Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yliopistolaki ja kirjastojen kokoelmat ─ Näkökulmia ja kysymyksiä Harri Ahonen Suomen tieteellinen kirjastoseura, kokoelmatyöryhmä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yliopistolaki ja kirjastojen kokoelmat ─ Näkökulmia ja kysymyksiä Harri Ahonen Suomen tieteellinen kirjastoseura, kokoelmatyöryhmä."— Esityksen transkriptio:

1 Yliopistolaki ja kirjastojen kokoelmat ─ Näkökulmia ja kysymyksiä Harri Ahonen Suomen tieteellinen kirjastoseura, kokoelmatyöryhmä

2 Yliopistojen juridisen aseman muutos vaikuttaa kirjastojen kokoelmiin:  Uusien yliopistojen pääomittaminen ja kokoelmien omistussuhteet – Ovatko kirjastojen kokoelmat kansallisomaisuutta?  Yliopistokirjastojen rakenteellinen kehittäminen (RAKE) – Kirjastojen ja kokoelmien yhdistäminen – Varastokirjaston roolin vahvistaminen  Kokoelmien käyttö ja kirjastojen oikeudet – Vapaakappaleaineistot – Omaisuuden myyminen ym.

3 Kuuluuko kirjastojen vastuulla oleva kansallisomaisuus yliopistoille vai valtiolle?  ”Kansallisomaisuudesta ja muusta eriytettävästä omaisuudesta tehdään päätökset erikseen” (s. 38)  ”Kunkin yliopiston käytössä oleva irtain mukaan lukien kulttuurihistoriallisesti arvokas omaisuus selvitetään ja päätetään mahdollisesti valtiolle jäävästä osasta” (s. 40)  ”Valtion taidekokoelmista lainassa olevien taide- esineiden ja muun kansallisomaisuuden osalta lähtökohtana tulisi olemaan se, että niiden omistusta ei siirretä uusille yliopistoille” (s. 77)

4 Mitä kansallisomaisuus on? ”Kansallisomaisuutta on kulttuuri- ja luonnonperintöä oleva valtion omaisuus, jonka omistuksen ensisijaisena tarkoituksena on omaisuuden säilyttäminen ja säilymisen turvaaminen. Valtiovarainministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä kansallisomaisuudesta” (Asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta 600/1997)

5 Vertailun vuoksi: mitä kulttuuriomaisuus on? ”Arvokkaat taide- ja esinekokoelmat, valokuvat, kirjat ja muut painetut aineistot, äänitteet, elokuvat, arkistokokonaisuudet, rakennukset ja rakennetut alueet sekä muinaisjäännökset muodostavat kansallisen kulttuuriomaisuutemme” (Kulttuuriomaisuuden uhat ja suojelu, Opetusministeriön julkaisuja 2007:8)

6 Mitä tarkoittaa kirjastojen kokoelmien kannalta?  Mitkä kokoelmat ovat kansallisomaisuutta? – Kaikki kokoelmat? – Vapaakappalekokoelmat? – ”Historialliset” kokoelmat? – Arkistoaineisto?  Ovatko kaikki yliopistot samassa asemassa? Erityisesti HY ja ÅA? – Kansalliskirjaston rooli?  Vertautuuko pääomitus kirjastokokoelmien osalta kiinteistö- tai taideomaisuuteen?

7 Vastuu kansallisomaisuudesta?  Kenen vastuulla ”valtiolle mahdollisesti jäävä kulttuuriomaisuus” on? – Tila- ym. säilytyskustannukset – Lakisääteiset velvollisuudet → riittävä rahoitus?  Saako aineistoa poistaa, myydä ja vaihtaa? – Erit. vapaakappaleet!

8 Rakenteellinen kehittäminen (RAKE)  Kirjastojen yhdistäminen → kokoelmien yhdistäminen  Vaikutukset Varastokirjaston toimintaan (aineistosiirrot muista kirjastoista) sekä Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston yhteistyön tiivistäminen – Selvitys siirrettävien aineistojen omistussuhteista lakimuutoksen jälkeen? – Varastokirjaston palvelujen kustannusten kattaminen jatkossa?

9 Erityiskysymyksiä:  Kansalliskirjaston asema? – Osa HY:a vai valtion tilivirasto? – Huom! Kansalliset tehtävät  AMK-kirjastojen ja yliopistojen yhteiset kokoelmat


Lataa ppt "Yliopistolaki ja kirjastojen kokoelmat ─ Näkökulmia ja kysymyksiä Harri Ahonen Suomen tieteellinen kirjastoseura, kokoelmatyöryhmä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google