Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TYÖSOPIMUS Työsopimus syntyy silloin, kun työntekijä sopii henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena (direktio.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TYÖSOPIMUS Työsopimus syntyy silloin, kun työntekijä sopii henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena (direktio."— Esityksen transkriptio:

1 TYÖSOPIMUS Työsopimus syntyy silloin, kun työntekijä sopii henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena (direktio oikeus) palkkaa tai muuta vastiketta vastaan vastikkeesta ei tarvitse sopia aina freelancer sopimus? stipendi?

2 Työehtosopimus Sovitaan kollektiivisesti: Työnantajaliitto ja työntekijäliitto täydentää työlainsäädännön määräyksiä minimiehdot työsopimus: työnanataja - työntekijä

3 Työsuhteen ehtojen määräytyminen
Pakottavat lainsäännökset työehtosopimusten määräykset työsopimuksen ehdot tahdonvaltaiset lainsäännökset (joista voidaan poiketa) hyväksytty tapa tai alan käytäntö työnantajan direktiovaltansa nojalla antamat määräykset

4 Neuvotteluvaihe valmistaudu Aseta tavoitteet
kaikista ehdoista voi sopia tee muutosehdotuksia koeta kepillä jäätä kyllä - jos...

5 Työsopimuksen muoto - suositus
Kirjallinen yksiselitteinen kaikki ehdot kirjattava ei myöhemmin sovittavia seikkoja tutki asiakirjat joihin viitataan tes matkasääntö salassapitosääntö… ymmärrätkö ehdot voitko elää sopimuksen kanssa nimikirjoituksen merkitys

6 Työsopimuksen sisältö - malli
Työsopimuksen osapuolet työnantajan ja työntekijän kotipaikka työnteon alkamisajankohta määräaikaisen työsopimuksen kesto ja peruste koeaika jos sovittu työntekopaikka tai jollei kiinteää paikkaa, niin selvitys periaatteista millä työskentelee eri kohteissa työntekijän pääasialliset työtehtävät sovellettava TES palkan tms vastikkeen määräytymisperusteet sekä palkanmaksukausi säännnöllinen työaika vuosilomien määräytyminen irtisanomisaika tai sen määräytymisen perusteet

7 Määräaikainen työsopimus
Ei voi irtisanoa ellei sovittu sopimuksessa edellyttää perusteltua syytä työn luonne sijaisuus harjoittelu kausiluontoisuus muu näihin rinnastettava seikka toiminnan aloittamisesta johtuva kysynnän vakiintumattomuus muu yritystoiminnnasta tehtävään työhön liittyvä perusteltu syy työntekijän pyyntö ellei perusteita määräaikaisuudelle ole niin silloin toistaiseksi voimassa oleva ketjutus: edut kumuloituu Päättyimishetki sovittu päivämäärä tapahtuma päättyy ilman irtisanomista irtisanomisaikaa irtisanomispalkkaa

8 TES sitovuus Normaalisitovuus: työanataja jäsenenä liitossa, joka hyväksynyt TESn Yleissitovuus: työantaja toimialalla, jonka jäsenistä yli 50% hyväksynyt TESn IT ala? Voi valita TESn Jollei TES märitelty, niin työsopimukseen lomaraha sairasajan palkka koulutus palkkakehitys matka yms kustannusten korvaukset etc...

9 koeaika sopimusasia max 4kk, ( 6kk jos paljon koulutusta)
määräaikaisissa max puolet sopimusajasta, max 4kk työsuhde voidaan purkaa ei irtisanomisaikaa ei irtisanomisajan palkkaa työvuoron/päivän päättyessä ei epäasiallista perustetta koeajan perusteella molemminpuolin kilpailun rajoitus voimassa! Jos työnanatja perustelee esim tuot.taloudellisilla seikoilla niin irtisanomisajan palkka!

10 Liike ja ammattisalaisuudet
Työsopimussuhteen aikana ei saa käyttää hyödykseen tai muille ilmaista työantajan liike tai ammattisalaisuuksia vahingonkorvaus jatkuu rikoslain mukaan 2v työsuhteen pääyttymisestä oma hyöty toisen vahingoittaminen

11 salassapitosopimus Jatkuu työsuhteen päättymisen jälkeen
määrittele salassapidettävät asiat tarkaan sekä salassapitoaika esim: työntekijä ei saa työsuhteen aikana tai sen jälkeen ilmaista mitään työantajan tuotteisiin tai työnantajaan liittyvää seikkaa kolmansille osapuolille.. Irtisanomistilanne vs. irtisanoutumistilanne

12 kilpailukieltosopimus
Erityisen painavasta syystä max 6kk, 12kk jos korvaus kohtuullinen työntekijän asema otettava huomioon työantajan lupa irtisanomisaika sopimussakko 6 kk palkka max rajoitukset eivät koske ylintä johtoa työnanatajan irtisanominen purkaa sopimuksen

13 palkka Työsuhteen alkaessa luontaisedut Palkan kehitys Tulospalkka
sisältyykö edelliseen Palkan kehitys Tulospalkka ehdot, laskentakaava maksetaanko työsuhteen päättyessä yksinkertainen selkeä ymmärrettävä perusteet muutostilanteet maksuhetkellä töissä?

14 työaika Sännöllinen lisätyö ylityö sunnuntaityö, korotettu palkka 100%
max 8h/pv,max 40h/vko lisätyö sovittu työaika ylittyy, säännöllisen työajan enimmäismäärät eivät ylity korottamaton palkka ylityö säännöllisen työajan maksimiajat ylittyvät korotettu palkka 50/100% työantaja pyytää tai määrää, työntekijä suostuu sunnuntaityö, korotettu palkka 100% erilliskorvaus esim työnjohdon tehtävissä kiinteä ylityökorvaus per kk , riippumatta määrästä liukuva työaika työntekijän väline hallita työaikaa työnantaja pyytää tekemään 11h -> ylityö kiinteä työaika määrätään esim 9-15, liukuma max 3h (työaikalaki)

15 Muuta työsopimukseen Matka-ajan palkka matkavakuutus vastuuvakuutus
ylimääräinen eläkevakuutus vapaajan tapaturmavakuutus matkakustannukset keksinnöt ja tekijänoikeus koulutus varallaolokorvaus äitiys, isyysloman palkka kartausharjoitusten palkka

16 Sopimus työsuhteen päättymisestä
usein ehdotetaan! Ei voi riitauttaa ei takaisinottovelvollisuutta ei muita vaateita eläkevakuutus työttömyyskassan karenssi mahdollinen Kilpailukielto voimassa ellei tosin sovita

17 vuosiloma 2 - 2,5 arkipäivää per kk lomakausi 2.5 - 30.9
lomanmääräytymisvuosi lomakorvaus lomaraha - lomaltapaluuraha (TES) voidaan määrätä irtisanomisaikana työssäolopäivät sairaus vanhempainvapaa lomautus 30pv kertausharjoitus opintovapaa 30pv

18 Työsuhteen päättyminen
Määräaikaianen ei voi irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva irtisanomisaika persuteet tutannolliset ja taloudelliset syyt liikkeen luovutus ennen työn aloittamista lakisääteiset irtisanomisajat voi sopia muuta työtodistus

19 YT menettely Tarkoitus kehittää yrityksen toimintaa ja olosuhteita sekä tehostaa työnantajan ja henkilöstön välistä sekä henkilöstön keskeistä yhteistoimintaa Olennainen muutos työtehtävissä, menetelmissä, töiden järjsetelyissä, siirrot muihin tehtäviin olennaiset kone ja laitehankinnat niiden henkilövaikutuksen osalta yrityksen tai sen osan lopettaminen, supistaminen tai muutto liikeen luovutuksen, jakautumisen, supistamisen jälkeiset muutokset henkilöstöön tuotannollista ja taloudellisest syistä tapahtuvat lomatukset, irtisanomiset säännöllisen työajan aloittamisen ja lopettamisen, lepo ja ruokailutaukojen ajankohdat yrityksen työsäännöt ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskeevat periaatteet työhönoton periaatteet, menetelmät, kerättävät tiedot henkilöstöön kohdistuan teknisen valvonnan tarkoitus, käyttöönotto, menetelmät sisäiseen tiedotukseen liittyvät asiat YT koulutus työsuhdeasuntojen jakamisperiaatteet, pl johto min 30 työntekijää tai jos min 20 ja 10 irtisanotaan, myös ylemmät toimihenkilöt

20 Ulkomaan työsopimus kotiuttamisen ehdot ja korvaukset
kesto Palkka: Valuutta, riski, korotukset, lisät terveystarkastukset, rokotukset työluvat, viralliset luvat, dokumentit, ajokortti jne.. sosiaaliturva, eläketurva työaika, lomat, juhlapyhät, määräytymisperuste verot muut korvaukset ja luontaisedut vakuutukset muutto, kielikoulutus asunto, auto, househunting jne.. perheen kulut, lasten koulut, kotieläimet etc.. kotiloma, oma, perhe kotiuttamisen ehdot ja korvaukset esimies kotimaassa, tukihenkilö kotimaassa työpaikka kotimaassa lähetetty/paikalta palkattu

21 johtajasopimus Toimitusjohtaja ei työsuhteessa vaan toimielin
hallitus ottaa ja erottaa sekä valvoo hoitaa juoksevaa hallintoa sopimusosapuolet tehtävänkuvaus, aloitus sivutoimet työaika luontoisedut bonukset, tulospalkkio optiot eläke-etuudet vakuutukset erityisesti vastuuvakuutus lomaoikeus sairausajan palkka matkustaminen salassapitovelvollisuus kilpailunrajoitus ja rekrytointikielto keksinnöt, tekijänoikeus irtisanomisaika erokorvaus erimielisyyksien ratkaisu


Lataa ppt "TYÖSOPIMUS Työsopimus syntyy silloin, kun työntekijä sopii henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena (direktio."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google