Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Elämää myötäilevän politiikan modaliteetit •paimenvalta •hyödyntävä valta •teknologinen valta.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Elämää myötäilevän politiikan modaliteetit •paimenvalta •hyödyntävä valta •teknologinen valta."— Esityksen transkriptio:

1 Elämää myötäilevän politiikan modaliteetit •paimenvalta •hyödyntävä valta •teknologinen valta

2 Biopoliittisten teknologioiden muodot •Normalisointi •riskinhallinta •paremmaksi tekeminen (improvement) # löytyvät biolääketieteen, psykoteknologian ja sosiaaliteknologian piiristä # voivat kohdistya niin väestöhin, yksilöihin kuin “molekyyleihinkin”

3 Normaali •patologinen anatomia --> normaali/patologinen •tilastotiede --> normaalijakauma; normaali/epänormaali (poikkeava) •elämänilmiöille immanentti (“sisäinen” mitta) •samalla tosiasia ja arvo •ero normaalin ja patologisen/poikkeavan välillä liukuva --> jatkumo •epämääräinen, monimäärittynyt

4 Normalisoinnin lajit •tarkkailu, testaus yms. + tiedonhankinta + usein tilastollista •harjaannuttaminen •itseymmärryttäminen + counselling, psykoterapiat + kansanvalistus •biolääketieteelliset menetelmät ja apuvälineet

5 Mikä on riski? Arkikielessä termiä käytetään synonyyminä vaaralle, onnettomuudelle, joka jotakta voi kohdata; se viittaa objektiiviseen uhkaan. Vakuutuksen yhteydessä riski ei viittaa mihinkään todelliseen tapahtumaan eikä edes tapahtumatyyppiin – “onnettomuuksiin” – vaan erityiseen tapaan käsitellä tapahtumia, jotka voivat yksilöiden ryhmää tai tarkemmin sanottuna yksilöiden muodostaman kollektiivin (tietyn väestön) omistamia tai edustamia arvoja tai pääomia. Mikään itsessään ei ole riski, todellisuudessa riskiä ei ole olemassa. Kääntäen sanottuna mikä tahansa voi olla riski; kaikki riippuu siitä, miten vaara analysoidaan, miten tapahtumaa arvioidaan. Kantia mukaillen voisi sanoa, että riski on ymmärryksen kategoria: se ei ole annettuna aistimuksissa eikä havainnoissa. Riskin teknologiana vakuutus on yksi rationalisuuden skeema, tapa hajottaa, koota uudelleen ja järjestää todellisuuden osia. * François Ewald: ‘Normi yhteisen mittapuun käytäntönä’, (2003), s. 26.

6 Riski todellisuuden jäsentäjänä •ennakoiva •määrittää yksilön ja väestön suhteen potentiaalisuuden ja todennäköisyyden käsittein •muuntaa vaarat määriteltäviksi ja jopa laskettaviksi objekteiksi (laskettavuus! •muuttaa tulevaisuusperspektiivin odotuksesta päätöksiksi ja toiminnaksi •monineuvoinen

7 Riskinhallinnan ulottuvuuksia •vakuutus, sosiaalivakuutus tärkein riskiteknologia (”vakuutusvaltio”) •väestö- ja sosiaalitutkimusten sekä sosiaalilääketieteen tilastollisen analyysin kääntäminen riskikielelle •uusintariskit (mielenterveystyö, päihdetyö, kriminaalihuolto) •elämänkaaririski (lapset ja nuoret; perhetyö) •”yksilöllistäminen”


Lataa ppt "Elämää myötäilevän politiikan modaliteetit •paimenvalta •hyödyntävä valta •teknologinen valta."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google