Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Päijät-Hämeen poliisilaitos Lupapalvelulinja

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Päijät-Hämeen poliisilaitos Lupapalvelulinja"— Esityksen transkriptio:

1 Päijät-Hämeen poliisilaitos Lupapalvelulinja 29.12.2011
Poliisi ja yleisötilaisuudet Yleisötilaisuuden järjestäjän velvollisuudet Poliisille tehtävä ilmoitus ja sen liitteet Päijät-Hämeen poliisilaitos Lupapalvelulinja

2 Yleistä Ilmoituksia yleisötilaisuuden järjestämisestä saa
Päijät-Hämeen poliisilaitokselta Internetistä osoitteesta Ilmoitus tulee jättää poliisilaitokselle viimeistään 5 vrk ennen yleisötilaisuuden alkua LIITTEINEEN! Ilmoitus on kattava ja siinä on kerrottu vaadittavat liitteet, jotka riippuvat osin tapahtuman koosta, luonteesta, ohjelmasta ym. 2

3 Ilmoitukset muille viranomaisille I
TURVALLISUUSSUUNNITELMA PELASTUSSUUNNITELMA Hyväksytettävä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella hyvissä ajoin (viimeistään 14 vrk ennen yleisötilaisuuden alkua) ENSIAPU / ENSIHOITO (Alla mainittu todistus liitteeksi) Ilmoitus terveydenhoitoviranomaiselle, jolta on hankittava todistus ensihoitojärjestelyjen hyväksymisestä ELINTARVIKKEIDEN TILAPÄINEN MYYNTI, VALMISTUS JA LUOVUTUS Ilmoitus terveysviranomaiselle viimeistään 14 vrk ennen tilaisuutta TILAPÄISRAKENTAMINEN Ilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle Tekniseen virastoon 3

4 Ilmoitukset muille viranomaisille II
KULJETUS JA LIIKENNE Tilapäisjärjestelyistä, liikennemerkki-järjestelyistä, kiertoteistä ym. on neuvoteltava kaupungin kanssa Teiden sulkemiseksi asemakaava-alueella tulee hankkia kunnanhallituksen lupa (Liitteeksi) Muutoin yksityinen, kunta tai ELY-keskus ANNISKELULUVAT (myös tilapäiset -> Liitteeksi) Anniskeluluvat haetaan Valviralta Hämeenlinnasta Erillinen selvitys anniskelualueen järjestyksenvalvonnasta JÄTEHUOLTO- ja YMPÄRISTÖSUUNNITELMA (Liitteeksi) Suunnitelma ympäristöviranomaiselle, jonka on hyväksyttävä suunnitelma (todistus hyväksymisestä liitteeksi) Koskee myös mahd. tilapäisiä wc-rakennelmia MELUILMOITUS (Ympäristöviranomaisen päätös liitteeksi) Ilmoitus ympäristöviranomaiselle 30 vrk ennen tilaisuutta mikäli tapahtuma on usean kunnan alueella -> ELY-keskus 4

5 Mitä muuta poliisi vaatii liitteeksi I
MAA- JA VESIALUEEN OMISTAJAN LUPA On hankittava, kun tilaisuus on toisen omistamalla / hallitsemalla alueella KIINTEISTÖN, RAKENNUKSEN, TILAN TMS. OMISTAJAN / HALTIJAN LUPA LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA ! Tiealueet, liikenteenohjaajien nimet ja henkilötunnukset, lukumäärä ja sijainti VASTUUVAKUUTUS ! 5

6 Mitä muuta poliisi vaatii liitteeksi II
JÄRJESTYKSENVALVOJAT (Luettelo liitteeksi) Kortilliset (nimi ja henkilötunnus tai JV-kortin nro) Kortittomien osalta tilapäisen hyväksynnän hakeminen hyvissä ajoin (nimi ja henkilötunnus) 18 v, rehellinen, luotettava ja henkilökohtaisilta ominaisuuksilta sopiva Suurin osa (noin 75 %) kortillisia, loput tilapäisesti hyväksyttyjä (yht. ~1/100 hlöä) LIIKENTEENOHJAAJAT (Luettelo liitteeksi) hyväksyttäminen poliisilla hyvissä ajoin ennen yleisötilaisuutta Täysi-ikäisyys, soveltuvuus ja riittävä asiantuntemus (ajokortti) VARTIOINTI (Lista vartioimisliikkeen palveluksessa olevista vartijoista ja toimeksiantosopimus liitteeksi, jos vartiointi on vastikkeellista toimintaa)  Huom! Vartijat suojaavat omaisuutta, ja heillä tulee olla vartijakortti; järjestyksenvalvoja ei voi toimia ko. tehtävässä tapahtuman ollessa keskeytyneenä esim. ilta- ja yöaikaan 6

7 Mitä muuta järjestäjän tulee huomioida
Tupakkalain 12 ja 13 § mukaan tupakointi on kielletty ulkoalueilla järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa, katsomoissa ym. tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan Tällöin tulee olla muista tiloista selkeästi erillään oleva tupakointialue, jonka tulee olla merkitty selkeästi. Muissa yleisötiloissa on puolestaan oltava tupakointikieltoa osoittavat merkit TIEDOTTAMINEN Tapahtumasta, liikennejärjestelyistä (etenkin tilapäisistä ja normaaleista liikennejärjestelyistä poikkeavista järjestelyistä, kiertoteistä ym.), pysäköinnistä, kuljetuksista ym. tiedottaminen niin, ettei liikenne tapahtumasta johtuen ruuhkaudu tapahtuma-alueen läheisyydessä tai muuallakaan Teiden kunnossapito / auraus talviaikaan 7

8 Muuta huomioitavaa Mahdolliset tekijänoikeuskorvaukset
Maapohjan ja kasvillisuuden suojaus Esitystekniikka (AV-tekniikka, äänentoisto, valot ym.) Alueen siivous Majoitusasiat Liputus Jälkipuinti, eli mahdollisten ongelmien läpikäyminen tarvittaessa poliisin vetämä tilaisuus, mikäli vakavia ongelmia on ilmennyt 8


Lataa ppt "Päijät-Hämeen poliisilaitos Lupapalvelulinja"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google