Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry KTOL

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry KTOL"— Esityksen transkriptio:

1 Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry KTOL 25.1.2006
Tekijänoikeudet Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry KTOL

2 Tekijänoikeuden perusteet - Viranomaiset
Opetusministeriö Valmistelee kansallisen lainsäädännön Kansainvälisistä sopimuksista huolehtiminen WIPO yhteistyö, pohjoismainen yhteistyö Oppilaitosten ja valtionhallinnon tekijänoikeuslupien hankinta Tekijänoikeusneuvosto Opetusministeriötä avustava asiantuntijaelin Lausunnot tekijänoikeuslain soveltamisesta kenelle tahansa maksutta

3 Tekijänoikeuden sisältö – Tekijänoikeuden syntyminen
Suoja syntyy heti kun teos on luotu Automaattisesti Ei rekisteröintiä Joitakin teoksia rekisteröidään korvausten tilitystä varten Esimerkiksi TEOSTO:n sävellysrekisteri © – merkin käyttö Tekijänoikeuden haltija Ensimmäinen julkaisuvuosi Merkintä ei luo oikeutta Kansainvälinen symboli – tekijänoikeus voimassa tekijällä vaikka ei käyttäisikään merkkiä

4 Tekijänoikeuden sisältö – Tekijä
Tekijä on se henkilö, joka on luonut teoksen Aina luonnollinen henkilö Ei ikärajaa Isyysoikeuden merkitys korostuu Esimerkiksi: Kirjailija Kuvanveistäjä Piirtäjä jne.

5 Tekijänoikeuden sisältö - Oikeudenhaltija
Oikeudenhaltija on se henkilö, joka omistaa oikeudet tai jolla oikeudet on hallinnassa Luonnollinen tai juridinen henkilö Omistaa kaikki tai osan oikeuksista Esimerkiksi: Kustantaja Julkaisija Tuottaja Tekijä

6 Tekijänoikeuden sisältö - Teoskynnys
Teoksen saadakseen suojaa tulee ylittää teoskynnys Miten teos määritellään? Jotta kyseessä olisi tekijänoikeussuojaa saava teos, sen tulee olla 1. kirjallinen tai taiteellinen 2. itsenäinen ja omaperäinen

7 Tekijänoikeuden sisältö - Teostyypit
Kirjallinen teos Suullinen teos Sävellysteos Näyttämöteos Elokuvateos Valokuvateos Kuvataideteos Rakennus Taidekäsityön tuote Taideteollisuus tuote Tietokoneohjelma Muu

8 Tekijänoikeuden sisältö - Teostyypit
Kokoomateos Yhteisteos Yhteenliitetty teos Käännös Muunnelma

9 Tekijänoikeuden sisältö - Teostyypit
Kokoomateos Teoksia yhdistämällä luotu uusi teos Tekijänoikeus kokoomateoksen tekijällä Alkuperäisten teosten tekijöiden oikeudet säilyvät Esim. multimedia teos (kuvat+musiikki) tai sanomalehti verkkosivut

10 Tekijänoikeuden sisältö - Teostyypit
Yhteisteos Useamman henkilön yhdessä luoma teos Osuudet eivät itsenäisiä teoksia Tekijänoikeus tekijöillä yhteisesti Esim. henkilöiden yhdessä luoma lumiveistos

11 Tekijänoikeuden sisältö - Teostyypit
Yhteenliitetty teos Tekijät luovat oman osuutensa itsenäisesti Esimerkkejä: Ooppera Operetti Kuvitettu kirja Esim. kuvitetusta lasten kirjasta voidaan jälkikäteenkin useasti erottaa tekstintekijän ja kuvittajan osuus

12 Tekijänoikeuden sisältö - Teostyypit
Käännös ja muunnelma Alkuperäisen tekijän oikeudet Käännöksen ja muunnelman tekemiseen hankittava lupa alkuperäiseltä tekijältä Esimerkiksi laulujen sanoitusten käännökseen tarvitaan lupa – jotkut taiteilijat ovat hyvin tarkkoja käännöstekstin sisällöstä Kääntäjän ja muuntelijan oikeudet Kääntäjällä ja muuntelijalla tekijänoikeus tekemäänsä käännökseen

13 Tekijänoikeuden sisältö - Teostyypit
Valokuvat ja valokuvateokset Valokuvateokset normaalin teossuojan piirissä Suoja-aika Teoskynnys – rajanveto-ongelmia Miten ilmenee omaperäisyys Tavalliset valokuvat Ei teoskynnyksen ylittäneet kuvat Elokuvan still-kuvat Suoja-aika lyhyempi

14 Tekijänoikeuden sisältö - Suoja-aika
Pääsääntö: Tekijän elinaika + 70 vuotta kuolinvuoden päättymisestä Teokset, teosvalokuvat Poikkeukset: Tavalliset valokuvat 50 vuotta kuvan ottamisvuodesta Ennen vuotta 1966 julkistetut kuvat ei saa suojaa (ETA) Lähioikeudet 50 vuotta (tuottaja, esiintyvä taiteilija) Luettelo 15 vuotta valmistamisesta Tietokanta 15 vuotta valmistumisesta

15 Tekijänoikeuden sisältö – Tekijänoikeus suojaa
Luovan työn tulosta, kun tulos ylittää teoskynnyksen Ei vaatimuksia materiaalin, tekotavan tms. suhteen Esim. lumesta tehty veistos voi saada tekijänoikeuden suojaa tekijänoikeusneuvosto 1999:12 Esim. hiekkaan piirretty taulu tai digitaalisessa muodossa oleva kuva Sanastoissa luovuus ilmenee pedagogisena valintana (KKO ” sanastot myös itsenäisesti arvioiden ylittävät teoskynnyksen ”)

16 Tekijänoikeuden sisältö – Tekijänoikeus ei suojaa
Ideaa Juonta Tietoa Periaatetta Logiikkaa Yms. TV-formaattien suoja?

17 Tekijänoikeuden sisältö – Taloudelliset oikeudet
Kappaleiden valmistaminen Erilaisilla menetelmillä Esim. kopioimalla, valokuvaamalla, painamalla tai muulla tavalla Yleisön saataville saattaminen Yleisölle levittäminen Julkinen esittäminen Yleisölle välittäminen Julkinen näyttäminen

18 Tekijänoikeuden sisältö – Moraaliset oikeudet
Isyysoikeus Tekijän nimi mainittava hyvän tavan mukaisesti kun teosta käytetään Esim. kun teoksesta valmistetaan kappale tai kun teos esitetään julkisesti Huomioitava myös digitaalisessa maailmassa

19 Tekijänoikeuden sisältö – Moraaliset oikeudet
Respektioikeus Teosta ei saa muuttaa tekijää halventavalla tavalla Teosta ei saa saattaa yleisön saataville loukkaavassa muodossa tai yhteydessä Esim. ” sijaisnäyttelijän käyttö elokuvassa ”

20 Tekijänoikeuden sisältö – Kaaviokuva taloudelliset ja moraaliset oikeudet

21 Tekijänoikeuden sisältö – Tekijänoikeuden rajoitukset
Laissa säännöksiä, joilla rajoitettu tekijän yksinoikeutta Sopimuslisenssi Pakkolisenssi Täysi rajoitus

22 Tekijänoikeuden sisältö - Täysi rajoitus
Tekijänoikeuslaissa rajoitettu tekijän yksinoikeutta Täydestä rajoituksesta seuraa, Teosta saadaan käyttää ilman tekijän lupaa lain sallimissa rajoissa Tekijällä ei ole oikeutta korvaukseen Moraaliset oikeudet tulee muistaa Tekijän nimi mainittava

23 Tekijänoikeuden sisältö - Siteeraus
Suora lainaus teoksesta Hyvän tavan ja tarpeen edellyttämässä laajuudessa Asiallinen yhteys Ns. vetoamisfunktio Ei tarvitse pyytää lupaa Ei tarvitse maksaa korvausta

24 Tekijänoikeuden sisältö – Kopiointi yksityiseen käyttöön
Muutaman kappaleen kopiointi sallittua Esim. cd, dvd, keittokirja, nuotit Poikkeus: tietokoneohjelmat ja digitaalisessa muodossa olevat tietokannat Käyttötarkoitus ratkaisee – yksityinen Perhe ja ystävät Ei tarvitse pyytää lupaa - ei korvausta Kopion luovuttaminen kolmannelle kielletty Laillisen lähteen vaatimus Teknisten suojausten kierto

25 Kopiointi yksityiseen käyttöön
Teknisten suojausten kierto Cd-levyn tai muun tallenteen kopioinnin estävää teknistä suojausta ei saa murtaa kopiointia varten Teknisen suojauksen saa kiertää tallenteella olevan elokuvan tai musiikin katselemiseksi tai kuuntelemiseksi

26 Tekijänoikeuden sisältö – Veistoksen kuvaaminen
Julkisella paikalla oleva taideteos esim. patsas Saa kuvata Jos taideteos kuvan pääaihe – ei saa käyttää ansiotarkoituksessa Ei lupaa Ei korvausta

27 Tekijänoikeuden sisältö – Rakennuksen kuvaaminen
Rakennuksen saa kuvata Ulkoa ja sisältä Ei rajoituksia kuvan käyttötarkoituksen perusteella Ei lupaa Ei korvausta

28 Tekijänoikeuden sisältö – Tekijänoikeudet digitaalisessa ympäristössä
Lainsäädännössä ei erillistä sääntelyä digitaaliselle ympäristölle tai tuotteille Muutama poikkeus: Tietokoneohjelmat ja tietokoneella luettavassa muodossa olevat tietokannat Yksityinen kopiointi kielletty Rangaistusvastuu syntyy vasta useamman kopion kohdalla Hyvitysvastuu syntyy aina Tekijänoikeuden siirtyminen työsuhteessa tietokoneohjelmien osalta

29 Tekijänoikeuden sisältö – Tekijänoikeudet digitaalisessa ympäristössä
Internet, intranet, extranet ym. tietoverkot Tekijänoikeudellisesti julkisia verkkoja Suojauksella tai salasanalla ei vaikutusta Tekijänoikeuden suojaaman aineiston laittaminen verkkoon edellyttää oikeudenhaltijan luvan Muistettava mainita tekijän nimi (isyysoikeus) – moraaliset oikeudet

30 Tekijänoikeuden sisältö – Tekijänoikeudet digitaalisessa ympäristössä
Mitä verkossa saa tehdä? Muu kuin yksityinen käyttö (esim. työ- opetus tai esityskäyttö): Sallittua ilman oikeudenhaltijan lupaa: Selailu Tiedon haku Tiedon käyttö Lupaa edellyttää: kopiointi esim. teosten tulostus tai tallennus omalle koneelle välittäminen esim. yrityksen intranetissa

31 Tekijänoikeuden sisältö – Tekijänoikeudet digitaalisessa ympäristössä
Mitä verkossa saa tehdä? Yksityinen käyttö sallittua Yksityistä käyttöä varten saa: Tulostaa materiaalia verkosta Tallentaa materiaalia oman tietokoneen muistiin Valmistaa tallentamastaan materiaalista oman tallenteen esim. mp3- tai cd-levyn autoon Huom: Laillisen lähteen vaatimus Yksityistä käyttöä varten ei kuitenkaan saa: Kopioida tietokoneohjelmia Kopioida digitaalisessa muodossa olevia tietokantoja

32 Tekijänoikeuden sisältö – Tekijänoikeudet digitaalisessa ympäristössä
Tietokoneohjelmat ym. vastaavat tuotteet Ostettaessa tuote saadaan siihen käyttöoikeus Lisenssi = käyttöoikeus Erillinen asiakirja, joka voi olla esim. ohjelman sisällä tai pakkauksessa Valitettavan usein vaikeaselkoisia tai puutteellisia Käyttöoikeuden laajuus/ hinnoittelu Lisenssit vaihtelevat – valmisohjelmista asiakaskohtaisiin ohjelmiin

33 Tekijänoikeuden sisältö – Tekijänoikeudet digitaalisessa ympäristössä
Linkkien tekeminen Ei oikeustapauksia suomesta Hyvä yleisohje: Aina voi informoida linkistä sitä tahoa, jonka sivuille linkki aiotaan tehdä - reagointimahdollisuus Linkkilistat suosittuja – ei ongelmia

34 Tekijänoikeuden sisältö - Tekijänoikeudet digitaalisessa ympäristössä
Linkkien tekeminen ( 3 tasoa) Aloitussivulle Linkin tekeminen toisen aloitus- tai pääsivuille ei yleensä edellytä erillistä lupaa Etusivulla copyright notice ja muut ohjeet + mainokset Muulle kuin aloitussivulle tapahtuva linkitys Harmaata aluetta Aineiston automaattinen haku omalle sivulle linkkien avulla Lupa tulisi pyytää Ainakin yleisön saataville saattamista – aineisto uudessa ympäristössä

35 Tekijänoikeuden sisältö - Tekijänoikeudet digitaalisessa ympäristössä
Miksi verkkoon laitettavaan suojattuun aineistoon tarvitaan oikeudenhaltijan lupa? Tekijän taloudelliset yksinoikeudet Kopiointi, yleisön saataviin saattaminen, välittäminen Teoksen laittaminen verkkoon muiden saataville on tekijän yksinoikeuden piiriin kuuluvaa toimintaa, joka edellyttää luvan hankkimista Tietoverkko voi olla internet, intranet, extranet tms. – tekijänoikeudellisesti julkisia verkkoja Ei pidä sekoittaa yksityiseen käyttöön

36 Tekijänoikeuden sisältö - Tekijänoikeudet digitaalisessa ympäristössä
Mihin verkkoon laitettavaan suojattuun aineistoon tarvitaan oikeudenhaltijan lupa? Tyypillisimpiä teoksia joita verkossa näkee ja joihin lupa tulee pyytää: valokuvat, piirroskuvat kartat musiikki, nuotit, tabulatuurit laulujen sanoitukset runot artikkelit manuaalit tietokoneohjelmat pelit elokuvat animaatiot

37 Tekijänoikeuden sisältö - Tekijänoikeudet digitaalisessa ympäristössä
Mihin ei tarvitse pyytää lupaa? Tekijänoikeuslupaa ei tarvitse pyytää seuraaviin aineistoihin: Lait Asetukset Viranomaisen päätökset ja lausumat (Huom! tekijänoikeudellista lupaa ei tarvita, mutta lupa muutoin voi olla tarpeen esim. salassapidon tms. syyn vuoksi) Tekijänoikeus ei myöskään suojaa tietoa, ideaa, aihetta tai juonta

38 Tekijänoikeuden sisältö – Tekijänoikeudet digitaalisessa ympäristössä
Mistä voi hankkia luvat aineiston käyttöön verkossa? Luvan aineiston käyttöön voi myöntää Tekijä Oikeudenhaltija Oikeudenhaltijaa edustava järjestö Lupien myöntäjät vaihtelevat teostyypeittäin – esimerkkejä Valokuvat – valokuvaaja, kuvapankki esim. lehtikuva oy Taidevalokuvat - Kuvasto ry Piirroskuvat – piirtäjä, kuvapankit Musiikki – teosto ry, gramex ry Kartat – oikeudenhaltija esim.Genimap Nuotit – kustantaja (vain kustannetut nuotit) Runot - runoilija tai kustantaja Luettelot – luettelon valmistaja oikeudenhaltijana Elokuvat – tuottaja

39 Tekijänoikeuden sisältö – Tekijänoikeudet digitaalisessa ympäristössä
Mitä tulee ottaa huomioon kun hankkii lupia? Tee aina kirjallinen sopimus tai hanki vähintään joku vastaava dokumentti esim. sähköposti tms. Helppo osoittaa luvan olemassaolo Suullinenkin sopimus on pätevä – todistelun vaikeus Sovi riittävästä käytöstä, mutta älä osta turhan laajoja oikeuksia Määrittele aineiston käyttö riittävän tarkasti sopimuksessa Mikä teos, mihin laitetaan ( kuinka pitkäksi aikaa Onko kysymys rajoitetusta käyttöoikeudesta vai yksinoikeudella annetusta käyttöoikeudesta Korvaus – sopimuksenvarainen asia – tekijällä oikeus korvaukseen Muista moraaliset oikeudet Isyysoikeus – tekijän nimi mainittava

40 Tekijänoikeuslainsäädännön uudistaminen
Keskeiset uudistukset Välittämisoikeus uutena oikeutena Välimuistikopiot sallitaan Sopimuslisenssijärjestelmää laajennetaan uusille alueille Hyvitysmaksu Rajoitussäännöksiä ajanmukaistetaan Laillisen lähteen vaatimus Teknisten suojakeinojen kierto Piraattituotteiden maahantuonti

41 Tekijänoikeuslainsäädännön uudistaminen
Välittämisoikeus uutena yleisön saataviin saattamisen muotona lakiin 2 § teoksen välittämistä yleisölle johtimitse tai johtimitta sisältää myös pyynnöstä tapahtuvan yleisön saataviin saattamisen

42 Tekijänoikeuslainsäädännön uudistaminen
Välimuistikopioiden salliminen 11 a § Poikkeus yksinoikeudesta Väliaikaiset tai satunnaiset, tiedonsiirron tekniseen prosessiin erottamattomasti ja välttämättömästi kuuluvat kopiot Säännös mahdollistaa mm. internet selailussa syntyvät cache –kopiot sekä useimmat hyperlinkit

43 Tekijänoikeuslainsäädännön uudistaminen
Hyvitysmaksu 26 a § Direktiivi edellyttää kohtuullisen hyvityksen (fair compensation) järjestämistä yksityisestä kopioinnista jäsenvaltioilla vapaus valita toteuttamiskeinot Laitemaksu, tyhjäkasettimaksu, muu tapa Maksu: tallenteille laitteille, joissa on muisti ja joita merkittävässä määrin käytetään teosten kopioimiseen yksityiseen käyttöön

44 Tekijänoikeuslainsäädännön uudistaminen
Teknisten suojausten kierto 50 c § Tallenteen kopioinnin estävää teknistä suojausta ei saa murtaa kopiointia varten Teknisen suojauksen saa kiertää tallenteella olevan elokuvan tai musiikin katselemiseksi tai kuuntelemiseksi

45 Tekijänoikeuslainsäädännön uudistaminen
Teknisten suojausten kierto 50 c § Suojauksen murtaminen ja kopiointi omaa yksityistä käyttöä varten, ei uuden lain mukaan ole rangaistavaa Kopioidun teoksen oikeudenhaltija voi vaatia korvauksen tai hyvityksen kopioinnista, jos teko tulee hänen tietoonsa. Musiikin kopiointi on mahdollista myös siinä tapauksessa, että kuluttaja hankkii fyysisen cd-levyn sijasta musiikin verkkopalvelusta sähköisessä muodossa. Tällöin hän voi ostaa yhdessä aineiston kanssa tarvitsemansa tekijänoikeudet

46 Tekijänoikeuslainsäädännön uudistaminen
Laillisen lähteen vaatimus 11 § Rajoitussäännösten nojalla tapahtuva kappaleenvalmistus tulee tapahtua ns. laillisesta lähteestä Direktiivi ei edellytä tätä – komissio suosittelee Aineiston laillisuuden toteaminen voi tavalliselle ihmiselle olla vaikeaa

47 Tekijänoikeuslainsäädännön uudistaminen
Piraattituotteiden maahantuonti 56 a § Maahan ei saa tuoda yhtään laitonta kappaletta Laittomat takavarikoidaan maahantuotaessa Sakkoa, jos laittomia kappaleita on useita

48 LISÄTIETOA Hyödyllisiä www-osoitteita ja lisätietoa
- opetusministeriö - tekijänoikeussivusto - tekijänoikeusjärjestö - tekijänoikeusjärjestö - tekijänoikeusjärjestö - tekijänoikeusjärjestö - tekijänoikeusjärjestö – tietokoneohj. valvonta ja neuvonta – tek.oik. tiedotus ja valvontakeskus


Lataa ppt "Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry KTOL"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google