Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

PERHEYRITYSBAROMETRI 2011 Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2011.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "PERHEYRITYSBAROMETRI 2011 Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2011."— Esityksen transkriptio:

1 PERHEYRITYSBAROMETRI 2011 Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2011

2 15.12.2011EK & PL 2 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1.Taustatiedot •Aineisto •Rahoitus- ja maksuvalmiustilanne •Työllisyystilanne- ja näkymät 2.Omistajaperhe ja yritystoiminta •Perheenjäsenten osallistuminen yrityksen toimintaan •Perheen suhtautuminen yritystoimintaan 3.Sukupolvenvaihdokset •Sukupolvenvaihdosten todennäköisyys ja haasteet •Perintö- ja lahjaveron merkitys sukupolvenvaihdoksissa

3 1 TAUSTATIEDOT

4 15.12.2011EK & PL 4 AINEISTO MUUTTUJAN% TOIMIALA Teollisuus Rakentaminen Kauppa Muut palvelut 113 29 60 126 35 9 18 38 YRITYSKOKO Alle 10 työntekijää 10-49 työntekijää Vähintään 50 työntekijää 70 173 85 21 53 26 TAVOITTEET Voimakas kasvu (yli 30 % / vuosi) Maltillinen kasvu (yli 10 % / vuosi) Markkina-aseman säilyttäminen 21 190 117 6 58 36 SUKUPOLVENVAIHDOKSET 1. polven perheyritys 2. polven perheyritys Väh. 3. polven perheyritys 183 100 45 56 30 14 YRITTÄJÄKOKEMUS Ensiyrittäjä Sarja- tai portfolioyrittäjä 202 126 62 38 YHTEENSÄ328100

5 15.12.2011EK & PL 5 RAHOITUS- JA MAKSUVALMIUSTILANNE (1/3) •Rahoitusta oli hakenut 35 % vastaajista –15 % investointeihin, 14 % käyttöpääomaan ja 6 % johonkin muuhun tarkoitukseen •Rahoitusvaikeuksien yleisyys (% vastaajista) N=328

6 15.12.2011EK & PL 6 RAHOITUS- JA MAKSUVALMIUSTILANNE (2/3) •Maksuvaikeuksia 17 prosentilla vastaajista –Koskettavat erityisesti pieniä teollisuuden alihankkijoita •Maksuvaikeuksien yleisyys (% vastaajista) N=328

7 15.12.2011EK & PL 7 RAHOITUS- JA MAKSUVALMIUSTILANNE (3/3) •Rahoitusvaikeudet koskettavat erityisesti ensimmäisen polven perheyrityksiä N=328

8 15.12.2011EK & PL 8 TYÖLLISYYSTILANNE JA -NÄKYMÄT (1/2) •Työllisyystilanne kehittynyt myönteisesti (saldoluku +14) –Mikroyrityksissä kehitys on ollut kuitenkin negatiivinen •Tehtyjen työtuntien määrän kehittyminen (% vastaajista) N=328

9 15.12.2011EK & PL 9 TYÖLLISYYSTILANNE JA -NÄKYMÄT (2/2) •Työllisyyskehityksen ennustetaan kääntyvän laskuun (saldoluku -6) –Erityisesti rakennusalalla ja keskisuurissa yrityksissä käänne on merkittävä •Arvio työvoiman määrän kehittymisestä seuraavan 6 kk aikana (% vastaajista) N=328

10 2 OMISTAJAPERHE JA YRITYSTOIMINTA

11 15.12.2011EK & PL 11 PERHEENJÄSENTEN OSALLISTUMINEN YRITYKSEN TOIMINTAAN (1/3) •Omistaja-johtajina on yleensä 2 perheenjäsentä •Perheenjäsenten lukumäärä omistajina, hallituksessa ja operatiivisessa toiminnassa (% vastaajista) N=319N=303N=305

12 15.12.2011EK & PL 12 PERHEENJÄSENTEN OSALLISTUMINEN YRITYKSEN TOIMINTAAN (2/3) •Odotetusti omistajuus hajautuu pidempään toimineissa perheyrityksissä •Perheenjäsenten lukumäärä omistajina erilaisissa perheyrityksissä (% vastaajista) N=319

13 15.12.2011EK & PL 13 PERHEENJÄSENTEN OSALLISTUMINEN YRITYKSEN TOIMINTAAN (3/3) •Omistajuuden ja johtajuuden eriytymisen todennäköisyys kasvaa toisen sukupolvenvaihdoksen jälkeen •Toimitusjohtaja perheen ulkopuolelta (% vastaajista) N=328

14 15.12.2011EK & PL 14 PERHEEN SUHTAUTUMINEN YRITYSTOIMINTAAN (1/2) N=328

15 15.12.2011EK & PL 15 PERHEEN SUHTAUTUMINEN YRITYSTOIMINTAAN (2/2) •Kolmen perheen suhtautumista ja asenteita kuvaavan väittämän summamuuttujan keskiarvo erilaisissa perheyrityksissä (asteikko 1-5: 1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä) N=328

16 3 SUKUPOLVENVAIHDOKSET

17 15.12.2011EK & PL 17 SUKUPOLVENVAIHDOSTEN TODENNÄKÖISYYS (1/2) •Lähes kolmannes vastaajista aikoo toteuttaa sukupolvenvaihdoksen seuraavan viiden vuoden aikana –Sukupolvenvaihdoksia harkitaan suhteellisesti useimmin teollisuusyrityksissä –Yrityskoon kasvaessa myös todennäköisyys sukupolvenvaihdoksille lisääntyy •Sukupolvenvaihdoksen todennäköisyys seuraavan viiden vuoden aikana (% vastaajista) N=328

18 15.12.2011EK & PL 18 Yrityskoko A Yritysten lkm yrityskannassa (2010) 2 B Perheyrityksiä (% vastaajista) C=(A*B/100) Perheyritysten lkm Yrityskannassa D SPV tod. näk. (% vastaajista) E=(C*D/100) SPV-lkm Alle 10 työntekijää 1 9009956,95126622,911740 10-49 työntekijää1451460,7881030,62696 Väh. 50 työntekijää232155,2128141,2528 Yhteensä1069346135714964 1 Yritysten lkm – yksinyrittäjien lkm (vuosikeskiarvo 2010), Tilastokeskus 2 Tilastokeskus, Statfin -tilastopalvelu SUKUPOLVENVAIHDOSTEN TODENNÄKÖISYYS (2/2) •Vastauksiin perustuvan karkean arvion mukaan seuraavien viiden vuoden aikana on odotettavissa lähes 15 000 sukupolvenvaihdosta –Käytännössä sukupolvenvaihdoksia tapahtuisi siis tasaisen vauhdin mukaan keskimäärin lähes 3 000 vuosittain •Suuntaa-antava laskelma, jossa eri kokoluokan yritysten vastaukset on yleistetty koskemaan koko PK-työnantajasektoria (ml. mikroyritykset, pl. yksinyrittäjät ja alkutuotanto)

19 15.12.2011EK & PL 19 SUKUPOLVENVAIHDOSTEN HAASTEET (1/2) •Verotukseen liittyvät asiat koetaan sukupolvenvaihdosten suurimmiksi haasteiksi –Noin 71 prosenttia piti verotuskysymyksiä melko tai erittäin vaikeina tulevissa sukupolvenvaihdoksissa •Vastausten keskiarvot asteikolla 1-5 (1=täysin vaivaton, 5=Erittäin vaikea) ja vastausten jakaumat (% yrityksistä, joissa spv ajankohtainen) N=104

20 15.12.2011EK & PL 20 SUKUPOLVENVAIHDOSTEN HAASTEET (2/2) •Tulosten perusteella kokemus sukupolvenvaihdoksista pienentää yleistä vaikeusastetta tulevissa sukupolvenvaihdoksissa, verotuskysymykset silti haasteellisia myös varttuneissa perheyrityksissä –mm. yrityksen koko ja omistajuuden hajautuminen selittävinä tekijöinä? •Vastausten keskiarvot eri yritysryhmissä (kaikki vastaajat, pl. en osaa sanoa -vastaukset) Verotukseen liittyvät asiat Yrityksen arvon määrittäminen Rahoituksen järjestäminen Sopivan jatkajan löytäminen 1. polven perheyritykset 3,683,503,433,47 2. polven perheyritykset 3,763,173,243,11 Väh. 3. polven perheyritykset 3,853,073,122,46 Kaikki vastaukset 3,733,333,323,20 N=285N=283N=288N=274

21 15.12.2011EK & PL 21 PERINTÖ- JA LAHJAVERON MERKITYS SPV:SSA (1/2) •Yli 2/3 sukupolvenvaihdosta suunnittelevista perheyrityksistä kokee nykyisen perintö- ja lahjaveron vaikeuttavan spv:n toteuttamista –En osaa sanoa –vastausten osuus on suuri •Vastausten jakaumat (% yrityksistä, joissa spv ajankohtainen) N=104

22 15.12.2011EK & PL 22 •Perintö- ja lahjavero vaikeuttaa erityisesti varttuneempien perheyritysten sukupolvenvaihdoksia –Näissä yrityksissä omistajuus on usein hajautunut ja yrityksiin on kertynyt paljon omaisuutta –Kokemus vähintään kahdesta sukupolvenvaihdoksesta kuitenkin pienentää merkitystä •% yrityksistä, joissa spv ajankohtainen (vaikeuttaa tai estää spv:n toteuttamista) PERINTÖ- JA LAHJAVERON MERKITYS SPV:SSA (2/2) N=104


Lataa ppt "PERHEYRITYSBAROMETRI 2011 Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2011."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google