Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pohjois-Suomen kiinteistöyhdistys ry

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pohjois-Suomen kiinteistöyhdistys ry"— Esityksen transkriptio:

1 Pohjois-Suomen kiinteistöyhdistys ry
Heikki Ollikainen Pohjola Vakuutus Oy

2 Kiinteistövakuutusten rakenne (KI 01)
Esinevakuutus Laaja turva tai ilmiöpohjainen Vastuu- ja oikeusturva Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus Asunto Oy:n, Kiinteistö Oy:n ja Asunto-osuuskunnan Vuokratulon keskeytys Lisäturvat Talkooturva tai laaja talkooturva

3 Kiinteistöjen vakuuttaminen
vakuuttamisen perusteena m3 asuin- ja liikerakennukset ilmiö- perusteinen: - palo - murto vuoto myrsky laitteen rikkoutuminen vahingonteko Kiinteistön täysarvo Laaja kiinteistön täysarvo all risk - äkilliset, ennalta arvaamattomat vahingot Kiinteistö- vakuutus Laaja kiinteistö- vakuutus Kiinteistövakuutus korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat: • palosta • räjähdyksestä • vuodosta tai sammutuslaitteen laukeamisesta • murtautumisesta tai murron yhteydessä tapahtuneesta varkaudesta • vahingonteosta kiinteistöä kohtaan • rakennusta palvelevan koneen tai laitteen rikkoutumisesta • myrskystä tai salamasta • villieläimestä. Laajan ero suppeampaa mm: • poikkeuksellinen merivesi- tai vesistötulva nostaa vedenpintaa ja se pääsee vahingoittamaan rakennusmääräysten mukaisesti rakennettua rakennusta. (Kts. Ehdot KI 01 Pohjolan Kiinteistövakuutukset (alla kyseinen ehtokohta laajasta kiitasta) 3.2 Laaja Kiinteistövakuutuksen turva (Valittu korvauspiiri merkitty vakuutuskirjaan) 3.2.1 Korvattavat vahingot Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut äkillinen ennalta arvaamaton ta­pahtuma. Vesistötulvan, merivesitulvan tai näiden seurauksena jään liikkumisen aihe­uttaman vahingon korvaaminen edellyttää lisäksi, että vedenpinnan nousu on ollut poik­keuksellinen. Vesistötulvalla tarkoitetaan joessa, järvessä, ojassa tai purossa aiheutunutta poikkeuksel­lista vedenpinnan nousua, joka johtuu myrs­kytuulesta, poikkeuksellisista sateista, lumen sulamisesta taikka jää- tai hyydepadoista. Merivesitulvalla tarkoitetaan poikkeuksellis­ta meren vedenpinnan nousua, joka johtuu myrskytuulesta, ilmanpaineen vaihtelusta tai virtauksista Tanskan salmissa. Poikkeuksellisella vesistön tai meren veden­pinnan nousulla tarkoitetaan myrskytuulen aiheuttamaa vedenpinnan nousua sekä ve­denkorkeutta, jonka esiintymistodennäköisyys on kerran 50 vuodessa tai harvemmin. Poikke­uksellista ei ole pysyvästä keskivedenpinnan noususta tai vedenpinnan tason normaalista vaihtelusta tai aallokosta johtuva tulva). • voimakas raekuuro vahingoittaa esim. kattoa. • ulkopuolinen tapahtuma aiheuttaa vesikatto rikkoutumisen ja vesikatto vuotaa. • rankkasateella vesi virtaa rakennukseen Omavastuu voi vaihdella. Pienin omavastuu on 500 €, mutta ylärajaa omavastuissa ei ole. Tulityövahingossa omavastuu on kymmenkertainen, kuitenkin enintään € tai sitä suurempi valittu omavastuu. Omavastuuta ei vähennetä, jos • vuotovahinko on pienentynyt siitä syystä, että vakuutuspaikassa oleva vuotohälytyslaitteisto on toiminnallaan rajoittanut korvattavan vuotovahingon määrää. • palonkestävä jätekatos tai syväsäiliö on rajoittanut korvattavan palovahingon määrää. vakuuttamisen perusteena € asuin-, liike-, teollisuus- ja muut rakennukset

4 Kiinteistön täysarvovakuutus
Kiinteistövakuutuksessa on vakuutettuna ilman eri mainintaa kaikki rakennuksen käyttöä palvelevat piha-alueen tavanomaiset rakenteet. Tavanomaisia rakenteita ovat esimerkiksi jätteiden keräilyyn ja lajitteluun liittyvät tilat sekä ulkoiluvälinevarastot, joiden pinta-ala on alle 40m2 Vakuutuksen perusomavastuu 500€ Vakuutuksen turvat: Irtipäässyt tuli tai arvaamattomasti levinnyt noki Salama tai salamasta johtuva ylijännite Räjähdys tai sammutuslaitoksen laukeaminen Murtautuminen Tahallinen vahingonteko Vuotanut neste Vesikaton vaurioituminen tai myrsky Kiinteistöä palvelevan koneen tai laitteen rikkoontuminen Asuin- ja liikerakennukset vakuutetaan täysarvovakuutuksella: Kiinteistön vakuutamme joko tilavuuden mukaan ns. täysarvovakuutuksena tai tiettyyn sopimaamme euromäärään, vakuutusmäärään, asti. Tyypillisesti asuin- ja liikerakennukset vakuutamme täysarvovakuutuksella, jossa kiinteistö on aina vakuutettuna täydestä arvostaan. Tämä edellyttää, että kiinteistön tilavuus, käyttötarkoitus ja rakennusluokkatiedot on ilmoitettu oikein. (Tuotantotoimintaa harjoittavan rakennuksen vakuutamme pääsääntöisesti sovitusta vakuutusmäärästä. Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on tällöin korvauksen yläraja. Kohdetta vakuutettaessa on hyvä ilmoittaa, onko kyseessä arvonlisäverollinen kohde. Arvonlisäverollisuuden huomioimme korvauksia maksattaessa).

5 Kiinteistöntäysarvovakuutus
Vakuutukseen sisältyy myös Kiinteistönomistajan vastuuvakuutus sekä oikeusturvavakuutus Hallituksen ja isännöitsijän vastuuvakuutus Keskeytysvakuutus 12 kk vastuuajalla.

6 Ikävähennykset rikkovahingossa
Kiinteistöä palvelevan koneen tai laitteen rikkoontuminen Ikävähennys korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista 6 % viidennestä käyttövuodesta alkaen Vähennystä ei tehdä palovahingoista Huom! Nämä ovat Pohjolan ikäpoistot, omasta yhtiöstä tulee tarkistaa vastaavat.

7 Ikävähennykset johdon, putkiston tai muun laitteen osalta
Ikävähennys Ikä % yli Ikävähennys tehdään kaikista korjaus- tai jällenhankinta kustannuksista. Ikävähennystä on kuitenkin enintään € vahinkoa kohti. Pinnoitettujen putkien/johtojen kyseessä ollessa ikäpoiston määrä puolitetaan tehdyn korjauksen osalta. Huom! Nämä ovat Pohjolan ikäpoistot, omasta yhtiöstä tulee tarkistaa vastaavat.

8 Korjaustöiden riskit Kiinteistöiden merkittävät korjaukset (lvi, sähkötyö, kattotyö) Ilmoitettava yhtiöön etukäteen Riskin suuruudesta riippuen kiinteistön vakuutusturva laajennettava urakka-alueen ulkopuoliselle alueelle korjaustöiden ajaksi erillisestä hinnasta. Urakoitsija yleensä vakuuttaa varsinaisen korjaustyön rakennustyövakuutuksella. Rakennustyön aikana kiinteistöön kohdistuva korjausrakentamisen aiheuttama riski on suurempi kuin kiinteistövakuutuksen maksuperusteena oleva normaali asumisen riskioletus. Kaikki kiinteistön korjaustyöt eivät välttämättä lainkaan lisää riskiä - piha-alueen kunnostus - pintaremonttien tekeminen - maalaustyöt Lisääntyneen riskin johdosta peritään lisämaksua, joka on myös turvanlaajennus kiinteistölle eli riskilisä + kiinteistöturvan laajennus - asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa lisääntyneestä riskistä (yleiset sop.ehdot) - korjaustöiden arvon ollessa alle €, ei lisämaksua - yli € suuruiset korjaustyöt, joista aiheutuu lisääntynyt riski peritään lisämaksu

9 Talkooturva kiinteistön lisäturvana (TL 01)
Kaksi laajuutta Talkoo: esim. haravointitalkoot Laaja talkoo: toistuvat lumi- ja puhtaanapitotyöt Vakuutettuina ovat talkoisiin osallistuvat henkilöt Korvausmäärät hoito € haitta € kuolema 1700 € Ei omavastuuta Vakuutetun ei tarvitse olla asukas!

10 Esimerkki: Liukastuminen taloyhtiön pihalla
Kuka vastaa siitä, että kiinteistöllä voidaan liikkua turvallisesti? Onko vastuu normaalia tuottamusvastuuta, ankaraa vastuuta tuottamuksesta riippumatta vai jotain muuta, mitä? Tuleeko kaatujan näyttää toteen, että kiinteistönhuollossa on ollut laiminlyönti? Jos taloyhtiö on sopinut hiekoituksesta huoltoliikkeen kanssa, voiko kaatuja vaatia silti taloyhtiöltä korvausta? Miten huoltoyhtiön vastuuvakuutus suhtautuu, jos kaatuja vaatii korvausta suoraan huoltoyhtiöltä?

11 Vastaukset: Liukastuminen taloyhtiön pihalla
Kuka vastaa siitä, että kiinteistöllä voidaan liikkua turvallisesti? Kiinteistönomistaja, aina Onko vastuu normaalia tuottamusvastuuta, ankaraa vastuuta tuottamuksesta riippumatta vai jotain muuta, mitä? Vastuu on korostunutta mutta ei ankaraa – mm. käännetty todistustaakka Tuleeko kaatujan näyttää toteen, että kiinteistönhuollossa on ollut laiminlyönti? Ei, kiinteistönomistajan tulee näyttää, että hiekoituksesta on riittävästi huolehdittu Jos taloyhtiö on sopinut hiekoituksesta huoltoliikkeen kanssa, voiko kaatuja vaatia silti taloyhtiöltä korvausta? Voi, omistaja vastaa aina ensisijaisesti, mutta voi edelleen vaatia korvausta omalta huoltoyhtiöltään Miten huoltoyhtiön vastuuvakuutus suhtautuu, jos kaatuja vaatii korvausta suoraan vakuutusyhtiöltä? Vastuu perustuu huoltoyhtiön ja kiinteistönomistajan tekemään sopimukseen joten vastuuvakuutus ei korvaa

12 Elävän elämän esimerkkejä

13 Paloa ei saatu hallintaan vaan se tuhosi koko rakennuksen.
Kattojen ontelorakenteet ongelmana useasti laajennetuissa rakennuskomplekseissa, useita esimerkkejä. Paloa ei saatu hallintaan vaan se tuhosi koko rakennuksen.

14 Kaikki vesivahingot eivät ole korvattavia,
Yleisimmin ei-korvattavia vesivahinkoja aiheutuu lattiakaivojen vuodoista, seinä- ja lattiapintojen saumojen vuodoista, rakenteiden elämisen aiheuttamista suihkuvesien pääsystä rakenteisiin, lämminvesivaraajien vuodoista rakenteisiin kun ko. tilan vesieristystä ei ole. Asiakkaan on joskus vaikea ymmärtää että miksi vakuutus ei korvaa vesivahinkoa. Rakennuksen kunnosta huolehtiminen kuuluu kuitenkin vakuutuksenottajalle. Kaikki vesivahingot eivät ole korvattavia, rakennusvirheet voivat olla syynä vahinkoon

15 Perinteisiä murtosuojausmenetelmiä?
Kuvan 'murtosuojauksessa' käytetty perinteisiä menetelmiä: harjanvarrella on aina häädetty pikkurikollisia, rattilukko estää varkauksia ja maalivahdinmailaa käytetään torjuntaan. Eivät kuitenkaan riitä vakuutusyhtiölle murtosuojaukseksi. Perinteisiä murtosuojausmenetelmiä?

16 Vakuutusten Verkkopalvelu
Isännöitsijä voi hoitaa kaikkien asiakkaidensa vahinko- ja vakuutusasiat helposti e-palvelussa Vakuutusturva oikein ja ajan tasalla: ajantasaiset vakuutus ja vahinkotiedot käytettävissä 24h/7vrk Korvauspalvelu p

17 Kiitos!


Lataa ppt "Pohjois-Suomen kiinteistöyhdistys ry"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google