Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 - 2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen 16.11.2010 Liite nro: 4 (muistio 4/2010)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 - 2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen 16.11.2010 Liite nro: 4 (muistio 4/2010)"— Esityksen transkriptio:

1 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 - 2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen 16.11.2010 Liite nro: 4 (muistio 4/2010)

2 Yhteenveto 2011 •Tulot –341 milj.€, kuntien maksuosuus 236,7 milj.€ –Tulojen kasvu 10,4 milj.€, 3,1 % Rahoitusprosentti: 61,1 % –Kuntien maksuosuuden kasvu 6,0 milj. € (2,6 %) •Menot –335 milj.€, Sote 259 milj. € (77 %) (nettomenoista 91 %) –Menojen kasvu on 11,7 milj.€, 3,6 % (Sote 3,6 %) –Pääoma- ja rahoituskulut 4,7 milj.€

3 SOSIAALI –JA TERVEYSTOIMIALA Yleistä Palvelutarve sote-toimialalla kasvaa edelleen Vuodelle 2011 kasvua aiheuttavat mm. seuraavat tekijät: –Ikärakenteen muutos 2 % /vuosi –Lääketieteen tutkimus- ja hoitomenetelmien kehittyminen 1 % /vuosi –Lainsäädännön uusiutumisen kautta tulevat kasvupaineet 0,5 % v. 2010 –Palkkakustannusten kasvu?

4 Toimenpiteet kustannusten kasvun hillitsemiseksi: – Väestön terveydentilan ja erityisesti ikääntyvän väestön toimintakyvyn parantuminen – Työn tuottavuuden jatkuva kasvu 1 % /vuosi – Uusien toimintatapojen etsiminen – Työllisyyden turvaaminen – Kainuulainen elinvoima

5 •Työttömyys kääntynyt laskuun/ toimeentulotukimenot kääntyneet laskuun •Lastensuojelun tarve edelleen kasvussa •Muutto maakunnasta kääntynyt kasvuun? •Henkilöstön saatavuus alkanut uudelleen heiketä/kasvu rintamailla 1.Toimintaympäristön muutosten arviointia

6 •Uusi Terveydenhuoltolaki tulee voimaan 1.5.2011, erikoissairaanhoidon hoitotakuun aikarajat muuttuvat •Neuvola-asetuksen määräykset laajennetuista terveystarkastuksista astuvat voimaan 1.1.2011, lisäresurssitarve 2 lääkäriä ja 2 terveydenhoitajaa •Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun 10 tunnin subjektiivinen oikeus laajenee v. 2011 alusta 30 tuntiin kuukaudessa •Valvontaviranomaisten määräykset resurssilisäyksistä •Kustannusvaikutus 1 milj. euroa 2.Lainsäädännön aiheuttamat muutokset

7 •Oys:n siirtyminen DRG-pohjaiseen laskutukseen aiheuttaa 2-3 milj. € suuruisen pysyvän kustannusten nousun ? •Asumispalveluiden hintojen nousu aiheuttaa n. 3,3 milj. € kustannusten kasvupaineen ! •Paineitten lieventämiseksi lisättävä omaa toimintaa, laajennetaan palvelusetelin käyttöä •Verrataan kustannustasoa Oys/Kys 3.Ostopalvelut

8 •Vuoden 2011 budjetti on olemassa olevan palvelutason säilyttämisbudjetti •Jatketaan toiminnan kehittämistä aiemmin sovittujen linjausten mukaisesti •Uusista toiminnoista voidaan toteuttaa Hyrynsalmen ja Puolangan yöpartio- toiminnan käynnistäminen vanhus-palveluissa •Henkilöstölisäykset 4.Uudet toiminnat

9 •ERVA-alueen laboratorioliikelaitoksen suunnittelutyö ja käynnistäminen v. 2012 alussa •Kainuun erikoissairaanhoidon tulevaisuuden selvitystyö/projekti yhdessä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oys:n kanssa •PTJ-käyttöönottoprojekti •DRG-projekti •Palvelusetelin käyttöön ottaminen •Kuhmon terveysaseman jatkon selvitystyö •Terveysasemien johtaminen selvitystyö •Yksikanavaisen rahoitusjärjestelmän pilotointi? •Ikääntymispoliittinen strategia -hanke 5.Käynnissä olevat toimenpiteet toiminnan tehostamiseksi

10 •MAPO-hanke •Paltamon terveysasema •Kajaanin työterveyshuolto •Sotkamon työterveyshuolto •Suomussalmen saneerauskokonaisuus •Puolangan terveysaseman saneeraussuunnitelman teko •Perhekeskuksen tilatarpeet/Kajaani 6.Rakennusinvestoinnit

11 A. Vakinaistamiset, joilla ei kustannusvaikutusta, perustelut •Uusiutuvan työsuhdelain tuomat säädökset •Tehottoman/kalliin ostopalvelun siirtäminen omaksi •Henkilöstön vakinaistaminen/pätkätöitten vähentäminen/henkilöstön sitominen maakuntaan •Yhteensä n. 100 tehtävää 7.Henkilöstölisäykset

12 B. Vakinaistamiset, joilla kustannusvaikutus •Hoitotakuussa pysyminen •Lainsäädännön tuomat muutokset •Valvontaviranomaisten vaatimukset C. Toimien/virkojen perustaminen •Lautakuntakäsittelyssä 17.11.2010, hallitukseen joulukuussa D. Täyttölupamenettely E. Arvioitu kustannusvaikutus 1,3 milj. € / 30 htv

13


Lataa ppt "Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 - 2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen 16.11.2010 Liite nro: 4 (muistio 4/2010)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google