Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MITEN OMAVALVONTA TOIMII?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MITEN OMAVALVONTA TOIMII?"— Esityksen transkriptio:

1 MITEN OMAVALVONTA TOIMII?
Esimerkkinä Nuorten Ystävien lastensuojelupalvelut (sijaishuollon tulosalue) Omavalvontasuunnitelman toimivuudesta ja vaikutuksista vielä vähän kokemuksia; pääpaino on työskentelyidentiteetin vahvistamisessa Kari Matela, YTL, lastensuojelun tulosaluejohtaja, Pohjolakodin laitosjohtaja Nuorten Ystävät/Kari Matela Helsinki

2 ”OMAVALVONTA ON YSTÄVÄ”
Lähtökohta: Lainsäädäntö ja ohjeistus määrittelevät toiminnan yleiset edellytykset, tavoitteet ja menettelytavat Omavalvontasuunnitelma = tarkistusmekanismi, joka ohjaa sisällöllistä kehittämistä, varmistaa toiminnan laadun ja osoittaa muutostarpeet (laatu = kyky vastata asiakkaan tarpeisiin) Nuorten Ystävät/Kari Matela Helsinki

3 Nuorten Ystävät/Kari Matela 14.3.2013 Helsinki
Päätavoitteet Varmistaa henkilöstön ja palveluprosessien määrällinen ja laadullinen asianmukaisuus ja ajanmukaisuus Antaa toiminnasta realistinen ja ymmärrettävä kuva Vahvistaa toiminnan sisältöä rakentavasti kehittävää työskentelyidentiteettiä Nuorten Ystävät/Kari Matela Helsinki

4 Lastensuojelupalvelut
Aluejohtaja/Pohjolakodin johtaja Kari Matela Länsi- ja Itä-Suomi Sijaishuoltoyksiköt Kotiporras Seinäjoki Trappan Vaasa Ahonrinne Lapinlahti Kouluharju Iisalmi Muhos/Lappi Sijaishuolto- ja Erityisyksiköt Toukola/Hiidenkivi Muhos Koivu/Koivulehto Kuusela Salorinne Hiekkarinne/Komsio Rovaniemi Mäntyrinne Kemijärvi Väliporras Oulu Perhekodit Ainola Karhula Kavela Lohela Metsola Jokirinne Tornio Nuorten Ystävät/Kari Matela Helsinki

5 AIKA ENNEN OMAVALVONTAA
+ Selkeä työnjako + Toimiva ohjeistus + Vahva kehittämishalu Reaktiivinen iden- titeetti (”vastataan haasteisiin”) Henkilöstön ja asiak- kaiden rajallinen osallisuus Nuorten Ystävät/Kari Matela Helsinki

6 ”OSALLISTAVA MUUTOSPROSESSI”
KUKA? MITÄ? Huhtikuu MILLOIN? Elokuu HÄH? KUKA? MITÄ? Huhtikuu MISSÄ? Elokuu HÄH?

7 Nuorten Ystävät/Kari Matela 14.3.2013 Helsinki
OMAVALVONTAPROSESSI Aikataulutettu, ositettu ja keskitetysti ohjattu prosessi (kaksi työntekijää prosessin ohjaajina) Aiemmat ohjeistukset ja yhdenmukaistettiin Esimerkiksi yksikköjen säännöt saattoivat olla 1- tai 17-sivuisia Tiivis yhteys Aviin ja Valviraan prosessin aikana Omavalvontasuunnitelman tarkistus: teemapäivä yksiköiden vastaaville joka huhtikuu Omavalvontasuunnitelmat myös verkkosivuilla, joilta esim. kunta voi niihin tutustua Nuorten Ystävät/Kari Matela Helsinki

8 Omavalvonnan toteuttaminen
Toimintayksikön perustiedot Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet Omavalvonnan organisointi, johtaminen ja vastuuhenkilöt Henkilöstön osallistuminen ja perehdyttäminen Asiakkaan ja omaisten osallistuminen (Nuorten Senaatti asiakkaiden näkemysten tuottajana) Riskien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet Nuorten Ystävät/Kari Matela Helsinki

9 Palvelun sisällön omavalvonta
Henkilöstö Toimitilat, laitteet ja asiakasturvallisuus Asiakkaan asema ja oikeudet Asiakkaan perustarpeista huolehtiminen Asiakastietojen dokumentointi ja asiakirjahallinto Nuorten Ystävät/Kari Matela Helsinki

10 Omavalvonnan asiakirjat
Lastensuojelun laatusuositukset Itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden kehittämissuunnitelma Palautejärjestelmä Vaikuttavuuden arviointiprosessi Yksikköjen toimintaprosessit (perhekodit, sijaishuoltoyksiköt, erityisyksiköt, erityisen huolenpidon (EHO) prosessi, arviointiyksikön prosessi jne.) Nuorten Ystävät/Kari Matela Helsinki

11 IDENTITEETTITYÖSKENTELY
Prosessien jatkuva tarkastelu; tarpeet ja rajoitukset esille Omavalvonta ei ole asiakirja, vaan kaikkia osallistava työskentelyote ”jatkuvan täydellistymisen periaate” = muutostarve ei ole merkki viasta, vaan paremman toimintatavan tunnistamisesta Ideaalimallin tai visio-ohjauksen sijasta päähuomio käytännön kehittämiseen Toimintalinjana taloudellisen, juridisen, eettisen ja organisatorisen järkeilytavan tasapainottaminen Nuorten Ystävät/Kari Matela Helsinki


Lataa ppt "MITEN OMAVALVONTA TOIMII?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google