Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

HENKILÖKOHTAISEN AVUN KEHITTÄMINEN JÄRVENPÄÄSSÄ Vammaisneuvosto

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "HENKILÖKOHTAISEN AVUN KEHITTÄMINEN JÄRVENPÄÄSSÄ Vammaisneuvosto"— Esityksen transkriptio:

1 HENKILÖKOHTAISEN AVUN KEHITTÄMINEN JÄRVENPÄÄSSÄ Vammaisneuvosto 14. 11
Jaana Viemerö

2 Vammaisia henkilöitä koskevat erityislait
Vammaisia henkilöitä koskevia erityislakeja kaksi: Laki kehitysvammaisten erityishuollosta sekä vammaispalvelulaki Vammaispalvelulaki ensisijainen kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin nähden - lakien asteittainen yhteensovittaminen etenee, työryhmä aloittanut tehtävänsä keväällä 2013 ja laki tulee todennäköisesti voimaan 2017 Vammaispalvelulaissa pyritty vahvistamaan asiakkaan oikeuksia - asiakkaan yksilöllisen tarpeen huomioon ottaminen palveluja ja tukitoimia järjestettäessä - palvelutarpeen selvittäminen määräajassa - yksilöllisen palvelusuunnitelman laatimisvelvoite - viivytyksetön päätöksenteko 2

3 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista /380, Vammaispalvelulaki Laissa kahdenlaisia järjestämisvastuita: subjektiiviset oikeudet, jotka kunnan järjestettävä varatuista määrärahoista riippumatta kuljetuspalvelut palveluasuminen päivätoiminta henkilökohtainen apu asunnon muutostyöt asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet 3

4 Vammaispalvelulaki 2) määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimet, joita kunta järjestää varaamiensa määrärahojen puitteissa. Kuntalaisia tulee kuitenkin kohdella tasavertaisesti. kuntoutusohjaus sopeutumisvalmennus päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet -> auto 4

5 Henkilökohtainen apu 8 c § Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella Päivittäisissä toimissa Työssä ja opiskelussa Harrastuksissa Yhteiskunnallisessa osallistumisessa Sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä 5

6 Henkilökohtainen apu, jatkuu
Henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee Muita toimintoja varten apua on järjestettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa Jos avun tarve perustuu pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan, tulisi siihen vastata muulla tavoin kuin henkilökohtaisella avulla 6

7 Vaikeavammainen henkilö
Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena henkilönä pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen toiminnoista eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista 7

8 Henkilökohtaisen avun järjestämistavat
Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset, ns. työnantajamalli antamalla vaikeavammaiselle henkilölle palvelusetelin avustajapalveluiden hankkimista varten omana toimintanaan, ostopalveluna tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa 8

9 Henkilökohtaisen avustajan kelpoisuus
Henkilökohtaisilla avustajilla ei ole kelpoisuusvaatimuksia Avustajina toimii paljon eri alojen opiskelijoita sekä eläkeläisiä Sosiaali- ja terveydenhuollon alalla tulevaisuudessa työvoimapula Työtehtävät hyvin yksilöllisiä Työtehtävät painottuvat pitkälti kodinhoidollisiin tehtäviin kuten siivoukseen ja ruuanlaittoon -> lähenevät majoitus-, ravitsemus- ja talousalan koulutussisältöjä 9

10 Henkilökohtaisten avustajien työn sisältö
MOL:n sivuilla 261 avointa työpaikkaa ”Etsimme näkövammaiselle arabiankieliselle asiakkaallemme henkilökohtaista avustajaa, lähihoitajan koulutus suotava” ”Ajokortti ja auto täytyy olla” ”Tulet lasten kanssa toimeen, etkä vierasta monipuolisia kotitöitä” ”Olethan savuton, lemmikkieläimetön, vähintään 165cm pitkä ja sinulla on ajokortti” …”hyvän fyysisen kunnon omaava täysikäinen nainen” …”kodinhoito että ruoanlaitto, pyykkihuolto” ”Haen hoitorinkiini työntekijää, jolla ei ole muita töitä” ”Työn kuvaan kuuluu kotityöt/kaupassa käynti ja seuran pitäminen. Virikkeitäkin voisi keksiä” 10

11 …jatkuu …”eläinrakkautta, koska avustettavalla on kaksi kissaa sekä akvaario. Hakijan tehtäviin kuuluu myös runsaasti tietokoneenkäyttöä” ”Viikonloppuvuoroihin…työaika la -su klo 8 – 21” ”…perushoidollisia tehtäviä (mm. pukeminen, wc, henk.koht.hygienia)” ”avustus bändien keikoilla ym. baareissa ja työpaikkahaastattelut ” ”Työ soveltuu hyvin n vuotiaalle” ”Tehtävänäsi olisi kuljettaa ja olla seuranani esim. elokuvissa, teatterissa, oopperassa, urheilutilaisuuksissa ja ravintolassa jne. …”myös joustavuutta työajoissa, mahdollisuutta olla mukana 1-2 päivän työmatkoilla” ”käsityötuotteiden myynti erilaisissa tapahtumissa ja markkinoilla ” Haetaan elämänmyönteiselle, näkövammaiselle liikuntarajoitteiselle e(rollaattori, kuljetuspalvelu) naiselle henkilökohtaista avustajaa asiointiin, postin lukemiseen sekä pieniin kotitöihin. 11

12 …jatkuu ”Henkilön tulee hallita windows- pohjaiset ohjelmistot, kokemus äänikäsittelyohjelmistojen käytöstä on eduksi (luontoäänituotantoa). Eduksi katsotaan myös valmius lähteä muutaman päivän tai muutaman viikon luontoäänitysretkille sekä datanomin tutkinto ja englannin kielen taito. Toivotaan omatoimisuutta sekä selkeää puheilmaisua. Tuntimäärä sopimuksen mukaan, vaihtelee tunnin välillä, keskimäärin noin 160 tuntia kuukaudessa. Tehtävään saattaa kuulua myös ulkomaille ulottuvia retkiä autolla. Tehtävään toivotaan luonnosta kiinnostunutta, hyväkuntoista henkilöä, jolla on myös henkilöautonajokortti” 12

13 ”Liikun sähköpyörätuolilla
”Liikun sähköpyörätuolilla. Olen huumorintajuinen, joskus hyvinkin temperamenttinen. Toivon, että olet henkisesti vahvaa tekoa! Asun Validian palvelutalossa Hervannassa. Tarvitsen apuasi kodinhoidossa sekä perushoidollisissa toimissa. Minä kyllä osaan neuvoa, mutta sinun pitäisi toimia käsinäni! Tarvitsen apua päivittäisissäni toimissani, hygienianhoidossa, suihkussa, saunassa, ruokailussa, kaupassa käynnissä, ruoanlaitossa ja reissuilla. Haluan, että sinulla on kokemusta terveydenhoitoalasta ja mielellään vammaisten henkilöiden kanssa työskentelystä. Toivon, että henkilönostin ja sähköpyörätuoli ovat sinulle tuttuja välineitä. Toivon hakijalta äidinkielen tasoista suomen kielen taitoa. Puheeni on hieman epäselvää, joten tarvittaessa käytän Bliss-symboleja puheeni tukena. Minulla on myös tulkkipalvelu käytössäni” 13

14 Yhteenveto Avustajiin liittyvät toiveet vaihtelevat suuresti. Ne voidaan karkeasti jaotella viiteen ryhmään: Henkilökohtaiset ominaisuudet: sukupuoli, ikä, koko, terveydentila, luonne jne Päivittäisiin toimintoihin liittyvät taidot: kielitaito, ajokortti, ATK-valmiudet, taloustyöt Harrastuksiin liittyvät erityistaidot: sukututkimuksen teko, golfin pelaaminen, musikaalisuus jne Koulutus: lähihoitaja, hoitoala Työkokemus 14

15 Henkilökohtaisten avustajien palkkaus
Palkkauksesta ei ole sitovaa palkkataulukkoa tai muuta ohjetta, mutta palkan tulee olla kohtuullinen Henkilökohtainen avustaja on työsopimuslain mukaisessa työsuhteessa vammaiseen henkilöön, ei kuntaan Henkilökohtaisten avustajien palkat vaihtelevat kunnittain ja työnantajittain Honkalampi –säätiöllä avustajan peruspalkka on 9,50 €/tunti Keravalla avustajan peruspalkka on 9,11 €/tunti Tuusulassa peruspalkka on 9,56 €/tunti Järvenpäässä peruspalkka on 11, 17 €/tunti 15

16 Kehittämistarpeita Heta –liiton Klara-projekti: mukana invalidiliitto ry, Kehitysvammaisten tukiliitto ry, Kynnys ry, Me itse ry, Suomen MS-liitto ry, Näkövammaisten keskusliitto ry ja Suomen CP-liitto ry: Samalla nimikkeellä tehdään hyvin erilaisia tehtäviä -> työtehtävien edellyttämä koulutus ja työkokemus sekä työn vaativuus tulisi huomioida nimikkeessä ja palkkauksessa Tulisi luoda uusi palvelumuoto tilanteisiin, joissa henkilön avustaminen vaatii erityistä ammattitaitoa Nimikkeen tulisi tällöin olla joku muu kuin henkilökohtainen avustaja 16

17 Ehdotus Järvenpään toimintamalliksi
Perustetaan alkaen uusi hoiva-avustajan nimike, jossa kelpoisuusehtona on hoiva-alan koulutus tai riittävä työkokemus Tämän jälkeen henkilökohtaista apua tuottavat 1) Hoiva-avustajat, mikäli avustaminen vaatii erityistä ammattitaitoa ja avustamiseen sisältyy vamman tai sairauden perusteella vaativaa ja jatkuvaa asiakkaan omahoidossa avustamista 2) Henkilökohtaiset avustajat, mikäli avustaminen vaatii normaalia alan ammattitaitoa 17

18 …jatkuu Kaikkien työsuhteessa olevien henkilökohtaisten avustajien nimike muutetaan hoiva- avustajan nimikkeeksi. alkaen kunkin avustettavan kohdalla tehdään erikseen päätös siitä, tarvitseeko hän hoiva-avustajan vai henkilökohtaisen avustajan. Samalla henkilöllä voi myös olla molempia työn sisällöstä riippuen. 18


Lataa ppt "HENKILÖKOHTAISEN AVUN KEHITTÄMINEN JÄRVENPÄÄSSÄ Vammaisneuvosto"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google