Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esimiestaidot Jaksosuunnitelma. Kurssin sisältö • Kolmen päivän tehokurssi esimiesasemaan pyrkiville, voidaan myös käydä täydennyskoulutuksena • Aiheita.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Esimiestaidot Jaksosuunnitelma. Kurssin sisältö • Kolmen päivän tehokurssi esimiesasemaan pyrkiville, voidaan myös käydä täydennyskoulutuksena • Aiheita."— Esityksen transkriptio:

1 Esimiestaidot Jaksosuunnitelma

2 Kurssin sisältö • Kolmen päivän tehokurssi esimiesasemaan pyrkiville, voidaan myös käydä täydennyskoulutuksena • Aiheita ovat ryhmädynamiikka, yhteishengen luominen, empaattinen johtaminen ja ongelmanratkaisutaidot • Sisältää luennot, yhteistoiminnallisia harjoituksia sekä yksilöpohdintaa

3 Tvt:n käyttö kurssilla • Luentomuotoinen opetustapa, jossa vetäjäjohtoisesti käydään asioita läpi dokumenttikameran avulla • Luennot pyrkivät olemaan visuaalisia ja käytännönläheisiä • Havainnollistaminen esimerkiksi videoiden välityksellä • Paljon yhteisöllistä toimintaa osana kurssia  koontivälineinä tietotekniikan eri ohjelmat, kuten PowerPoint ja Word

4 1. Päivä – Ryhmädynamiikka ja yhteishenki • Aloitus: tutustuminen – Itsensä esittely  esimiehen tärkeät piirteet – Koonti mindmapiksi • Pohdintaa: Minä esimiehenä  vahvuudet, heikkoudet ja tavoitteet kurssin aikana • Luento, aiheena ryhmädynamiikka  miten ryhmä toimii? • Roolit työssä: pohdintaa  tämänhetkinen ja tuleva roolisi työyhteisössä

5 1. Päivä • Luento, aiheena yhteishenki  miten saada ryhmä toimimaan hyvin yhteen? – Luennoitsijan mallit • Suunnittele ryhmässä ryhmäytymis- /virkistäytymispäivä työyhteisöön (vapaavalintainen esityskanava, esim. PowerPoint tai SmartBook)

6 2. Päivä – Empaattinen johtaminen • Luento: Mitä on empatia? – Harjoitus: Tunteiden nimeäminen • Harjoitus: Roolien vaihto – Työhaastattelutilanne  vetäjä arvioi – Kommentit: hyvä työhaastattelu esimiehen näkökulmasta • Luento: Esiintymistaidot ja vakuuttavuus – Keinot vaikuttaa yleisöön – Hyvä viikkopalaveri -kirjotelma

7 3. Päivä – Ongelmanratkaisutaidot • Luento: Arkipäivän ongelmat työyhteisössä – Työntekijöiden välisiin ristiriitoihin puuttuminen ja oikeudenmukaisuus  Esimiehen asema ja tehtävät • Harjoitus: Video kahdesta johtamistilanteesta  hyvät ja huonot toimintamallit – Katsojien kommentit • Ryhmätyö: Mallit esimiehelle ongelmatilanteisiin – Eri ongelmatilanteet jaetaan ryhmille, joista luodaan ohjeistus ryhmän valitsemalla esitysohjelmalla

8 3. päivä • Mitä opit kurssin aikana? Saavutitko tavoitteesi? – Kirjoita itsellesi ylös  käytä muistiinpanojasi hyväksi yhteenvedossa • Yhteenveto: Video – Aiheena esimiehen toiminta eri tilanteissa – Mikä hyvää, huonoa videossa?


Lataa ppt "Esimiestaidot Jaksosuunnitelma. Kurssin sisältö • Kolmen päivän tehokurssi esimiesasemaan pyrkiville, voidaan myös käydä täydennyskoulutuksena • Aiheita."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google