Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Arne-Ritari -säätiö Koulutuskalvosarja 1 Arne Ritari –säätiö rs. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 1986-2008. www.lions.fi/ar-saatio.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Arne-Ritari -säätiö Koulutuskalvosarja 1 Arne Ritari –säätiö rs. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 1986-2008. www.lions.fi/ar-saatio."— Esityksen transkriptio:

1 Arne-Ritari -säätiö Koulutuskalvosarja 1 Arne Ritari –säätiö rs. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 1986-2008. www.lions.fi/ar-saatio

2 Arne-Ritari -säätiö Koulutuskalvosarja 2 Perustaminen ja tarkoitus • Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä v. 1986. • Tavoitteena on tukea omilla päätöksillä suomalaisten klubien palveluaktiviteetteja ja tukea muutenkin lionstoimintaa. • Sääntöjen mukaisesti säätiö vaalii maamme lionstoiminnan perustajan Arne Ritarin elämäntyötä.

3 Arne-Ritari -säätiö Koulutuskalvosarja 3 Toimintatavat • Säätiö kartuttaa varojaan: - myymällä adresseja - hankkimalla lisää Lions-ritareita, Arne Ritari-killan jäseniksi - ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja - sijoittamalla varat tuloa tuottavalla tavalla • Hallituksen päätöksillä säätiö jakaa apurahoja klubien palveluaktiviteettien toteuttamiseksi sekä piirien että liiton lionismia tukevien projektien toteuttamiseksi.

4 Arne-Ritari -säätiö Koulutuskalvosarja 4 • Adressit on tarkoitettu yksittäisten leijonien, klubien, piirien tai Suomen Lions-liiton onnittelu- ja surunvalitteluvälineeksi. • Adressin hinta on 10 EUR. • Adressien myynti tapahtuu oman organisaation välityksellä, piirien ARS -puheenjohtajien, piirikuvernöörien ja Lions-liiton toimiston kautta. • Adressit maksetaan pankkitilille Nordea 219918-155850 • Klubin jäsenen käyttäessä adressia hän maksaa sen aktiviteettitilille. • Piirien ARS-puheenjohtajat valvovat adressien maksuliikennettä. Adressien myynti

5 Arne-Ritari -säätiö Koulutuskalvosarja 5 Arne Ritari –kilta. • Arne Ritari-killan jäsenyyttä anoo klubin hallitus oman klubinsa jäsenelle. • Anomukseen kuuluu lyhyt ansioluettelo. • Jäsenanomuksen allekirjoittaa klubin presidentti ja se lähetetään Arne Ritari-säätiön osoitteeseen. • Jäsenmaksu 850 EUR maksetaan klubin aktiviteettitililtä anomusta jätettäessä ARS:in tilille Nordea 219918-155850. • Jäsenmerkkien toimitusaika on 3 viikkoa, pyynnöstä aikaa voidaan lyhentää. • Jäsenmaksuun ei voi liittää käyttötarkoitusta. Perustettu v. 1994

6 Arne-Ritari -säätiö Koulutuskalvosarja 6 Apurahat •Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja Suomen Lions-liitto ry:n jäsenklubien omille tai yhteisille piiri- ja liittotason aktiviteeteille sekä tukemalla muutenkin suomalaista lionstoimintaa •Säätiön tärkein apurahakohde on klubien palveluaktiviteettien rahoitus, jolloin klubin osuus rahoituksesta on vähintään puolet. Säätiö myöntää myös apurahoja perheille, joita on kohdannut katastrofi kuolemantapauksen tai esim. tulipalon muodossa. Tällöin ei välttämättä vaadita klubilta palvelutyötä tai täyttä 50 prosenttia omarahoitusta. Hakemuksen tulee olla lionsklubin tekemä. • Säätiö on myös tukenut piirien ja liiton lionismia edistäviä hankkeita.

7 Arne-Ritari -säätiö Koulutuskalvosarja 7 •Apurahan hakeminen tehdään hakulomakkeella. Hakijan nimen (klubi) jälkeen tulevat tarkat osoite- ja yhteystiedot sekä tieto aikaisemmin myönnetyistä apurahoista. Klubi voi hakea uutta apurahaa aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua edellisen myöntämisestä. Avustuskohde ilmaistaan muutamalla sanalla samoin kohteen sijainti. Apurahoja myönnetään vain toteutumattomiin kohteisiin. Mitä suurempi on palvelutyön määrä, sitä paremmin hakemus hyväksytään. Huom! Palvelutyötä ei ole klubin rahoitusosuuden hankkimiseksi käytetty aktiviteettityön määrä. •Tarkemmat tiedot kohteesta, palvelutyön toteutuksesta ja talousarviosta voivat olla myös yhtenä liitteenä. Hakijan pankkiyhteys (klubin aktiviteettitili) tulee aina merkitä hakemukseen. Hakemuksia hylätään vuosittain: suurin syy on hakemuksen väärä kohde ts. haetaan rahoitusta varainhankinta-aktiviteetille, jota ei ohjesäännön mukaisesti ahoiteta. On kuitenkin puute hyvistä kohteista ts. puhtaista palveluaktiviteeteista, jotka ovat ainutkertaisia eikä vuosittain toistuvia. Säätiö ei myöskään tue Suomen Lions-liiton ohjelmaan kuuluvia kertaluontoisia tai jatkuvia aktiviteetteja (esim. Lions-Quest). Apurahat

8 Arne-Ritari -säätiö Koulutuskalvosarja 8 Apurahat •Säätiö ilmoittaa kirjeitse päätöksestä, lisätietoja saa säätiön asiamieheltä. Apuraha maksetaan ilmoitetulle pankkitilille. Klubin tulee antaa selvitys apurahan käytöstä kohteen valmistuttua, kuitenkin viimeistään kahden vuoden kuluttua myöntämispäivästä. Jos kohde ei ole tuolloin valmis, on siitä ilmoitettava säätiölle. Ellei kohdetta ole päästy aloittamaan, tulee apuraha palauttaa säätiön tilille. •Apurahojen hakemisesta saa lisätietoja piirin ARS-puheenohtajalta, jolle apurahahakemus tulee toimittaa. Hän lähettää sen saatekirjeellä säätiön asiamiehelle.

9 Arne-Ritari -säätiö Koulutuskalvosarja 9 Piirin ARS-puheenjohtajan tehtävät • Ottaa osaa ARS:in järjestämään koulutukseen. • Kouluttaa klubien ARS-lionit piirin järjestämässä koulutustilaisuudessa. • Pitää piirissä adressivarastoa. • Markkinoi säätiötä yhdessä PK:n kanssa piirihallituksen kokouksissa ja PNAT:ssa. • Toimittaa adresseja klubeille. • Valvoo adressien maksusuoritukset. • Informoi koko piiriä säätiön toiminnasta piirilehdessä ja Piirikuvernöörin kirjeiden kautta.

10 Arne-Ritari -säätiö Koulutuskalvosarja 10 ARS-lionin tehtävät • Toimii klubin yhteys- henkilönä Arne Ritari- säätiöön. • Ottaa osaa piirin järjestämään koulutukseen. • Markkinoi adresseja ja Lions-Ritariutta klubin kokouksissa ja puoliso tapahtumissa. • Hankkii klubille adresseja. • Valvoo adressien maksamisen. • Pitää adressi ”varastoa” ja myy niitä jäsenille. • Varmistaa, että adressit maksetaan klubin aktiviteettitilille.


Lataa ppt "Arne-Ritari -säätiö Koulutuskalvosarja 1 Arne Ritari –säätiö rs. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 1986-2008. www.lions.fi/ar-saatio."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google