Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Osaamisen ja sivistyksen asialla POP – perusopetus paremmaksi Kehittämiskokonaisuudet 2008 Leena Nissilä Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Osaamisen ja sivistyksen asialla POP – perusopetus paremmaksi Kehittämiskokonaisuudet 2008 Leena Nissilä Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö."— Esityksen transkriptio:

1 Osaamisen ja sivistyksen asialla POP – perusopetus paremmaksi Kehittämiskokonaisuudet 2008 Leena Nissilä Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö

2 2 Osaamisen ja sivistyksen asialla POP-ohjelman merkitys  Perusopetus paremmaksi –ohjelmassa pyritään parantamaan erityisesti opetuksen laatua  Toimenpiteet suunnataan asioihin, joiden avulla voidaan tukea sekä oppimista että lapsen muuta kehitystä ja hyvinvointia  Valtionavustusta on osoitettu kehittämistyöhön, jota Opetushallitus ohjaa ja koordinoi; tukeen liittyy usein myös pitkäkestoista koulutusta sekä kehittävää arviointia  Tuetun kehittämistyön tarkoituksena on luoda ja vakiinnuttaa rakenteita ja toimintatapoja, jotka parhaiten palvelevat kunnan omien tavoitteiden saavuttamista

3 3 Osaamisen ja sivistyksen asialla POP-kehittämistoiminnot  Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen 2008–2009  Oppilaanohjauksen kehittämistoiminta 2008–2009  Oppilas- ja opiskelijahuollon laadun ja palvelurakenteen kehittäminen 2007–2009  Kerhotoiminnan kehittäminen 2008–2009  Joustavan perusopetuksen kehittäminen 2007–2010  Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä 2007– 2010  Romanilasten perusopetuksen tukeminen 2008–2009  Sairaalaopetuksen kehittäminen 2008–2009

4 4 Osaamisen ja sivistyksen asialla Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen (KELPO) 2008–2009  Valtionavustusta saanut 233 kuntaa; esi-, perus- ja lisäopetus  Tavoitteena erityisopetuksen strategian toteuttaminen: –vahvistaa oppilaan oikeutta tuen saamiseen omassa koulussa ja opetusryhmässä –kehittää ja vakiinnuttaa tuen rakenteita ja toimintamalleja –lisätä tehostetun ja erityisen tuen suunnitelmallisuutta –painopiste ennaltaehkäisevässä ja varhaisessa tuessa  Yhteistyökumppanit: –Koulutus: Jyväskylän yliopiston Täydennyskoulutuskeskus –Kehittävä arviointi: Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus Yhteyshenkilö: Erityisasiantuntija Hanna-Mari Sarlin, p. 040 348 7225, www.peda.net/veraja/tkk/kelpo

5 5 Osaamisen ja sivistyksen asialla Oppilas- ja opiskelijahuollon laadun ja palvelurakenteen kehittäminen 2007–2009  Valtionavustusta saanut 100 kuntaa v. 2007–2008 ja 92 kuntaa v. 2008–2009 kehittämistoiminnan vakiinnuttamiseen ja sen laajentamiseen lukiokoulutukseen  Tavoitteena – parantaa oppilas- ja opiskelijahuollon tuen saatavuutta lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta, –kehittää ja vakiinnuttaa kuntiin ja seuduille oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenne sekä verkostomainen toimintatapa –kehittää ehkäiseviä työtapoja ja –menetelmiä ja edistää moniammatillista ja hallintokuntien välistä yhteistyötä  Yhteistyökumppanit: –Koulutus: Opetushallitus ja Opetusalan koulutuskeskus (www.peda.net/veraja/opeko/oppilashuollonhanke)www.peda.net/veraja/opeko/oppilashuollonhanke –Arviointi : Net Effect Oy.  Yhteyshenkilö: opetusneuvos Pia Kalkkinen, p. 040 348 7272

6 6 Osaamisen ja sivistyksen asialla Oppilaanohjauksen kehittäminen 2008–2009  Valtionavustusta saanut 137 kuntaa/yksityistä koulutuksen järjestäjää; perus- ja lisäopetus  Tavoitteena: –kehittää oppilaanohjausta paikallisena ja seudullisena toimintana –vahvistaa nuoren mahdollisuutta tehdä tietoon perustuvia ratkaisuja elämänsä suhteen ja tarjota mahdollisuuksia etsiä vaihtoehtoisia polkuja tavoitteisiin –tukea nuorta itsenäistymiseen ja vastuunottoon  Yhteistyökumppanit: –Arviointi: Joensuun yliopisto –Koulutus ja koordinointi: Tampereen yliopiston Täydennyskoulutuskeskus  Yhteyshenkilö : opetusneuvos Juhani Pirttiniemi, p. 040 348 7110  Verkkosivut www.edu.fi/hankkeitawww.edu.fi/hankkeita

7 7 Osaamisen ja sivistyksen asialla Kerhotoiminnan kehittäminen 2008–2009  Valtionavustusta saanut yhteensä 305 (joista 283 kuntaa, niistä ruotsinkielisiä 16, 1 kuntayhtymä ja yksityisiä 21); perusopetus  Tavoitteena –monipuolinen, lapsen ja nuoren kasvua tukeva vapaa-ajantoiminta –jokaisella lapsella mahdollisuus ainakin yhteen kerhoharrastukseen läpi koko perusopetuksen –saada mukaan niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole perheen tuen puuttuessa mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti –kodin ja koulun yhteistyömuotojen syventäminen  Yhteistyökumppanit: Useita järjestöjä  Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Riitta Rajala p. 040 348 7745, riitta.rajala@oph.fi riitta.rajala@oph.fi  Verkkosivut http://www.edu.fi/perusopetushttp://www.edu.fi/perusopetus

8 8 Osaamisen ja sivistyksen asialla Joustava perusopetus (JOPO) 2007–2010  Nyt 72 joustavan perusopetuksen ryhmää 54 kunnassa; 20 kuntaa valitaan lisää myöhemmin  Tavoitteena on kehittää toiminnallisia ja työpainotteisia opiskelumuotoja ja oppimisympäristöjä yläkouluikäisille nuorille  Yhteistyökumppanit: –Kouluttajataho, Rondo Training, Prokoulutus –Arviointi: Helsingin yliopisto, Palmenia  Yhteyshenkilö: Ylitarkastaja Pirkko Holopainen, p. 040- 348 7950

9 9 Osaamisen ja sivistyksen asialla Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä 2007–2010  Valtionavustus saanut 42 kuntaa; esi- ja perusopetus sekä lukio –28 kuntaa aloitti lv. 2007-2008, lopettavat v. 2009 lopussa –14 kuntaa aloittaa lv. 2008-2009, lopettavat v. 2010 lopussa  Tavoitteena –tukea perusopetuksen arvopohjan toteutumista, –tukea kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämistä –laatia monikulttuurisuustaitojen kehittämissuunnitelma, jonka toimenpiteet vakiinnutetaan osaksi koulun arkea (lomake http://www.edu.fi/maahanmuuttajat/monikulttuurisuustaitojen keh suunn.doc)http://www.edu.fi/maahanmuuttajat/monikulttuurisuustaitojen keh suunn.doc  Ohjauksesta ja koulutuksesta vastaa OPH  Vastuuhenkilö: opetusneuvos Pirjo Immonen-Oikkonen p. 040 348 7821 www.edu.fi/maahanmuuttajat>monikulttuurisuustaitojenwww.edu.fi/maahanmuuttajat>monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä

10 10 Osaamisen ja sivistyksen asialla Romanilasten perusopetuksen tukeminen 2008–2009  Kehittämistoiminnan piirissä on 14 kuntaa  Tavoitteena: –tukea perusopetuksen arvopohjan toteutumista, sekä kehittää ja vakiinnuttaa romanilasten tukimuotoja perusopetuksessa  Kehittämistoiminta sisältää toimenpiteitä mm: –romanioppilaan kohtaamiseksi ja oppimisen tukemiseksi –romanikulttuurin tuntemuksen lisäämiseksi –kouluyhteisön romanivähemmistön ja pääväestön yhteyksien edistämiseksi, kodin ja koulun välisten yhteyksien parantamiseksi –romanioppilaiden erilaisen taustan huomioonottavan pedagogiikan ja materiaalin kehittämiseksi  Yhteyshenkilö: erityisasiantuntija Susanna Lehtonen, puh. 040 348 7232, susanna.lehtonen@oph.fi


Lataa ppt "Osaamisen ja sivistyksen asialla POP – perusopetus paremmaksi Kehittämiskokonaisuudet 2008 Leena Nissilä Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google