Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Projektipalauteella palvelukykyä rakennusalalle

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Projektipalauteella palvelukykyä rakennusalalle"— Esityksen transkriptio:

1 Projektipalauteella palvelukykyä rakennusalalle
Propal-kehityshankkeen esittely Tiehallinto Tutkija Sami Kärnä TKK Rakentamistalouden laboratorio

2 Esityksen rakenne Yleisiä piirteitä asiakkuudesta ja asiakastyytyväisyydestä rakentamisen projektituotannossa Infra-alan asiakkuus Propal-kehityshankkeen esittely Keskustelua….

3 Asiakastyytyväisyyden muodostuminen
Sopimus Valmistuminen Myynti Tuotanto Käyttö Tuote Projekti Yhteistyö-suhde Aikataulu Asiakastyytyväisyys

4 Regressioanalyysi Coefficients t Quality assurance and handover 0,292
Coefficients t Quality assurance and handover 0,292 34,301 Environment and safety at work 0,094 16,713 Co-operation 0,316 35,389 Personnel 0,137 20,022 Site supervision and subcontracting 0,136 16,443 Note: Overall F=9890,636; p<0,000

5 Infran erityispiirtaitä

6 Key performance indicators
Avainsuoritus- mittarit (KPIs) Rakentamisaika Rakentamisnopeus Aikavaihtelu Yksikkökustannukset Kustannuspoikkeama Nykyarvo Tapaturmatiheys Ympäristövaikutukset Objektiiviset mittarit: Laatu Toimivuus Käyttäjien tyytyväisyys Asiakkaiden tyytyväisyys Suunnittelijoiden tyytyväisyys Urakoitsijatyytyväisyys Subjektiiviset mittarit: Chan et al. 2001

7 Palautekartta + + + sami.karna@tkk.fi Palautteen kohde Palautteen
antaja Ark; Rak; LVI; S /Sivu-urakoitsija + + +

8 Merkkien selitykset Yksittäinen palautekysely
Palaute suunnittelun eri toimialoille (Ark, Rak, LVI ja S) samansisältöisenä + pääsuunnittelijalle lisäkysymykset + Alku-, väli- ja loppupalautteet pääurakoitsijalle Palaute usealle ali- tai sivu-urakoitsijalle samansisältöisenä

9 Kyselyjen koodit Kysely Koodi Arvioitava tehtävä TI -> RK R1
Rakennuttaminen PU -> RK R2 SU -> RK R3 TI -> SU S1 Suunnittelu RK -> SU S2 PU -> SU S3 TI -> PU P1 Rakentaminen RK -> PU P2 SU -> PU P3 AU -> PU P4 PU -> AU/SiU A1 Rakentaminen/AliU; SiU

10 Osapuolten palautevirrat
Rakennuttaminen Tilaajan rakennuttaja- organisaatio Rakennuttaja- konsultti/ organisaatio R1 P1 R2 S2 R3 P2 S1 P3 Pää- urakoitsija Suunnittelijat Ark, Rak, LVIS Suunnittelu S3 A1 Rakentaminen P4 Sivu- Urakoitsija(t) Aliurakoitsija(t) Ark, Rak, LVIS

11 Tilaajan rakennuttaja- organisaatio Rakennuttaja- konsultti/ Pää-
Laatu urakkatarjous aikataulu kustannukset lisä- ja muutostöihin liittyvät menettelytavat yhdenmukaisuus tavoitteisiin laadunvarmistus Projektinhallinta myötävaikutusvelvollisuus lisä- ja muutostyöt tiedon riittävyys ja selkeys vastuunjaon selkeys tavoitteiden asettaminen Suunnitelmien laatu virheettömyys yhteensovittaminen dokumenttien selkeys taloudellisuus Lähtötiedot tiedon riittävyys ja selkeys saatavuus Yhteistyökyky tavoitettavuus ja joustavuus viestintä ja tiedonkulku Suunnitelmien toteutuminen tavoitteiden mukaisesti laatutavoitteet kustannus aika Laatu vaatimusten selkeys lupa-asioiden hoito sovittujen aikataulujen pitäminen laatuvaatimusten selkeys Projektinhallinta työmaanjohtaminen hankintatoimen osaaminen innovatiivisuus/ratkaisujen tarjoaminen ammattitaito suunnittelun ohjaus Projektinhallinta vastuunjaon selkeys päätöksenteon nopeus aikataulujen pito vaihtoehtojen esittäminen suunnittelun yhteen- sovittaminen hankkeeseen Innovatiivisuus käytetty teknologia luovuus ja vaihtoehtojen esittäminen Yhteistyökyky tavoitettavuus ja joustavuus tiedonkulku ja kommunikaatio Yhteistyö ja palvelutaso raportointi tiedonkulku tavoitettavuus ja joustavuus ongelmanratkaisukyky Luovutus ja käyttöönotto luovutusmenettelyt huoltokirja ja dokumentit Ympäristöasiat ja työturvallisuus Elinkaaren huomioiminen Yhteistyökyky ja palvelutaso raportointi tiedonkulku tavoitettavuus ja joustavuus ongelmanratkaisukyky palvelualttius ja asiakastarpeet Pää- urakoitsija Suunnittelijat Ark, Rak, LVIS Viranomais- asioiden hoito

12 Aliurakoitsijapalaute
Projektinhallinta myötävaikutusvelvollisuus lisä- ja muutostyöt tavoitteiden asettamisen selkeys tiedon saanti ja selkeys organisaation ja vastuunjaon selkeys Laatu laadunvarmistustoimenpiteiden hoito dokumenttien tuottaminen aikataulun pito lopputuotteen laatu Yhteistyökyky tavoitettavuus työnjohdon aktiivisuus raportointi ja tiedonkulku Laatu laatuvaatimusten selkeys sovittujen aikataulujen pito sopimusten selkeys Henkilöstön osaaminen Työvoiman vaihtuvuus Kulkulupakäytännöt Työaikojen noudattaminen Yhteistyökyky tavoitettavuus ja joustavuus tiedonkulku ja raportointi päätöksenteon nopeus ja pitävyys Sivu- Urakoitsija(t) Aliurakoitsija(t) Ark, Rak, LVIS

13 Pääurakoitsija ja suunnittelija
Laatu yhteensopivuus ja ristiriidattomuus virheettömyys tekninen toteutettavuus aikataulun pito Yhteistyökyky tavoitettavuus poikkeamaraportointi tiedonvaihdon systemaattisuus Yhteistyökäytännöt aktiivisuus ratkaisujen kehittämisessä vuorovaikutus suunnitteluryhmän keskinäinen yhteistyö kustannustietämys työpanoksen riittävyys tiedonvaihdon systemaattisuus Projektinhallinta yhteensovittaminen kyky toteuttaa suunnitteluratkaisu kyky tehdä aikatauluun liittyviä päätöksiä toteutusvaiheessa muutostöiden hallinta Suunnittelijat Ark, Rak, LVIS


Lataa ppt "Projektipalauteella palvelukykyä rakennusalalle"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google