Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Uudistunut tekijänoikeuslaki kirjastojen näkökulmasta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Uudistunut tekijänoikeuslaki kirjastojen näkökulmasta"— Esityksen transkriptio:

1 Uudistunut tekijänoikeuslaki kirjastojen näkökulmasta
Ammattikorkeakoulujen kirjastopäivät Rovaniemi Ari Koivumaa

2 YK:n ihmisoikeuksien julistus (1948)
27. artikla ”1. Jokaisella on oikeus vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään, nauttia taiteista sekä päästä osalliseksi tieteen edistyksen mukanaan tuomista eduista. 2. Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.”

3 1. Tekijänoikeus tekijänoikeus ja lähioikeudet teos oikeudenhaltijat
yksinoikeudet oikeuksien rajoitukset sopimukset konventiojärjestelmä

4 2. Tekijänoikeuden haasteita
digitaalisuus ja kopioitavuus Internet ja vertaisverkot tekninen suojaus ja oikeuksien hallinnointi isot oikeudenhaltijat vs. pienet käyttäjät vanhan suojaaminen ja uuden luominen kansanperinne ja kulttuuriperintö jokamiehen oikeudet ja perusoikeudet tiedon vapaus ja sen vapaa liikkuvuus

5 WIPOn tekijänoikeussopimus (1996)
”Sopimuspuolet, haluten kehittää ja ylläpitää tekijöiden kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin kohdistuvien oikeuksien suojaa mahdollisimman tehokkaasti ja yhdenmukaisesti, tunnustaen tarpeen luoda uusia kansainvälisiä sääntöjä ja selkeyttää tiettyjen olemassa olevien sääntöjen tulkintaa sopivien ratkaisujen löytämiseksi uuden taloudellisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja teknisen kehityksen esiin nostamiin kysymyksiin, tunnustaen tieto- ja viestintätekniikoiden kehityksen ja yhdentymisen syvällekäyvän vaikutuksen kirjallisten ja taiteellisten teosten luomiseen ja käyttämiseen, korostaen tekijänoikeussuojan huomattavaa merkitystä kirjallisen ja taiteellisen luomistyön kannustimena, tunnustaen tarpeen säilyttää tasapaino tekijöiden oikeuksien ja laajemman yleisen edun, erityisesti opetuksen, tutkimuksen ja tiedonsaannin, välillä Bernin yleissopimuksesta ilmenevällä tavalla, ovat sopineet seuraavaa:”

6 3. TekijäL:n muutos taustalla kv. kehitys ja EU-lainsäädäntö
WIPOn uudet tekijänoikeussopimukset (1996) DMCA (1998) tietoyhteiskuntadirektiivi (2001) muutoksen valmistelu kesti pitkään ensimmäinen hallituksen esitys raukesi 2003 uusi esitys 2004, hyväksyttiin 2005 muutokset voimaan pääosin

7 4. Keskeisimmät muutokset
täsmennykset oikeuksiin ETA-raukeaminen teknisen suojausten suoja rajoitussäännösten tarkistukset laillisen lähteen vaatimus sopimuslisenssin laajennus piraattien maahantuontikielto rangaistusten kiristäminen

8 5. Tekijänoikeus kirjastoissa
lainaaminen perustuu tekijänoikeuden rajoitukseen suppea tulkinta, tekijän eduksi vain fyysiset, myydyt kappaleet ei kuitenkaan elokuvat eikä tietokoneohjelmat tekijällä oikeus korvaukseen ei kuitenkaan, jos yleinen kirjasto taikka tutkimusta tai opetusta palveleva kirjasto kirjastokorvausjärjestelmä kompensoi

9 Tekijänoikeus kirjastoissa (jatk.)
näyttäminen, esittäminen ja välittäminen vain kappaleen näyttäminen vapaata; yleisölle esittäminen ja välittäminen luvanvaraista poikkeuksena esittäminen opetuskäytössä lupa voidaan saada yksilöllisesti tai massana kirjastokäyttö tulkitaan yleisölle suuntautuvaksi kaupallinen ja ei-kaupallinen samassa asemassa mikä on yleisö? kuka on toimija?

10 Tekijänoikeus kirjastoissa (jatk.)
kopioiminen asiakas saa kopioida yksityiseen käyttöönsä missä muodossa tahansa huomioon kuitenkin käyttöehdot kopioinnin voi antaa myös toisen tehtäväksi kirjaston oma kopiointi yleensä luvanvaraista lupa sopimuksella; vain tietyissä tapauksissa kopiointi on säädetty luvalliseksi mikä on kirjaston, mikä asiakkaan kopiointia?

11 Tekijänoikeus kirjastoissa (jatk.)
muu käyttö tietojen kokoaminen ja välittäminen tietojen järjestäminen ja osoittaminen pelaaminen

12 6. Uudet kirjastosäännökset
erityisesti kirjastokäyttöä koskevat kokoelmatyö (16 §) yleisökappaleet (16a § 1 mom.) yleisölle välittäminen(16a § 2 mom.) sopimuslisenssi (16d §) vain asetuksella säädetyt kirjastot ei kuitenkaan taloudellisen edun tuottamiseksi ammattikorkeakoulujen kirjastot ei oikeutta yleisölle välittämiseen (16a.2 §)

13 6.1. Kokoelmatyö (16 §) kirjasto saa valmistaa kappaleita
millä tahansa tekniikalla omissa kokoelmissaan olevasta aineistosta 1) aineiston säilyttämistä ja sen säilyvyyden turvaamista varten; 2) aineiston teknistä entistämistä ja kunnostamista varten;

14 Kokoelmatyö (jatk.) 3) kokoelmien hallintaa, järjestämistä ja vastaavia kokoelman ylläpidon edellyttämiä sisäisiä käyttötarkoituksia varten; ja 4) vaillinaisen teoksen kappaleen tai useana osana julkaistun teoksen puuttuvan osan täydentämiseksi, jos teosta tai tarvittavaa täydennystä ei ole saatavissa kaupallisen levityksen tai välittämisen kautta

15 6.2. Yleisökopiot (16a.1 §) kirjasto saa valmistaa kappaleita valokopioimalla tai vast. menetelmällä 1) omissa kokoelmissaan olevasta vahingoittumiselle alttiista julkistetusta aineistosta ja lainata valmistettuja kopioita yleisölle, jos aineistoa ei ole saatavissa kaupallisen levityksen tai välittämisen kautta; ja

16 Yleisökopiot (jatk.) 2) omissa kokoelmissaan oleviin kokoomateoksiin, sanomalehtiin tai aikakauskirjoihin sisältyvistä yksittäisistä kirjoituksista sekä muiden julkaistujen teosten lyhyistä osista annettaviksi lainaajille heidän yksityistä käyttöään varten, jos se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi

17 6.3. Sopimuslisenssi (16d §) kirjasto saa sopimuslisenssin nojalla
1) valmistaa kokoelmissaan olevasta teoksesta kappaleen muissa kuin em. tapauksissa 2) välittää kokoelmissaan olevan teoksen yleisölle muissa kuin em. tapauksissa. käyttö edellyttää sopimusjärjestelyjä tekijä voi kieltää käytön voimaan

18 7. (Lähi)tulevaisuus vapaan käytön raamit
lainaaminen ja näyttäminen kuten ennen valokopiointi, mutta suppeasti vapaan ja vapautetun aineiston käyttö muu käyttö sopimuksenvaraista kuka sopii ja kenen kanssa? mitä aineistoja ja mille yleisölle? millä ehdoilla ja millä hinnalla? kuka kustantaa ja mikä on kirjastojen rooli?

19 ”Tietoyhteiskuntaneuvosto ehdottaa, että kirjastojen roolia paikallisina tietoyhteiskuntapalvelupisteinä vahvistetaan ja erityisesti lisätään kirjastohenkilökunnan täydennyskoulutusta siten, että työn vaatimustason noususta johtuva työprosessien kehitystyö voidaan tehdä koko alan ja sen yhteistyökumppaneiden kattavana yhteistyönä.” ”Tietoyhteiskuntaneuvosto ehdottaa, että kauppa- ja teollisuusministeriö ja opetusministeriö alkavat valmistella laajapohjaista uudistusta, jossa tekijänoikeuksia arvioidaan syvällisesti yhteiskunnassa tapahtuneen muutoksen perusteella. Valmistelun lähtökohdan ei tule olla kulttuuripoliittinen, vaan teollisuus- ja tietoyhteiskuntapoliittinen.” Tietoyhteiskuntaneuvoston raportti 2006.


Lataa ppt "Uudistunut tekijänoikeuslaki kirjastojen näkökulmasta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google