Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

laatujärjestelmä= asiakaspalautejärjestelmä?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "laatujärjestelmä= asiakaspalautejärjestelmä?"— Esityksen transkriptio:

1 laatujärjestelmä= asiakaspalautejärjestelmä?
LAATU OPPILAITOKSEN ARKEEN – MILLÄ TEMPUILLA ? LARK-verkoston työpaja Soili Jaarinen, laatu- ja arviointipäällikkö laatujärjestelmä= asiakaspalautejärjestelmä?

2

3 DIAKONIASTRATEGIAT 2003–2008 > 2009–2012 > toiminnan suuntaaminen strategian mukaisesti tuloksellisuuden ja vaikutusten arviointi LAATUPALKINTO 2010 LAATUPALKINTO 2005 hakemus hakemus 2002 HDO päätös kehittää Diakoniaopiston laadunhallintaa ja valmiutta osallistua laatupalkinto-kilpailuun. HDO Kehittämisforum Kehittävä arviointi-koulutus Pritike-projekti 2009 HDL päätös kehittää säätiötasoista laadunhallintaa ja opistolla ylläpitää valmiutta osallistua laatupalkintokilpailuun. HDL EFQM-projekti Laatukeskus Excellence 2013 Päätös uudistaa prosessipohjainen toimintajärjestelmä ja arvioida säätiön kaikkien palveluiden yhteiskunnalliset vaikutukset. HDL ohjausryhmä &Sofie-ryhmä HDO Laaturyhmä & Q-master Laatukeskus Excellence Oikeita asioita vai asioita oikein?

4

5 HDL Koulutuspalvelut, prosessikartta 2009-2012

6 Prosessitoiminnan tavoitteet 2013-2016
Prosessityöpaja HDL johtoryhmä HDL ohjausryhmä TkL K Laamanen >> tavoitteet

7 5 PROSESSIT, TUOTTEET JA PALVELUT
Tavoitteet (prosessipajassa ) • Prosessipohjainen toimintajärjestelmä toteuttaa diakoniastrategiaa ja varmistaa sujuvat palvelut eri sidosryhmille (asiakkaat, omistaja, henkilöstö). • Prosessikartta kuvaa koko organisaation toiminnan ja varmistaa toiminnanohjauksen yhdensuuntaisuuden. • Avainprosesseissa ja perustehtävässä tarvittava osaaminen sekä sitoutuminen yhdessä sovittuihin toimintatapoihin ja vastuisiin tehdään näkyväksi. • Palvelumuotoilua käytetään viestittäessä tuotteista ja palveluista eri kohderyhmille ja palvelukokonaisuuksien kehittämisessä. • Toiminnan suunnittelu ja seuranta kytketään prosesseihin tunnuslukujen avulla, mikä mahdollistaa arvioinnin ja jatkuvan parantamisen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

8 HDL Koulutuspalvelut Prosessikartta 2014 ?
Työelämän ammatillisen koulutus Tutkintoja edeltävä koulutus ja erityisopetus HDL Koulutuspalvelut PEDAGOGINEN KEHITTÄMINEN PROJEKTEISSA KOULUTUSTARJONTA & OPETUKSEN SUUNNITTELU OPPIMISEN OHJAUS KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN ARVIOINTI TYÖELÄMÄPALVELUT Kirjasto- ja informaatio-palvelut Verkosto-yhteistyö Työelämäpalvelut Kansain- välinen toiminta Opiskelija- palvelut Laatu – ja arviointi- toiminta Hanke-koordinaatio Viestintä ja markkinointi HDL Tilapalvelut, Taloushallinto, ICT-, Henkilöstöpalvelut

9 KEHITTÄMIS-HANKKEET Hankkeiden ja projektien asemointi & johtaminen
HDL D-strategia-prosessi Koulutus-toimialan kehitys Toiminnan ja talouden suunnittelu Käytäntöjen vakiinnutta-minen Projekti- kokonaisuuden hallinta Strategia KESU linjaukset Budjetti Valinta Yhteistyö Johta-minen HANKEHAUT KEHITTÄMIS-HANKKEET HDL TKI -prosessi & Hankerahoitus-prosessi HDO projektihallinta Strategian toimeenpano =>kehittämisalueiden & kehittämiskohteiden määrittely Toiminnan kehittäminen Koulutuspalvelut =>hyvien käytäntöjen käyttöönotto Vaatimusten hallinta MUUTOSTEN HALLINTA

10 EFQM EXCELLENCE-MALLI ® Laatukeskus
10% 15% 2 10% 10% 15% 10% 10% 10% 10% 1 3 HDL tasoiset EFQM-kuvaukset valmiina HDL Ohjausryhmän jäsenellä ja hänen työparillaan säätiön johtoryhmästä kirjoitusvastuu HDL Sofie-rakenteet valmiit 12/2013 Sofie-ryhmässä osin samoja henkilöiltä & 1- 3 palvelualueiden edustajaa

11 ULKOINEN OHJAUS ASIAKKAIDEN TARPEET
Koulutuksen lainsäädäntö/OKM järjestämislupa Koulutus ja tutkimus 2011 – 2016/ Toiminta- ja laatujärjestelmien arviointikriteerit HDL perustehtävä ja johtamisjärjestelmä /HDO johtosääntö MUUTOSMENETTELYT toimintaympäristöanalyysi/ kehittämistoimenpiteet kehityskeskustelut jatkuva parantaminen hankeideat/vertaisoppiminen/-mentorointi organisaation/henkilöstön osaamisen kehittäminen/tehtäväkuvaus korjaukset / muutokset prosesseihin SUUNNITELMAT strategia ja linjaukset henkilöstösuunnitelma ennakointi, koulutustarjonnan suuntaaminen, tulostavoitteet strategiat/toimintasuunnitelmat/budjetti /projektisuunnitelmat/tuloskortit työsuunnitelmat/osaamisen kehittämissuunnitelma opetus-/toteutussuunnitelmat, vuosisuunnitelma, toimintaohjeet uudistuminen oppiminen osaaminen hyvinvointi suunnittelu toteutus arviointi muutos Tiedottaminen> Tiedottaminen> suunnitelmien toimeenpano johtopäätökset ARVIOINTI asiakas-, suorituskyky-, henkilöstö-, ja yhteiskunnalliset tulokset tuloksellisuusmittarit/oppimistulokset, asiakas-/henkilöstö-/sidosryhmäpalaute talousseuranta, prosessimittarit, tilastot itsearviointi ja vertaisarviointi ulkoinen/kansallinen arviointi sisäinen seuranta ja valvonta/auditointi yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi henkilöstökertomus laaturaportit/tarkastusraportit/VUT TOTEUTUS kehittämistoimenpiteet ja projektitoiminta organisaatio, sis. yhteistyöryhmät/ sidosryhmäverkostot toimintajärjestelmä, intra/ tiedonhallinta palvelu-, projektisopimukset vastuut, opetuksen & henk kehittämisen resurssit prosessikartta/palvelukuvaukset ohjeet, säännöt tiedonhallinnan kokonaisarkkitehtuuri tulosten ja toiminnan seuranta Tiedottaminen> Tiedottaminen> HDL Kumppanuusstrategia/avainasiakkuudet Asiakas- ja sidosryhmäodotukset ASIAKKAIDEN TARPEET

12 /

13 Jokaiselle oikeus oppimiseen , osaamisen ja hyvinvointiin


Lataa ppt "laatujärjestelmä= asiakaspalautejärjestelmä?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google