Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hallitusseminaari 16.4.2014.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hallitusseminaari 16.4.2014."— Esityksen transkriptio:

1 Hallitusseminaari

2 Suunnitteluorganisaatio

3 Suunnittelu- ja rakennuttamisorganisaatio
Hankkeen asettaja Hallitus Hankkeen ohjausryhmä Strategia- ja tulevaisuusjaosto Hankkeen johtoryhmä Nimetty virkamiesryhmä Projektipäällikkö Nimettävä Projektisihteeri Projektiryhmät Pääsuunnittelija Arkkitehti Rakennuttaja Rakentamisen projektipäällikkö Tekninen suunnittelu Toiminnallinen suunnittelu Urakoitsija

4 Tehtävät Hankevastaava tai hankkeen asettaja (hallitus):
päättää hankkeen aloittamisesta, keskeyttämisestä ja päättämisestä nimeää projektin ohjausryhmän

5 Tehtävät Projektin ohjausryhmä (Strategia- ja tulevaisuusjaosto):
edustaa projektin tai hankkeen asettajaa seuraa hankkeen edistymistä aikataulun, kustannusten ja teknisten tavoitteiden toteutumisen osalta ja raportoi siitä hallitukselle

6 Tehtävät Projektin johtoryhmä (virkamiesryhmä):
määrittää toiminnallisen suunnittelutyön sisällölliset tavoitteet ja rajaukset hyväksyy projektisuunnitelmat määrittää ajalliset, kustannukselliset ja tekniset tavoitteet varmistaa projektin riittävän resursoinnin nimeää projektipäälliköt vie tarvittaessa asiat Eksoten johtoryhmän käsittelyyn ratkaisee mahdolliset projekti- ja linjaorganisaation väliset kiistat Kokoonpano: Toimitusjohtaja Pentti Itkonen, puheenjohtaja Terveys- ja vanhustenpalveluiden johtaja Tuula Karhula, prosessin omistaja Akuuttisairaalan johtaja Jukka Toivonen Tekninen johtaja Juhani Ahokas Talousjohtaja Liisa Mänttäri Palvelupäällikkö Merja Lampinen Palvelupäällikkö Kirsi Tapiola-Huomo Projektipäällikkö Tanja Kaarna Projektisihteeri Outi Pulli Henkilöstön edustaja Kaija Kiiski Työsuojelupäällikkö Atte Mälkiä

7 Tehtävät Projektipäällikkö:
vetää hankesuunnittelua hankkeen ohjaus- ja johtoryhmän linjausten mukaisesti johtaa projektin toimeenpanoa ja tehtävien antoa sekä valvoo töiden edistymistä vastaa projektisuunnitelman laatimisesta vastaa toiminnallisesta suunnittelusta yhdessä johtajaylilääkärin kanssa käynnistää projektiryhmien työskentelyn ja ohjaa ryhmiä huolehtii toiminnallisen ja teknisen suunnittelun prosessien yhdistämisestä vastaa projektin dokumentoinnista

8 Tehtävät Pääsuunnittelija (Arkkitehti):
vastaa projektin eri suunnitelmien (LVISA, logistiikka) koordinoinnista ja yhteen sovittamisesta vastaa arkkitehtisuunnitelmien toteuttamisesta

9 Tehtävät Rakennuttaja (rakennuttaja-asiantuntija):
Huolehtii Eksoten eduista hankkeen aikana Suunnitteluvaihe: suunnittelujen ohjaukset ja kustannusarviot Huolehtii kaikkien ammattialojen urakoinnit, urakointien suunnittelun, rakentamisen tekniset määrittelyt, hankinta-asiakirjojen valmistelu, esiselvittelyt rakentamiselle, Rakentamisvaihe: Päävastuu rakentamisen ja toteuttamisen valvonnasta mm. projektin johto, urakoiden kilpailutus ja sopimustekniikat, urakka- ja suunnittelusopimusten valvonta, töidenvalvonta, urakan vastaanottaminen, takuuajan valvonta jne. Rakennuttajan hankintavaihtoehdot: Käytetään Lpr:n kaupungin ja Eksoten puitesopimusta Valitaan 1 henkilö puitesopimustarjoajien joukosta Palkataan henkilö vapailta markkinoilta suoraan määräaikaiseksi Eksotelle

10 Tehtävät Projektisihteeri:
projektin materiaalien ja Eksonet-työtilan ylläpito, uusien käyttäjien lisääminen Työryhmien tuotosten yhteenveto aikataulujen laadinta ja seuranta sekä eri osaprojektien aikataulujen koordinointi hankesalkun ylläpito: kustannusseuranta, ennusteiden laadinta ja raportointi kokousjärjestelyt

11 Tehtävät Projektiryhmän jäsen:
projektiryhmän jäseneltä odotetaan ja edellytetään oman vastuualueen ammatillista hallintaa ja näkemystä vastata tulevaisuuden tarpeisiin raportoi projektipäällikölle työn edistymisestä, vastaa työn dokumentoinnista, noudattaa sovittuja speksejä ja standardeja Työryhmät: Päivystys Yhteyskeskus, Ensihoito, Diagnostiikka Vuodeosastot Päivystysosasto, akuuttiosastot, elektiiviset osastot Tehovalvonta Poliklinikat Logistiikka

12 Työryhmät

13 Tavoitteet / periaatteet
Täydellisesti uudenlainen ajattelumalli Mitä toiminta on 10 vuoden kuluttua? Asiakaskeskeinen Ei jonoja, ei odottelua, ei kuljettelua Asiakas on aina oikeassa paikassa Intimiteetti Tuottaa vaikuttavaa hoitoa kustannustehokkaasti  Haluttu hoitopaikka  Houkutteleva työpaikka On turvallinen Pelkojen ehkäisy (opasteet, ohjaus, läpinäkyvyys; tietää mitä on tulossa ja milloin) Infektioiden ehkäisy Kuntouttava ja aktivoiva ympäristö Integroitunut osaksi maakunnan palvelukokonaisuutta Suunnitteluun mukaan yhteistyökumppanit (avohoito, kotihoito, tehosa, kuntoutus, esh, diagnostiikka)

14 Työryhmien toimeksianto
1. vaihe koostuu seuraavista tehtävistä Prosessien ja toimintavolyymien kuvaus (deadline 10.5) Prosessiin osallistuvat henkilöt ja tilat (deadline 24.5)

15 Työryhmät: Päivystys Vuodeosastot Logistiikka Tehovalvonta
Yhteyskeskus, Ensihoito, Diagnostiikka Vuodeosastot Päivystysosasto, akuuttiosastot, elektiiviset osastot Logistiikka Tehovalvonta Poliklinikat C-siiven väistösuunnitelma 1. vaihe : lasten pkl, gynen vuodeosasto

16 Muuta Asiakasraati suunnitteluun mukaan
Asiakkaiden odotukset päivystykselle ja vuodeosastoille


Lataa ppt "Hallitusseminaari 16.4.2014."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google