Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tausta Tietoteknologiat (IT) ovat mullistaneet monia terveydenhuollon aloja ja alueita IT mahdollisuudet mielenterveystyössä somatikkaakin suurempia: ei.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tausta Tietoteknologiat (IT) ovat mullistaneet monia terveydenhuollon aloja ja alueita IT mahdollisuudet mielenterveystyössä somatikkaakin suurempia: ei."— Esityksen transkriptio:

1 Sähköinen mielenterveystyö (eMentalHealth) HUS:ssa ja Suomessa – nykytila ja tulevaisuus

2 Tausta Tietoteknologiat (IT) ovat mullistaneet monia terveydenhuollon aloja ja alueita IT mahdollisuudet mielenterveystyössä somatikkaakin suurempia: ei fyysistä kosketusta tai aineellisen materiaalin siirtoa olennainen informaatio, myös kuva liikkuu verkossa Maailmalla on tietotekniikan avulla laajennettu MT palveluja niille tarvitsijoille, joilla ei ole muuten ollut pääsyä palvelujen piiriin, järjestetty konsultaatioita, koulutuksia jne. Suomen valmiudet hyvät: laajakaistaa kaikkialla, iäkkäämmätkin käyttävät KelNet – hanke vrt. uusi Terveydenhuoltolaki (yhteinen PTH ja ESH), Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma (mieli 2009), HUS:n strategia

3 HUS:n strategiset päämäärät vuosina 2012-2016 ovat
Potilaslähtöinen ja oikea-aikainen hoito Korkeatasoinen tutkimus ja opetus   Tiivistyvä kumppanuus PTH:n kanssa Vaikuttava ja kilpailukykyinen toiminta RESURSSIT EIVÄT LISÄNNY SAMASSA MÄÄRIN – TARVITAAN INNOVAATIOITA (”MUTAATIOTA”)

4 KelNet – ”mutaatio”? Aloitettu Kellokosken sairaalassa, HUS, 2006
Matti Holi, J-H Stenberg, Markus Holi, Grigori Joffe (myöhemmin muita) Tavoite: kehittää kattava, voittoa tavoittelematon kansallinen mielenterveystyösivusto Joustava, ”legomainen”, modulaarinen, helposti laajennettava tietotekninen alusta ______________________________________________ Kelnet-1: HUS – Mielenterveystalo toiminnassa, leviämässä Suomessa (Päijät-Häme, Oulu) Kelnet-2: joukko Web-pohjaisia tietotekniikkaa-avusteisia terapioita tavallisiin psychiatrisiin häiriöihin sosiaalifobia: pilotti YTHS:llä; masennus, paniikkihäiriö – tekn. pilottiin Kelnet-3: joukko sovelluksia, pääosin ammattilaisille – koulutus, konsultaatiot, structuroituja arvioinstrumentteja, harjoituksia, kansallisia työpajoja (prosessit, hoito- ja palveluketjut), benchmarking yms. suunnitteilla HUS- psyk. ja TT hanke KelNet 1-3 ohjausryhmän pj jyl M. Mäkijärvi)

5 Kelnet-1: Mielenterveystalo http://mielenterveystalo.hus.fi
Palveluohjaaja: paikallisten mielenterveyspalvelujen interaktiivinen neuvoja (mm. oirenavigaattori) Psykoedukaatio asiakkaille sekä ammattilaisille Itsehoito Moderoituja vertaisryhmiä ”äiti”: dos. Matti Holi, ”isiä”: J-H Stenberg, Markus holi, Grigori Joffe THL:n SOS-palkinto 2011

6 KelNet1: Palveluohjaaja
Paikallisten MT palvelujen kattava lista kuvauksineen laaja palvelutuottajien konsensus: kuka tekee mitä Asiakassegmentointia ja ohjausta paikakunnan ja … Oireiden mukaan (innovatiivinen ”orenavigaattori”)

7 * Symptom navigator Psykiatrista haastattelua myötäilevä prosessi, jonka mukaan asiakas: 1. Valitsee listasta päällimmäisen oireen 2. Löytää sopivan oireyhtymän 3. Määrittelee toimintatason 4. Ohjautuu sopivimman palvelun pariin Ei mahdollista itsediagnosointia!

8

9

10 MT talo – muita moduleita:
Netissä paljon informaatiota MT häiriöistä, mutta: miten minä löydän? onko luotettava? MT talo: ”psykoedukaattori” ja itsehoitomoduli Netissä paljon keskusteluryhmiä, mutta: olenko turvassa? (paljon häirintää, toimittajia yms.) MT talo: moderoituja, salasalla suojattuja vertaisryhmiä (depressio, ahdistuneisuushäiriöt) __________________________________________ Voimaannuttaa potilaita ja omaisia Edistää mielenterveystyötä

11 KelNet 2: Web-pohjainen osa-automatisoitu terapia
Euroopassa mielenterveyshäiriöiden 1 v. prevalenssi 38% (ahdituneisuushäir. 14%, unihäiriö 7%, depressio 7%...) Vain 1/3 tapauksista hoidossa (lievät vähiten) Terapia ensisijainen hoito monissa lievissä häiriöissä – ei saatavilla perusterveydenhuollossa Suurin osa näistä potilaista ei koskaan päädy erikoissairaanhoitoon Kaikille tarvitsijoille? – epärealististä: kallista, terapeutit eivät riitä  tyydyttämätön tarve valtavaa Erikoissairaanhoito voi jkv. tuottaa, mutta häiriöt usein kroonistuneita, komplisoituneita, viakeahoitoinen, terapia vähemmän tehokasta Siirto alkupäähän välttämätöntä: perustaso ei kykene itse.

12 KelNet2 (cont.) Kognitiivis-behavioraalinen terapia (CBT) – lyhyt, ”tässä ja nyt” Hyvin manualisoitu, paljon kotitehtäviä  helppo automatisoida Solid evidence for mild and moderate disorders (=face to face) Täysin automatisoituna – huonompia tuloksia –> osa-automatisoituna tehokasta Terapeutin työmäärä kertaa pienempää kuin perinteinen terapia kasvotusten (tai telepsykiatrinen) Edullinen, pääsy missä ja milloin tahansa, 24/7 Tasalaatuinen Voimaannuttavaa, lisää potilaan autonomiaa Itse-arviointi joka sessiossa: seuranta ja tutkimus helppoa Ahdistuneisuus-, mieliala-, syömis-, päihdehäiriöitä… ”äiti”: Jan-Henry Stenberg, ”isiä”…….

13 Social Phobia

14 Masennuksen verkkoterapia:
Depression Masennuksen verkkoterapia:

15 Kelnet 3 Kansallinen sähköisen mielenterveystyön portaali ammattilaisille ja vapaaehtoisille ___________________________________ Strukturoituja psykiatrisia diagnostisia ja mittausinstrumentteja Konsultaatioita (mm. video-) – sisäisistä kansallisiin Automaattinen opetus, koulutus, sertifiointi Palveluketjujen ja prosessien kehittämisen valtakunnallisia työpajoja Benchmark etc…

16 HUS:n strategiset päämäärät vuosina 2012-2016 ovat
Potilaslähtöinen ja oikea-aikainen hoito Korkeatasoinen tutkimus ja opetus   Tiivistyvä kumppanuus PTH:n kanssa Vaikuttava ja kilpailukykyinen toiminta

17 Tulevaisuus? Uusia haasteita järjestelmälle: PTH tuki, varhainen puuttuminen, KELA:lla ei enää harkinnanvaraisuutta terapiapäätöksissä… Perinteisin keinoin ei saavutettavissa. KelNet: proaktiivista varautumista lähitulevaisuuteen ja jopa tähän päivään. Valtion rahoitus? Partnereita – mm. muut yliopistolliset keskissairaalat, yliopistot, THL, Duodecim ym. Somaattisia sovelluksia (esim. diabetestalo, sydäntalo, painonhallintaohjelma jne.)? In-house eMentalHealth-yksikkö Tulee mullistamaan Suomen mielenterveystyön ja organisaatiot Ei ole koskaan valmis...


Lataa ppt "Tausta Tietoteknologiat (IT) ovat mullistaneet monia terveydenhuollon aloja ja alueita IT mahdollisuudet mielenterveystyössä somatikkaakin suurempia: ei."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google