Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

CASE: Video-oppimateriaalin valmistus ja käyttö opetuksen tukena

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "CASE: Video-oppimateriaalin valmistus ja käyttö opetuksen tukena"— Esityksen transkriptio:

1 CASE: Video-oppimateriaalin valmistus ja käyttö opetuksen tukena
TEKEMÄLLÄ OPPIMINEN CASE: Video-oppimateriaalin valmistus ja käyttö opetuksen tukena Jukka Savilampi, Opintori 2012

2 TAVOITTEET OPINTOJAKSON MUUTOKSILLE
Ydinaineksen tiivistäminen/aiheen rajaaminen (”as simple as it gets”). Tekemällä oppimisen lisääminen (jokaisella kerralla ”learning by doing” -osio). Jatkuvan arvioinnin toteuttaminen (palautetta keskeisistä opituista asioista, opetusmenetelmistä ja oppimista hidastavista tekijöistä jokaisessa tapaamisessa). Opiskelijalähtöisen linjakkaan opetuksen toteuttaminen (oppimistulosten peilaaminen osaamistavoitteisiin, opetusmuotoihin ja opetettuihin sisältöihin). ”Piilo-opetussuunnitelma”: Teknologiakammon poistaminen. Tavoitteena että kaikki opiskelijat oppisivat käyttämään heillä jo olemassa olevaa kalustoa ja ohjelmistoja omaan opetuskäyttöön liittyvien opetusvideoiden valmistuksessa. Opetusvideoiden opetuskäytön mahdollisuuksien oivaltaminen (opetusvideoita omassa opetuksessa).

3 OSAAMISTAVOITTEET Osallistuja tiedostaa mikä on opetusvideo, miten opetusvideoita voi käyttää opetuksen tukena, sekä miten opetusvideo itsessään toimii opetustekona. Osallistuja hallitsee videoilmaisun perusperiaatteet sekä -tekniikat ja osaa soveltaa oppimaansa oman opetuksensa tueksi. Osallistuja soveltaa oppimaansa tekemällä lyhyen videon lähitapaamisten aikana ohjatusti. Osallistuja hallitsee non-lineaarisen editoinnin perusperiaatteet. Osallistuja osaa soveltaa digitaalisen videon teoriaa oman harjoitusvideonsa valmiiksi saattamiseen (videoleikkeen teko). Osallistuja suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti oman opetusvideon omaan opetuskäyttöönsä.

4 AVAINSANOJA YDINAINEKSESTA
…opetusvideon lajit, opetusvideon käyttötavat, videoilmaisu, dynamiikka, videotekniikka, digitaalitekniikka, esituotanto, tuotanto, jälkituotanto, kuvakoot, sommittelu ja rajaus, white balance, värilämpötilat, videokameramallit, mikrofonit, videovalot, liitännät, tekijänoikeudet, non-lineaarinen editointi, renderöinti, masterointi, kompressointi, konvertointi, koodekit, videoformaatit, audioformaatit, framerate, datarate, resoluutio, näytteenottotaajuus, näytteenottolaajuus, timeline, import, export, externaalinen, internaalinen, videoclip, videoplayerit, interlaced, progressive, download-video, online-video, flash-video, streaming-video, embedded video, Windows Live Moviemaker, Windows Movie Maker, iMovie…

5 OPETUSMENETELMÄT

6 TEKEMÄLLÄ OPPIEN Jokaisen lähitapaamisen toisella puoliskolla osallistujat kokeilivat ohjatusti käytännössä ensimmäisen puoliskon teoriaosuudessa läpi käytyjä asioita Lyhyen harjoitusvideon käsikirjoittaminen ja kuvaaminen pienryhmissä (esituotanto ja tuotanto) Lyhyen kuvatun harjoitusvideon editointia omilla koneilla (jälkituotanto) Toisen ja kolmannen lähitapaamisen välissä osallistujilla oli kuukausi aikaa toteuttaa itsenäisesti lyhyt opetusvideo omaan opetuskäyttöönsä Suunnitelman laatiminen (synopsis) Käsikirjoituksen laatiminen (opettaja tarkistaa ja kommentoi) Videon kuvaaminen (opettaja ohjaa tarvittaessa) Videon editoiminen (opettaja ohjaa jokaista osallistujaa 1h/osallistuja) Kolmannessa lähitapaamisessa katsottiin läpi kaikkien opetusvideot ja arvioitiin ja annettiin yhdessä palautetta kaikkien videoista.

7 OPPIMISTULOKSIA – Osallistujien palautteita
”Kurssilla on sopivasti teoriaa, demonstraatioita ja käytännön harjoittelua. Motivaationi on suuri, koska aion tehdä videoni oikeaan opetuskäyttöön” ”Sai tehdä paljon itse ” ”Itse tekemällä oppii parhaiten” ”Kun tekee videon omaan opetuskäyttöön, tuli tarkemmin mietittyä mitä tekee/ miten tekee/ mitä tarkoitusta varten tekee” ”Tein ekan oikean videoni ja olen ylpeä siitä ” ”Osaa tehdä nyt itse” ”Tuli into alkaa tekemään itse” ”Tuli tehtyä ihka oma video alusta loppuun” ”Saavutin itselle asettamani osaamistavoitteet”

8 RESEPTI OPPIMISELLE

9 HYPOTEESI


Lataa ppt "CASE: Video-oppimateriaalin valmistus ja käyttö opetuksen tukena"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google