Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Matkailutuotteen markkinoinnin perusteet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Matkailutuotteen markkinoinnin perusteet"— Esityksen transkriptio:

1 Matkailutuotteen markkinoinnin perusteet
Konsultointi P & R Komppula Ky Maaponteva Markkinointikoulutus Matkailutuotteen markkinoinnin perusteet Raija Komppula YTT

2 MATKAILUTUOTE (1): matka on matkailijalle yksi kokemus, kokonaismatkailutuote, joka alkaa silloin, kun matkailija ryhtyy suunnittelemaan matkaa ja päättyy silloin, kun matkailija palaa takaisin kotiin.

3 MATKAILUTUOTE (2) on palvelupaketti, johon kuuluu aineettomia ja aineellisia osia, ja joka perustuu johonkin toimintaan kohteessa. Matkailija kokee tämän paketin yhtenä kokonaisuutena

4 MATKAILUTUOTE (3) hinta muodostuu niistä kustannuksista ja uhrauksista, joita hän matkan tekemiseen on sijoittanut. Kokemuksen laatu määräytyy kaikkien osien yhteisestä summasta.

5 MATKAILUTUOTE, ELÄMYSKÖ?
Elämys = ”voimakkaasti vaikuttava kokemus, tapahtuma tai muu sellainen, joka tekee voimakkaan vaikutuksen” ”moniaistinen, muistijäljen jättävä, myönteinen ja yksilöllinen kokemus

6 ELÄMYS VS. KOKEMUS (Jarkko Saarinen, 2001)
elämys on emotionaalisesti rakentunut, kokemus on sisällöltään tiedollinen Elämys on yksilöllisempi kuin kokemus ei ole samalla tavalla yksilöiden välillä vertailtavissa oleva, kuten kokemus on. Elämys on aina subjektiivinen, eikä sen oikeellisuudesta tai vääryydestä voida neuvotella.

7 Elämyksen tuottaminen?
Elämystuote syntyy asiakkaan subjektiivisena kokemuksena ==> matkailuyritys ei varsinaisesti pysty tuottamaan elämyksiä, vaan pikemminkin se luo elämyksen syntymiseen vaadittavat välttämättömät edellytykset.

8 ASIAKASLÄHTÖISEN MATKAILUTUOTTEEN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT EDELLYTYKSET

9 MATKAILUPALVELUPAKETTI

10 ESIM. Incentive tuote

11 MATKAILUTUOTTEEN TUOTEKEHITYS
= elämystuotteen välttämättömien edellytysten kehittämistä palvelukonseptin kehittäminen palveluprosessien kehittäminen palvelujärjestelmän kehittäminen yksittäisen tuotteen kehittäminen on prosessi, joka sisältää kaikkien edellytysten kehittämistä

12 KUKA ON ASIAKAS? loppukäyttäjä ostaja/maksaja
markkinointikanavan edustaja jakelutien edustaja sidosryhmän edustaja

13 YHTEISTYÖLLÄ UUSIA TUOTEKOKONAISUUKSIA
Verkostot paikallisuuden tuotteistamisessa

14 MITÄ ON YRITYSYHTEISTYÖ???
Summa summarum: yritysten käsitys siitä, mitä on yhteistyö, vaihtelee paljon tavalliset liikesuhteet yhteiseen päämäärään tähtäävä pitkäkestoinen resurssien yhteiskäyttö organisaatioiden välinen vaihdanta on yhteistyötä

15 MIKSI YHTEISTYÖTÄ TARVITAAN?
Kokonaismatkailutuote asiakaslähtöisen tuotteen edellytykset ==> vieraanvaraisuus, palvelut, asiakkaan osallistuminen paketointi

16 YHTEISTYÖN EDELLYTYKSET
Jokaisella on oltava jotain annettavaa (osaamista, valmiita tuotteita, aikaa, rahaa ..) yritysten oltava taloudellisesti kannattavia (yhteistyö vaatii panoksia) jokaisella oltava selkeä liikeidea

17 YHTEISTYÖN EDELLYTYKSET 2.
Selvät suunnitelmat siitä, mihin, koska ja kuinka paljon panostetaan selkeä työnjako suurinpiirtein samankokoiset yritykset

18 YHTEISTYÖN EDELLYTYKSET 3.
Osattava luopua osasta itsenäisyyttä osattava sopeutua hyväksyttävä, että joku on johtaja hyväksyttävä, että joku hyötyy enemmän kuin toiset henkilökemiat kunnossa LUOTTAMUS

19 MIHIN YHTEISTYÖ KAATUU?
Yhteistyön tarkoitus ja tavoitteet epäselvät Kärsivällisyyttä puuttuu Resurssitarpeita ei osattu arvioida Väsyminen Henkilösuhteet Luottamuspula

20 MITEN RAKENNAN VERKOSTON
Avoin, myönteinen asenne strateginen suunnittelu ei kateutta vaan kannusteita pelisäännöt realismia luottamus sitoutuminen

21 MUISTA kuitenkin…. Että matkailijalle on vaikeaa ja kallista opettaa maantietoa.. Kuntarajat ja maakuntarajat eivät turistia kiinnosta

22 Markkinointikoulutus, Oulu 6.9.2002
Konsultointi P & R Komppula Ky Maaponteva Markkinointikoulutus, Oulu TUOTTEISTAMINEN Tuotteesta voidaan puhua silloin, kun asiakas tietää, mitä palveluja hintaan kuuluu ja mistä palveluista on maksettava lisää. Tuotteistamisella tarkoitetaan sitä, että erilaisten kohteiden tarjoamat mahdollisuudet muokataan tuotteiksi, joilla on selkeä arvoa tuottava ydin sekä hinta.

23 Markkinointikoulutus, Oulu 6.9.2002
Konsultointi P & R Komppula Ky Maaponteva Markkinointikoulutus, Oulu TUOTTEISTAMINEN -perustuu tavallisesti jossakin kohteessa olemassa oleviin resursseihin, paikkaan tai kulttuuriin liittyviin vetovoimatekijöihin. -kohteena ovat ESIM. järvet, kylät, metsät, teollisuusmiljööt ja muut fyysiset paikat, paikkaan liittyvät tarinat, historia, sääolot JNE., jotka luovan perustan uusille matkailutuotteille.

24 ASIAKASKESKEISESTI, RESURSSIEN MUKAAN...
MITÄ MEILLÄ ON, MITÄ OSAAMME MILLAISIA TARPEITA VOIMME TYYDYTTÄÄ ARVO-ODOTUS KENELLÄ NÄITÄ TARPEITA ON SEGMENTTI

25 MITÄ MEILLÄ VOISI OLLA... Paikan historiaa, paikan nimiä => tarinat
ruokaa… henkilöitä, ihmisiä.. Kirjallisuus, elokuvat työperinnettä, teollista perinnettä… elämää…tapoja, kieltä...

26 KYLÄN VÄKI JÄRVI KYLÄ YMPÄRISTÖN KÄYNTIKOHTEET YHDESSÄ PERHEEN KANSSA
VENE POLKUPYÖRÄRETKI MÖKKI YHDESSÄ PERHEEN KANSSA RAUHALLISESSA MAALAIS- YMPÄRISTÖSSÄ LAPSILLE UUSIA LUONTOKOKEMUKSIA TARJOTEN KYLÄ RATSASTUS KALASTUSRETKI PIIRAKAN PAISTO LYPSY LUONTO POLKU MOTIIVIT: - YHDESSÄ - LEPO - OPPIMINEN YMPÄRISTÖN KÄYNTIKOHTEET

27 IMAGO JÄRVI KYLÄ OPPAAT LADUT VIRKISTÄVÄ KOKOUS JA YHDESSÄOLO
KOKOUSTILA MÖKKI MAJOITUS VIRKISTÄVÄ KOKOUS JA YHDESSÄOLO YHTEISIHENKEÄ LUODEN KYLÄ KULJETUKSET RUOKAILUT HIIHTO RETKI OPPAAT VERKKO KALASTUS MOTIIVIT: -TYÖ - MOTIVOINTI LADUT

28 YMPÄRISTÖN KOHTEET IMAGO JÄRVI KYLÄ YHTEISTYÖKUMPPANIT TAKAISIN
KUPPAUS MÖKKI MAJOITUS JÄRVI TAKAISIN JUURILLE, LEPOA JA NAUTINTOA KYLÄ KULJETUKSET RUOKAILUT HIERONTA SAUNA SAUNA KOTISEUTU RETKI MOTIIVIT: - SOSIAALINEN/ ETNINEN YHTEISTYÖKUMPPANIT

29 Markkinointikoulutus, Oulu 6.9.2002
Konsultointi P & R Komppula Ky Maaponteva Markkinointikoulutus, Oulu PALVELUN LAATU-ULOTTUVUUDET FYYSINEN YMPÄRISTÖ LUOTETTAVUUS REAGOINTIALTTIUS PÄTEVYYS KOHTELIAISUUS USKOTTAVUUS TURVALLISUUS SAAVUTETTAVUUS VIESTINTÄ ASIAKKAAN YMMÄRTÄMINEN JA TUNTEMINEN ASIAKKAAN LAATUODOTUKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT PALVELUN LUONNE SUUSANALLINEN VIESTINTÄ TARPEET AIKAISEMMAT KOKEMUKSET IMAGO MARKKINAVIESTINTÄ ODOTETTU PALVELU KOETTU PALVELU KOETTU PALVELUN LAATU

30 Markkinointikoulutus, Oulu 6.9.2002
Konsultointi P & R Komppula Ky Maaponteva Markkinointikoulutus, Oulu 1.Luotettavuus: = suoritus on johdonmukainen ja luotettava (esim. palvelu tapahtuu oikein ensimmäisellä kerralla)

31 Markkinointikoulutus, Oulu 6.9.2002
Konsultointi P & R Komppula Ky Maaponteva Markkinointikoulutus, Oulu  2. Reagointialttius: = työntekijät haluavat palvella ja ovat palveluvalmiita (esim. palvelu tapahtuu ajallaan ja se on nopeaa)

32 Markkinointikoulutus, Oulu 6.9.2002
Konsultointi P & R Komppula Ky Maaponteva Markkinointikoulutus, Oulu  3.Pätevyys: = tarvittavien tietojen hallinta ja taito (esim. tukihenkilöstön ja kontaktihenkilöiden asiantuntemus)

33 Markkinointikoulutus, Oulu 6.9.2002
Konsultointi P & R Komppula Ky Maaponteva Markkinointikoulutus, Oulu  4. Saavutettavuus: = yhteydenoton helppous ja mahdollisuus (esim. sopivat aukioloajat, sopiva sijainti, lyhyt odotusaika)

34 Markkinointikoulutus, Oulu 6.9.2002
Konsultointi P & R Komppula Ky Maaponteva Markkinointikoulutus, Oulu  5.Kohteliaisuus: = kontaktihenkilöiden käytöstavat (esim. hienotunteisuus asiakkaan omaisuutta kohtaan) 6.Viestintä: = puhutaan asiakkaan kanssa samaa kieltä (esim. palvelun selostaminen)

35 Markkinointikoulutus, Oulu 6.9.2002
Konsultointi P & R Komppula Ky Maaponteva Markkinointikoulutus, Oulu   7.Uskottavuus: = rehellisyys, luotettavuus ja asiakkaan etujen ajaminen (esim. yrityksen maine, myyjän persoonallisuus  8.Turvallisuus: = vaarojen, riskien, epäilysten poistaminen (esim. yrityksen maine

36 9.Asiakkaan ymmärtäminen ja tunteminen:
Konsultointi P & R Komppula Ky Maaponteva Markkinointikoulutus, Oulu  9.Asiakkaan ymmärtäminen ja tunteminen: = aito pyrkimys asiakkaan tarpeiden ymmärtämiseen (esim. asiakkaan yksilöllinen palvelu) - turvallisuustekijä, viestintää, kuuntelemista

37 Markkinointikoulutus, Oulu 6.9.2002
Konsultointi P & R Komppula Ky Maaponteva Markkinointikoulutus, Oulu  10.Fyysinen ympäristö: = palvelun fyysiset tekijät (esim. fyysiset tilat, henkilöstön ulkoinen olemus, palvelussa käytettävät apuvälineet ja koneet, palvelun fyysiset merkit, muut palvelutiloissa olevat asiakkaat) - turvallisuus, kestävä kehitys, lait ja asetukset


Lataa ppt "Matkailutuotteen markkinoinnin perusteet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google