Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tekesin ja innovaatiotoiminnan vaikutukset 2013

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tekesin ja innovaatiotoiminnan vaikutukset 2013"— Esityksen transkriptio:

1 Tekesin ja innovaatiotoiminnan vaikutukset 2013
DM

2 Suomen ja suomalaisten hyvinvointi perustuu elinkeinojemme menestykseen
Innovaatiotoiminta on talouskasvun tärkein lähde, jolla voimme rahoittaa hyvinvointipalvelut. DM

3 Tunnuslukuja Tekesin vaikuttavuudesta
Suomen 50 nopeimmin kasvaneesta teknologia- yrityksestä 47 on Tekesin asiakkaita 1 2 3 Pk-yrityksissä yksi Tekesin euro tuottaa liikevaihtoa vuodessa 21€ 2012 päättyneissä projekteissa syntyi opinnäytettä 840 Pk-yritykset odottavat vuoden 2012 projekteista miljardin euron liikevaihtoa tavoitevuonna 6,2 Tekesin rahoitusta synnyttää yhden pysyvän työpaikan yksityiselle sektorille 14 000€ uutta tai korvaavaa tuotetta palvelua tai prosessia 1260 Yhtä Tekesin panostamaa euroa kohti yritykset lisäävät tutkimus- ja kehitysmenojaan 2 eurolla yli 80 % innovaatiotoiminnassaan onnistuneista Tekesin asiakkaista sanoo, että Tekesin rahoitus on ollut merkittävä tekijä menestyksessä Tekesin Global Access eli GAP-ohjelma on kasvattanut bkt:tä yli 20 M€ GAP-ohjelmassa yksi Tekesin sijoittama euro on tuottanut 17 € Tekes on ollut rahoittamassa suomalaisista yleisesti tunnistetuista innovaatioista vuosina 65% patenttia tai patenttihakemusta 980 DM

4 Yksityisen sektorin työn tuottavuuden kasvu on taittunut Suomessa rakennemuutoksen johdosta
Työn tuottavuus teollisuudessa ja yksityisissä palveluissa Indeksi, 1995=100 University of Groningen, Valitaan Downloadable file: Manufacturing Productivity and Unit Labour Cost Database. Sieltä löytyy kullekin maalle arvo Value added per hour worked - total manufacturing. Niiden pohjalta lasketaan vertailuluvut käyttäen Suomen arvoa satana. Tuottavuuden kasvussa on huomattavia toimialakohtaisia eroja. Metallituoteteollisuuden tuottavuuden kasvu on huolestuttavasti pysähtynyt. Koko kansantalouden tuottavuuden kehitys on ollut alhaisempaa, mikä johtuu muun muassa julkisen sektorin suuresta osuudesta kansantaloudessa, palveluiden alhaisesta tuottavuuskehityksestä sekä kotimarkkinoiden sulkeutuneisuudesta. Lähde: OECD STAN 2013 DM

5 Yksityisen sektorin työpaikat ovat vähentyneet erityisesti teollisuudessa
Työlliset, palkansaajat, 1000 henkilöä Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 2012 DM

6 Julkinen rahoitus yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaan
Päivitykset Tekesin taulukon mukaan. OECD Main Science and Technology Indicators 2011. % Lähde: OECD, Research and Development Database DM 6

7 Osuus innovoivista yrityksistä 2008-2010
Suomi on kärkimaa yritysten ja tutkimusorganisaatioiden innovaatioyhteistyössä – Tekesillä on merkittävä rooli kumppanuuksien luonnissa Yritysten innovaatioyhteistyö yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa Lähde: Eurostat, Community Innovation Survey The last survey CIS 2008 was launched in 2009, based on the reference period 2008, with the observation period 2006 to 2008. % Osuus innovoivista yrityksistä Lähde: Eurostat, Community Innovation Survey DM 7

8 Eri toimijoiden merkitys pk-yritysten alkuvaiheessa
Yrityksen perustaminen 0 = Ei lainkaan merkitystä 100 = Korvaamattoman tärkeä merkitys Kaupallistettavan keksinnön aikaansaaminen Lähde: Tekesin jälkiraporttiaineisto: vuonna 2009 päättyneet pk-yritysten projektit. (suluissa palveluja käyttäneiden yritysten lukumäärä) DM

9 Oman t&k:n käynnistäminen
Eri toimijoiden merkitys pk-yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnassa Tärkeiden t&k-yhteistyöhankkeiden mahdollistaminen 0 = Ei lainkaan merkitystä 100 = Korvaamattoman tärkeä merkitys Oman t&k:n käynnistäminen Lähde: Tekesin jälkiraporttiaineisto: vuonna 2009 päättyneet pk-yritysten projektit. (suluissa palveluja käyttäneiden yritysten lukumäärä) DM

10 Eri toimijoiden merkitys pk-yritysten kansainvälistymisessä
Kansainvälisten asiakassuhteiden luominen 0 = Ei lainkaan merkitystä 100 = Korvaamattoman tärkeä merkitys Kansainvälisten t&k-yhteistyösuhteiden luominen Lähde: Tekesin jälkiraporttiaineisto: vuonna 2009 päättyneet pk-yritysten projektit. (suluissa palveluja käyttäneiden yritysten lukumäärä) DM

11 Tekesin asiakkaiden tuottavuus on kasvanut enemmän kuin muissa yrityksissä Suomessa
Tuottavuuden kasvu pk-yrityksissä (3-250 henkeä) Tekesin asiakkaat ovat saaneet rahoitusta Tekesiltä vuonna Vertailuotoksen yritykset eivät ole saaneet Tekesin rahoitusta. Lähde: Etlatieto Oy, 2012 DM

12 Noin puolessa tunnistetuista innovaatioista Tekesin rahoituksella on ollut merkittävä rooli
Lähde: VTT Sfinno-tietokanta, kyselyt, 957 vastausta DM

13 Tekesin rahoituksen merkitys korostuu innovaatioissa, jotka ovat uusia globaaleille markkinoille
Lähde: VTT Sfinno-tietokanta, kyselyt, 662 vastausta DM

14 Julkiseen tutkimukseen perustuvissa innovaatioissa Tekesin rahoituksella on ollut merkittävä vaikutus Lähde: VTT Sfinno-tietokanta, kyselyt, 194 vastausta DM

15 Päättyneiden projektien tuloksia
Vuonna 2012 päättyneiden projektien tuloksena syntyi 520 uutta tai korvaavaa tuotetta 400 uutta tai korvaavaa palvelua 340 uutta tai parannettua prosessia 980 patenttia tai patenttihakemusta 840 opinnäytettä Päättyneitä projekteja oli yhteensä 1 590 DM 15 15

16 Tekesin rahoittamista pk-yritysten projekteista onnistui kaupallisesti hyvin tai kohtalaisesti runsas puolet, huonosti onnistuneita tai epäonnistuneita on kolmannes Vuonna 2009 päättyneet Tekesin rahoittamat pienten ja keskisuurten yritysten projektit % Päivitetty Lähde: Tekesin asiakaskysely 2012 DM

17 Vuosittain noin prosentti Tekesin asiakkaista menee konkurssiin
Konkurssien lukumäärä Tekesillä on vuosittain noin asiakasta, joille on maksettu rahoitusta viiden viimeisen vuoden aikana tai joilla on jäljellä Tekesin lainaa. Näistä vuosittain noin prosentti menee konkurssiin. Myös kaikista yrityksistä Suomessa noin prosentti menee konkurssiin. DM 17 17

18 Tekesin rahoittamat nuoret innovatiiviset yritykset (NIY) ovat kasvaneet lamasta huolimatta
Liikevaihdon keskiarvo tuhansina euroina Tekesin rahoittamat NIY-yritykset, 33 yritystä. Vertailuryhmä: yritykset perustettu 2003 tai sen jälkeen, eivät kuulu Vigo-, NIY- tai kasvuväyläryhmiin, myynti 2006 alle 2,5 milj. euroa Lähde: Rannikko, 2012 DM

19 Tekesin asiakkaat menestyvät
Global Top 300 eli innovatiivisimpien teknologiayritysten listan suomalaiset yritykset, kaikki Tekesin asiakkaita: Epicrystals HyperIn Kiosked Miradore Modz Ovelin Relaxbirth Senseg ThingLink TOP 100:ssa Kiosked Relaxbirth Suomen 10 nopeimmin kasvanutta yritystä 2012, näistä 8 on Tekesin asiakkaita (kasvu 5 vuoden aikana): Dream Broker Oy (2712 %) Nord Software Oy (2052%) Analyse2 (1641 %) Eniram Ltd (1514 %) Aito Technologies Oy (1437 %) Klikkicom Oy (1200 %) Vincit Oy (1036 %) Nethit Oy (1036 %) Rongo Oy (850 %) Beneq Oy (801 %) Euroopan kuumimmat startup -listan suomalaiset yritykset, Tekes on rahoittanut kaikkia: Ovelin Kiosked Tinkercad Audiodraft Grand Cru Mendor Powerkiss Steam Republic Thirdpresence Grey Area DM

20 Kansainvälisen arvioinnin mukaan Tekes on maailman johtavia innovaatiorahoittajia
Kansainvälisten arvioitsijoiden mukaan Tekes on edistänyt tutkimuksen laatua ja kyvykkyyttä. Tekes on lisännyt yhteistyötä ja ulkoisvaikutuksia sekä nostanut suomalaisten yritysten kansainvälistä kilpailukykyä ja tuottavuutta. Lähde: Evaluation of Tekes – Final Report, Publications of the Ministry of Employment and the Economy, 22/2012. DM

21 Tekesin rahoitus tuottaa liikevaihtoa ja työpaikkoja
Pienten ja keskisuurten yritysten projekteissa yksi Tekesin panostama euro tuottaa keskimäärin 21 euroa liikevaihtoa vuodessa. euroa Tekesin rahoitusta synnyttää yhden pysyvän työpaikan yksityiselle sektorille. Uutinen VTT:n SfinPact-selvityksen tuloksista SfinPact-loppuraportti: Tekes Review 289/2012: Funder, activator, networker, investor Tekes tiedottaa Tekesillä merkittävä vaikutus innovaatioihin Tekes on ollut rahoittamassa yli 60 prosenttia suomalaisista yleisesti tunnetuista innovaatioista. Näistä 80 prosentissa Tekesin rooli on ollut merkittävä. Innovaatio on uusi tuote, palvelu tai toimintatapa, joka tuottaa taloudellista tai yhteiskunnallista hyötyä. VTT:n laatima selvitys osoittaa, että Tekesillä on ollut merkittävä rooli erityisesti uutuusarvoltaan suurien ja kansainvälisille markkinoille tähtäävien uusien innovaatioiden synnyssä. Usein tällaisten haasteellisten innovaatioiden syntyyn liittyvä kehitystyö vaatii myös pitkän ajan. ”Innovaatioiden syntyminen on tässä ajassa erityisen tärkeää, sillä ne takaavat Suomen kilpailukyvyn ja menestyksen myös tulevaisuudessa”, kertoo Tekesin pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara. SfinPact-raportti perustuu noin suomalaisen innovaation Sfinno-tietokantaan. Tarkastellut innovaatiot olivat vuosilta 1985–2007. VTT:n keräämä Sfinno on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen innovaatiotietokanta, joka mahdollistaa suomalaisen innovaatiotoiminnan ja -politiikan tutkimisen vuosikymmenten ajalta. Tulokset perustuvat edustavaan otokseen, jossa lähes tuhat innovaatioiden toteuttajaa vastasi kyselyyn. ”Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja sen läpinäkyvä tarkastelu ovat tärkeä osa Tekesin vastuullisuutta. On tärkeää, että suomalaiset tietävät, mitä Tekes tekee ja mitkä ovat sen toiminnan vaikutukset”, sanoo Veli-Pekka Saarnivaara. Raportti avaa innovaatiotarinoita peleistä bioetanoliin Selvityksen mukaan Tekesillä on ollut merkittävä rooli rahoituksen lisäksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan aktivoijana sekä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten verkottajana. Tekes on vaikuttanut kokonaisten toimialojen, kuten esimerkiksi terveyteen liittyvien biomateriaalien tai pelialan, kehitykseen. Tekesin roolien lisäksi raportissa pureudutaan seitsemän toimialan kehityksen ja innovaatioiden kuvaamiseen. Siinä esitellään myös monien menestyneiden innovaatioiden tarinat. Sellaisia ovat mm. Rovion Angry Birds, Raision Benecol, St1:n bioetanoli ja Polar Electron rannetietokoneet. DM

22 Tekesin rahoitus lisää yhteistyötä ja jakaa kehitystyön riskejä
Tekesin rahoitus vaikuttaa yritysten strategioihin, yritysten väliseen yhteistyöhön ja projektien haasteellisuuteen, riskipitoisuuteen, laatuun ja toimintatapoihin. Tekesin rahoitus- kannusteet ja ohjelmatoiminta ovat vaikuttaneet merkittävästi yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten innovaatioyhteistyöhön. Uutinen VTT:n SfinPact-selvityksen tuloksista SfinPact-loppuraportti: Tekes Review 289/2012: Funder, activator, networker, investor Tekes tiedottaa Tekesillä merkittävä vaikutus innovaatioihin Tekes on ollut rahoittamassa yli 60 prosenttia suomalaisista yleisesti tunnetuista innovaatioista. Näistä 80 prosentissa Tekesin rooli on ollut merkittävä. Innovaatio on uusi tuote, palvelu tai toimintatapa, joka tuottaa taloudellista tai yhteiskunnallista hyötyä. VTT:n laatima selvitys osoittaa, että Tekesillä on ollut merkittävä rooli erityisesti uutuusarvoltaan suurien ja kansainvälisille markkinoille tähtäävien uusien innovaatioiden synnyssä. Usein tällaisten haasteellisten innovaatioiden syntyyn liittyvä kehitystyö vaatii myös pitkän ajan. ”Innovaatioiden syntyminen on tässä ajassa erityisen tärkeää, sillä ne takaavat Suomen kilpailukyvyn ja menestyksen myös tulevaisuudessa”, kertoo Tekesin pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara. SfinPact-raportti perustuu noin suomalaisen innovaation Sfinno-tietokantaan. Tarkastellut innovaatiot olivat vuosilta 1985–2007. VTT:n keräämä Sfinno on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen innovaatiotietokanta, joka mahdollistaa suomalaisen innovaatiotoiminnan ja -politiikan tutkimisen vuosikymmenten ajalta. Tulokset perustuvat edustavaan otokseen, jossa lähes tuhat innovaatioiden toteuttajaa vastasi kyselyyn. ”Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja sen läpinäkyvä tarkastelu ovat tärkeä osa Tekesin vastuullisuutta. On tärkeää, että suomalaiset tietävät, mitä Tekes tekee ja mitkä ovat sen toiminnan vaikutukset”, sanoo Veli-Pekka Saarnivaara. Raportti avaa innovaatiotarinoita peleistä bioetanoliin Selvityksen mukaan Tekesillä on ollut merkittävä rooli rahoituksen lisäksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan aktivoijana sekä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten verkottajana. Tekes on vaikuttanut kokonaisten toimialojen, kuten esimerkiksi terveyteen liittyvien biomateriaalien tai pelialan, kehitykseen. Tekesin roolien lisäksi raportissa pureudutaan seitsemän toimialan kehityksen ja innovaatioiden kuvaamiseen. Siinä esitellään myös monien menestyneiden innovaatioiden tarinat. Sellaisia ovat mm. Rovion Angry Birds, Raision Benecol, St1:n bioetanoli ja Polar Electron rannetietokoneet. DM


Lataa ppt "Tekesin ja innovaatiotoiminnan vaikutukset 2013"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google