Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lapsuus – kasvatustieteen psykologiset perusteet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lapsuus – kasvatustieteen psykologiset perusteet"— Esityksen transkriptio:

1 Lapsuus – kasvatustieteen psykologiset perusteet
Saana, Saara, Sanna

2 Margareth Mahler Minän synty (0-3v.)

3 Perusajatus: vastasyntyneellä ei ole tunnetta minuudesta, vaan se savutetaan eri vaiheiden kautta
Esivaiheet: Havahtumisvaihe (0-2kk) -Havainnot, reaktiot ja aistimukset Symbioosivaihe (n. 2kk- 4-5kk, purkautuu 2. ikävuoden loppuun) -Tiivis luottamuksellinen side ensisijaiseen hoitajaan (äitiin), ovat kuin yhtä -> separaatio-individuaatioprosessi 2. Eriytyminen ja kehominuuden muodostuminen (4-5kk – n.10kk) Oman kehon rajat Tunnistaa tutut kasvot, vierastaminen n.8-10kk 3. Harjoitteluvaihe (n.10kk - n.15kk) Liikkuvuus ja ympäristön tutkiminen itsenäisesti Turvallisuuden tankkaaminen hoitajasta

4 4. Uudelleenlähentymisvaihe (n.15kk- 24kk->)
Hoitaja ”elämän keskipiste”, vaikka ymmärtää jo paremmin erillisyyttä Lapsen on ratkaistava lähentymisvaiheen kriisi (eroahdistus, psyykkinen erillisyys) 5. Yksilöllisyyden kiinteytymisvaihe (3. ikävuosi) Tunnekohteiden pysyvyys -> voi olla paremmin erossa hoitajasta Yksilöllisyyden lisääntyminen

5 Erik H. Erikson - psykoanalyytikko
Psykososiaalinen kehitysteoria

6 Erik H. Erikson – psykoanalyytikko – psykososiaalisen kehitysteorian luoja
teoria on kenties tunnetuin ja vaikutuksiltaan merkittävin minän kehitystä ja muutosta kuvaava teoria, ja on edellytys muiden teorioiden ymmärtämiseksi hän korosti, että kehitys määräytyy enemmän psykososiaalisesta kuin biologisesta ja psykoseksuaalisesta perimästä. kehittyminen on sosiaalista ja dialektista -> määräytyy yksilöiden tarpeiden ja ympäristön vuorovaikutuksesta. kunkin vaiheen kehitys on yhteydessä tulevien ja edellisten kehityksen kanssa mm. Freudin teoria kuvasi vain lapsuuden kehitysmuodon, Eriksonin teoria ulotti kehitysvaiheet aina aikuisuuteen saakka. (8 vaihetta)

7 Erik H. Erikson – psykoanalyytikko - psykososiaalisen kehitysteorian luoja
1. vaihe: Perusluottamuksen ja epäluottamuksen konflikti 0-1 v. Täysin riippuvainen muista 2. vaihe: Autonomian vs. häpeä ja epäily 1-3 v. Keskeinen teema on yksilön itsesäätelyn ja oman tahdon syntymisen haaste. 3. vaihe: Aloitteellisuus vs. syyllisyyden tunne 4-5 v. Perusvoima on kokemus oman toiminnan tärkeydestä ja tarkoituksesta 4. vaihe: Uutteruus vs huonoudentunne 6-10 v. Onnistuminen tuo itseluottamusta ja epäonnistumisesta alemmuudentunnetta 5. vaihe: Identiteetti vs roolihämmennys, nuoruus. Minä aitouden tunne ja eheyden elämykset voivat muuttua yksilön minä katoavaisuuteen 6. vaihe: Läheisyys vs eristäytyneisyys, varhaisaikuisuus. Yksinäisyyden ja toisten rakastavuus voi muodostaa ristiriitoja 7. vaihe: Huolenpito vs käpertyminen, aikuisuus ja keski-ikä. Kyky ja halu huolehtia toisista voi ristiriitaisesti muuttua eristäytymiseen 8. vaihe: Eheytyminen vs epätoivo, vanhuusikä. Kuoleman pelko ja suru voi saada yksilön menettämään elämän mielekkyyden kokemukset

8 Kognitiivinen kehitys
Jean Piaget Kognitiivinen kehitys

9 -Kognitiivinen oppiminen (kognitiivinen konflikti)
-Konstruointi -Assimilaatio (sulautuu) & akkomodaatio (muovautuu)

10 1.Sensomotorinen vaihe (0-2 vuotta)
aistit ja motoriikka esineiden pysyvyys liikkeiden koordinoiminen (palautettavuus, yhdisteleminen sekä ryhmittely) -> syntyy skeemoja mielikuvien kehitys alkaa: kuvan tajuaminen kuvaksi, kaikkivoipaisuus ajattelu, käsitteet kohteesta, tilasta, ajasta "tässä ja nyt"

11 2. Esioperationaalinen vaihe (2-6/7 vuotta)
kokemukset symbolien käyttö maagisuus egosentrisyys yleiskäsitteet vaillinaisia tai virheellisiä kuvitteellisuus kehittyy (lapsi piirtää, kertoo, esittää jne.) virheellisiä analogioita (eli yhdenmukaistuksia) lapsi ajattelee, mutta ei tiedosta ajattelutoimenpiteitään välittömät havainnot ohjaavat ajattelua (vesilasikoe)

12 3. Konkreettisten operaatioiden vaihe (7-11 vuotta)
operationaalinen ajattelu (konkreettisuus) loogisuus induktiivinen ja deduktiivinen päättely alkavat kehittyä (induktiivinen = yksityisestä tapauksesta yleiseen sääntöön tai olettamukseen etenevä päättelyn muoto, deduktiivinen päättely, jossa johdetaan yleisestä säännöstä yksittäinen tapaus)

13 Sovellus Video: Heinähattu ja Vilttitossu: Egosentrisyys
Käsitteiden vaillinaisuus Syyllisyyden tunne Huonouden tunne Päiväkoti: Tuttujen tunnistaminen Eroahdistus Turvan hakeminen Video: Oman tahdon syntyminen Aikuisen kannustus

14 Lähteet Karling, M., Ojanen, T., Siven, T., Vihunen, R. & Vilen, M. Lapsen aika. WSOY Lehtinen, E., Kuusinen, J. & Vauras, M. Kasvatuspsykologia. WSOY Ahonen, H., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Nurmi, J-E., Pulkkinen, L. ja Ruoppila, I. Ihmisen Psykologinen kehitys. WSOY


Lataa ppt "Lapsuus – kasvatustieteen psykologiset perusteet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google