityksissä

4 Asetus ja määräajat Olemassa olevien viemäriverkostojen ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmät tulee saattaa jätevesiasetuksen vaatimusten mukaisiksi mennessä. voi tulla aikaisemmin toteutettavaksi korjaus- tai muutostöiden yhteydessä, jos - vastaavat uudestaan rakentamista - toteutetaan vähäistä suurempaa lisärakentamista (20 % muutos)

5 Asetus ja määräajat… - muutetaan jätevesijärjestelmää siten, että siihen tarvitaan rakennus- tai toimenpidelupa (VNA talousjätevesien käsittelystä 12 § 3 mom.) Pääsääntöisesti siirtymäaikaa ei jatketa jälkeen. Lisäaikaa voi kuitenkin saada erityistapauksissa 5 vuotta taloudellisten ja teknisten syiden vuoksi, jos ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta on pidettävä vähäisenä (ns. mummonmökki-pykälä).

6 PUHDISTUSVAATIMUKSET
Asetus vaatii jätevedelle erilaisia puhdistustuloksia eri alueilla: Yleiskäsittelyn alueet: Taajama- ja ranta-alueilla orgaaninen aines 90 % kokonaisfosfori 85 % kokonaistyppi 40 %

7 Puhdistusvaatimukset jatkuu…
Lievennetyt vaatimukset: Haja-asutusalueilla, jotka eivät sijaitse ranta-alueella tai pohjavesialueella: orgaaninen aines 80 % kokonaisfosfori 70 % kokonaistyppi 30 %

8 Puhdistusvaatimukset jatkuu…
Pohjavesialueilla jätevesien maaperäkäsittely ja maahan imeyttäminen on kielletty (pohjaveden pilaamiskielto Ympäristönsuojelulaki 8 § ) Huom! Alueet selviävät tarkemmin kunnan Teknisestä- ja ympäristötoimistosta.

9 JÄTEVEDENKÄSITTELYMENETELMÄT
Kotitaloudet voivat valita järjestelmänsä vapaasti. Lainsäädäntö ei aseta rajoituksia valinnalle. Ainoa vaatimus on, että järjestelmä on tehokkuudeltaan riittävä asetuksen vaatimuksiin. Asetuksen 5 §:n mukaan talousjäteveden käsittelyjärjestelmän tulee soveltua käyttökohteeseen sekä sitä tulee voida käyttää ja huoltaa siten, että saavutetaan asetetut jätevesien käsittelyvaatimukset.

10 Käsittelymenetelmät eri vaatimusalueilla
Yleiset vaatimukset (taajama- ja ranta-alueilla) Pienpuhdistamo (olemassa useita eri laitevalmistajia, valmistaja takaa puhdistusvaatimusten täyttymisen) Maasuodattamo ja fosforinpoiston tehostus (maasuodatin yksin ei riitä fosforinpoistovaatimusten täyttymiseen)

11 Käsittelymenetelmät jatkuu…
Yleiset vaatimukset… umpisäiliö (hälyttimellä) mustille eli käymäläjätevesille, ja maasuodatin tai pienpuhdistamo harmaille eli pesuvesille umpisäiliö (hälyttimellä) kaikille vesille harkituissa tapauksissa (milloin vedenkäyttö on vähäistä tai epäsäännöllistä)

12 Jätevedenkäsittelymenetelmät jatkuu…
kuivakäymälä ja harmaille vesille maasuodattamo, maaimeyttämö tai harmaavesipuhdistamo vesijohdottomassa pihasaunassa maahan imeytys (saunakaivo, pienimuotoinen maahan upotettu imeytyskaivo)

13 Jätevedenkäsittelymenetelmät jatkuu…
Lievennetyt vaatimukset: (ei taajamassa, ranta- tai pohjavesialueella) pienpuhdistamo maasuodattamo tai myös maaimeyttämö, jos maaperä on vettä läpäisevää hiekkaa umpisäiliö (hälyttimellä) mustille vesille ja maasuodatin tai pienpuhdistamo harmaille vesille umpisäiliö (hälyttimellä) kaikille vesille harkituissa tapauksissa (milloin vedenkäyttö on vähäistä tai epäsäännöllistä)

14 Jätevedenkäsittelymenetelmät jatkuu…
vesijohdottomassa pihasaunassa maahan imeytys (saunakaivo, pienimuotoinen maahan upotettu imeytyskaivo)

15 Jätevedenkäsittelymenetelmät jatkuu…
Pohjavesialueet: Pienpuhdistamo, jonka puhdistetut jätevedet johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle viemäriputkella, puhdistusteho purkupaikan mukaan Jätevesien maaperäkäsittely pohjavesialueen ulkopuolella alueen vaatimusten mukaan Tiivis umpisäiliö

16 KIINTEISTÖN HALTIJAN VASTUU
Kiinteistön haltija on toimijana vastuussa siitä, että jätevedet käsitellään säännösten mukaisesti mm. huolehtimalla, että: jätevedet käsitellään siten, että niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumista uusi jätevesijärjestelmä suunnitellaan ja rakennetaan ottaen huomioon jv-käsittelyvaatimukset käytössä ollut jv-järjestelmä saatetaan täyttämään käsittelyvaatimukset mennessä

17 Kiinteistön haltijan vastuu…
rakennettavalle jv-järjestelmälle ja jätevesien johtamiselle haetaan tarvittavat luvat (rakennus- tai toimenpidelupa, lupa jätevesien johtamiseen toisen ojaan) jv-järjestelmästä on kiinteistöllä selvitys ja käyttö- ja huolto-ohjeet (ja huoltopäiväkirja) jv-järjestelmää käytetään ja huolletaan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti ja siten, että järjestelmä toimii suunnitelmassa tarkoitetulla tavalla (korjaukset ja kunnossapito)

18 TOIMINTA ON LUVANVARAISTA
Jätevesijärjestelmän rakentamisesta tai uusimisesta tulee aina tehdä kuntaan Toimenpidelupahakemus, mikäli rakennetaan vain jätevesijärjestelmää Rakennuslupahakemus, mikäli jätevesijärjestelmä tulee uusittavaksi rakentamisen takia

19 LUPAHAKEMUKSEEN LIITTEEKSI
Selvitys kiinteistökohtaisesta jätevesien käsittelytavasta-lomake, johon liitetään asemapiirros järjestelmästä, sisältäen ainakin laitteiden, putkien ja purkupaikan sijainnit jätevesijärjestelmän suunnitelma, josta käy ilmi järjestelmän rakenne, toimintaperiaate, luotettava arvio saavutettavasta käsittelytuloksesta tai esitetään toimet, jolla vaatimusten täyttyminen varmistetaan.

20 Järjestelmää on käytettävä ja huollettava ohjeiden mukaisesti, jotta
HUOLTO JA YLLÄPITO Järjestelmää on käytettävä ja huollettava ohjeiden mukaisesti, jotta järjestelmä toimisi suunnitellulla tavalla asetetut jätevesien käsittelyvaatimukset täyttyvät kaikki järjestelmät vaativat aina jonkinasteista huoltoa, mikään järjestelmä ei ole huoltovapaa!

21 LOPUKSI Kiinteistöllä tulee säilyttää suunnitelma/selvitys jätevesijärjestelmästä ja jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Nämä on esitettävä viranomaiselle pyydettäessä. Käyttö- ja huolto-ohjeita on pidettävä ajan tasalla kirjaamalla ylös huollot, muutokset ja tyhjennykset. Järjestelmä, sen toimivuus ja puhdistustehon toteutuminen on AINA kiinteistönomistajan vastuulla. Ympäristösihteeri ei ole suunnittelija, mutta antaa kuntalaisille neuvoja jätevesiasioissa.


Lataa ppt "JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google